Byla 2-7857-826/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) Šilutės kredito unijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui (skolininkui ir įkeistų daiktų savininkui) kazimierui Stirbiui dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš suinteresuoto asmens.

32012-05-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį areštuoti suinteresuotam asmeniui K. S., a. k. ( - ) priklausantį nekilnojamąjį turtą - 1) pastatą (fermą), unikalus Nr. ( - ), 2) pastatą (katilinę su kaminu), unikalus Nr. ( - ), 3) pastatą (daržinę), unikalus Nr. ( - ), 4) kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Šilutės r. Nutartis pareiškėjui įteikta 2012-05-14, suinteresuotam asmeniui – 2012-06-27.

4Lietuvos Respublikos CPK 558 str. 3 d. nurodoma, kad jeigu nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos praėjus dviem mėnesiams hipotekos kreditorius nesikreipė dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo, hipotekos teisėjas priima nutartį panaikinti įkeisto daikto areštą ir išregistruoja nutartį areštuoti įkeistą daiktą iš turto arešto aktų registro.

5Nagrinėjamu atveju nuo įspėjimo suinteresuotam asmeniui įteikimo praėjo daugiau kaip du mėnesiai, kreditoriaus pakartotinis prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto negautas, todėl įkeistų daiktų areštas naikintinas ir išregistruotinas iš turto arešto aktų registro.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 17 str., Lietuvos Respublikos CK 4.192 str. 1, 2 d., Lietuvos Respublikos CPK 145 str. 1 d. 1 p., 151 str. 3 d., 290 str., 291 str. 1 d., 560 str., Civilinio kodekso 4.127, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.204, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.216, 4.219, 4.220, 4.221, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 4.192(1), 4.194(1) straipsniais įstatymo Nr. XI-1842 54 str. 3 d., (Valstybės žinios, 2012-01-10, Nr. 6-178), Civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d. (Valstybės žinios, 2012-01-10, Nr. 6-179),

Nutarė

7panaikinti areštą įkeistiems hipotekos lakštu, kodas 03120060010525, daiktams - 1) pastatui (fermai), unikalus Nr. ( - ), 2) pastatui (katilinei su kaminu), unikalus Nr. ( - ), 3) pastatui (daržinei), unikalus Nr. ( - ), 4) kiemo statiniams, unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - ), Šilutės r., nuosavybės teise priklausantiems K. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) Šilutė, pagal 2012-05-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį.

8Išsiųsti nutarties kopijas kreditoriui, skolininkui ir įkeistų daiktų savininkui.

9Pranešti apie įkeistų daiktų arešto panaikinimą Turto arešto aktų registrui. Turto arešto aktas Nr. 03320120003258.

10Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyrių prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo įpareigoti išregistruoti arešto žymą HISREP sistemoje, pažymėjimą atsiųsti teismui prijungimui prie šios bylos.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai