Byla P-520-218-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. S. ir N. S. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012 pagal pareiškėjų V. S. ir N. S. skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Lesto“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai V. S. ir N. S. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Valstybinė energetikos inspekcija, Inspekcija, VEI) Utenos teritorinio skyriaus (toliau – ir Utenos teritorinis skyrius) 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 18.4.OV-127 (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių aiškiai atsakyti į pareiškėjo 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.OV(S)-18 neatsakytus 1, 2, 3, 4a, 4b ir 5 klausimus, jų neperformuluojant; 3) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių išduoti N. S. dokumentą, įrodantį jos trifazio elektros įvado leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17 d.

6Skunde nurodė, kad AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centre apgaulės būdu N. S. vardu (abonento Nr. 2677079) buvo pasirašyta 2010 m. spalio 8 d. Elektros energijos vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paraiška Nr. 30440-10-00851 dėl galios didinimo ir sumokėta 281,20 Lt. Nurodė, kad prieš sudarant sutartį buvo nuslėpta, jog AB „Lesto“ disponuoja 2003 m. birželio 12 d. „Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartimi su buitiniu vartotoju“ Nr. 267707-9 (toliau – ir Sutartis). Teigė, jog buvo paaiškinta, kad AB „Lesto“ neturi leistinąją naudoti galią (toliau – ir Galia) įrodančių dokumentų ir jeigu tokių dokumentų neturi pareiškėjas – vartotojas, tai jam Galia prilyginama 5 kW. Pažymėjo, jog Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246, (toliau – ir Aprašas) 15 punktas nustato, kad nesant dokumentų, kuriuose nustatyta leistinoji naudoti galia, ji prilyginama 3 kW, kai vartotojo elektros įrenginiai prijungti vienfaziu atvadu, 5 kW – trifaziu atvadu. Nurodė, jog pareiškėjui taikytas minėtas 15 punktas, kadangi perkėlus įvadinį apskaitos skydą (toliau – ir ĮAS) nuo namo sienos ant stulpo reikia atlikti naują prijungimą prie elektros tinklų. Pareiškėjas teigė, kad 2011 m. liepos mėnesio antroje pusėje paaiškėjo, kad Sutartis yra AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centre, tačiau jos 5.1 punktas „neviršyti leistinosios naudoti <...> galios“ yra ištaisytas ir 4.1 punkte atsiradęs įrašas, kurio pasirašant sutartį nebuvo. Pabrėžė, kad ant namo sienos esančiame ĮAS sumontuotas Galią ribojantis automatinis jungiklis neatitiko sutarties 5.1 punkto reikalavimų. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 4 d. prašymu Nr. 10-88-AP-128 dėl ekspertizės Sutarčiai skyrimo bei įrenginių, sumontuotų pareiškėjo ĮAS, dokumento kopijos išdavimo kreiptasi į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatą, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 168 straipsniu.

7Skunde nurodė, jog 2011 m. spalio 27 d. skundu Nr. 18.2.0V(S)-18 (toliau – ir Skundas) kreiptasi į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Utenos teritorinį skyrių ir prašyta atsakyti į klausimus: 1) kuris Sutarties punktas yra pagrindinis (svarbesnis vartotojui), suteiktos naudoti galios atžvilgiu, t.y. kuris kurį įpareigoja 5.1 punktas – 4.1.punktą ar 4.1 punktas – 5.1 punktą; 2) nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis jungiklis) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyde; 3) iš kur AB „Lesto“ duomenų bazėje abonentui Nr. 267707-9 nuo 1997 metų leistina naudoti galia yra 5 kW; 4) kaip 2011 m. rugsėjo 7 d. užduoties Nr. 59958497 įrašuose suprasti įrengimo datą: a) „ĮVADINIS ELEKTROS APSKAITOS SKYDELIS (ID) ĮAS-0 (Numeris) 40015 (Pag. metai) 1996 (Įreng. data) 2010.01.20 (Nuosavybė) vartotojo“; b) „Atjungimo aparato tipas: Automatinis jungiklis Srovė, A: 40 Įrengimo data: 2005.10.03.“; 5) kas kaltas dėl susidariusios padėties po 1997 metų elektros įvado įvedimo – vartotojas, N. S. (ir V. S.), kuris nelabai suprasdamas elektros energijos tiekimo taisykles griežtai nereikalavo išduoti visų dokumentų (nes tuo metu jam jų nereikėjo), o tik nepasirašė, kad jie dar neišduoti ir paliko elektros tinklų archyve; ar tiekėjas – tuo metu „Lietuvos energija“ Ukmergės ETR, kad neišaiškino vartotojui, jog pažyma apie techninių sąlygų įvykdymą ir kai kurie kiti dokumentai turi būti tik pas vartotoją, bet dar neaišku kokiais tikslais vartotoją suklaidino. Taip pat reikalauta išnagrinėjus skundą priimti konkretų sprendimą ir išduoti dokumentą, įrodantį leistinąją naudoti galią nuo 1997 metų abonentui Nr. 267707-9 (N. S.).

8Pažymėjo, jog 2011 m. lapkričio 28 d. priimtas VEI sprendimas Nr. 18.4.0V-210 dėl papildomos informacijos pateikimo ir informavimo apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą iki 2011 m. gruodžio 8 d. 2011 m. gruodžio 8 d. pasibaigus Skundo nagrinėjimo pratęsimo terminui sprendimas nepriimtas, jokio pranešimo negauta (Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos, patvirtintos 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-83, (toliau – ir Tvarka) 37 punktas). 2011 m. gruodžio 16 d. priimtas sprendimas Nr. 18.4.0V-127, išsiųstas 2011 m. gruodžio 21 d., gautas 2011 m. gruodžio 27 d. Nurodė, jog vadovaujantis Tvarkos IV skyriaus nuostatomis skundas atmestas.

9Teigė, jog nesutinka su Sprendimu atmesti skundą vadovaujantis Tvarkos IV skyriaus nuostatomis, nes nei vienas iš šiame skyriuje esančių punktų to nenumato. Nurodė, jog į Skundo 2, 3, 4b klausimus erformuluoti, todėl laiko juos neatsakytais, taip pat daro išvadą, kad neatsakytas 4a klausimas.

10Nurodė, jog problemos dėl trukdymo montuoti namo elektros instaliaciją ir dėl techninių dokumentų saugojimo tvarkos ir terminų Sprendimu neišspręstos ir nepaaiškintos. Dėl klausimo, kodėl Sutartyje nurodyta leista vartoti galia tik 5 kW, nors, pareiškėjo teigimu, elektros atvadas dar 1997 metais buvo sumontuotas 20 ar net 25 kW galiai, skunde nurodyta, jog Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų (toliau – ir Tvarka ir sąlygos), patvirtintų 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326, 22 punktu neturėjo būti vadovautasi, pasirašant Sutartį. Pažymėjo, jog iki 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-246 (Žin., 2009, Nr.: 149-6678) nebuvo nei vieno teisės akto, reglamentuojančio Galios apribojimą nesant dokumentų esamam vartotojui, o ne naujai prijungiamam. Teigė, jog 2003 metais pareiškėjas neturėjo dokumento, kuris jam turėjo būti išduotas – pažymos apie techninių sąlygų įvykdymą, bet AB „Rytų skirstomieji tinklai“ privalėjo turėti vidaus dokumentą, kuris vartotojui neišduodamas – vienfazio įvado keitimo į trifazį technines sąlygas. Pažymėjo, jog pagal 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 patvirtintos Tvarkos ir sąlygų punktus pareiškėjas nebuvo naujas vartotojas ir 22 punktas negali būti taikomas, nes jokie prijungimo prie elektros tinklų darbai nebuvo atliekami. Pabrėžė, jog Tvarkos ir sąlygų 22 punktas negalėjo būti taikomas atgaline data suteikiant Galią. Nurodė, kad AB „Lesto“ duomenų bazėje 5 kW Galia užfiksuota nuo 1997 m. spalio 17 d. arba nuo 1997 m. gruodžio 15 d.

11Taip pat nurodė, jog Sprendime nepateikiama jokio paaiškinimo dėl įrašų taisymo Sutartyje, dėl Sutarties ištaisytame 5.1 punkte nurodytos 5 kW Galios neatitikimo 20 kW (40 A) Galią ribojančiam automatiniam jungikliui, sumontuotam namo ĮAS, dėl automatinio jungiklio pakeitimo iš 63 A – 25 kW Galiai apriboti į 40 A – 20 kW Galiai apriboti; kada ir dėl kokių priežasčių automatinis jungiklis buvo pakeistas be vartotojo žinios, nors tai yra vartotojo nuosavybė.

12Teigė, jog kategoriškai prieštarauja VEI išvadai, kad 1997 metais ĮAS įrengto įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio vardinės srovės dydis pagal tuo metu galiojusių Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatas nesusijęs su leistinosios vartoti galios dydžiu. Nurodė, jog pagal Elektros tinklų kodekso bei elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398, 6 punktą elektros energijos vartotojams (tarp jų ir laisviesiems vartotojams) tiekiama elektros energija yra prekė. Pažymėjo, jog Sutartis prieš suklastojant buvo pasirašyta, kai pareiškėjas atsisakė pasirašyti sutartį ne pagal 1997 metais suteiktą Galią. Sutartis buvo pasirašyta, kai 5.1 punkte buvo įrašas „20“ ar „25“, nepamena, kiek sutarė ginčo metu 2003 metais, 5.2 punkte buvo įrašas „20“, 4.1 punkte įrašo nebuvo visai. Pasirašytas vienas sutarties egzempliorius. Teigė, jog 2003 m. birželio 12 d. Sutarties pagrindu turėjo būti arba techninės sąlygos, arba prekės kiekio tiekimo apribojimo elementai. Pabrėžė, jog tai, kuo vadovavosi AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įrašant Sutartyje Galią – ar vienfazio elektros įvado keitimo į trifazį techninėmis sąlygomis, ar kitais dokumentais, ar automatinio jungiklio vardinės srovės dydžiu (Galia) – turėjo nustatyti VEI. VEI taip pat turėjo išsiaiškinti dėl automatinio jungiklio keitimo datos pareiškėjo ĮAS, nes jis neatitinka to, kuris buvo įrengtas 1997 m. spalio 17 d., t. y. 63 A ir atlikus šiuos veiksmus, pagal automatinį jungiklį, anuliavus suklastotą Sutartį, išduoti dokumentą, įrodantį Galią nuo 1997 m. spalio 17 d.

13Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodė šiuos nesutikimo su pareiškėjų skundu motyvus. Pirma, atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad Sutartis yra suklastota ar neatitinkanti tikrovės, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių tokius teiginius pagrindžiančių įrodymų, o rėmėsi tik savo subjektyviais pasvarstymais. Be to, nei Utenos teritoriniam skyriui, nei Valstybinei energetikos inspekcijai nesuteikta teisė atlikti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų, todėl, kol teisės aktų nustatyta tvarka nėra konstatuota, kad Sutartis sudaryta pažeidžiant teisės aktus ar yra suklastota, tol Utenos teritorinis skyrius neturi pagrindo abejoti tokios Sutarties teisingumu ir teisėtumu, juolab, kad tiek Ukmergės rajono policijos komisariatas, tiek Ukmergės rajono prokuratūra nenustatė, jog Sutartis būtų suklastota. Antra, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų skundas iš esmės yra dėl leistinos elektros energijos galios, Utenos teritorinis skyrius atsižvelgia į galiojančią Sutartį Nr. 267707-9, sudarytą su pareiškėja N. S., pagal kurią, pareiškėjams nustatyta leistinoji naudoti galia yra 5 kW. Nurodė, kad ši Sutartis nėra nuginčyta teisės aktų nustatyta tvarka, todėl atsakovas neturi pagrindo netikėti tarp šalių (pareiškėjų ir elektros tinklų) pasirašyta sutartimi. Taip pat pabrėžė, kad pareiškėjui įvadinis apskaitos skydas buvo sumontuotas 1997 metais. Jį įrengiant įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio vardinės srovės dydis ĮAS nebuvo siejamas su leistinosios vartoti galios dydžiu, tai pradėta daryti tik nuo 2001 metų, todėl naujoji tvarka netaikytina 1997 metais sumontuotam trifaziam įvadui. Trečia, pareiškėjui sumontuotas ĮAS turi galimybes didesnei elektros energijos galiai nei 5 kW, tačiau pagal Sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų ir elektros energijos tiekėjo, leistina naudoti galia yra 5 kW. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą leistinoji galia – tai maksimali galia, kurią naujasis vartotojas gali naudoti iš elektros energijos tiekėjo tinklo, kuri nurodyta sutartyje tarp vartotojo ir elektros energijos tiekėjo.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lesto“ atsiliepimu prašė skundą atmesti.

16Nurodė, kad su pareiškėja N. S. 1997 m. spalio 17 d. buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Pareiškimas-įsipareigojimas. Ši sutartis buvo pasirašyta po to, kai vartotojai vienfazis elektros energijos skaitiklis buvo pakeistas trifaziu. 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms elektros energijos tiekimo naudojimo taisyklėms, o 2003 metais įmonėje patvirtinus naujas sutarčių su buitiniais vartotojais formas, buvo vykdomas masinis sutarčių perrašymas. Todėl 2003 m. birželio 12 d. buvo atnaujinta sutartis ir su N. S., t. y. pasirašyta Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju Nr. 267707-9. Šioje sutartyje 4.1 ir 5.1 punktuose buvo įrašyta, kad tiekėjas įsipareigoja tiekti elektros energiją iki 5 kW galios, o vartotojas įsipareigoja tokios pat galios neviršyti. Sutartį N. S. pasirašė, jokių ginčų nebuvo. Atsiliepime pažymėjo, jog pareiškėjas kalba apie automatinį jungiklį, kaip apie įrodymą, kuris įrodo turimos galios dydį, tačiau pagal 1997 metais galiojusius teisės aktus leistina naudoti galia ir įvadinio atjungimo aparato nominali srovė nebuvo elektrotechniškai susieti dydžiai. Leistina naudoti galia buvo įrašoma techninėse sąlygose ir pažymoje apie techninių sąlygų įvykdymą o atjungimo aparatas nebuvo niekur aprašomas. Todėl galėjo būti, kad leistina naudoti galia yra 5 kW, o atjungimo aparato nominali srovė 40 A. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 129 patvirtintomis Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinosiomis taisyklėmis, elektros energijos vartotojas, pageidaujantis pakeisti vienfazį atvadą trifaziu, iš elektros tinklų turėjo gauti technines sąlygas ir jas įvykdyti. Šių taisyklių 5.1.5 punkte nurodyta, kad elektros tinklus, atvadus ir įvadinius apskaitos skydelius bei vidaus instaliaciją lėšomis. Taigi automatinį atjungimo aparatą montuodavo taip pat pats vartotojas, o jo dydžiui apribojimų nebuvo, todėl juo negalima remtis, nustatant turėtos galios dydį.

17Nurodė, jog 2010 m. spalio mėnesį V. S. kreipėsi į bendrovę su prašymu perkelti įvadinį apskaitos skydą ir padidinti leistinąją naudoti galią. Jo prašymu įvadinis elektros apskaitos skydas buvo perkeltas ir padidinta leistinoji naudoti galia. 2011 m. balandžio 12 d. bendrovė gavo pareiškėjo prašymą, kuriame jis nurodė, kad atsisako naudotis sumontuotu įvadiniu elektros apskaitos skydu, nes jo korpuso skardos storis neatitinka Elektros linijų ir instaliacijos taisyklių reikalavimų. 2011 m. liepos 12 d. pareiškėjui įvadinis elektros apskaitos skydas buvo pakeistas kitu, atitinkančiu naujus techninius reikalavimus. Teigė, jog pareiškėjas savo skunde nurodydamas, kad „apgaulės būdu, N. S. vardu buvo pasirašyta 2010-10-08 Nr. 30440-10-00851 „Elektros energijos vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paraiška“, dėl galios didinimo ir sumokėta 281,20 litų“, kalba netiesą, jokios apgaulės nebuvo. Teigė, jog niekas netrukdo pareiškėjui, kaip jis teigia, „montuoti elektros instaliaciją“. Pažymėjo, jog pareiškėjas V. S. neteisingai nurodo, kad yra suklastota ir Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. sprendimu pareiškėjų V. S. ir N. S. skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Utenos teritoriniam skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Lesto“ dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Utenos teritorinio skyriaus 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 18.4.OV-127 „Dėl elektros energijos apskaitos įrengimo ir leistinosios naudoti galios dydžio“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atmetė kaip nepagrįstą.

20Teismas nustatė, kad pareiškėjai nuo 1997 metų nuosavybės teise valdo nuosavą namą, esantį Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. Namui elektros energiją nuo 1997 metų tiekia elektros energijos tiekėja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (šiuo metu – AB „Lesto“). Byloje esanti Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju Nr. 267707-09, sudaryta 2003 m. birželio 12 d. tarp vartotojos pareiškėjos N. S. ir tiekėjo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ filialo Utenos elektros tinklų, patvirtina, kad tiekėjas įsipareigojo aprūpinti vartotoją kokybiška elektros energija iki 5 kW galios (Sutarties 4.1 punktas), o vartotojas įsipareigojo neviršyti leistinosios naudoti 5 kW galios (Sutarties 5.1 punktas). Pareiškėjas 2011 m. spalio 24 d. skundu kreipėsi į Utenos teritorinį skyrių, reikšdamas pretenzijas dėl Sutartyje nurodytos 5 kW leistinosios galios bei nurodydamas, jog Sutartis dėl 5 kW galios yra suklastota. Šiame skunde pareiškėjas taip pat pateikė penkis klausimus, prašydamas į juos atsakyti, taip pat prašė priimti sprendimą ir išduoti jam dokumentą, įrodantį, kokiai leistinai naudoti galiai buvo sumontuotas trifazis elektros įvadas 1997 metais abonentui Nr. 267707-9. Nustatė, jog pareiškėjo skundą atsakovas gavo 2011 m. spalio 27 d. Utenos teritorinis skyrius 2011 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 18.4.OV-210 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ kreipėsi į pareiškėją, pateikdamas patikslinančius klausimus, kadangi neturėdamas atsakymų į šiuos klausimus atsakovas negali paruošti atsakymo į pareiškėjo pateiktus klausimus. Taip pat informavo, kad tiriant jo skundą iškilo būtinybė kreiptis į AB „Lesto“ dėl papildomos informacijos. Pareiškėjas raštu 2011 m. gruodžio 3 d. pateikė informaciją atsakovui. Utenos teritorinis skyrius 2011 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 18.4.OV-127 „Dėl elektros energijos apskaitos įrengimo ir leistinosios naudoti galios dydžio“ pateikė pareiškėjui atsakymus į jo skunde išdėstytus klausimus bei priėmė sprendimą pareiškėjo skundą dėl elektros energijos apskaitos įrengimo ir leistinosios naudoti galios dydžio atmesti.

21Teismas pažymėjo, jog fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas pagal kompetenciją Valstybinėje energetikos inspekcijoje reglamentuotas Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-83 patvirtintoje Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkoje, kuri priimta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tvarkos patvirtinimo“ bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-63.

22Teismas nurodė Tvarkos 23, 28, 30, 31, 37, 46, 53, 58 punktus. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei atsižvelgdamas į asmenų skundų/prašymų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje reglamentavimą, konstatavo, kad Utenos teritorinis skyrius vadovavosi Tvarkoje nustatytais skundų/prašymų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje procedūros reikalavimais ir šios tvarkos nepažeidė, t. y. gavus pareiškėjo skundą, jis buvo užregistruotas; pareiškėjui pranešta apie jo skundo gavimą Valstybinėje energetikos inspekcijoje; iškilus būtinybei, pareiškėjo paprašyta papildomai patikslinti informaciją jam rūpimais klausimais; tiriant skundą, pateikti užklausimai AB „Lesto“, siekiant išsamiai ir objektyviai išnagrinėti pareiškėjo skundą, todėl administracinio sprendimo priėmimo procedūra sustabdyta ir skundo išnagrinėjimo terminas pratęstas, apie tai informuojant pareiškėją; baigus administracinę procedūrą, priimtas administracinis sprendimas.

23Teismas nustatė, kad į pareiškėjo skunde pateiktą pirmąjį klausimą „Kuris 2003-06-12 sudarytos Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties Nr. 267707-9 punktas yra pagrindinis (svarbesnis vartotojui), suteiktos naudoti galios atžvilgiu, t. y. kuris kurį įpareigoja 5.1. p – 4. 1. p. ar 4.1. p. – 5.1. p.“ atsakovas atsakė, kad Inspekcijai nėra suteikta teisė vertinti sutarties nuostatas ir pasisakyti dėl sutarčių nuostatų pirmenybės ar vienos sutarties nuostatos reikšmingumo kitos sutarties nuostatos atžvilgiu. Teismas nemanė, kad šis pareiškėjo klausimas buvo performuluotas (kaip teigė pareiškėjas). Teismo nuomone, atsakovas savo kompetencijos ribose pateikė atsakymą į pareiškėjo klausimą. Nustatė, jog tai, kad pareiškėjas nesutinka su tokiu atsakymu, nelaikytina, jog atsakovas visai nepateikė atsakymo į klausimą. Be to, Sutartis yra sudaryta tarp pareiškėjos, kaip vartotojo, ir elektros tinklų, kaip tiekėjo, todėl būtent tiekėjas turi teisę aiškinti jo sudarytos sutarties nuostatas. Sprendė, jog atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo skunde pateiktą antrąjį klausimą „Nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis išjungėjas) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyriuje“ bei trečiąjį klausimą „Iš kur AB „Lesto“ duomenų bazėje abonentui Nr. 267707-9 nuo 1997 metų leistina naudoti galia yra 5 kW“, išsamiai paaiškino elektros tiekimo vartotojams teisinį reglamentavimą nuo 1997 metų bei nurodė teisės aktų pakeitimus bei naujus teisės aktus. Teismo nuomone, ne atsakovo kompetencijoje tiksliai atsakyti „nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis išjungėjas) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyriuje“. Nurodė, jog atsakymą į tokį klausimą turėtų pateikti AB „Lesto“, kaip elektros energijos tiekėjas, kadangi ne atsakovas teikia elektros energijos tiekimo bei su tuo susijusių įrengimo darbų paslaugas pareiškėjui. Į pareiškėjo skunde pateiktą ketvirtąjį klausimą „Kaip 2011-09-07 užduoties Nr. 59958497 įrašuose suprasti įrengimo datą“ atsakovas nurodė, jog dėl atsakymo į šį klausimą buvo pateikęs paklausimą AB „Lesto“, kadangi užduotis Nr. 59958497 yra AB „Lesto“ vidaus dokumentas. Pažymėjo, jog atsakovas pateikė būtent tokį atsakymą, kokį gavo iš AB „Lesto“. Teismo nuomone, šis klausimas turėtų būti adresuotas AB „Lesto“, o ne atsakovui, todėl pareiškėjas, nesutikdamas su pateiktu atsakymu, turėtų kreiptis į AB „Lesto“. Atsakovas, pateikdamas atsakymą į pareiškėjo skunde nurodytą penktąjį klausimą „Kas kaltas dėl susidariusios padėties po 1997 m. elektros įvado įvedimo <...>“, nurodė, jog po atvado sumontavimo pareiškėjas iš elektros energijos sumontavusių asmenų neišsireikalavo būtinų dokumentų, pagal AB Lietuvos energija filialo Utenos elektros tinklų dokumentą „Bylų nomenklatūra ir saugojimo terminai“, vartotojams išduotų techninių sąlygų saugojimo terminas – 10 metų, o Inspekcijos vartotojui išduodamų dokumentų kopijos saugomos 5 metus. Teismo nuomone, atsakovo pateiktas atsakymas yra aiškus ir suprantamas.

24Konstatavo, kad atsakovas visapusiškai, objektyviai ir išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą, pateikė atsakymus į skunde nurodytus klausimus savo kompetencijos ribose, todėl naikinti atsakovo sprendimo ir įpareigoti atsakovą pakartotinai atsakyti pareiškėjui nėra pagrindo. Vien tai, kad pareiškėjo netenkina atsakovo pateikti atsakymai ar jis su jais nesutinka, nėra pagrindo laikyti, kad atsakovas netinkamai išnagrinėjo jo skundą ir priėmė neteisingą sprendimą.

25Nustatė, jog pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjai N. S. dokumentą, įrodantį jos trifazio elektros įvado leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17d. Bylos duomenimis nustatė, kad 1997 m. sausio 27 d. su pareiškėja buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Pareiškimas-įsipareigojimas tuo metu, kai vartotojai vienfazis elektros energijos skaitiklis buvo pakeistas trifaziu. 2002 metais įsigaliojus naujoms elektros energijos tiekimo naudojimo taisyklėms, 2003 metais AB Lietuvos energija buvo patvirtintos naujos sutarčių su buitiniais vartotojais formos, todėl buvo vykdomas sutarčių perrašymas. Su pareiškėja N. S. 2003 m. birželio 12 d. pasirašyta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju sutartis Nr. 267707-9. Pagal šią sutartį, tiekėjas (elektros tinklai) įsipareigojo tiekti elektros energiją iki 5 kW galios, o vartotojas (N. S.) įsipareigojo tokios galios neviršyti. Šią sutartį pasirašė pareiškėja. Kaip nurodė atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, to neneigė ir pareiškėjas, sutarties pasirašymo metu nei elektros tinklai, nei pareiškėja neturėjo jokių kitų dokumentų, patvirtinančių didesnę leistiną naudoti galią pareiškėjai. Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą, vartotojai N. S. suteikta 5 kW leistina naudoti galia. Teismas sprendė, kad Sutartis yra galiojanti, nenuginčyta, todėl nei atsakovas negali išduoti, nei teismas negali įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjui kitokią leistiną naudoti galią patvirtinančių dokumentų.

26III.

27Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. rugsėjo 10 d. gautas pareiškėjų V. S. ir N. S. prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 2, 8 ir 10 punktais.

28Teisėjų kolegija pažymi, jog prašymas, kuriame nurodyta kaip pareiškėja ir N. S., pateiktas ir pasirašytas V. S., tačiau byloje yra pateiktas N. S. įgaliojimas, kuriuo V. S. įgaliotas atlikti įvairius procesinius veiksmus, įskaitant prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą, todėl laikytina, kad jie abu yra pareiškėjai, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012.

29Prašyme atnaujinti procesą išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:

  1. Teismo priimtas sprendimas pagrįstas tik Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-83 patvirtintos Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos 23, 28, 30, 31, 37, 46, 46.1, 46.6, 53, 58, 61 punktais, jokios kitos procesinės ir materialinės teisės normos teismo sprendime nenurodytos.
  2. Teismas savo sprendime komentuodamas Utenos teritorinio skyriaus atsakymus į klausimus išsako tik savo nuomonę ir daro prielaidas, nenurodydamas materialinių teisės normų, nors bylos medžiagoje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas su kai kuriais tais pačiais klausimais kreipėsi ir į AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centrą, tačiau atsakymai buvo prieštaraujantys teisės aktams arba jų nebūdavo visai.
  3. Teismas neaiškiai nurodo 2002 metais įsigaliojusias Elektros energijos tiekimo naudojimo taisykles ir nenurodo materialinių teisės normų, kuriomis grindžia 5 kW leistinosios naudoti galios suteikimą pareiškėjai 2003 metais pasirašant sutartį, taip pat motyvų bei materialinių teisės normų, kuriomis grindžia 5 kW leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17 d. trifazio elektros įvado prijungimo.
  4. Teismo sprendime nemotyvuoti argumentai, kuriais pareiškėjas paneigia Utenos teritorinio skyriaus motyvus dėl Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų (patvirtintos 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326) 22 punkto taikymo nagrinėjant jo skundą ir sprendžiant klausimą dėl leistinosios naudoti galios.
  5. Nesuprantama, kuo teismas grindžia Utenos teritorinio skyriaus motyvą, kuomet elektros energijos tiekėjo veiksmui 2003 metais (sutarties pasirašymo metu) pagrįsti taikomos ne tai veikai galiojusios Sąlygos ir dar jos taikomos atgaline data.
  6. Teismo nemotyvuotas Sutarties ištaisyto įrašo 5 kW leistinajai naudoti galiai neatitikimas sumontuotiems įrenginiams įvadinėje apskaitos spintoje ir šio neatitikimo prieštaravimas teisės aktams, nurodytiems skunde.

30Pareiškėjai prašyme dėl proceso atnaujinimo cituoja įvairių teisės aktų (pvz., Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, 1997 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 129/132 patvirtintų Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo, Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo, Energetikos valstybinės inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kt.) nuostatas.

31Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nurodo, kad, pareiškėjas V. S., siekdamas išsiaiškinti, ar AB „Lesto“ turi pareiškėjo 1997 metų paraišką dėl trifazio atvado ir įvado, kreipėsi į AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centrą su prašymais 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-19 ir 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-20. Pažymi, kad AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centras 2012 m. birželio 27 d. pateikė atsakymą Nr. 47260-37, kuriame nurodė, kad paraiškos pateikti negali, bei motyvavo 1996 m. gruodžio 9 d. AB „Lietuvos energija“ filialo Utenos elektros tinklų dokumentu „Bylų nomenklatūra ir saugojimo terminai“, kas šiuo atveju visiškai nesusiję.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Procesas neatnaujintinas.

35Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P63-159/2010). Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ IV skyriaus 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje byloje yra tik patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442-166/2011).

36Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog proceso atnaujinimas negali būti tapatinamas su pakartotine bylos peržiūra apeliacine tvarka. Proceso atnaujinimas, kaip minėta, yra išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo, nagrinėjant bylas, pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Griežtai apibrėžtų atnaujinimo pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas, siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, kadangi, nenustačius griežtų proceso atnaujinimo pagrindų, susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-177/2010, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P249-92/2012). Dėl proceso atnaujinimo instituto, kaip išimtinės teisminės procedūros, yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio praktikoje yra pabrėžiama, jog proceso atnaujinimo institutas, kuriuo siekiama užtikrinti teisingumą, privalo būti taikomas kartu su kitais teisės principais, tokiais kaip protingumas, sąžiningumas, koncentruotumas, ekonomiškumas ir kt. Šis institutas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti teismo priimtų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

37Nustatyta, kad pareiškėjų pateiktas prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamu atveju grindžiamas trimis ABTĮ 153 straipsnyje nustatytais pagrindais – dėl paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas), jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punktas), kai padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas).

38Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjų skundą, kuriame buvo išdėstyti tokie reikalavimai: 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Utenos teritorinio skyriaus 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 18.4.OV-127; 2) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių aiškiai atsakyti į pareiškėjo 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.OV(S)-18 neatsakytus 1, 2, 3, 4a, 4b ir 5 klausimus, jų neperformuluojant; 3) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių išduoti N. S. dokumentą, įrodantį jos trifazio elektros įvado leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17 d.

39Teisėjų kolegija nurodo, jog skundo reikalavimas – skundo dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, pareiškėjo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Pareiškėjas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti skundo dalyką, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent skundo dalyko ir pagrindo kvalifikuotas nurodymas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir pareiškėjo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises.

40Šiuo atveju pareiškėjų nustatytą skundo dalyką, t. y. iškeltus jų reikalavimus, nagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Teisėjų kolegija, spręsdama proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjamoje byloje, pasisako dėl proceso atnaujinimo pareiškėjų apibrėžto skundo dalyko ir pagrindo apimtyje.

41Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

42Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Šiuo pagrindu atnaujinti procesą gali būti tik tokios naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui ar nutarčiai; 3) šios aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t. y., žinant apie šias aplinkybes, galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas ar nutartis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P261-135/2012).

43Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nurodo, kad, pareiškėjas V. S., siekdamas išsiaiškinti, ar AB „Lesto“ turi pareiškėjo 1997 metų paraišką dėl trifazio atvado ir įvado, kreipėsi į AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centrą su prašymais 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-19 ir 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-20. Pažymi, kad AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centras 2012 m. birželio 27 d. pateikė atsakymą Nr. 47260-37, kuriame nurodė, jog paraiškos pateikti negali, bei motyvavo 1996 m. gruodžio 9 d. AB „Lietuvos energija“ filialo Utenos elektros tinklų dokumentu „Bylų nomenklatūra ir saugojimo terminai“, kas šiuo atveju visiškai nesusiję. Kitų aplinkybių, kuriomis pareiškėjai grįstų proceso atnaujinimą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, pareiškėjai nepateikė.

44AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro 2012 m. birželio 27 d. raštas Nr. 47260-37 yra atsakymas į pareiškėjo 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-19 ir 2012 m. birželio 18 d. Nr. 126051240-20 prašymus (t. II, b. l. 110-113), kuriais pareiškėjas prašė: išduoti kopiją dokumento, kurio pagrindu buvo atnaujintas elektros energijos tiekimas abonentui Nr. 267707-9, ir paaiškinti, kokia buvo suteikta leistina naudoti galia 1997 m. sausio 27 d.; išduoti N. S. 1997 metų paraiškos dėl elektros energijos įvado keitimo ir leistinosios naudoti galios didinimo dokumento kopiją; išduoti kopiją dokumento, kurio pagrindu išduotos techninės sąlygos ir vienfazis elektros įvadas perjungtas į trifazį elektros įvadą, prie šios kopijos pridedant paaiškinimą apie suteiktą leistiną naudoti galią trifaziu elektros įvadu nuo 1997 m. spalio 17 d.

45Pareiškėjų nurodytu AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro 2012 m. birželio 27 d. raštu Nr. 47260-37 AB „Lesto“ informavo, jog 1997 metų paraiškos dėl elektros įvado keitimo ir leistinosios galios didinimo pateikti negali, nes pagal 1996 m. gruodžio 9 d. AB „Lietuvos energija“ filialo Utenos elektros tinklų dokumentą „Bylų nomenklatūra ir saugojimo terminai“ nustatytas vartotojams išduotų techninių sąlygų arba pažymų ir pan. saugojimo laikas buvo 10 metų. Rašte nurodė, jog kituose dokumentuose, išskyrus Sutartį, kurioje leistinoji galia nustatyta 5 kW, įrašų apie leistiną naudoti galią nėra. Pažymėjo, jog visus turimus dokumentus, susijusius su pareiškėjų elektros apskaita, yra pateikę.

46Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodyto AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro 2012 m. birželio 27 d. rašto Nr. 47260-37 turinį, daro išvadą, jog jame pateiktos aplinkybės, kad AB „Lesto“ neturi pareiškėjų prašomų dokumentų, buvo žinomos pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą. Pažymėtina, jog AB „Lesto“ jau anksčiau, atsakydama į pareiškėjo prašymus, buvo nurodžiusi, kad neturi jokių duomenų, jog abonentui Nr. 72677079 kada nors buvo suteikta didesnė nei 5 kW leistinoji naudoti galia, kad 1997 metų techninės sąlygos nėra išlikusios (t. I, b. l. 49-50, 52). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas kreipėsi į AB „Lesto“ 2012 m. birželio 18 d. prašymais Nr. 126051240-19 ir Nr. 126051240-20 jau po Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. sprendimo priėmimo.

47Įvertinus pareiškėjų pateiktus prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentus, darytina išvada, jog pareiškėjų nurodytos aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme. Negalima daryti išvados, kad dėl pareiškėjų nurodyto AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro 2012 m. birželio 27 d. rašto Nr. 47260-37 ir jame pateiktos informacijos galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas ar nutartis. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų prašyme išdėstytos aplinkybės nėra pagrindas atnaujinti administracinės bylos Nr. I-152-279/2012 procesą, remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

48Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

49ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų.

50Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog procesas, vadovaujantis šiuo pagrindu, gali būti atnaujinamas, jei teismo sprendimas ar nutartis apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo sprendimo ar nutarties rezoliucinėje dalyje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. P525-194/2009, P444-180/2010, P525-100/2011 ir kt.). Tiek teismo sprendime, tiek nutartyje privalo būti išdėstyti motyvai, kuriais prieinama atitinkama išvada, ir nurodyti teisės aktai, kuriais teismas vadovaujasi (ABTĮ 87 straipsnio 4 dalis, 106 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudenciją teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą (žr. EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999 m. sausio 21 d. sprendimą byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602-8/2012). Pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (žr. Ruiz Torija v. Spain and Hiro Balani v. Spain, judgments of 9 December 1994, Series A. Nos 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 42). Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl neišsamios motyvacijos gali būti panaikintas, kai dėl to neteisingai buvo išspręsta byla.

51Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, išnagrinėjo pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes pareiškėjų skunde suformuluotų reikalavimų apimtyje, pateikė motyvus, kodėl jų skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

52Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei atsižvelgęs į asmenų skundų/prašymų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje reglamentavimą (Tvarkos 23, 28, 30, 31, 37, 46, 53, 58 punktus), konstatavo, kad Utenos teritorinis skyrius vadovavosi Tvarkoje nustatytais skundų/prašymų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje procedūros reikalavimais ir šios tvarkos nepažeidė, t. y. gavus pareiškėjo skundą, jis buvo užregistruotas; pareiškėjui pranešta apie jo skundo gavimą Valstybinėje energetikos inspekcijoje; iškilus būtinybei, pareiškėjo paprašyta papildomai patikslinti informaciją jam rūpimais klausimais; tiriant skundą, pateikti užklausimai AB „Lesto“, siekiant išsamiai ir objektyviai išnagrinėti pareiškėjo skundą, todėl administracinio sprendimo priėmimo procedūra sustabdyta ir skundo išnagrinėjimo terminas pratęstas, apie tai informuojant pareiškėją; baigus administracinę procedūrą, priimtas administracinis sprendimas. Teismas, įvertinęs atsakovo Sprendimu pateiktus atsakymus į pareiškėjo Skundą, konstatavo, kad atsakovas visapusiškai, objektyviai ir išsamiai išnagrinėjo Skundą, pateikė atsakymus į Skunde nurodytus klausimus savo kompetencijos ribose, todėl naikinti atsakovo Sprendimo ir įpareigoti atsakovą pakartotinai atsakyti pareiškėjui nėra pagrindo. Nurodė, jog vien tai, kad pareiškėjo netenkina atsakovo pateikti atsakymai ar jis su jais nesutinka, nėra pagrindo laikyti, kad atsakovas netinkamai išnagrinėjo jo Skundą ir priėmė neteisingą Sprendimą. Dėl Skunde nurodyto prašymo įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjai N. S. dokumentą, įrodantį jos trifazio elektros įvado leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17 d. teismas pažymėjo, jog sutarties pasirašymo metu nei elektros tinklai, nei pareiškėja neturėjo jokių kitų dokumentų, patvirtinančių didesnę leistiną naudoti galią pareiškėjai. Teismas sprendė, kad Sutartis yra galiojanti, nenuginčyta, todėl nei atsakovas negali išduoti, nei teismas negali įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjui kitokią leistiną naudoti galią patvirtinančių dokumentų.

53Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, todėl teigti, kad priimtas sprendimas yra nemotyvuotas, nėra faktinio ir teisinio pagrindo. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, nėra faktinio ir teisinio pagrindo teigti, jog pareiškėjų skundo argumentai, susiję su skunde suformuluotais reikalavimais, bylos apimtimi, liko Vilniaus apygardos administracinio teismo visiškai neaptarti ir neįvertinti, t. y. sprendimas buvo priimtas be motyvų. Todėl pagrindo šioje byloje atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punktą nėra.

54Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu.

55Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, siekiant atnaujinti procesą šiuo pagrindu būtina nustatyti akivaizdų materialinės teisės normų pažeidimą, t. y. kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-119/2009, 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-153/2009, 2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje P662-143/2010 ir kt.).

56Vien alternatyvaus materialinės teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo, nesudaro ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, nes kitaip nebūtų užtikrinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas. Be to, proceso atnaujinimas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu galimas, jei yra nustatoma, kad esminis teisės normų pažeidimas galėjo turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-6/2012).

57Kaip jau buvo minėta, pareiškėjų skundas pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėtas pagal pačių pareiškėjų įvardytus konkrečius reikalavimus, t. y.: 1) panaikinti Sprendimą; 2) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių aiškiai atsakyti į pareiškėjo 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.OV(S)-18 neatsakytus 1, 2, 3, 4a, 4b ir 5 klausimus, jų neperformuluojant; 3) įpareigoti Utenos teritorinį skyrių išduoti N. S. dokumentą, įrodantį jos trifazio elektros įvado leistinąją naudoti galią nuo 1997 m. spalio 17 d.

58Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas 2011 m. spalio 27 d. skundu Nr. 18.2.0V(S)-18 kreipėsi į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Utenos teritorinį skyrių ir prašė atsakyti į klausimus: 1) kuris Sutarties punktas yra pagrindinis (svarbesnis vartotojui), suteiktos naudoti galios atžvilgiu, t.y. kuris kurį įpareigoja 5.1 punktas – 4.1.punktą ar 4.1 punktas – 5.1 punktą; 2) nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis jungiklis) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyde; 3) iš kur AB „Lesto“ duomenų bazėje abonentui Nr. 267707-9 nuo 1997 metų leistina naudoti galia yra 5 kW; 4) kaip 2011 m. rugsėjo 7 d. užduoties Nr. 59958497 įrašuose suprasti įrengimo datą: a) „ĮVADINIS ELEKTROS APSKAITOS SKYDELIS (ID) ĮAS-0 (Numeris) 40015 (Pag. metai) 1996 (Įreng. data) 2010.01.20 (Nuosavybė) vartotojo“; b) „Atjungimo aparato tipas: Automatinis jungiklis Srovė, A: 40 Įrengimo data: 2005.10.03.“; 5) kas kaltas dėl susidariusios padėties, po 1997 metų elektros įvado įvedimo – vartotojas, N. S. (ir V. S.), kuris nelabai suprasdamas elektros energijos tiekimo taisykles griežtai nereikalavo išduoti visų dokumentų (nes tuo metu jam jų nereikėjo), o tik nepasirašė, kad jie dar neišduoti ir paliko elektros tinklų archyve; ar tiekėjas – tuo metu „Lietuvos energija“ Ukmergės ETR, kad neišaiškino vartotojui, jog pažyma apie techninių sąlygų įvykdymą ir kai kurie kiti dokumentai turi būti tik pas vartotoją, bet dar neaišku kokiais tikslais vartotoją suklaidino. Taip pat reikalauta išnagrinėjus skundą priimti konkretų sprendimą ir išduoti dokumentą, įrodantį leistiną naudoti galią nuo 1997 metų abonentui Nr. 267707-9 (N. S.). Atsakovas, atsakydamas į pareiškėjų Skundą, 2011 m. gruodžio 16 d. priėmė sprendimą Nr. 18.4.0V-127, kurį pareiškėjai skundė nagrinėjamoje administracinėje byloje.

59Įvertinus pareiškėjų 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.0V(S)-18 turinį, matyti, kad jame suformuluotais klausimais pareiškėjai siekė gauti informaciją iš atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas pagal kompetenciją Valstybinėje energetikos inspekcijoje reglamentuotas Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-83 patvirtintoje Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkoje, kuri priimta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tvarkos patvirtinimo“ bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-63. Teismas, vadovaudamasis Tvarkos 23, 28, 30, 31, 37, 46, 53, 58 punktais bei įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatavo, kad Utenos teritorinis skyrius vadovavosi Tvarkoje nustatytais skundų/prašymų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje procedūros reikalavimais ir šios tvarkos nepažeidė, t. y. gavus pareiškėjo skundą, jis buvo užregistruotas; pareiškėjui pranešta apie jo skundo gavimą Valstybinėje energetikos inspekcijoje; iškilus būtinybei, pareiškėjo paprašyta papildomai patikslinti informaciją jam rūpimais klausimais; tiriant skundą, pateikti užklausimai AB „Lesto“, siekiant išsamiai ir objektyviai išnagrinėti pareiškėjo skundą, todėl administracinio sprendimo priėmimo procedūra sustabdyta ir skundo išnagrinėjimo terminas pratęstas, apie tai informuojant pareiškėją; baigus administracinę procedūrą, priimtas administracinis sprendimas.

60Pirmosios instancijos teismas taip pat įvertino atsakovo Sprendime pateiktus atsakymus į pareiškėjo Skunde nurodytus klausimus. Teismas nustatė, kad į pareiškėjo skunde pateiktą pirmąjį klausimą „Kuris 2003-06-12 sudarytos Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties Nr. 267707-9 punktas yra pagrindinis (svarbesnis vartotojui), suteiktos naudoti galios atžvilgiu, t. y. kuris kurį įpareigoja 5.1. p – 4. 1. p. ar 4.1. p. – 5.1. p.“ atsakovas atsakė, kad Inspekcijai nėra suteikta teisė vertinti sutarties nuostatas ir pasisakyti dėl sutarčių nuostatų pirmenybės ar vienos sutarties nuostatos reikšmingumo kitos sutarties nuostatos atžvilgiu. Teismas nemanė, kad šis pareiškėjo klausimas buvo performuluotas (kaip teigė pareiškėjas), sprendė, kad atsakovas savo kompetencijos ribose pateikė atsakymą į pareiškėjo klausimą.

61Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo skunde pateiktą antrąjį klausimą „Nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis išjungėjas) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyriuje“ bei trečiąjį klausimą „Iš kur AB „Lesto“ duomenų bazėje abonentui Nr. 267707-9 nuo 1997 metų leistina naudoti galia yra 5 kW“, išsamiai paaiškino elektros tiekimo vartotojams teisinį reglamentavimą nuo 1997 metų bei nurodė teisės aktų pakeitimus ir naujus teisės aktus. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ne atsakovo kompetencijoje tiksliai atsakyti „nuo kada ir kokiai leistinai naudoti galiai yra dabar sumontuotas galios ribotuvas (automatinis išjungėjas) abonento Nr. 267707-9 namo įvadiniame apskaitos skyriuje“. Nurodė, jog atsakymą į tokį klausimą turėtų pateikti AB „Lesto“, kaip elektros energijos tiekėjas, kadangi ne atsakovas teikia elektros energijos tiekimo bei su tuo susijusių įrengimo darbų paslaugas pareiškėjui. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas prieš kreipdamasis į atsakovą jau buvo kreipęsis į AB „Lesto“, prašydamas, be kita ko, nurodyti skaitiklio galingumą, pagaminimo metus ir sumontavimo datą, automatinio išjungėjo pagaminimo metus, galingumą ir sumontavimo datą (t. I, b. l. 42), o AB „Lesto“ yra pateikęs pareiškėjui atsakymą dėl ĮAS sumontuoto atsiskaitomojo elektros skaitiklio techninių duomenų, nurodydamas, kad: elektros skaitiklis sumontuotas 2010 m. sausio 20 d., skaitiklio tipas – GAMA-300 G3E.144, įtampa – 230-400 V, srovė – 5-100 A, skaitiklio gamyklinis Nr. 749780, patikros data 2009 m. balandžio mėnesis, elektros skaitiklis pagamintas 2009 metais (t. I, b. l. 45). Taip pat į kitus pareiškėjo prašymus (t. I, b. l. 46-48) pareiškėjui AB „Lesto“ atsakė, jog duomenų bazėje apie pareiškėjo abonentui įrengtą automatinį išjungėją neturi iki 2005 metų, 2005 m. spalio 3 d. EAG inžinierius, keisdamas elektros skaitiklį planine tvarka, užfiksavo faktą apie jau įrengto automatinio išjungėjo AE2053M amperažą, nurodė, jog duomenų, kad pareiškėjams buvo suteikta didesnė nei 5 kW leistina naudoti galia, neturi (t. I, b. l. 49-50). Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjas su skundu pirmosios instancijos teismui pateikė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Ukmergės skyriaus 2010 m. sausio 20 d. užduotį Nr. 50998434, kurioje nustatyta, kad pareiškėjui sumontuotas atjungimo aparato tipas: automatinis jungiklis AE-2053; srovė, A: 40; įrengimo data 2005 m. spalio 3 d. (t. I, b. l. 58). Atsakovas atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui taip pat nurodė, jog įvertinus AB „Lesto“ Elektros energijos vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų tvarkos 3-čio priedo Elektros energijos vartotojų ir gamintojų įvadinėse apskaitos spintose (ĮAS) įvadinių automatinių jungiklių rekomendacinės parinkimo lentelės 8-tą eilutę nustatyta, kad su tokio nominalinio dydžio automatiniu jungikliu (40 A) gali būti suteikta 19-22 kW galia, tačiau negali pripažinti vartoti 20 kW leistinos galios dydžio, kadangi nebuvo pateikta dokumentų, įrodančių kitokią, didesnę nei 5 kW, leistiną naudoti galią.

62Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į pareiškėjo skunde pateiktą ketvirtąjį klausimą „Kaip 2011-09-07 užduoties Nr. 59958497 įrašuose suprasti įrengimo datą“ atsakovas nurodė, jog dėl atsakymo į šį klausimą buvo pateikęs paklausimą AB „Lesto“, kadangi užduotis Nr. 59958497 yra AB „Lesto“ vidaus dokumentas. Pažymėjo, jog atsakovas pateikė būtent tokį atsakymą, kokį gavo iš AB „Lesto“. Pirmosios instancijos teismo nuomone, šis klausimas turėtų būti adresuotas AB „Lesto“, o ne atsakovui, todėl pareiškėjas, nesutikdamas su pateiktu atsakymu, turėtų kreiptis į AB „Lesto“.

63Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas, pateikdamas atsakymą į pareiškėjo skunde nurodytą penktąjį klausimą „Kas kaltas dėl susidariusios padėties po 1997 m. elektros įvado įvedimo <...>“, nurodė, jog po atvado sumontavimo pareiškėjas iš elektros energijos sumontavusių asmenų neišsireikalavo būtinų dokumentų, pagal AB „Lietuvos energija“ filialo Utenos elektros tinklų dokumentą „Bylų nomenklatūra ir saugojimo terminai“ vartotojams išduotų techninių sąlygų saugojimo terminas – 10 metų, o Inspekcijos vartotojui išduodamų dokumentų kopijos saugomos 5 metus. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovo pateiktas atsakymas yra aiškus ir suprantamas.

64Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog atsakovas Sprendimu pateikė pareiškėjui informaciją, kurią turėjo, atsakė į pareiškėjo iškeltus klausimus, remdamasis turima informacija. Dėl pareiškėjo prašymo išduoti dokumentą, įrodantį leistinąją naudoti galią nuo 1997 metų abonentui Nr. 267707-9, atsakovas nurodė, jog tokio dokumento neturi. Iš byloje esančių duomenų pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog atsakovas tokį dokumentą turėjo, tačiau atsisakė jį pateikti.

65Atsižvelgus į tai, kas pirmiau nurodyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo Sprendimą (atsakymą į pareiškėjų Skundą), tinkamai ir pagrįstai vadovavosi Tvarkos nuostatomis ir šios nuostatos, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos ribas, apibrėžtas pareiškėjų skunde pareikštais konkrečiais ir aiškiais reikalavimais, nebuvo pažeistos pirmosios instancijos teismui nagrinėjant pareiškėjų skundą (patikslintą skundą) dėl Valstybinės energetikos inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 18.4.OV-127 atsakant į pareiškėjo V. S. 2011 m. spalio 27 d. skunde Nr. 18.2.OV(S)-18 išdėstytus argumentus bei nurodytas aplinkybes.

66Pažymėtina, jog pareiškėjai prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia ir kitų teisės aktų nuostatomis: Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, 1997 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 129/132 patvirtintų Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo, Energetikos valstybinės inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių, Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų elektros įrenginių statybos normos VSN 59-88, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos , Lietuvos Respublikos specialios paskirties AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo, s, Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos, Elektros energijos vartojimo taisyklių, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų ) tvarkos ir sąlygų, ir kt.

67Pareiškėjai prašyme atnaujinti procesą nurodo, jog Utenos teritorinis skyrius Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo

68Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis numato, kad inter alia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme numatytose vartotojų teisių apsaugos srityse. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo (akto redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d.).

69Įvertinus šias teisės normas, darytina išvada, jog tokiu būdu Valstybinė energetikos inspekcija iš esmės nagrinėja skundus, kai yra kilęs ginčas tam tikrose situacijose (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje išvardytais atvejais). Pažymėtina, jog, kaip jau buvo minėta, šiuo atveju, įvertinus pareiškėjų 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.0V(S)-18 turinį, matyti, kad jame yra suformuluoti konkretūs klausimai, kuriais pareiškėjai siekė gauti informaciją iš atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, toks prašymas (pareiškėjų įvardytas skundu) nagrinėjamas Valstybinėje energetikos inspekcijoje pagal Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos nuostatas. Darytina išvada, jog nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad atsakovas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo

70pareiškėjai niekada nebuvo įsipareigoję neviršyti 5 kW Galios, o vartotojo pasirašyta Sutartis buvo 20 ar 25 kW Galiai (5.1 punktas), 4.1 punktas buvo be įrašo, kt.

71Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, atsižvelgiant į teismų kompetenciją. Pastebėtina, jog administracinių bylų kompetenciją apibrėžia ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, kuri yra apibrėžiama kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

72Pažymėtina, jog vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija, yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnis, žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 22 d. nutartį byloje UAB „Kupiškio agrotiekimas“ v. Kupiškio rajono savivaldybės administracija). Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo spręsti yra pažymėjusi, kad administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcija atribojama ne vien pagal teisiniame santykyje, iš kurio kilo ginčas, dalyvaujančius subjektus, tačiau ir pagal paties teisinio santykio pobūdį. Taip pat ne kartą yra pažymėjusi, jog administracinių teismų kompetencijai paprastai nėra priskirtinas ginčų, kurių išsprendimas siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu, nagrinėjimas (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 21 d. nutartį byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus apskrities viršininko administracija).

73Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, atsižvelgusi į pareiškėjų Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių, Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų elektros įrenginių statybos normos VSN 59-88, Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų bei kitų pareiškėjų nurodytų teisės aktų nuostatomis, kurios netaikytinos nagrinėjamoje byloje, vertinant atsakovo Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą atsakant į pareiškėjo Skunde išdėstytus, jo suformuluotus reikalavimus.

74Darytina išvada, kad pareiškėjai neįrodė savo teiginių apie tai, jog priimant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012 buvo padarytas akivaizdus materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, juo labiau, kad šis, pareiškėjų nuomone, padarytas pažeidimas buvo toks esminis ir akivaizdus, kad neliktų pagrįstų abejonių dėl klaidingo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo, kuris galėjo turėti įtakos priimti neteisėtą nutartį.

75Pažymėtina, jog iš pareiškėjų pateikto prašymo atnaujinti procesą turinio darytina išvada, kad pareiškėjai nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir siekia pakeisti jam nepalankų teismo procesinį sprendimą – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. sprendimą, kuriuo administracinė byla Nr. I-152-279/2012 galutinai (res judicata) išspręsta pareiškėjų nenaudai.

76Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad proceso atnaujinimas yra išimtinio pobūdžio teisės institutas, kuris yra taikomas tik ypatingais, įstatyme griežtai įvardytais atvejais, siekiant užtikrinti po galutinio teismo procesinio sprendimo susiklosčiusių teisinių santykių tarp ginčo šalių bei trečiųjų asmenų stabilumą, taip pat apsaugoti visos teisėtvarkos darną ir pastovumą. Dėl šios priežasties ABTĮ 153 straipsnis, reglamentuojantis administracinių bylų proceso atnaujinimo pagrindus, tokio pagrindo kaip, pareiškėjo manymu, netinkamai teismo atliktas įrodymų vertinimas, nenumato. Tokia įstatymo leidėjo pasirinkta pozicija yra pagrįsta taisykle, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, ir teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-12/2012, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-17/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas proceso atnaujinimo klausimą, pirmosios instancijos teismo nustatytų įrodymų nepervertina, tik patikrina, ar nėra pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnyje konkrečiai įvardytais pagrindais.

77Vadovaujantis ABTĮ 159 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai teisėjų kolegija konstatuoja, jog prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjų V. S. ir N. S. prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012 netenkintinas, procesas šioje byloje neatnaujintinas.

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

79pareiškėjų V. S. ir N. S. prašymą atnaujinti procesą atmesti.

80Proceso administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012 pagal pareiškėjų V. S. ir N. S. skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Lesto“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus neatnaujinti.

81Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. S. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai V. S. ir N. S. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį... 6. Skunde nurodė, kad AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centre... 7. Skunde nurodė, jog 2011 m. spalio 27 d. skundu Nr. 18.2.0V(S)-18 (toliau –... 8. Pažymėjo, jog 2011 m. lapkričio 28 d. priimtas VEI sprendimas Nr.... 9. Teigė, jog nesutinka su Sprendimu atmesti skundą vadovaujantis Tvarkos IV... 10. Nurodė, jog problemos dėl trukdymo montuoti namo elektros instaliaciją ir... 11. Taip pat nurodė, jog Sprendime nepateikiama jokio paaiškinimo dėl įrašų... 12. Teigė, jog kategoriškai prieštarauja VEI išvadai, kad 1997 metais ĮAS... 13. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 14. Nurodė šiuos nesutikimo su pareiškėjų skundu motyvus. Pirma, atmestini... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lesto“ atsiliepimu prašė skundą... 16. Nurodė, kad su pareiškėja N. S. 1997 m. spalio 17 d. buvo sudaryta elektros... 17. Nurodė, jog 2010 m. spalio mėnesį V. S. kreipėsi į bendrovę su prašymu... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. sprendimu... 20. Teismas nustatė, kad pareiškėjai nuo 1997 metų nuosavybės teise valdo... 21. Teismas pažymėjo, jog fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų... 22. Teismas nurodė Tvarkos 23, 28, 30, 31, 37, 46, 53, 58 punktus. Teismas,... 23. Teismas nustatė, kad į pareiškėjo skunde pateiktą pirmąjį klausimą... 24. Konstatavo, kad atsakovas visapusiškai, objektyviai ir išsamiai išnagrinėjo... 25. Nustatė, jog pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti atsakovą išduoti... 26. III.... 27. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. rugsėjo 10 d. gautas... 28. Teisėjų kolegija pažymi, jog prašymas, kuriame nurodyta kaip pareiškėja... 29. Prašyme atnaujinti procesą išdėstyti šie pagrindiniai argumentai: 30. Pareiškėjai prašyme dėl proceso atnaujinimo cituoja įvairių teisės aktų... 31. Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą ABTĮ 153 straipsnio 2... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Procesas neatnaujintinas.... 35. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių... 36. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog proceso atnaujinimas negali... 37. Nustatyta, kad pareiškėjų pateiktas prašymas atnaujinti procesą... 38. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 39. Teisėjų kolegija nurodo, jog skundo reikalavimas – skundo dalykas – tai... 40. Šiuo atveju pareiškėjų nustatytą skundo dalyką, t. y. iškeltus jų... 41. Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.... 42. Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 43. Pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą ABTĮ 153 straipsnio 2... 44. AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro 2012 m. birželio 27 d.... 45. Pareiškėjų nurodytu AB „Lesto“ Ukmergės klientų aptarnavimo centro... 46. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodyto AB „Lesto“ Ukmergės... 47. Įvertinus pareiškėjų pateiktus prašymo dėl proceso atnaujinimo... 48. Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.... 49. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, jog procesas gali būti... 50. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog procesas,... 51. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 52. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius... 53. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad... 54. Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu.... 55. Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti... 56. Vien alternatyvaus materialinės teisės normų aiškinimo galimybė, nesant... 57. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjų skundas pirmosios instancijos teisme buvo... 58. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas 2011 m. spalio 27 d. skundu Nr.... 59. Įvertinus pareiškėjų 2011 m. spalio 27 d. skundo Nr. 18.2.0V(S)-18 turinį,... 60. Pirmosios instancijos teismas taip pat įvertino atsakovo Sprendime pateiktus... 61. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovas, atsakydamas į... 62. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į pareiškėjo skunde pateiktą... 63. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas, pateikdamas atsakymą... 64. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog... 65. Atsižvelgus į tai, kas pirmiau nurodyta, darytina išvada, kad pirmosios... 66. Pažymėtina, jog pareiškėjai prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia ir... 67. Pareiškėjai prašyme atnaujinti procesą nurodo, jog Utenos teritorinis... 68. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22... 69. Įvertinus šias teisės normas, darytina išvada, jog tokiu būdu Valstybinė... 70. pareiškėjai niekada nebuvo įsipareigoję neviršyti 5 kW Galios, o vartotojo... 71. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teisė kreiptis į teismą... 72. Pažymėtina, jog vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama... 73. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, atsižvelgusi į... 74. Darytina išvada, kad pareiškėjai neįrodė savo teiginių apie tai, jog... 75. Pažymėtina, jog iš pareiškėjų pateikto prašymo atnaujinti procesą... 76. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad proceso atnaujinimas yra išimtinio... 77. Vadovaujantis ABTĮ 159 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai teisėjų... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 79. pareiškėjų V. S. ir N. S. prašymą atnaujinti procesą atmesti.... 80. Proceso administracinėje byloje Nr. I-152-279/2012 pagal pareiškėjų V. S.... 81. Nutartis neskundžiama....