Byla 2-22673-947/2013
Dėl taikos sutarties sąlygų ir jos teisminio patvirtinimo nėra, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pareiškėjų pateikta taikos sutartis (Civilinio proceso kodekso 579 – 582 straipsniai, Civilinio kodekso 6.983 – 6.986 straipsniai)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė, sekretoriaujant S. J., nedalyvaujant pareiškėjams UAB „Festina“ ir V. M., teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „Festina“ ir V. M. prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2pareiškėjai UAB „Festina“ ir V. M. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti 2013 m. spalio 31 d. pasirašytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo ir taikiai išspręsti įsiskolinimo padengimo klausimą.

3Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkamai, pareiškėja UAB „Festina“ pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti, nedalyvaujant bendrovės atstovui.

4Prašymas tenkintinas.

5Pareiškėjai, siekdami taikiu keliu išspręsti įsiskolinimo padengimo klausimą, sudarė taikos sutartį, kuria aptarė savo įsipareigojimus, prašo teismo ją patvirtinti.

6Pateikta taikos sutartis imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl taikos sutarties sąlygų ir jos teisminio patvirtinimo nėra, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pareiškėjų pateikta taikos sutartis (Civilinio proceso kodekso 579 – 582 straipsniai, Civilinio kodekso 6.983 – 6.986 straipsniai).

7Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Civilinio kodekso 6.985 straipsnis).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų UAB „Festina“, kodas 133752591, buveinė – Terminalo g. 8, Biruliškių k., Kauno r. sav., ir V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), šiomis sąlygomis:

101. V. M. sutinka atlyginti gera valia buvusiam darbdaviui UAB „Festina“ 8285,20 Lt (aštuonis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt penkis Lt ir 20 ct) turtinę žalą, padarytą 2007 m. gegužės 20 d. Jungtinėje Karalystėje, Doverio mieste eismo įvykio, kilusio dėl V. M. kaltės.

112. 8285,20 Lt turtinę žalą V. M. atlygina UAB „Festina“ tokia tvarka ir terminais:

12- 785,20 Lt sumoka iki 2013-11-15;

13- 1500,00 Lt sumoka iki 2013-12-15;

14- 1500,00 Lt sumoka iki 2014-01-15;

15- 1500,00 Lt sumoka iki 2014-02-15;

16- 1500,00 Lt sumoka iki 2014-03-15;

17- 1500,00 Lt sumoka iki 2014-04-15.

183. Vėluojant mokėti nurodytas sumas nustatytais terminais, V. M. moka UAB „Festina“ 0,2 procentų dydžio delspinigius, skaičiuotinus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

194. V. M. vėluojant sumokėti einamąją įmoką daugiau kaip 30 dienų, laikoma, kad visi mokėjimo terminai yra pasibaigę, o UAB „Festina“ įgyja teisę reikalauti visą likusią nesumokėtą sumą sumokėti iš karto.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai