Byla 2-118-544/2016
Dėl 169 515,63 Eur (585 303,57 Lt) priteisimo žalai atlyginti

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. B., atsakovui A. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-118-544/2016 pagal ieškovės UAB DK „( - )“ (į. k. ( - ), ( - ) pr. ( - ), ( - ), ieškinį atsakovui A. P. (a. k. ( - ) ( - ) g. ( - ). ( - )), D. Z. (Ž.) (gim. ( - ) ( - ) m. ( - )), esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų S. M. (gim. ( - ) ( - ) m., ( - ) rajone, Lietuvoje), dėl 169 515,63 Eur (585 303,57 Lt) priteisimo žalai atlyginti ir

Nustatė

3ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų A. P. ir D. Z. (Ž.) solidariai 169 515,63 Eur (585 303,57 Lt) žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, bylinėjimosi išlaidas (Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6, 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.263 str. 1, 2 d., 6.279 str., 6.280 str. 1 d., LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 22 str. 1 d. 1 p., 2 d., LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau Vyriausybės nutarimas Nr. 795) 59.1 p.). Nurodė, kad 2008-01-30 tarp ieškovės ir atsakovo A. P. buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ( - ) Nr. ( - ), kuria buvo apdrausta automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. ( - ) Italijoje kilo eismo įvykis, kurio metu minėtas automobilis, vairuojamas neblaivaus atsakovo D. Z., atsitrenkė ir apgadino automobilį „O. C.“, valst. Nr. ( - ), buvo sužeisti trys užsienio piliečiai ir vienas asmuo žuvo. Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas atsakovas D. Z., kuris vairavo neblaivus ir nesilaikė saugaus greičio.

4Ieškovė, kaip automobilio draudikas, išmokėjo 169 515 Eur (585 303,75 Lt) kompensacijos dalį dėl ( - ) eismo įvykio metu žuvusios A. C. mirties. Žalos dydį pagrindžia 2013-12-13 sąskaita-faktūra Nr. ( - ) bei prie ieškinio pridėtais kitais rašytiniais įrodymais. Minėto įvykio metu buvo padaryta didesnė žala, tačiau anksčiau nukentėjusiems asmenims išmokėtos sumos yra priteistos įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Todėl ( - ) eismo įvykio Italijoje aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiais teismų sprendimais ankstesnėse bylose dėl ginčo tarp tų pačių šalių, turi prejudicinę galią ir nėra įrodinėtinos iš naujo (CPK 182 str. 2 d.). Nurodė, kad CK 6.263 str. 1, 2 d., 6.270 str., 6.251 str. 1 d., Vyriausybės nutarimo Nr. 795 59.1 p. pagrindais atsakovai regreso teise turi visiškai ir solidariai atlyginti ieškovei padaryta žalą, nes eismo įvykio metu 2008-02-17 atsakovas A. P. buvo didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, kuris neužtikrino, kad jam priklausančiu automobiliu nevažinėtų neblaivūs asmenys, pasielgė neapdairiai, neatsakingai ir nerūpestingai, o atsakovas D. Z. neblaivus vairavo transporto priemonę.

5Atsakovas A. P. prašė ieškinį jo atžvilgiu atmesti, nes jis neteisėtas ir nepagrįstas, jo kaltės nei dėl autoavarijos, nei dėl kilusių pasekmių nėra. Nurodė, kad 2013-05-08 bylos trečiasis asmuo S. M., būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingus parodymus, raštu patvirtino, kad 2008-02-14 pagal rašytinę pirkimo-pardavimo sutartį I. T. mieste iš jo nupirko sugedusį minėtą automobilį. Automobilis po pardavimo iš karto buvo perduotas trečiajam asmeniui, kuris jį suremontavo. 2008-02-17 be S. M. sutikimo, tuo metu kai tas miegojo ant automobilio galinės sėdynės, neblaivus atsakovas D. Z. paėmė automobilį, jį vairuodamas nesilaikė saugaus greičio, atsitrenkė į kitą automobilį ir jį apgadino, nukentėjo trys žmonės, o vienas žmogus žuvo. Po Italijos policijos tyrimo dėl autoįvykio kilimo kaltu buvo pripažintas vairuotojas D. Z., todėl mano, jog jis ir turėtų būti atsakingas už padarytą žalą. Rašytinė sutartis į bylą pateikta ir ji įrodo, kad įvykio metu nebuvo transporto priemonės valdytojas ir negalėjo užtikrinti, kad automobiliu nevažinėtų neblaivūs asmenys. Kadangi tuo metu dirbo užsienyje (Italijoje), per tris darbo dienas automobilio išregistruoti iš VĮ „( - )“ neturėjo galimybės. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis galioja nepriklausomai nuo to, ar naujasis savininkas automobilį įregistravo.

6Atsakovas D. Z. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo ir prašymų nepateikė. Šalių nurodytu šio atsakovo gyvenamosios vietos Italijoje adresu teismo siųsti dokumentai grąžinti neįteikti (1 t., b. l. 130, 163-164). Procesiniai dokumentai buvo išsiųsti kitu žinomu adresu ( - ) pr. ( - ), ( - ), ( - ) (1 t., b. l. 138, 141) ir atsakovui buvo įteikti ( - ) miesto ( - ) rajono teisme 2015-07-15 (1 t., b. l. 166-176). 2015-01-21 Panevėžio apygardos teismo nutartyje, kurios kopija atsakovui įteikta, buvo išaiškinta, kad jis pagal CPK 805 straipsnį turi paskirti byloje atstovą arba Lietuvoje gyvenantį įgaliotą asmenį, kuriam būtų įteikiami su byla susiję dokumentai (1 t., b. l. 133-134). Kadangi jis neįvykdė virš minėtos CPK 805 str. 1 d. pareigos ir nei atstovo, nei įgalioto asmens byloje nenurodė, visi procesiniai dokumentai, skirti jam, kaip užsienyje gyvenančiai šaliai, liko byloje ir laikomi įteiktais.

7Trečiasis asmuo S. M. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo ir prašymų nepateikė. Šalių nurodytu šio atsakovo gyvenamosios vietos Italijoje adresu teismo siųsti dokumentai grąžinti neįteikti (1 t., b. l. 130, 143-144). Procesiniai dokumentai buvo išsiųsti kitu žinomu adresu ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ) (1 t., b. l. 138, 140, 2 t., b. l. 2), tačiau nei šiuo, nei kitu J( - ) miesto ( - ) rajono teismo nustatytu adresu pagal registracijos vietą dokumentai neįteikti, nes buvo atsisakyta juos priimti (2 t., b. l. 1-71). Pagal CPK 124 str. 2 dalį, atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui. 2015-01-21 Panevėžio apygardos teismo nutartyje buvo išaiškinta, kad jis pagal CPK 805 straipsnį turi paskirti byloje atstovą arba Lietuvoje gyvenantį įgaliotą asmenį, kuriam būtų įteikiami su byla susiję dokumentai (1 t., b. l. 133-134). Kadangi jis neįvykdė virš minėtos CPK 805 str. 1 d. pareigos ir įgalioto asmens nenurodė, visi procesiniai dokumentai, skirti jam, kaip užsienyje gyvenančiai šaliai, liko byloje ir laikomi įteiktais. Kadangi trečiasis asmuo yra gimęs Lietuvoje (2 t., b. l. 649) apie posėdžio laiką ir vietą paskelbta viešai specialiame internetiniame tinklapyje. Taigi visos teismui ir šalims prieinamos galimybės informuoti trečiąjį asmenį apie bylą ir posėdį išnaudotos.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovė UAB DK „( - )“ su atsakovu A. P. 2008-01-30 sudarė įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ( - ), galiojusią iki 2009-01-29 d., pagal kurią buvo apdrausta automobilio „R. S.“, v/n ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė (1 t., b. l. 10). Pagal VĮ „Regitra“ duomenis automobilio „R. S.“, v/n ( - ), savininkas yra atsakovas A. P. (b. l. 11-12). 2008-02-16 d. apie 23 val., Italijoje, ( - ) (CL) įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovas D. Z., veždamas keleivį S. M., neblaivus vairuodamas minėtą automobilį, padarė autoįvykį, kurio metu buvo sužeisti trys užsienio piliečiai ir vienas asmuo žuvo. Eismo įvykio kaltininku ( - ) teismo 2009-05-25 nuosprendžiu Nr. ( - ) buvo pripažintas atsakovas D. Z., kuris automobilį vairavo neblaivus ir važiavo dideliu greičiu (1 t., b. l. 113-121). 2008-02-26 atsakovas A. P. ieškovei pateikė pranešimą apie minėtą autoįvykį, nurodė, kad yra automobilio draudėjas, pateikė automobilio registracijos liudijimą Nr. ( - ), techninės apžiūros taloną Nr. ( - ) (1 t., b. l. 13). Dėl minimo įvykio ieškovė minėtos draudimo sutarties pagrindu dėl A. C. žūties 2013-08-15 sumokėjo 10770,01 Eur, kurie jau priteisti įsiteisėjusius Visagino miesto apylinkės teismo 2014-01-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) ir 45 468,18 Eur (156 992,53 Lt), kurie priteisti įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2012-12-14 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-814-198/2012 (1 t., b. l. 14-25). Ieškovė, kaip automobilio „R. S.“ draudėja, 2014-04-02 išmokėjo 169 515,63 Eur (585 303,57 Lt) draudimo išmoką kaip kompensaciją dėl minėto įvykio metu žuvusios A. C. mirties (1 t., b. l. 26-28, 32-55). 2014-08-06 ieškovė atsakovui A. P. pateikė pretenziją, tačiau atsakovas žalos neatlygino (1 t., b. l. 29). Šią 169 515,63 Eur išmoką TPVCAPDĮ 22 str. 1 d. 1 p., 2 d. ir Vyriausybės nutarimo Nr. 795 59.1 p., 6.279 str. pagrindais ieškovė siekia prisiteisti solidariai iš atsakovo D. Z., kuris ieškovės apdraustą transporto priemonę vairavo neblaivus ir nepasirinko saugaus greičio, ir iš atsakovo A. P., kuris buvo automobilio savininkas, didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, neužtikrinęs, kad jam priklausančiu automobiliu nevažiuotų neblaivūs asmenys (CK 6.263, 6.270 str., 1 t., b. l. 122-123).

10Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos kilimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje numatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str. 1 d.). CK 6.263 str. numatyta, kad kiekvieno asmens pareiga yra laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Asmuo gali būti įpareigotas atlyginti žalą, tik esant priežastiniam ryšiui tarp teisei priešingų jo veiksmų ir kilusios žalos. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Draudikas, kuris pareiškia regresinį reikalavimą asmenims, atsakingiems už padarytą žalą, turi įrodyti ne tik draudimo išmokų faktą, bet ir ar atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu). Civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą turi įrodyti ieškovas, prašantis taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (CPK 178 str.) ir, teismo nuomone, jis jas šioje byloje visiškai įrodė atsakovo D. Z. atžvilgiu.

11Kaip jau virš minėta, virš aptarti įrodymai patvirtina, kad 2008-02-16 d. apie 23 val., Italijoje įvyko eismo įvykis, dėl kurio kilimo Rossano teismo 2009-05-25 nuosprendžiu Nr. 107/09 kaltu buvo pripažintas atsakovas D. Z., nes jis neblaivus vairavo atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausiusį automobilį „R. S.“, v/n ( - ), padarė autoįvykį, kurio metu buvo sužeisti trys užsienio piliečiai, vienas asmuo žuvo. Kadangi ieškovė UAB DK „( - )“ su atsakovu A. P. 2008-01-30 buvo sudariusi įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ( - ), galiojusią iki 2009-01-29 d., dėl minimo įvykio 2014-04-02 išmokėjo nukentėjusiems 169 515,63 Eur (585 303,57 Lt) draudimo išmoką kaip kompensaciją dėl minėto įvykio metu žuvusios A. C. mirties.

12Byloje nebuvo ginčijamas ieškovės iš atsakovų prašomas priteisti žalos dydis. Atsakovui A. P. 2014-08-06 buvo pateikta pretenzija (1 t., b. l. 29), atsakovas D. Z. apie Italijos kompetentingos teismo institucijos nustatytą žalos dydį turėjo žinoti iš bylos, kurioje buvo nuteistas dėl minėto įvykio sukėlimo. Žalos dydis dėl sužalotų ir vieno žuvusio asmens yra nustatytas remiantis Milano teismo žalos apibrėžties lentelėmis. Žalos dydį ieškovė įrodė rašytinių įrodymų visuma: 2014-03-25, 2014-03-28 pažymų, 2014-04-02 mokėjimo nurodymo, 2014-08-06 pretenzijos, 2013-12-13 raštais apie kompensacijų ir išlaidų informaciją, sąskaitų faktūrų, čekių, nuosprendžio duomenimis (1 t., b. l. 26-29, 32-55). Iš pateiktų dokumentų turinio ir argumentų daroma išvada, kad dėl įvykio nukentėjusiems asmenims nebuvo sumokėta nereali ar nepagrįsta suma, kad ieškovė vykdė pareigą bendradarbiauti, rūpinosi žalos atlyginimo prievolės vykdymu, reikalavo patikimų žalos atlyginimo įrodymų. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad prašomas priteisti nuostolis neįrodytas (CK 6.249 str.).

13TPVCAPDĮ 22 straipsnyje, kuriuo vadovaujasi ieškovė, įtvirtinti atvejai, kada draudikas gali reikalauti grąžinti sumokėtas išmokas, yra bendrosios taisyklės išimtys ir speciali teisės norma. Todėl ji netaikoma santykiams, kurių šį teisės normos tekstas neapima. TPVCAPDĮ 22 str. nurodyta, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis vairavo transporto priemonę neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat kai vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė blaivumo ar apsvaigimo patikrinimo (1 d. 1 p.). Jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė TPVCAPDĮ 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką (2 d.).

14Vyriausybės nutarimo Nr. 795 59.1 p. taip pat nurodyta, kad atsakingas draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo (transporto priemonę vairavęs asmuo arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas už žalos padarymą asmuo), jeigu jis arba asmuo, už kurį jis atsako: vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo.

15LR CK 263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir kad žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

16LR CK 280 str. 1 d., numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

17Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą ir nustačius virš minėtas civilinės atsakomybės sąlygas, daroma išvada, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas visiškai tenkinti ieškinį atsakovo D. Z. atžvilgiu.

18Sprendžiant dėl atsakovo A. P. solidariosios atsakomybės pagal šį ieškinį, atsižvelgiama į tai, kad CK 6.270 straipsnyje nustatyta, jog asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių, mechanizmų, elektros ir atominės energijos, sprogstamųjų ir nuodingų medžiagų naudojimas, statybos ir t. t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 17 d. pateiktą sąvoką transporto priemonės valdytoju, t. y. atsakingu už žalos padarymą asmeniu, pripažįstamas asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir (ar) naudojantis transporto priemonę; transporto priemonės valdytoju taip pat laikomas fizinis asmuo, kuris tiek teisėtai, tiek neteisėtai vairuoja transporto priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55-378/2016). Įsiteisėjusiais 2012-12-14 Panevėžio apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-814-198/2012 ir 2014-01-07 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-34-844/2014 yra nustatyta, kad atsakovas A. P. 2008-02-17 eismo įvykio metu buvo didesnio pavojaus šaltinio (automobilio „R. S.“) valdytojas, kad jis pasielgė neatsargiai ir nerūpestingai, nesielgė taip, kad nepadarytų kitam asmeniui žalos, todėl turi atlyginti žalą ieškovei (CK 6.263 str.). Šiais įsiteisėjusiais teismų sprendimais iš atsakovo A. P. žalai, kilusiai dėl minėto autoįvykio, atlyginti yra priteista 56 238,19 Eur (1 t., b. l. 14-25). Kadangi šios aplinkybės yra nustatytos įsiteisėjusiais teismų sprendimais bylose, kuriose dalyvavo tie patys asmenys, jos turi prejudicinę galią ir jų iš naujo nustatinėti nereikia (CPK 182 str. 2 p.).

19CK 6.6 str. 1 d. nustatyta, kad solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Solidarios civilinės atsakomybės taikymo šiuo atveju nenumato įstatymai, sutartis, o prievolės dalykas nėra nedalus. Abiejų minėtų atsakovų veiksmų pobūdis, kaltės laipsnis ir įtaka reikalaujamos priteisti žalos atsiradimui yra akivaizdžiai nevienoda. Kaip jau nustatyta minėtais teismų sprendimais, atsakovas A. P. nesilaikė bendro pobūdžio CK 6.263 str. numatytos pareigos elgtis taip, kad savo veiksmais nepadarytų žalos kitiems asmenims ir turtui, neužtikrino, kad automobilis nebūtų užvaldytas neblaivaus asmens, tačiau tai nebuvo tiesioginė ir pagrindinė priežastis žalai atsirasti ar jai padidėti. Byloje įrodyta, kad atsakovas A. P. buvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, kadangi pasirūpino transporto priemonės privalomu draudimu, taip siekdamas apsaugoti savo interesus nuo galimos turtinės žalos. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jo elgesys visiškai neatitiko reikalavimų elgtis protingai, apdairiai ir rūpestingai, tinkamai rūpintis valdomu didesnio pavojaus šaltiniu. Rossano teismo 2009-05-25 nuosprendyje Nr. 107/09, kuriuo atsakovas D. Z. pripažintas kaltu dėl autoįvykio kilimo ir žalos padarymo, nes automobilį vairavo neblaivus ir važiavo dideliu greičiu, konstatuota, kad transporto priemonės savininkas nėra niekaip susijęs su nusikaltimu, todėl niekas neturi teisės konfiskuoti transporto priemonės (1 t., b. l. 113-121). Teismo nuomone, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į atsakovo A. P. pareigų pažeidimo laipsnį, kaltės formą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, jo veiksmų įtaką žalos dydžiui, kitas reikšmingas aplinkybes bei teisingumo ir protingumo principus (CK 1.5 str.) jo atžvilgiu galėjo būti taikoma dalinė civilinė atsakomybė ir ji yra pakankama apimtimi 56 238,19 Eur sumoje pritaikyta priteisus žalos atlyginimą ieškovei virš minėtais teismų sprendimais. Todėl, teismo nuomone, šioje byloje priteisti ieškovei iš atsakovo A. P. žalos atlyginimą solidariai su D. Z. nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

20Teismo nuomone, byloje neįrodyta, kad nuosavybės teisę į automobilį „R. S.“ atsakovas A. P. įvykio metu buvo perleidęs S. M.. Pagal formuojamą teismų praktiką asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, gali gintis sandorio sudarymo faktu. Jei toks asmuo įrodo, jog automobilį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininku yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010; 2010-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2010).

21Iš S. M. parodymų matyti, jog jis patvirtino, kad pagal 2008-02-14 pirkimo-pardavimo sutartį iš atsakovo A. P. I. T. mieste įgijo tuo metu sugedusį lengvąjį automobilį „R. S.“, kad jį suremontavo, kad 2008-02-17 be jo sutikimo ir žinios, kada jis miegojo savo automobilyje, jo pažįstamas D. Z. būdamas neblaivus užvaldė automobilį ir padarė virš nurodytą avariją (1 t., b. l. 126-127). Iš pirkimo-pardavimo sutarties (pareiškimo) matyti, kad ji sudaryta tarp atsakovo A. P. ir trečiojo asmens S. M. ir kad pagal ją atsakovas A. P. už 800 Eur S. M. pardavė automobilį „R. S.“, valstybinis Nr. ( - ) (1 t., b. l. 128-129). Tačiau minėtus S. M. parodymus notaras užfiksavo tik 2013-05-08 dieną, o minėta sutartis, nors joje sudarymo data nurodyta 2008-12-14, išversta į lietuvių kalbą išversta sekančią dieną (2013-09-09). Šių dokumentų atsakovas nepateikė ieškovei iki tol, kol nebuvo iškeltos bylos dėl žalos atlyginimo, nors pas ieškovę lankėsi ir teikė paaiškinimus apie jam žinomas draudiminio įvykio aplinkybes, jas nurodydamas kitokias, negu jos nurodytos virš minėtame paaiškinime ir pareiškime. Būtent, 2008-02-26 pranešimu atsakovas A. P., kaip draudėjas, pranešė ieškovei apie draudiminį įvykį, nurodė įvykio laiką, vietą, vairuotoją ir kitas esmines aplinkybes, tačiau nenurodė nei apie automobilio pardavimą, nei apie siekimą nutraukti draudimo sutartį dėl automobilio pardavimo, nepridėjo ir minėtos pardavimo sutarties (1 t., b. l. 13). 2009-11-16 paaiškinime ieškovei atsakovas A. P. nurodė aplinkybes, kurios prieštarauja virš minėtų įrodymų turiniui: kad minėta avarija įvyko su jam priklausančiu automobiliu, kad nevažiuojantį automobilį jis buvo palikęs S. M., kuris jį ketino ateityje nupirkti, kad negali paaiškinti, kokiu būdu už šio automobilio vairo atsirado neblaivus D. Ž., kad pareiškimo policijai nerašė, nes D. Ž. ir taip buvo apklausiamas ir kad už automobilį su juo po įvykio buvo atsiskaityta (1 t., b. l. 85, 88). Tokie duomenys duoda pagrindą labiau tikėti, kad automobilio savininku ir didesnio pavojaus šaltinio valdytoju įvykio dieną buvo atsakovas A. P. (CPK 185 str.). Tačiau, kaip jau virš minėta, dėl virš nurodytų motyvų ir argumentų ši aplinkybė nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį atsakovo A. P. atžvilgiu.

22LR CK 6.37 str. 2 d. 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo D. Z. ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 169 515,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Ieškovė už ieškinį sumokėjo 2853,63 Eur žyminio mokesčio, turėjo 152,92 Eur išlaidų vertimo paslaugoms apmokėti, 1408,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., b. l. 6. 8, 9, 31, 82-84). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakyme Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių ir pagal šios bylos aplinkybes, apimtį, sudėtingumą nėra nepagrįstai didelis. Byloje buvo 8,14 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., b. l. 2). Šios bylinėjimosi išlaidos ieškovei ir valstybei pilnai priteisiamos iš atsakovo D. Z. (CPK 93, 96-98 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 260, 263 – 265 str., 270 str.,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo D. Z. (gim. ( - ) ( - ) mieste ( - )) 169 515,63 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (169 515,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2853,63 Eur žyminio mokesčio, 152,92 Eur vertimo išlaidų, 1408,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovei UAB DK „( - )“ (j. a. k. 110057869) ir 8,14 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, į. k. 188659752, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

27Atsakovo A. P. atžvilgiu ieškinį atmesti.

28Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2014-09-22 Panevėžio apygardos teismo nutartimi šioje civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. P. (a. k. ( - ) ( - ) g. ( - ). ( - )) turtui ir/ar piniginėms lėšoms (turto arešto akto kodas ( - )).

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų A. P. ir D. Z.... 4. Ieškovė, kaip automobilio draudikas, išmokėjo 169 515 Eur (585 303,75 Lt)... 5. Atsakovas A. P. prašė ieškinį jo atžvilgiu atmesti, nes jis neteisėtas ir... 6. Atsakovas D. Z. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo ir prašymų... 7. Trečiasis asmuo S. M. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo ir prašymų... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovė UAB DK „( - )“... 10. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos... 11. Kaip jau virš minėta, virš aptarti įrodymai patvirtina, kad 2008-02-16 d.... 12. Byloje nebuvo ginčijamas ieškovės iš atsakovų prašomas priteisti žalos... 13. TPVCAPDĮ 22 straipsnyje, kuriuo vadovaujasi ieškovė, įtvirtinti atvejai,... 14. Vyriausybės nutarimo Nr. 795 59.1 p. taip pat nurodyta, kad atsakingas... 15. LR CK 263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 16. LR CK 280 str. 1 d., numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo... 17. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą ir nustačius virš minėtas... 18. Sprendžiant dėl atsakovo A. P. solidariosios atsakomybės pagal šį... 19. CK 6.6 str. 1 d. nustatyta, kad solidarioji skolininkų prievolė... 20. Teismo nuomone, byloje neįrodyta, kad nuosavybės teisę į automobilį „R.... 21. Iš S. M. parodymų matyti, jog jis patvirtino, kad pagal 2008-02-14... 22. LR CK 6.37 str. 2 d. 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti... 23. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 2853,63 Eur žyminio mokesčio, turėjo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 260,... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo D. Z. (gim. ( - ) ( - ) mieste ( - )) 169 515,63 Eur... 27. Atsakovo A. P. atžvilgiu ieškinį atmesti.... 28. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2014-09-22 Panevėžio apygardos teismo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...