Byla 2-1788-571/2012
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, išnagrinėjusi antstolės Astos Lukšienės pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2Antstolė Asta Lukšienė prašo skirti P. Ž. ir J. Ž. už antstolio reikalavimų nevykdymą iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną.

3Antstolė nurodo, kad vadovaujantis Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi ( - ) antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) areštuoti P. Ž. ir J. Ž. įkeistus kilnojamuosius daiktus. Vykdant šią nutartį, 2012-03-16 buvo surašytas reikalavimas J. Ž. ir P. Ž. iki 2012-03-28 informuoti antstolę apie vietą ir laiką, kada galėtų perduoti nutartyje išvardintus kilnojamuosius daiktus, taip pat pateikti visų kilnojamųjų daiktų registracijos dokumentus. Reikalavimas skolininkams įteiktas 2012-03-19. Antstolė nurodo, kad skolininkai iki kovo 28 d. ir vėliau į kontorą neatvyko, prašomos datos nenurodė, dokumentų nepateikė.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad antstolė Asta Lukšienė vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atlikdama vykdymo veiksmus pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) nutartį Nr. ( - ) dėl P. Ž. ir J. Ž. priklausančių įkeistų kilnojamųjų daiktų arešto, įpareigojant skolininką/įkeistų daiktų savininką P. Ž. ir daikto savininkę J. Ž. juos perduoti kreditoriui AB DNB bankui, 2012-03-16 surašė reikalavimą P. Ž. ir J. Ž. ne vėliau kaip iki kovo 28 d. informuoti antstolę apie vietą ir laiką (dieną ir valandą), kada jie galės perduoti išvardintus kilnojamuosius daiktus bei iki nurodytos datos pateikti kilnojamųjų daiktų registracijos dokumentus. Reikalavimas 2012-03-19 pasirašytinai įteiktas J. Ž.. 2012-03-26 antstolės kontoroje buvo gautas P. Ž. prašymas-raštas, kuriuo jis antstolės prašė pateikti jam ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2010 m. pradžioje ir 2012 m. sausio mėn. atlikto turto įvertinimo ataskaitas ir sustabdyti patvarkymų vykdymus. Atsakydama į šį prašymą, antstolė 2012-04-04 pateikė atsakymą, kad neturi galimybės pateikti turto vertinimo ataskaitų, kadangi jomis nedisponuoja, bei paaiškino, kad turto vertės nustatymo stadijoje išieškotojas ir skolininkas gali išsakyti savo nuomonę, o antstolis privalo į ją atsižvelgti, dėl šios priežasties skolininkas buvo įpareigotas informuoti apie vietą ir laiką, kad tiek skolininkas, tiek išieškotojas galėtų pasisakyti dėl turto vertės.

6Antstolės reikalavimas iki šiol neįvykdytas, byloje nėra duomenų, dėl kokių priežasčių antstolės reikalavimas neįvykdytas. Išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą pripažinti, kad P. Ž. ir J. Ž. nevykdė teisėtų antstolio reikalavimų. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (LR CPK 585 str. 2 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei į tai, kad nėra duomenų, kad šioje vykdomojoje byloje P. Ž. ir J. Ž. būtų buvę bausti už antstolio reikalavimų nevykdymą, kiekvienam iš jų skirtina po 300 Lt dydžio bauda (LR CPK 616 str., 106 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 585 str. 2 d.,

Nutarė

8Pareiškimą tenkinti iš dalies.

9Skirti P. Ž. (a.k.( - ) gyv. ( - )) 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

10Skirti J. Ž. (a.k.( - ) gyv. ( - )) 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

11Nutarties patvirtintas kopiją išsiųsti P. Ž., J. Ž., antstolei Astai Lukšienei.

12Asmenys, kuriems paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai