Byla 2-574-163/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana), tretieji asmenys G. R. V., S. A. K., A. B

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant atsakovo atstovams K. V., advokatui J. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams I. P. ir V. P., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana), tretieji asmenys G. R. V., S. A. K., A. B.,

Nustatė

2.

3ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011 m. lapkričio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. JD2136, pagal kurią atsakovas I. P. perleido V. P. neatlygintinai nuosavybėn ½ dalį pastato-kavinės (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir ½ dalį statinių (unikalus Nr. duomenys neskelbtini). Nurodė, kad ieškovas reiškia ieškinį atsakovams remdamasis actio Pauliana teise, nes turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą I. P.. Reikalavimo teisė atsirado pagal Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimą dėl 730 000 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, kurio atsakovas I. P. nevykdo net Klaipėdos apygardos teismo nutartimi išdėsčius priteistos sumos mokėjimą. Atsakovų sudarytas sandoris pažeidžia ieškovo, kaip kreditoriaus interesus, nes taip sumažinamas atsakovo I. P. turtas ir ieškovas praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą. Pagal ieškovo turimus duomenis, atsakovui I. P. priklausančio turto vertės neužtenka ieškovo reikalavimui patenkinti. Atsakovas I. P. neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, tačiau sudarė su savo sūnumi.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, mano, kad ieškovas pareiškė ieškinį formaliais pagrindais, iš ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių viseto negalima padaryti išvados, jog egzistuoja pagrindas tokio pobūdžio ieškiniui pareikšti. Nesutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas I. P. prarado galimybę patenkinti ieškovo reikalavimą, nes būtina atsižvelgti į prievolės kreditoriui atsiradimo pobūdį, t. y. kad prievolė atsirado iš privatizavimo sandorio, tačiau parduodamo žemės sklypo ieškovas atsakovui iki šiol nėra perdavęs, todėl privatizavimo sandoris ieškovo gali būti nutrauktas, prievolės prigimtis nesukelia ieškovui realių grėsmių dėl atsakovo nemokumo, ieškovas savo ieškinį buvo užtikrinęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, vykdymo procese antstolis yra paskyręs turto vertinimo ekspertizę, tik po jos galima būtų teigti apie atsakovo nemokumą, be to, sprendimo vykdymas yra išdėstytas ir atsakovas turi tik dalinę prievolę. Taip pat atsakovai nesutinka su teiginiu dėl sandorio neprivalomumo, nes atsakovas I. P. turėjo teismo nustatytą pareigą išlaikyti savo sūnų, byloje atsakovą V. P., todėl padovanojo sūnui pusę kavinės ne tik vien skolos už išlaikymą grąžinimui, bet ir sudarydamas sūnui galimybes savarankiškai užsidirbti. Mano, kad nebuvo pažeistas kreditorių ir skolininko teisių proporcingumo principas.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai K. V. ir advokatas J. S. prašo ieškinio netenkinti atsiliepimo į ieškinį pagrindais.

6Tretieji asmenys G. R. V. ir S. A. K. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, kad palaiko atsakovų atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Faktinės bylos aplinkybės.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 28 d. Palangos miesto savivaldybėje įvyko viešasis aukcionas, kurio metu pagal privatizavimo programą už pradinę 1 455 000 Lt kainą buvo privatizuojamas savivaldybei priklausantis pastatas su priklausiniais ir šiam privatizavimo objektui priskirtas žemės sklypas, esantys ( - ). Aukciono laimėtoju 2006 m. rugsėjo 11 d. protokolu Nr. 2 buvo pripažintas atsakovas I. P., su juo 2007 m. kovo 13 d. buvo sudaryta privatizavimo objektų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 14-PTN, pagal kurią atsakovas už 1 455 000 Lt įsigijo poilsio pastatą su priklausiniais ir jam priskirtu valstybinės žemės sklypu, esančius ( - ). Sutarties 2, 4.2 punktais susitarta, kad privatizavimo objektui priskirto 0,2144 ha valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma pagal atskirą pirkimo –pardavimo sutartį, pagal kurią VĮ Valstybės turto fondas atsakovas sumokės 730 000 Lt. I. P. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties su VĮ Valstybės turto fondas nesudarė, 730 000 Lt už žemės sklypą nesumokėjo.

10Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu priteisė iš atsakovo I. P. ieškovės VĮ Valstybės turto fondas naudai 730 000 Lt skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. I, b. l. 6-8). Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi teismo sprendimas paliktas nepakeistas (t. I, b. l. 9-14). VĮ Valstybės turto fondas 2010 m. lapkričio 12 d. perdavė antstolei vykdyti sprendimą dėl 730 000 Lt skolos (t. I, b. l. 97-98). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą (t. I, b. l. 15-24). Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi patenkino I. P. prašymą ir ieškovei VĮ Valstybės turto fondui priteistą 730 000 Lt vykdymą atidėjo iki 2011 m. spalio 20 d. ir mokėjimus išdėstė: iki 2011 m. spalio 20 d. sumokėti 130 000 Lt; iki 2012 m. sausio 2 d. sumokėti 200 000 Lt; iki 2012 m. balandžio 2 d. sumokėti 200 000 Lt; iki 2012 m. liepos 2 d. sumokėti 200 000 Lt (t. I, b. l. 25-26).

112011 m. lapkričio 8 d. dovanojimo sutartimi Nr. JD2136 atsakovas I. P. padovanojo ½ dalį pastato-kavinės (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį kiemo statinių (unikalus Nr. ( - ) (t. I, b. l. 28-31, 73-79).

12Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas atsakovo I. P. ieškinys, kuriuo jis prašė nutraukti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą viešojo aukciono pagrindu ir taip panaikinti savo 730 000 Lt turtinę prievolę ieškovei VĮ Valstybės turto fondas (t. I, b. l. 151). Iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 17 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

13Dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant actio Pauliana sąlygų buvimą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamojoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ir turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2013 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-313/2013). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas.

15Dovanojimo sutartį I. P. ir V. P. sudarė 2011 m. lapkričio 8 d. Ieškovė VĮ Valstybės turto fondas su ieškiniu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana) į teismą kreipėsi 2012 m. gegužės 7 d., t. y. nepraleidusi vienerių metų senaties termino (CK 6.66 str. 3 d.).

16Atsakovas I. P. skolingas ieškovei VĮ Valstybės turto fondas 730 000 Lt bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dovanojimo metu visos kavinės ir kiemo statinių vidutinė rinkos vertė buvo 397 660 Lt, todėl ieškinio suma yra 198 830 Lt. Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pateikta atsakovo V. P. užsakyta atlikti kavinės rinkos vertės vertinimo ataskaita, iš kurios matyti, kad ½ pastato – kavinės ir ½ kiemo statinių rinkos vertė yra 185 000 Lt, ieškovės reikalavimas neviršija sumos, kuri būtina jos kreditoriniam reikalavimui patenkinti.

17Nagrinėjamojoje byloje nustatyta ir įrodyta, kad atsakovas I. P. yra skolingas ieškovei VĮ Valstybės turto fondas pagal 2006 m. rugsėjo 28 d. aukcioną, kurio laimėtoju jis buvo paskelbtas, 730 000 Lt. Šios aplinkybės patvirtintos įsiteisėjusiais teismo sprendimais, dėl šio fakto iš esmės nėra ginčo ir tarp šalių. Atsakovas su ieškovui nėra atsiskaitęs, net nepradėjęs mokėti minėtą skolą, todėl VĮ Valstybės turto fondas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Atsakovų motyvas, kad parduodamo žemės sklypo ieškovė atsakovui I. P. iki šiol nėra perdavusi, todėl privatizavimo sandoris ieškovės gali būti nutrauktas, nepagrįstas, nes įsiteisėjusiais teismo sprendimais yra nustatytas faktas, kad žemės sklypo pirkimas-pardavimas įvyko ir I. P. privalo sumokėti VĮ Valstybės turto fondui žemės sklypo kainą 730 000 Lt.

18CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandorius pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardinti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio.

19Nagrinėjamojoje byloje yra pateikti duomenys, kad I. P. nuosavybės teise priklauso ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio viso vidutinė rinkos vertė 160 760 Lt (1/2 vertė 80 380 Lt), sklypas areštuotas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 28 d., antstolės Brigitos Tamkevičienės 2011 m. sausio 21 d. (t. I, b. l. 143); ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio viso vidutinė rinkos vertė 234 533 Lt (1/2 vertė 117 266 Lt), sklypas areštuotas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 28 d., antstolės Brigitos Tamkevičienės 2011 m. sausio 21 d, antstolio A. S. 2010 m. birželio 8 d., sklypui 2007 m. lapkričio 9 d. įregistruota hipoteka (t. I, b. l. 145-147); ½ dalis pastato (kavinė su parduotuve), unikalus Nr. ( - )ir ½ dalis kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ). Antstolė R. V., vykdydama vykdomąjį raštą dėl 730 000 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo, paskyrė ekspertizę, kurios metu buvo nustatyta, kad ½ minėtų pastatų įkainuoti 450 000 Lt. Taigi, byloje surinkti duomenys, kad atsakovas I. P. turi turto už 647 646 Lt ir jo turimo turto nepakaks atsiskaityti su ieškove. Teismas nesutinka su atsakovų teigimu, kad prievolės prigimtis nesukelia ieškovui realių grėsmių dėl atsakovo nemokumo, vykdymo procese antstolis yra paskyręs turto vertinimo ekspertizę, tik po jos galima būtų teigti apie atsakovo nemokumą. Atsakovo I. P. turimas turtas vertinamas nustatyta vidutine rinkos verte, įrodymų, kad jis turėtų daugiau turto ar turimo turto vertė būtų didesnė, teismui nepateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad išieškojimas iš turimo I. P. turto yra apsunkintas. Žemės sklypai ( - ), kurių ½ priklauso atsakovui I. P., yra areštuoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir kitų antstolių, žemės sklypui unikalus Nr( - )registruota hipoteka. Kaip atsiliepime teigia atsakovai Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimo vykdymas buvo atidėtas iki 2011 m. spalio 20 d. ir mokėjimai buvo išdėstyti. Tačiau galutinai atsiskaityti su ieškove atsakovas I. P. turėjo iki 2012 m. liepos 2 d., todėl šiuo metu jis turi prievolę sumokėti ieškovei visą 730 000 Lt. sumą. Ginčijamu sandoriu padovanojęs sūnui V. P. ½ kavinės ir ½ kiemo pastatų, I. P. gerokai sumažino savo turtą ir sukėlė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai ieškovei nebus tinkamai įvykdyti, todėl pažeidžia kreditoriaus VĮ Valstybės turto fondas teises.

20Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad I. P. privalėjo padovanoti sūnui, t. y. neatlygintinai perleisti ½ pastato-kavinės ir ½ kiemo statinių, esančių ( - ). Atsakovas I. P. atsikirsdamas į ieškovės motyvą, kad jis neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, nurodo, kad turėjo teismo nustatytą pareigą išlaikyti savo sūnų, byloje atsakovą V. P., todėl padovanojo sūnui pusę kavinės ne tik vien skolos už išlaikymą grąžinimui, bet ir sudarydamas sūnui galimybes savarankiškai užsidirbti. Byloje yra pateiktas Palangos miesto apylinkės teismo 1998 m. vasario 2 d. sprendimas, kuriuo iš I. P., gim. ( - )d. priteisti alimentai inter alia sūnaus Valdo, gim. ( - )d. išlaikymui (t. I, b. l. 27). Šis sprendimas neįrodo, kad I. P. turėjo įsiskolinimą už sūnui Valdui priteistą išlaikymą. Pagaliau, jei toks įsiskolinimas ir būtų buvęs, tai būtų įsiskolinimas sūnaus motinai E. G., kuri išlaikė sūnų, o galimybę savarankiškai užsidirbti suaugęs žmogus turi ir negavęs dovanų kavinės. Kaip privalomas actio Pauliana kontekste gali būti vertinamas sandoris, kurio sudarymą lemia teisinė prievolė, o ne moraliniai įsipareigojimai, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovai neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio.

21CK 6.67 straipsnio 1 dalyje preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimais giminaičiais. Atsakovai įstatyme įtvirtintos nesąžiningumo prezumpcijos nepaneigė. Be to, CK 6.66 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo. I. P. ginčijamą sandorį sudarė su sūnumi V. P.. Pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise (CK 6.465 str. 1 d.).

22Ginčijama sutartis buvo sudaryta 2011 m. lapkričio 8 d. Sudarydamas šią dovanojimo sutartį I. P. nurodė, kad sudarydamas sutartį ir vykdydamas ją, nepažeis ją saistančių teisės aktų, sandorių, administracinių aktų, teismų ar arbitražo sprendimų ar kitų įpareigojančių dokumentų, taip pat akcininkų, kreditorių ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi buvo paliktas galioti Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas priteisti iš atsakovo I. P. ieškovės VĮ Valstybės turto fondas naudai 730 000 Lt skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, VĮ Valstybės turto fondas 2010 m. lapkričio 12 d. perdavė antstolei vykdyti sprendimą dėl 730 000 Lt skolos, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą. Taigi, dovanojimo sutarties sudarymo metu atsakovas I. P. žinojo apie teismų sprendimus ir apie tai, kad jis skolingas ieškovei 730 000 Lt bei palūkanas, kad dovanojimo sutartis apsunkins skolos iš jo išieškojimą ir taip pažeis kreditoriaus teises.

23Iš išdėstyto darytina išvada, kad nagrinėjamojoje byloje yra visos actio Pauliana taikymo sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas, pripažintina negaliojanti nuo sudarymo momento 2011 m. lapkričio 8 d. dovanojimo sutartis Nr. JD2136, pagal kurią atsakovas I. P. perleido V. P. neatlygintinai nuosavybėn ½ dalį pastato-kavinės (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį statinių (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ) (CK 6.66 str.). Pripažinus dovanojimo sandorį negaliojančiu taikytina restitucija natūra ir šalys grąžinamos į iki sandorio sudarymo buvusią padėtį, t. y. ½ pastato-kavinės (unikalus Nr. ( - )) ir ½ statinių (unikalus Nr. ( - )grąžintina I. P. nuosavybėn (CK 6.154 str. 1 d.).

24Dėl žyminio mokesčio.

25Iki Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, kasacinio teismo praktika turtinis ar neturtinis actio Pauliana ieškinys, buvo nevienoda. Plenarinė sesija pasisakydama dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo reikalavimo kvalifikavimo turtiniu ar neturtiniu, nurodė, kad šiuo pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu ir turi būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu, ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 2 p.). Nagrinėjamojoje byloje ieškinio kaina 198 830 Lt, už jį turėjo būti sumokėtas 4 976 Lt žyminis mokestis. Ieškinį, kuris patenkintas visiškai, pareiškė VĮ Valstybės turto fondas, kuri įstatymu atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 11 p.), todėl žyminis mokestis 4 976 Lt išieškotinas iš atsakovų į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.)jis buvo priimtas kaip neturtinis, žyminis mokestis už jį nebuvo sumokėtas, nors turėjo būti sumokėta 4 976 Lt. Nesumokėtas 4 976 Lt žyminis mokestis priteistinas iš atsakovų valstybei.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį patenkinti visiškai.

28Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011 m. lapkričio 8 d. dovanojimo sutartį Nr. JD2136, pagal kurią atsakovas I. P. perleido V. P. neatlygintinai nuosavybėn ½ dalį pastato-kavinės (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir ½ dalį statinių ( - ).

29Taikyti restituciją natūra ir priteisti iš atsakovo V. P. ½ pastato-kavinės (unikalus Nr. ( - ).) ir ½ statinių (unikalus ( - ). I. P. nuosavybėn.

30Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. sprendimu paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

31Priteisti valstybei iš atsakovų I. P. ir V. P. po 2 488 Lt žyminio mokesčio.

32Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. .... 3. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, mano,... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai K. V. ir advokatas J. S. prašo... 6. Tretieji asmenys G. R. V. ir S. A. K. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinio... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Faktinės bylos aplinkybės.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 28 d. Palangos miesto... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu priteisė iš... 11. 2011 m. lapkričio 8 d. dovanojimo sutartimi Nr. JD2136 atsakovas I. P.... 12. Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas atsakovo I. P. ieškinys, kuriuo jis... 13. Dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant actio Pauliana sąlygų buvimą.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamojoje praktikoje yra... 15. Dovanojimo sutartį I. P. ir V. P. sudarė 2011 m. lapkričio 8 d. Ieškovė... 16. Atsakovas I. P. skolingas ieškovei VĮ Valstybės turto fondas 730 000 Lt bei... 17. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta ir įrodyta, kad atsakovas I. P. yra... 18. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 19. Nagrinėjamojoje byloje yra pateikti duomenys, kad I. P. nuosavybės teise... 20. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad I. P. privalėjo padovanoti sūnui, t.... 21. CK 6.67 straipsnio 1 dalyje preziumuojama, kad kreditoriaus interesus... 22. Ginčijama sutartis buvo sudaryta 2011 m. lapkričio 8 d. Sudarydamas šią... 23. Iš išdėstyto darytina išvada, kad nagrinėjamojoje byloje yra visos actio... 24. Dėl žyminio mokesčio.... 25. Iki Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 27. ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011 m. lapkričio 8 d.... 29. Taikyti restituciją natūra ir priteisti iš atsakovo V. P. ½... 30. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2012 m.... 31. Priteisti valstybei iš atsakovų I. P. ir V. P. po 2 488 Lt žyminio... 32. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...