Byla A2-100-786/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant pareiškėjui P. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai E. S., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui, G. B. ir jo atstovui advokatui Gintarui Tamošiūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2A-222-338/2007, suinteresuoti asmenys Utenos apskrities viršininko administracija, G. B., ir

Nustatė

3Pareiškėjas ir jo atstovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-222-338/2007 paliko nepakeistą Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimą, kuriuo terminas žemės nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti buvo atnaujintas, o pareiškimas dėl juridinių faktų nustatymo atmestas. Panevėžio apygardos teismas nurodė, jog Utenos apylinkės teismas pagrįstai suabejojo pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis dėl žemės pirkimo iš J. T., kadangi nebuvo pateikta įrodymų kiek J. T. turėjo žemės iki 1939 metų, nes nagrinėjant bylą buvo prijungta byla, kurioje yra priimtas sprendimas, kuris patvirtina, jog 1938 metais J. T. 15,70 ha žemės pardavė J. B.. Pareiškėjui pradėjus ieškoti naujų įrodymų, sužinojo, jog kada G. B. kreipėsi dėl juridinio fakto nustatymo į Utenos rajono apylinkės teismą, jis nepateikė Nejudamo turto užpirkimo sutarties, kuri buvo sudaryta 1936 m. kovo 11 d. tarp J. T. pardavė J. B. 867m² - 0,0867 ha žemės. Taip pat nurodė, kad 1992 m. G. B. kreipėsi su prašymu dėl 0,0867 ha žemės grąžinimo, kurią valdė jo tėvas J. B. ir buvo pridėta minėta sutartis. Pareiškėjas nurodė, jog tai patvirtina, kad J. B. iš J. T. pirko 0,0867 ha žemės, o ne 15,70 ha Esminių aplinkybių buvimo fakto patvirtinimui taip pat pateikė 2008 m. gegužės 19 d. Vilniaus apskrities archyvo pažymą „Dėl turėtos žemės“ , kurioje nurodyta, jog Švenčionių apskrities likviduotų valsčių DŽDT vykdomųjų komitetų dokumentų fonde, Saldutiškio apylinkės 1947 -1948 m. ūkinėje knygoje, ūkio žinių lape skiltyje „4.Žemė (ha) 1947 m.“įrašyta jog J. T. turėjo 12 ha žemės. Pareiškėjas nurodo, jog ši pažyma patvirtina, kad 1947 m. J. T. valdė 12 ha žemės , o ne J. B.. Pareiškėjas nurodė, jog tai patvirtina, kad iš J. T. 12 ha žemės pirko jo tėvas J. K., tik nebuvo sutvarkyti dokumentai, nes 1940 metais pasikeitė santvarka. Prašė atnaujinti procesą šioje byloje tuo pagrindu, kad naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, tai, kad 1936 m. kovo 11d, Nejudamo turto užpirkimo sutartis, sudaryta tarp J. T. ir J. B., kuri nebuvo pateikta teismui, nagrinėjant civilinę bylą pagal G. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, įrodo, jog J. B. J. T. pardavė 0,0867 ha, o 12 ha pardavė jo tėvui J. K.. Vilniaus apskrities archyvo pažymą patvirtina, jog ir 1947 m. J. T. valdė 12 ha žemės, kurią pardavė jo tėvui 1939 metais tik nebuvo sutvarkyti dokumentai. Turi teisę į teisminę gynybą ir proceso atnaujinimas sudaro galimybes apginti pažeistas pareiškėjo teises. Nurodo, kad minėtos aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau jos nebuvo žinomos nei pareiškėjui, nei teismui bylos nagrinėjimo metu. Apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo rinkdamas papildomus dokumentus po priimtos nutarties Panevėžio apygardos teisme 2007 m. gegužės 30 d. Įstatyme nustatyto termino nepraleido.

4Suinteresuoto asmens G. B. atstovas advokatas Gintaras Tamošiūnas į posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriame prašė netenkinti prašymo ir proceso byloje neatnaujinti, nes visos aplinkybės, nurodytos prašyme buvo ištirtos ir tai nėra naujos aplinkybės. Pareiškėjas naujų rašytinių įrodymų nepateikė, o tik patvirtino tas pačias aplinkybes ir ginčijo įsiteisėjusį Utenos rajono apylinkės teismo 1999 m. birželio 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-615/99. Pareiškėjo reikalavimas atnaujinti procesą byloje yra nepagrįstas.

5Suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovas į posėdį neatvyko ir prašė prašymą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriame nurodė, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą byloje, nes pateikti įrodymai neturi esminės reikšmės bylai. ei pareiškėjas nepateiks papildomų įrodymų.

6Prašymas netenkintinas.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007 m. kovo 1 d. Utenos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-32-228/2007 sprendimu atnaujino pareiškėjui P. K. terminą žemės nuosavybės teisės patvirtintiems dokumentams pateikti, dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad J. K. iki 1940 m. liepos 22 d. nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 10 ha žemės sklypą, esantį ( - ), ir 12 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atmetė. (b.l.30-32). Sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka ir Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutartimi paliktas galioti ( b.l. 26-29).

8Pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė, tai kad po priimtos Panevėžio apygardos teismo 2007 05 30 nutarties ėmė domėtis kokiu pagrindu suinteresuotas asmuo G. B. kreipėsi dėl juridinio fakto nustatymo. Išsiaiškino, kad nagrinėjant bylą Utenos rajono apylinkės teisme pagal G. B. pareiškimą, nepateikė nuo 1936 m. kovo 11 d. Nekilnojamo turto užpirkimo sutarties (b.l.65), pagal kurią J. T. J. B. pardavė 867 m² - 0,0867 ha žemės ir kurią G. B. turėjo, nes kreipdamasis į dėl žemės grąžinimo minėtą sutartį pateikė. Tuo remdamasis pareiškėjas nurodo, jog suinteresuoto asmens G. B. tėvas pirko iš J. T. 0,0867 ha žemės , o jo tėvas J. K. 12 ha žemės. Taip pat pateikdamas Vilniaus apskrities archyvo 2008 05 19 nr. (8.12.)-V5-2090 pažymą dėl turėtos žemės (b.l.69), nurodo, jog J. T. 1947 metais valdė 12 ha žemės, kurią (12 ha žemės) buvo pardavęs jo tėvui J. K., tik nesutvarkę dokumentų, nes pasikeitė santvarka 1940 metais, o ne suinteresuoto asmens G. B. tėvui J. B..

9Proceso atnaujinimo pagrindas numatytas LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte, pagal kurį procesas byloje gali būti atnaujinamas, kai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pagal šios normos nuostatas būtinos sąlygos atnaujinti procesą byloje yra tam tikrų naujų faktinių aplinkybių atsiradimas ir šių aplinkybių esminė reikšmė bylai, tai yra procesas turi būti atnaujintas jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis nurodo kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas teismo sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas turi būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant išsiaiškinti, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia abejoti byloje priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

10Teismas vertindamas pareiškėjo P. K. prašyme nurodytas kaip naujai paaiškėjusias esmines aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, nenustatė, kad tai būtų naujai paaiškėję esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, nors buvo nagrinėjant bylą ir tai būtų turėję esminę reikšmę priimant sprendimą byloje.

11Nagrinėjant civilinę bylą, pagal pareiškėjo P. K. prašymą, buvo prijungta Utenos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-615-1999 (Utenos rajono apylinkės teismo civ.byla Nr.2-32-228/2007, b.l.57), kurioje pareiškėjo nurodyta Nejudamo turto užpirkimo sutartis buvo (Utenos rajono apylinkės teismo civ.b.Nr.2-615-1999, b.l. 22). Nagrinėjant bylą pagal pareiškėjo P. K. pareiškimą šios aplinkybes buvo aiškinamos. Aplinkybės dėl Nejudamo turto užpirkimo sutarties buvo žinomos pareiškėjui nagrinėjant bylą. Tai negali būti laikytina kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu.

12Pareiškėjo pateikta Vilniaus apskrities archyvo 2008 05 19 pažyma Nr. (8.12.)-V5-2090 dėl turėtos žemės (b.l.69-70), tai tik patvirtina faktą, jog J. T. ir 1947 metais valdė 12 ha žemės, o ne tai, kad 12 ha žemės pardavė pareiškėjo tėvui J. K., t.y. minėta pažyma patvirtina bylose esamus duomenis, tai, kad J. T. valdė 12 ha žemės (Utenos rajono apylinkės teismo civ.byla Nr.2-32-228/2007, b.l. 12, 39, 124, civ.b.Nr.2-615/1999 b.l. 23 ). Tai negali būti laikytina kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjo ir jo atstovės parodymai, jog Vilniaus apskrities archyvo pažyma patvirtina tai, kad J. T. pardavė 1939 metais 12 ha žemės pareiškėjo tėvui J. K., tik nesutvarkė dokumentų, nes 1940 metais pasikeitė santvarka, vertintini kaip prielaida, ar jų samprotavimai, tačiau tai neturi jokios įrodomosios galios.

13LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, tačiau buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą.

14Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo P. K. prašyme atnaujinti procesą Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007 (2A-222-338/2007) nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir kurios turėtų pagrindo abejoti priimto teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumui. Pareiškėjas nepateikė naujų rašytinių įrodymų ir duomenų, kurie galėtų patvirtinti, kad ko tėvas J. K. pirko 12 ha žemės iš J. T. 1939 metais, t.y. tų aplinkybių, kurios buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, tačiau pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos ir tapo žinomos tik įsiteisėjus teismo sprendimui ir jeigu būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esant tokioms aplinkybėms P. K. prašymas netenkintinas ir procesas byloje neatnaujintinas.

15Pareiškėjas P. K. apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo gavęs pažymą iš Vilniaus apskrities archyvo 2008 m. gegužės mėnesy ir 2008 m. gegužės 26 d. prašymu kreipėsi į teismą atnaujinti procesą, todėl įstatymu nustatyto trijų mėnesių termino paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo nepraleido. Taip pat nepraėję nuo sprendimo įsiteisėjimo daugiau kaip penkeri metai (LR CPK 368 str. ).

16Pagal LR CPK 96 str. nuostatas iš pareiškėjo į valstybės biudžetą išieškotinos teismo turėtos pašto išlaidos.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 370 str. 3 d., 290 str.,

Nutarė

18pagal P. K. prašymą atsisakyti atnaujinti procesą Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-32-228/2007 (2A-222-338/2007).

19Išieškoti iš pareiškėjo P. K. valstybės biudžetui 15,50 Lt (penkiolika litų 50 ct) teismo turėtų pašto išlaidų ( įmokos kodas 5660 sąsk.Nr.LT247300010112394300)

20Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P.... 3. Pareiškėjas ir jo atstovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas... 4. Suinteresuoto asmens G. B. atstovas advokatas Gintaras Tamošiūnas į posėdį... 5. Suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovas į... 6. Prašymas netenkintinas.... 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007 m. kovo 1 d. Utenos rajono apylinkės... 8. Pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė, tai kad po priimtos... 9. Proceso atnaujinimo pagrindas numatytas LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 10. Teismas vertindamas pareiškėjo P. K. prašyme nurodytas kaip naujai... 11. Nagrinėjant civilinę bylą, pagal pareiškėjo P. K. prašymą, buvo... 12. Pareiškėjo pateikta Vilniaus apskrities archyvo 2008 05 19 pažyma Nr.... 13. LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas,... 14. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo P. K. prašyme atnaujinti procesą... 15. Pareiškėjas P. K. apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo gavęs... 16. Pagal LR CPK 96 str. nuostatas iš pareiškėjo į valstybės biudžetą... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 370 str. 3 d., 290 str.,... 18. pagal P. K. prašymą atsisakyti atnaujinti procesą Utenos rajono apylinkės... 19. Išieškoti iš pareiškėjo P. K. valstybės biudžetui 15,50 Lt (penkiolika... 20. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama...