Byla 2A-2169-104/2014
Dėl buto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo, kurioje tretieji asmenys yra Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė V. S.-M. ir Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarė O. Ž

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės M. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-763-807/2014 pagal ieškovės M. R. ieškinį atsakovams D. G., R. J., Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos, dėl buto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo, kurioje tretieji asmenys yra Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė V. S.-M. ir Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarė O. Ž., ir

Nustatė

2ieškovė M. R. patikslintu ieškiniu prašė perkelti jai pirkėjos teises ir pareigas pagal buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-6973, sudarytą 2003-11-24 tarp pardavėjos R. J. ir pirkėjos D. G., laikyti, kad ieškovė buvo pagal sudarytą sandorį šalis – pirkėja M. R.. Paaiškino, kad nenorėdama sudarinėti dviejų sutarčių (pirkimo-pardavimo ir dovanojimo), ieškovė už pinigus (30 000 Lt), gautus pardavus jai priklausiusius žemės sklypus ir statinius ( - ), nupirko dukros D. G. vardu žemės sklypo dalį ir butą su priklausiniu, esančius ( - ). Sudarant 2003-11-24 pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovė, pasitikėdama atsakove, tik žodžiu susitarė, kad ji pastarajai leis minėtame bute gyventi iki gyvos galvos. Tačiau, pastaruoju metu, ieškovei neturint jokių juridinių teisių į butą, atsakovė D. G. veja savo motiną iš namų.

3Atsakovė D. G. atsiliepimu su patikslintu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog pati ieškovė laisva valia, prieš sudarant minėtą pirkimo-pardavimo sutartį, 2003-10-30 Vilniaus rajono 2 notarų biure panaikino tarp ginčo šalių 1997-04-24 sudarytą sutartį su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, todėl ieškovės reiškiami reikalavimai atsakovės atžvilgiu yra nepagrįsti.

4Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiliepime nurodė, kad yra svarbu nustatyti tikrąją šalių valią sutarties sudarymo metu. Taip pat svarbu atsižvelgti į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

5Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė V. S.-M. atsiliepimu su patikslintu ieškiniu nesutiko, nes 2003-11-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2-6973 tarp V. J., veikiančio pagal save ir pagal įgaliojimą už R. J. ir D. G. patvirtinta teisėtai. Nurodė, kad visada aiškinamasi tikroji šalių valia, aiškinamos pasekmės, ypač kai pas notarą ruošiant ir tvirtinant sandorį dalyvauja kelių kartų atstovai, todėl ieškovė žinojo ir suprato, kad nuosavybės teisės į minėtą turtą įgyja D. G. ir savininkė savarankiškai valdo, naudoja, disponuoja įgytu turtu. Be to, notarei klausimai apie prievolę išlaikyti iki gyvos galvos nebuvo keliami, informacija apie perleidimo su sąlygą išlaikyti iki gyvos galvos sutarties sudarymą ir panaikinimą nebuvo pateikta.

6Trečiasis asmuo Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarė O. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2003 m. spalio mėnesį į notarų biurą atvyko ieškovė ir atsakovė D. G.. Ieškovė norėjo parduoti savo turtą. Buvo nuspręsta, kad reikia anuliuoti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, kad būtų pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. Notarė O. Ž. prisimena, kad visus pinigus, kuriuos buvo suderėjusi, iš pirkėjos gavo. Susidarė toks įspūdis, kad ieškovė suprato, kad visas turtas yra jos ir ji nori jį parduoti. Notarė paaiškino ieškovei, kad jei ji ketina pirkti už gautus pinigus kitą turtą ne savo vardu, tai tokiu atveju reikia sudaryti pinigų dovanoji sutartį. Prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 1997-04-24 ieškovė su atsakove D. G. sudarė sutartį su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. 2003-10-30 ieškovė M. R. su pirkėja J. M. sudarė preliminariąją gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais ir puse žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, o 2005-08-30 buvo pasirašyta pagrindinė minėtų nekilnojamų daiktų pirkimo-pardavimo sutartis. 2003-10-30 tarp ieškovės ir atsakovės D. G. buvo sudarytas susitarimas dėl 1997-04-24 sutarties su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos anuliavimo. 2003-11-24 buvo sudaryta buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp V. J., veikiančio už save ir pagal įgaliojimą už R. J. ir D. G.. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo perkelti jai pirkėjos teises ir pareigas pagal buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), 2003-11-24 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-6973, sudarytą tarp pardavėjos R. J. ir pirkėjos D. G., laikyti, kad ieškovė buvo pagal sudarytą sandorį šalis – pirkėja M. R..

8Atsakovės D. G. atstovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra pagrindo taikyti ieškinio senaties, kadangi buto esančio, ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2003-11-24, o ieškovė kreipėsi į teismą apginti savo teisių 2007-03-29, t. y. kai galutinai suprato, kad jos teisės yra pažeistos ir kitu, nei teisminiu būdu, neįmanoma jų apginti.

9Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais duomenimis, konstatavo, kad ieškovė, sudarydama su J. M. 2003-10-30 Preliminariąją gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais ir pusės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, o 2005-08-30 Pagrindinę minėtų nekilnojamų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį, nesuklydo dėl sudaromo sandorio esmės, nes liudytojų parodymai, sandorį patvirtinusios notarės paaiškinimai, kitos faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė aiškiai išreiškė savo valią parduoti savo turtą ir jos valia dėl sudaromų sandorių esmės buvo nuosekli. Nors ieškovė nemoka skaityti, tačiau ši aplinkybė nepaneigia, jog ji suprato pasirašomų sandorių turinį. Teismo posėdžio metu notarės patvirtino, kad sudarant tiek 2003-10-30 Preliminarią, tiek 2003-11-24 Buto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-6973, dalyvavo ieškovė M. R. ir atsakovė D. G.. Taigi, ieškovė nuo pat pradžių dalyvavo nekilnojamų daiktų pirkimo-pardavimo procese, todėl jai buvo išaiškinta sudaromų sandorių reikšmė ir žinomos jų pasekmės.

10Nors ieškovė ir teigia, kad butas ir dalis žemės sklypo, esantys ( - ), pirkti už ieškovės pinigus, gautus pardavus sodybą ir ieškovė tikėjosi, kad ji kartu su dukra galės gyventi tame bute, tačiau iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė nesudarė pinigų dovanojimo sutarties dukrai. Taip pat nurodė, jog byloje nepakanka įrodymų konstatuoti, kad D. G. 2003-11-24 būtent už ieškovės perduotus pinigus nusipirko butą ir dalį žemės sklypo, esančių ( - ).

11Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovė neprašė pripažinti, kad 1997-04-24 sutartis dėl išlaikymo dėl gyvos galvos buvo anuliuota neteisėtai, neginčijo bei neprašė pripažinti negaliojančiu 2003-10-30 susitarimo anuliuoti minėtą sutartį, taip pat neįrodinėjo, jog 2003-10-30 Preliminarioji sutartis ir 2005-08-30 Pagrindinė nekilnojamų daiktų pirkimo-pardavimo sutartis bei 2003-11-24 buto ir dalies žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis negalioja, yra niekinės, nuginčijamos, neatitinka įstatymų reikalavimų ir pan., taip pat nenustatė, kad šių sutarčių sudarymo metu ieškovė dėl sveikatos būklės negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės arba būtų tyčia klaidinta dėl sandorių esmės, todėl teismas padarė išvadą, kad minėtų notarinės formos sandorių sudarymo metu ieškovė išreiškė savo tikrąją valią, suprato sandorių esmę ir prisiėmė riziką dėl padarinių.

12Ieškovė M. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Anot apeliantės, teismo išvada, kad atsakovė pati turėjo pakankamai lėšų butui pirkti nėra įtikinama. Pagal byloje esančius įrodymus matyti, kad atsakovės turėtas butas ( - ) buvo parduotas seniai ir už mažą kainą. Pagal pateiktus duomenis apie atsakovės pajamas ir įvertinus pragyvenimo išlaidas, matyti, kad lėšų santaupoms negalėjo likti. Paskolintos lėšos nepagrįstos paskolos sutartimis. Taigi teismui nebuvo pagrindo netikėti, kad butas pirktas už ieškovės asmenines lėšas, gautas iš J. M.. Ieškovė šių pinigų neįformino kaip dovanos, nes pasitikėjo dukra. Atsakovė visur su savimi vedėsi ieškovę, kai atsakovei buvo atiduoti pinigai, rodė perkamą butą, vedėsi pas notarą, vadinasi ieškovė buvo įtikinta, kad butas buvo nupirktas už jos pinigus.

13Atsakovė D. G. atsiliepimu prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad negalima sutikti su ieškovės apeliaciniame skunde išdėstytomis aplinkybėmis, kurios grindžiamos vien tik prielaidomis, nepateikiant jokių įrodymų. Skundžiamas teismo sprendimas buvo priimtas tinkamai įvertinus visas aplinkybes. Atsakovė sutinka su teismo padaryta išvada, kad notarinės formos sandorių sudarymo metu ieškovė išreiškė tikrąją valią bei suprato sandorių esmę.

14Apeliacinis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

16Byloje nustatyta, kad 2003-11-24 buvo sudaryta buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovės dukros kaip pirkėjos D. G. ir V. J., veikiančio už save ir pagal įgaliojimą už R. J. (2t., b.l. 82).

17Ieškovė patikslintu 2009-11-23 ieškiniu (2t., b.l. 51) CK 1. 90 str., 6. 193 str. 1d., 6. 472 str. 1d. pagrindu reikalauja perkelti jai pirkėjos teises ir pareigas pagal nurodytą 2003-11-24 buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį ir laikyti, kad ieškovė buvo pagal sudarytą sandorį pirkėja. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad ieškovė pardavus jai priklausiusius žemės sklypus ir statinius ( - ), nupirko dukros D. G. vardu žemės sklypo dalį ir butą su priklausiniu, esančius ( - )- sumokėjo pardavėjams 59 000 Lt ir padengė visas sutarties sudarymo išlaidas. Teigia, kad pasitikėjo atsakove, jos žodžiu susitarė, kad atsakovė leis minėtame bute gyventi iki gyvos galvos, prižiūrės ją senatvėje. Tačiau atsakovė pastaruoju metu veja ieškovę iš namų. Ieškovė teigia, kad nuosavybės teisės atsiranda tam, kas moka pinigus pirkdamas turtą, o ne tam, kieno vardu įforminta sutartis. Ieškovė ieškinį grindžia suklydimu, apgaule, susitarimo esmės nesuvokimu ir kaltina savo dukrą (atsakovę) tuo, kad ji įkalbėjo ieškovę parduoti savo turtą ir pirkti butą Vilniuje.

18Atmesdamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nepakanka įrodymų konstatuoti, kad atsakovė D. G. 2003-11-24 nusipirko butą ir dalį žemės sklypo, esančių ( - ) būtent už ieškovės perduotus pinigus, nes atsakovė teigia, kad butą, esantį ( - ), nusipirko pati už 50 000 Lt. Ji pinigus butui taupė, be to, už 12 000 Lt pardavė butą ( - ), 6 000 Lt grynais buvo davęs tėvas P. B., o 20 000 Lt paskolino geras draugas iš ( - ). Pinigai buvo perduoti tą pačią dieną grynais, po sutarties surašymo. Perkant butą dalyvavo notarė V. S.-M., atsakovė ir buto savininkas V. J..

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyti atsakovės teiginiai patvirtinti atsakovės pateiktais rašytiniais įrodymais (buto pirkimo pardavimo sutartimi, darbo pajamomis) bei liudytojos T. R. paaiškinimais, kad atsakovė iš liudytojos 2005 m. skolinosi 16 000 Lt, nes norėjo atiduoti skolą draugui vardu V. Atsakovės minėtos aplinkybės nepaneigti byloje esančiais įrodymais. Taip pat byloje išskyrus ieškovės paaiškinimus, nėra ir jokių leistinų objektyvių įrodymų, patvirtinančių ieškovės teiginį, kad už ginčo turtą, atsakovės įgytą 2003-11-24 sandorio pagrindu, pardavėjams t.y. V. J., veikiančio už save ir pagal įgaliojimą už R. J., sumokėjo būtent ieškovė savo lėšomis. Todėl apeliantės teiginiai, kad nėra įtikinama teismo išvada, jog atsakovė pati turėjo pakankamai lėšų butui pirkti, paremti tik prielaida.

20Tačiau teisėjų kolegijos manymu, jeigu ir sutikti, kad ieškovė prisidėjo prie dukros ginčo turto pirkimo, tai tokia atsakovei pagalba ieškovė padarė sąmoningai, suvokdama savo veiksmų teisines pasekmes, tai patvirtinta pačios ieškovės paaiškinimais kaip procesiniuose dokumentuose taip ir teismo posėdžio metu. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė įgijo ginčo turtą apgaulės būdu arba ieškovė buvo atsakovės suklaidinta. Teismo posėdžio metu notarė V. S. –M. patvirtino, kad sudarant 2003-11-24 ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį, dalyvavo ieškovė M. R. ir atsakovė D. G.. Tai, kad ji nėra 2003-11-24 sudarytos buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties šalis, ieškovei buvo žinoma nuo sutarties sudarymo dienos, nes ieškovė sutarties nepasirašė, tačiau dėl sutarties pakeitimo ieškovė nesikreipė į teismą ilgą laiką, su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2007-03-29, t. y. praėjus daugiau, negu 3 metams po minėtų sandorių sudarymo, kai ieškovės su atsakove santykiai pasidarė konfliktiniai. Kaip teisingai konstatavo apylinkės teismas, ieškovės nurodyta aplinkybė, kad nepasiteisino jos lūkesčiai dėl dukros, atsakovės D. G., elgesio su ja, negali būti pagrindu keisti sutartį, nes teisinę reikšmę turi tik tiesioginis teisinis tikslas, kurio siekia sandorio šalys jį sudarydamos. Po sandorių sudarymo pablogėję šalių santykiai, atsakovės D. G. prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas jeigu tokių būtų, yra teisiškai nereikšmingi, atsižvelgiant ne tik į sudarytų sandorių pobūdį, bet ir į tai, jog šios aplinkybės paaiškėjo vėliau. Vėlesnis valios pasikeitimas nesudaro pagrindo išvadai, kad sandoris sudarytas dėl suklydimo ar apgaulės.

21Byloje esančiais duomenimis taip pat nustatyta, jog 1997-04-24 ieškovė su atsakove D. G. sudarė sutartį su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos (2t., b.l. 116). 2003-10-30 tarp ieškovės ir atsakovės D. G. buvo sudarytas susitarimas dėl 1997-04-24 sutarties su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos anuliavimo (1t., b.l. 39), tą pačią diena, t.y. 2003-10-30 ieškovė sudarė preliminariąją gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais ir puse žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį su pirkėja J. M. (1t., b.l. 5). Pagrindinė minėtų nekilnojamų daiktų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tik 2005-08-30, t.y. beveik po dvejų metų (1t., b.l. 6-10). Ieškovė kaltina dukrą t.y. atsakovę tuo, kad ji įkalbėjo ieškovę parduoti savo turtą ir pirkti butą Vilniuje.

22Teisėjų kolegija pabrėžė, kad šis teiginys prieštarauja notarės, patvirtinančios minėtus sandorius paaiškinimams, kad ieškovė suprato sudaromų sandorių esmę ir pasekmes, be to, ieškovė minėtų sandorių neginčija, todėl minėta aplinkybė taip pat nesudaro pagrindo keisti 2003-11-24 sudaryta buto, esančio ( - ), ir dalies žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį ir laikyti ieškovę šio turto pirkėja.

23Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

24Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

25Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (Lietuvos Respublikos CPK 176, 185 str.), bei materialines teisės normas, reglamentuojančias sutarčių pakeitimą bei pagrįstai ieškinį atmetė. Apeliaciniame skunde išdėstyti ieškovės teiginiai nesudaro pagrindo naikinti teismo sprendimą, todėl jis paliekamas galioti kaip pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 str.).

26Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė M. R. patikslintu ieškiniu prašė perkelti jai pirkėjos teises ir... 3. Atsakovė D. G. atsiliepimu su patikslintu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog... 4. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos... 5. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė V. S.-M.... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarė O. Ž. teismo... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį... 8. Atsakovės D. G. atstovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą.... 9. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais duomenimis,... 10. Nors ieškovė ir teigia, kad butas ir dalis žemės sklypo, esantys ( - ),... 11. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovė neprašė pripažinti, kad 1997-04-24... 12. Ieškovė M. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 13. Atsakovė D. G. atsiliepimu prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o... 14. Apeliacinis skundas atmetamas. ... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, kad 2003-11-24 buvo sudaryta buto, esančio ( - ), ir dalies... 17. Ieškovė patikslintu 2009-11-23 ieškiniu (2t., b.l. 51) CK 1. 90 str., 6. 193... 18. Atmesdamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyti... 20. Tačiau teisėjų kolegijos manymu, jeigu ir sutikti, kad ieškovė prisidėjo... 21. Byloje esančiais duomenimis taip pat nustatyta, jog 1997-04-24 ieškovė su... 22. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad šis teiginys prieštarauja notarės,... 23. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 24. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 25. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis... 26. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą palikti...