Byla I-8000-790/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Arūno Kaminsko ir Mefodijos Povilaitienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Sauliui Bulkai, atsakovo atstovui Andriui Ūsui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Stakliškių vėjas“ atsisakymo nuo skundo priėmimo ir bylos nutraukimo klausimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Stakliškių vėjas“ skundą atsakovui Lietuvos kariuomenei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Stakliškių vėjas“ skundu (t. 1, b. l. 1-4) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos kariuomenės vado 2015-02-24 sprendimą Nr. KVS-76 „Dėl vėjo elektrinės projektavimo ir statybos vietos derinimo“. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. 1, b. l. 31-41) prašė jį atmesti. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą su juo sutiko ir prašė jį tenkinti (b. l. 76-78).

3Pareiškėjo UAB „Stakliškių vėjas“ atstovas Saulius Bulka 2015-09-17 teismo posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo skundo.

4Atsisakymas nuo skundo priimtinas, byla nutrauktina.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas numato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė nuo skundo, išskyrus įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pasinaudojo įstatymo jam suteikta teise atsisakyti skundo, pareiškimą dėl atsisakymo nuo skundo padavė atstovas, turintis tokią teisę. Pareiškime pareiškėjo atstovas nurodė, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo skundo pasekmės. Teismas nenustatė aplinkybių, kad atsisakymas nuo skundo prieštarautų įstatymui ar viešajam interesui, pažeistų kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus. Sąlygų, nurodytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje, neleidžiančių priimti atsisakymo nuo skundo, nėra.

7Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo atstovo atsisakymas nuo skundo priimtinas, byla nutrauktina. Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalį bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

9priimti pareiškėjo UAB „Stakliškių vėjas“ atstovo Sauliaus Bulkos atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą nutraukti.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai