Byla e2-1415-221/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės DNB banko ieškinį atsakovui G. M., trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skreperis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovo 59 810,48 Eur negrąžintą kreditą, 4 851,77 Eur nesumokėtas palūkanas, 719,18 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Skreperis“ buvo sudaryta 2013 m. balandžio 18 d. kredito linijos sutartis Nr. K-2500-2013-335, kuria trečiajam asmeniui UAB „Skreperis“ suteiktas 60 820 Eur dydžio kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma iki 2014 m. kovo 28 d. apyvartinėms lėšoms papildyti. Kredito linijos sutarties bendrosios dalies 18 punkte buvo numatyta, kad kredito gavėjui tris mėnesius iš eilės praleidus kredito linijos sutartyje numatytus kredito limito grąžinimo (mažinimo), palūkanų ar kitų kredito linijos sutartyje numatytų mokėjimų terminus arba per paskutinius dvylika mėnesių ne mažiau kaip du kartus pažeidus kitas kredito linijos sutarties sąlygas, bankas turi teisę vienašališkai visam kredito linijos sutarties galiojimo terminui 1,5 karto padidinti banko maržą, kai kredito limitas yra suteiktas su kintama palūkanų norma. Kredito linijos sutarties bendrosios dalies 42 punkte už laiku nesumokėtas bankui palūkanas ir įsipareigojimo mokestį kredito gavėjas įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, o praleidus kredito linijos sutartyje nustatytus kreditų sugrąžinimo terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą kredito gavėjas įsipareigojo papildomai prie kredito linijos sutarties specialiojoje dalyje nustatytų palūkanų kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesugrąžintos kredito sumos. Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeisti 5 nekilnojamojo turto objektai, esantys ( - ): sodo pastatas (unikalus Nr. ( - )), pagalbinio ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir sandėliavimo patalpa (unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ). Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymui užtikrinti tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta 2013 m. balandžio 18 d. laidavimo sutartis Nr. L-2500-2013-289, kuria atsakovas įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas – trečiasis asmuo UAB „Skreperis“ neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievoles bankui (laidavimo sutarties 1.1, 2.1.1 p.). Pagal laidavimo sutarties sąlygas atsakovo laidavimas galioja iki visiško trečiojo asmens UAB „Skreperis“ prievolių įvykdymo (laidavimo sutarties 4.3 p.). Trečiasis asmuo UAB „Skreperis“ kredito linijos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai – nustatytais terminais pagal kredito linijos sutartį nemokėjo nustatyto dydžio palūkanų ir delspinigių. 2014 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 30.56-37/2177 trečiasis asmuo ir atsakovas buvo įspėti apie netinkamai vykdomus kredito gavėjo įsipareigojimus bankui ir paraginti per rašte nustatytą terminą padengti susidariusį įsiskolinimą. Kadangi įsiskolinimas nebuvo padengtas ir įsipareigojimai pagal kredito linijos sutartį toliau buvo vykdomi netinkamai, ieškovė vienašališkai nutraukė kredito linijos sutartį. 2015 m. sausio 15 d. trečiojo asmens skolą pagal 2013 m. balandžio 18 d. kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2013-335 sudarė: 59 810,48 Eur negrąžintas kreditas, 4 851,77 Eur palūkanos, 719,18 Eur delspinigiai.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant CPK numatytiems pagrindams.

5Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 2 d. priėmė ieškinį, nustatė atsakovui 14 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti. Procesiniai dokumentai atsakovui (CPK 123 str. 3 d.) įteikti 2016 m. kovo 22 d., todėl paskutinė diena atsiliepimui į ieškinį pateikti buvo 2016 m. balandžio 5 d. Nustatytu terminu atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovės pateiktos 2013 m. balandžio 18 d. kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. K-2500-2013-335 matyti, kad ieškovė trečiajam asmeniui UAB „Skreperis“ suteikė 60 820 Eur kreditą (specialiosios dalies 3 p.), kuris turėjo būti grąžintas iki 2014 m. kovo 28 d. (specialiosios dalies 5 p.) Ieškovės teigimu, nurodytu terminu ir vėliau trečiasis asmuo UAB „Skreperis“ ieškovei negrąžino kredito. Atsakovas 2013 m. balandžio 18 d. laidavimo sutartimi įsipareigojo solidariai visu savo turtu atsakyti ieškovei, jeigu trečiasis asmuo UAB „Skreperis“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai trečiojo asmens UAB „Skreperis“ prievoles pagal 2013 m. balandžio 18 d. kredito linijos banko sąskaitoje sutartį Nr. K-2500-2013-335 (1.1 p.). Ieškovė nurodė, kad atsakovas ieškovei nesumokėjo skolos. Įrodymų apie prievolių ieškovei įvykdymą atsakovas nepateikė.

8Teismas yra įsitikinęs, kad, pasitvirtinus byloje esančių dokumentų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškinį tenkinantį sprendimą, priteisiant ieškovei iš atsakovo 59 810,48 Eur negrąžinto kredito, 4 851,77 Eur nesumokėtų palūkanų, 719,18 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.881 str., 6.256 str., 6.81 str., 6.71 str., 6.37 str. 1, 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Prašoma priteisti 1 210 Eur suma advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) 8.2 punkte numatyto maksimalaus priteistino užmokesčio dydžio, todėl ši suma priteistina ieškovei iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

10Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinas už ieškinį sumokėtas 1 198 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, todėl šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovo (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 285–286 straipsniais,

Nutarė

13patenkinti ieškinį.

14Priteisti ieškovei akcinei bendrovei DNB bankui (įmonės kodas 112029270) iš atsakovo G. M. (asmens kodas ( - )) 59 810,48 Eur (penkiasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus dešimt eurų 48 ct) negrąžinto kredito, 4 851,77 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 77 ct) nesumokėtų palūkanų, 719,18 Eur (septynis šimtus devyniolika eurų 18 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 198 Eur (tūkstantį šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, 1 210 Eur (tūkstantį du šimtus dešimt eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo atsakovas turi teisę paduoti teismui CPK 287 straipsnio reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali apskųsti ieškovė.

17Sprendimo už akių kopiją per tris dienas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai