Byla 2-802/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2743-264/2012 (Nr. 2-1057-264/2013) pagal ieškovo Per Aarsleff A/S ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ dėl viešojo pirkimo atviro supaprastinto konkurso būdu sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys A. Ž. ir ko uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per savo filialą Lietuvoje, kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šakių vandenys“, kuriuo prašė panaikinti 2012 m. spalio 29 d. perkančiosios organizacijos (atsakovo) sprendimą atmesti Per Aarsleff A/S pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“; įpareigoti atsakovą vertinti ieškovo pasiūlymą su kitais dalyvių pasiūlymais; panaikinti 2012 m. lapkričio 14 d. atsakovo sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Nurodo, kad nesiėmus priemonių stabdyti ir šalinti padarytus teisės aktų bei konkurso sąlygų pažeidimus ir pagal aiškiai abejotino pagrįstumo bei teisėtumo komisijos sprendimus sudarius pirkimo sutartį, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas, ypač įvertinus faktą, jog jau yra pripažintas laimėtojas. Taip pat pirkimo sutartis gali būti sudaryta su dalyviu, kurio pasiūlymas nėra ekonomiškai naudingiausias, tokiu būdu nukentės viešasis interesas, lėšos nebus panaudotos racionaliai, nes laimėjusiu buvo paskelbtas daug brangesnis pasiūlymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė atsakovo UAB „Šakių vandenys“ supaprastinto atviro konkurso „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ (pirkimo Nr.125442) pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius šių procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms išnyktų teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Kadangi ieškovas ginčija šio konkurso sąlygas, teismo nuomone, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant šio konkurso pirkimo procedūras. Atsižvelgdamas į tai, jog CPK 4238 straipsnio 4 dalis įtvirtina glaustus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, teismas sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje terminas nepažeis atsakovo teisių ir teisėtų interesų, o taip pat ir viešojo intereso, tačiau kartu užtikrins galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šakių vandenys“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį; atsisakius tenkinti atskirąjį skundą, įpareigoti ieškovą pateikti apelianto nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 997 070 Lt sumai per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (b.l. 39-47). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Vykdomu konkursu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą, kurio tinkamas įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu. Sustabdžius pirkimo procedūras, būtų stabdomas didelės vertės bei reikšmingo visuomenei projekto įgyvendinimas, taip pat iškyla grėsmė projekto įgyvendinimui, nes apeliantas negalėtų įsigyti reikiamų darbų ir prarastų projekto įgyvendinimui skirtą finansavimą. Apelianto teigimu, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėjo būti atmestas.
 2. Net ir pasirašius bei pradėjus vykdyti pirkimo sutartį nebūtų jokių kliūčių grąžinti šalių į padėtį iki tariamo pažeidimo, nes konkursu yra perkamas projektavimo ir statybos darbų atlikimas. Apelianto teigimu, po sutarties pasirašymo rangovas vykdytų projektavimo darbus, todėl nustačius, jog laimėtoju turėtų būti pripažintas ieškovas, nebūtų jokių kliūčių su juo sudaryti sutartį ir pastarajam atlikti projektavimo ir statybos darbus.
 3. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes netinkamai atliko pareigą įsitikinti formaliu ieškinio pagrįstumu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Apelianto teigimu, byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jo, trečiojo asmens ir visuomenės realiai patiriami nuostoliai būtų žymiai didesni negu ieškovo galimi nuostoliai, negalėdamas tęsti pirkimo procedūrų apeliantas negalėtų sudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, taip pat panaudoti projekto įgyvendinimui skirto finansavimo.
 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones dėl atsakovo teisių neproporcingo suvaržymo tiek apeliantas, tiek kiti konkurse dalyvaujantys tiekėjai patirtų itin didelės žalos. Todėl, vadovaujantis ekonomiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principais, sustabdžius konkurso procedūras, būtina užtikrinti ir apelianto interesų pusiausvyrą bei garantuoti dėl to atsirasiančių nuostolių užtikrinimą. Teismas turėtų reikalauti iš ieškovo pateikti teismui atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuris turėtų būti ne mažesnis kaip 997 070 Lt. Apeliantas nurodo, kad žalos apskaičiavimas siejamas su tuo, kad reali viešųjų pirkimų bylų trukmė siekia 200 dienų, taip pat yra labai didelė rizika, jog apelianto įgyvendinamam projektui nebus apskritai skiriamas finansavimas. Ieškovui pareiškus nepagrįstą ieškinį ir viso bylinėjimosi metu galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, apeliantui atsirasianti žala yra lygi projekto vertei, o minimaliais nuostoliais laikytina ne mažesnė kaip 10 proc. sutarties vertės, skaičiuojamos nuo laimėjusio pasiūlymo kainos – 9 970 700 Lt.

10Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti galioti (b.l. 67-73). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Gelgaudiškyje yra išvystyti magistraliniai nuotekų tinklai, nuotekos yra valomos, gyventojų sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus, nėra antisanitarinės ar kenkiančios sveikatai. Todėl ir sustabdžius konkurso procedūras gyventojų gerbūvis nepablogės, atitinkamai trumpalaikis konkurso procedūrų sustabdymas nepažeidžia viešojo intereso, o užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Ieškovo teigimu, sustabdant viešojo pirkimo procedūras, užkertamas kelias sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas nėra ekonomiškai naudingiausias, t.y. beveik 2 mln. litų brangesnis nei ieškovo.
 2. Apeliantas nepateikia įrodymų, jog dėl sustabdytų konkurso procedūrų bus prarastas finansavimas iš Europos Sąjungos, tuo tarpu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužkirs kelio perkančiajai organizacijai įsigyti reikiamų darbų.
 3. Teismui nustačius, kad apeliantas konkurso procedūras vykdė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir neteisėtai sudarė pirkimo sutartį, tektų grąžinti visas Europos struktūrinių fondų šiam projektui skirtas lėšas. Dėl to lėšų panaudojimas taptų dar labiau netikslingas, taip būtų pažeistas viešasis interesas. Ieškovo teigimu, būtent viešasis interesas reikalauja viešojo pirkimo sutarties pasirašymo sustabdymo siekiant išvengti nepagrįstų nuostolių atsiradimo.
 4. Nesustabdžius viešojo pirkimo būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma, nes apeliantas galėtų sudaryti pirkimo sutartį su nesąžiningai ir neteisėtai paskelbtu konkurso laimėtoju, kurio pasiūlymo kaina yra beveik 2 mln. litų brangesnė nei ieškovo.
 5. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o ieškovo pateikto ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog yra tikimybė, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami.

11Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį (b.l. 74-77). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas neįvertino aplinkybių, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus bei nepagrįstai suvaržo trečiojo asmens ir apelianto teises.
 2. Konkursas yra skirtas Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo aplinkosauginio projekto įgyvendinimui, kurio realizavimas susijęs su viešuoju interesu. Todėl ieškovo akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pagrindu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, prioritetas nepagrįstai suteikiamas privačiam ieškovo interesui, o ne visuomenės viešajam interesui.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

17Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio dalykas – valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, procedūrų teisėtumo. Apeliantas teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras iškyla grėsmė projekto įgyvendinimui, nes apeliantas negalėtų įsigyti reikiamų darbų ir prarastų projekto įgyvendinimui skirtą finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų. Taip pat nurodo, kad pirkimo sąlygose nustatyta, jog darbai turės būti atlikti per 24 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Taigi, 24 mėnesių terminas skaičiuotinas nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, tačiau apeliantas nenurodė datos, iki kurios privalo būti įsisavintos finansavimui suteiktos lėšos, taip pat iki kurios datos neįgyvendinus projekto Europos Sąjungos finansavimas bus prarastas. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog viešojo pirkimo sutarties dalykas yra iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų ar valstybės biudžeto, savaime neįrodo, kad vien tik dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo fakto šios lėšos iš tikrųjų jau ir bus prarastos arba tai bent jau labai tikėtina. Šią aplinkybę turi įrodyti tas asmuo, kuris ja remiasi (CPK 12, 178 str.). Kaip matyti iš ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų, jog yra galimas variantas, kad paskirtas projekto finansavimas nebūtų prarastas negrįžtamai, o tik atidėtas vėlesniam laikui. Juo labiau, kad pirkimo dokumentuose yra nurodyta, jog Europos Sąjungos parama gali būti ir neskirta, nes sutartis bus pasirašyta tik tada, kai projekto finansavimui bus paskirtos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantas neįrodė atskirojo skundo argumento, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus prarastos Europos Sąjungos lėšos.

18Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus pažeistas viešasis interesas. Šiame kontekste pastebėtina, kad viešojo intereso turinys šios kategorijos bylose nėra vienareikšmiškai tik perkančiosios organizacijos tikslų pasiekimo užtikrinimas bet kokiomis priemonėmis, nes ne mažiau svarbu ir tai, kad tų tikslų būtų siekiama laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų, t.y. viešųjų pirkimų teisėtumo užtikrinimas taip pat yra ne mažiau svarbi viešojo intereso dalis. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad šios kategorijos bylose reikia derinti abu viešojo intereso aspektus: suinteresuotumą pirkimo objektu ir suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija ir racionaliu lėšų panaudojimu (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1519/2009. 2010 m., rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1426/2010, kt.). Teisėjų kolegija, įvertinusi viešojo pirkimo dalyką, nustatė, kad viešojo pirkimo tikslas – naujų valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje. Todėl, įgyvendinus viešojo pirkimo tikslą pagerės Gelgaudiškio gyventojų higienos bei buities sąlygos. Tačiau ir viešojo pirkimo procedūros sustabdymo atveju Gelgaudiškio gyventojų higienos ir buities sąlygos esmingai nepablogės, tik tam tikrą ilgesnį laiką bus tokios pat kokios buvo iki šiol. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė teismui įrodymų, jog dabartinės Gelgaudiškio gyventojų gyvenimo sąlygos neatitinka higienos normų reikalavimų, yra antisanitarinės ar kenkiančios sveikatai, dėl ko viešojo pirkimo procedūros negalėtų būti stabdomos, siekiant užtikrinti viešąjį interesą itin skubiai. Taigi, apeliantas neįrodė atskirojo skundo argumento, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai pažeidžia viešąjį interesą (CPK 12 str., 178 str.).

19Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad teismas neįvertino ieškinio nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai mato, jog ieškinys yra netenkintinas. Tuo tarpu pats ieškinys, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra nagrinėjamas iš esmės. Taigi, nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, atsakovo argumentai dėl ieškinio reikalavimo ydingumo ir faktinio pagrindo nepagrįstumo nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.

20Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas, siekdamas tinkamai įgyvendinti proceso proporcingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principus viešojo pirkimo bylose bei atsižvelgdamas į tai, kad viešieji pirkimai yra susiję su viešojo intereso užtikrinimu, įtvirtino ypač trumpus tokių bylų nagrinėjimo terminus pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje terminas esmingai nepažeis apelianto teisių ir teisėtų interesų, taip pat ir viešo intereso. Juo labiau tai patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, kad šioje byloje jau yra priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas (2013 m. sausio 8 d.), taigi, nėra pagrindo manyti, kad ir apeliacijos pateikimo atveju bylos nagrinėjimas užsitęstų ilgam laikui.

21Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

23Kaip minėta, šios bylos apeliacijos dalykas yra Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Dėl to apelianto prašymas išspręsti klausimą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo apeliacinės instancijos teisme atmestinas, nes atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas skundžiama nutartimi nebuvo sprendžiamas, o tokio pobūdžio prašymo sprendimas iš esmės yra pirmosios instancijos teismo kompetencija, jį sprendžiant apeliacinės instancijos teisme kita šalis prarastų galimybę pasinaudoti apeliacijos teise.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Per Aarsleff A/S, veikiantis per savo filialą Lietuvoje, kreipėsi... 5. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi prašymą tenkino.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šakių vandenys“ (toliau – apeliantas)... 10. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 11. Trečiasis asmuo A. Ž. ir Ko UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos... 17. Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio dalykas... 18. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl laikinųjų... 19. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad... 20. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas, siekdamas tinkamai... 21. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija... 22. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į skundą argumentai neturi teisinės... 23. Kaip minėta, šios bylos apeliacijos dalykas yra Kauno apygardos teismo 2012... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....