Byla 2-1040-897/2014
Dėl įgaliojimo ir įkeitimo sutarties (hipotekos) pripažinimo negaliojančiais, tretieji suinteresuoti asmenys P. L., Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė, Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notarė Vaida Meškė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, Ingai Borusevičienei, dalyvaujant atsakovės Šilutės kredito unijos įgaliotam atstovui advokatui Ramūnui Džiugui, atsakovei D. V., atsakovei Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarei Raimondai Kundrotienei, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto 3-ojo notaro biurų notarei Danutei Choromanskienei, Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarei Albinai Radavičienei, Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro notarei Vaidai Meškei, P. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės G. G. patikslintą ieškinį atsakovėms Šilutės kredito unijai, Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biuro notarei Raimondai Kundrotienei, D. V. dėl įgaliojimo ir įkeitimo sutarties (hipotekos) pripažinimo negaliojančiais, tretieji suinteresuoti asmenys P. L., Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė, Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notarė Vaida Meškė,

Nustatė

2ieškovė G. G., atstovaujama įgalioto atstovo advokato Algirdo Baužos, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (I t., b.l. 84-86), prašydama:

31) pripažinti negaliojančiu 2009-01-09 įgaliojimą (notarinio registro Nr. 249);

42) pripažinti negaliojančia buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeitimo sutartį (2009-12-29 sutartinės hipotekos lakštas įregistruotas 2009-12-29 hipotekos registre, identifikavimo kodas 03120090010593) ir

53) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-12-24 jos dukra atsakovė D. V. ir Šilutės kredito unija sudarė paskolos sutartį 130000,00 Lt sumai. Paskolos grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), laiduotojas – P. L.. Paskolos sutartį patvirtino Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė. 2009-12-29 įregistruota sutartinė hipoteka butui, esančiam ( - ), įkaito davėjas – G. G.. Šią paskolos sutartį D. V. pasirašė pagal 2008-09-17 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro patvirtintą G. G. įgaliojimą. Nors atsakovė D. V. ieškovės išduoto įgaliojimo pagrindu buvo įgaliota valdyti, naudoti ir tvarkyti ieškovei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), tačiau disponuoti minėtu turtu, įskaitant ir įkeitimą, ieškovė G. G. atsakovės D. V. neįgaliojo. 2009-01-09 notarė R. K. patvirtino įgaliojimą (notarinio registro Nr. 249), kuriuo G. G. įgaliojo savo dukterį atsakovę D. V. be kita ko ir įkeisti butą, esantį ( - ). Šis įgaliojimas pripažintinas negaliojančiu CK 1.89 str. 1 d. pagrindu, nes ieškovė G. G. pagal VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro medicininio pažymėjimo Nr. 472 išvadą 2009-01-09 negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti.

62014-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovės G. G. prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, patikslintą ieškinį tenkinti pilnai (II t., b.l. 3).

72014-02-17 teisme gautas ieškovės G. G. įgalioto atstovo advokato Algirdo Baužos pranešimas dėl atstovavimo G. G. nutraukimo (II t., b.l. 2).

8Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 74, 75 ) nurodė, kad nesutinka su ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimais, prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2009-01-09 įgaliojimas ir jo pagrindu veikiančio atstovo atstovaujamojo vardu sudaryta hipotekos sutartis yra atskiri sandoriai, todėl jų galiojimo ar negaliojimo klausimai turi būti sprendžiami atskirai, konkrečiai pasisakant dėl kiekvieno iš jų pripažinimo negaliojančiu pagrindų. 2009-12-29 Šilutės rajono 1-ame notarų biure buvo patvirtintas sutartinės hipotekos lakštas, identifikavimo kodas 03120090010593, tarp kreditoriaus Šilutės kredito unijos, skolininkės D. V. ir turto savininkės G. G., kurią pagal 2009-01-09 Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biuro notarės R. Kundrotienės patvirtintą įgaliojimą Nr. 249. atstovavo D. V.. Dėl įgaliojimo tinkamumo notarei, tvirtinusiai sandorį, jokių abejonių nekilo, jis atitiko teisės aktų reikalavimus. Įgaliojime nurodyta, jog ieškovė G. G. įgaliojo atsakovę D. V. užtikrinant bet kurių įgaliotinės prievolių įvykdymą savo nuožiūra aptartomis sąlygomis įkeisti jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), jos vardu sudaryti ir pasirašyti hipotekos lakštus, savo nuožiūra keisti ir pildyti minėtų hipotekos ir įkeitimo lakštų sąlygas, jos vardu sudaryti ir pasirašyti susitarimus dėl hipotekos ir įkeitimo lakštų sąlygų pakeitimo ir papildymo, už ją pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. Atstovei D. V. suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas buvo aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime, todėl ieškovės G. G., atstovaujamos atstovės D. V. sudarytas sandoris kito asmens vardu neviršijo jame suteiktų teisių ir tiesiogiai sukūrė jai teises ir pareigas (CK 2.133 str. 1 d.). Sandorio sudarymo metu nebuvo jokių pagrindų, kurie leistų abejoti atsakovės D. V. įgaliojimų tinkamumu, dėl to ieškovei ginčo sandoris, kuriuo įkeistas butas, yra privalomas. Be to, ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimas pripažinti 2009-01-09 įgaliojimą negaliojančiu nepagrįstas dėl to, kad ginčijamas įgaliojimas buvo sudarytas su artima giminaite – dukra, šis įgaliojimas nei savo turiniu, nei naudingumo, nei pagrįstumo, nei protingumo kriterijams neprieštaravo, nes tuo metu atsakovė D. V. rūpinosi ieškove (mama). Pasirašydama įgaliojimą ir suteikdama įgaliojimus atsakovei (dukrai) D. V. ieškovė G. G. visiškai suprato šio savo veiksmo reikšmę ir prasmę bei išreiškė tikrąją savo valią. 2009-01-09 įgaliojimą tvirtinusi notarė notarinius veiksmus atliko pagal teisės aktų reikalavimus ir jei būtų kilę kokių nors abejonių - sandoris nebūtų patvirtintas. Proceso eigoje ieškovės įgalioto atstovo pateiktas 2013-06-11 medicininis pažymėjimas Nr. 472 kelia pagrįstų abejonių, nes joje pasisakyta dėl ieškovės sveikatos būklės neva tai buvusios konkrečiai 2009-01-09, tuo tarpu 2009-12-18 ieškovė pasirašė sutikimą, kad antrą kartą būtų įkeistas butas, esantis ( - ), iš kurio matyti, kad 2009-01-23 ieškovė sudarė notariškai patvirtintą paskolos sutartį ir įkeitė butą su rūsiu, esantį ( - ). Minėtus sandorius patvirtino Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro notarė Vaida Meškė. Esant tokioms aplinkybėms, pagrįstai abejojama, kaip ieškovė 2009-01-23 galėjo sudarinėti notarinius sandorius, jei ji prieš dvi savaites, t.y. 2009-01-09 negalėjo suprasti savo veiksmų ar jų valdyti.

9Teismo posėdžio metu Šilutės kredito unijos įgaliotas atstovas advokatas Ramūnas Džiugas su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

10Teismo posėdžio metu atsakovė Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarė R. K. paaiškino, kad ieškovė G. G. buvo jos klientė. Ieškovės dukra atsakovė D. V. atvyko į notarų biurą ir paaiškino, kad nori pasiskolinti pinigų iš Kredito unijos. Atsakovė D. V. paprašė jos, kaip notarės kartu važiuoti pas ieškovę G. G. įgaliojimo sudarymui, paaiškindama, kad jos mama G. G. dėl fizinių negalių negalinti atvykti pas notarę, nes sunkiai vaikščioja, taip pat D. V. notarei nurodė, kad ieškovė yra sąmoninga. Kitą dieną nuvykus į D. V. butą, kuriame D. V. gyveno kartu su ieškove, buvo pasirašytas įgaliojimas, prieš kurio pasirašymą notarė paaiškino G. G. įgaliojimo prasmę ir iš jo kilsiančias teisines pasekmes, ieškovė jai klausimų neturėjo, buvo sąmoninga, jos psichologinė būsena abejonių nekėlė, ji viską suprato, savo sveikata nesiskundė, be to, ieškovė jai pasakė, kad visiškai pasitiki dukra D. V.. Prieš atliekant notarinius veiksmus, notarai savo vidinėje svetainėje visada pasitikrina duomenis apie asmenų veiksnumą. Patikrinus duomenis apie ieškovę G. G., duomenų apie tai, jog ji būtų buvusi neveiksni, nebuvo, jei ieškovė būtų pasirodžiusi kaip negalinti suprasti veiksmų esmės ir jų valdyti, įgaliojimas nebūtų patvirtintas. Atsižvelgiant į tai, ginčijamas 2009-01-09 įgaliojimas yra teisėtas.

11Atsakovė D. V. atsiliepime (1 t., b. l. 116, 36-37) nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Jos mama ieškovė G. G. yra neįgali, patyrusi insultą, serga cukriniu diabetu, jai operuota širdis ir sąnarys, venų trombozė, plaučiuose turi metastazių, todėl nėra pagrindo teigti, kad gydytojų išvada dėl ieškovės 2009-01-09 (kuomet buvo patvirtintas ginčijamas įgaliojimas) negalėjimo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti yra nepagrįsta. Atsakovė pripažįsta, kad jai reikėjo pinigų, todėl sudarė paskolos sutartį su Šilutės kredito unija. Veikdama G. G. išduoto įgaliojimo pagrindu ji su savo mama (ieškove) nesitarė dėl paskolos paėmimo, klaidingai suprato, jog turi teisę įkeisti mamos butą, pasitikėjo Kredito unijos darbuotojais, kurie turėjo suprasti, kad įgaliojimas nesuteikia jai teisės įkeisti ieškovės buto. Tik pradėjus gauti iš antstolio laiškus, raginimus dėl priverstinės skolos išieškojimo ir buto pardavimo iš varžytinių, suprato, kad ji neturėjo teisės pagal ieškovės įgaliojimą įkeisti buto.

12Teismo posėdžio metu atsakovė D. V. paaiškino, kad 2009-01-01 įgaliojimo ji nėra mačiusi ir į notarą dėl jo sudarymo nesikreipė. Dėl medicininės pažymos apie G. G. sveikatos būklę į medikus kreipėsi ieškovės advokatas, ji tik pažymą atsiėmė ir atidavė advokatui. Taip pat nurodė, kad jos mama (ieškovė G. G.) nepasirašinėja jokių dokumentų, išskyrus tada, kai jos sveikata pagerėja.

13Tretysis asmuo Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė atsiliepime (1 t., b. l. 97, 108) nurodė, kad ieškovės patikslintas ieškinys nepagrįstas, todėl turi būti atmestas. Mano, kad nėra teisinių pagrindų naikinti sudarytą hipotekos sandorį bei pripažinti negaliojančiu įgaliojimą, kurio pagrindu ieškovės interesai buvo atstovaujami atsakovės D. V.. Nurodė, kad turto savininkės – ieškovės G. G. įgaliotinė atsakovė D. V. hipotekos lakšto sutarčiai sudaryti pateikė įkeičiamo buto, esančio ( - ), nuosavybę patvirtinančius originalius dokumentus, 2009-01-09 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės R. Kundrotienės patvirtinto įgaliojimo reg. Nr. 249 originalą, garantavo, kad įkeičiamo buto savininkės G. G. interesai nebus pažeisti, įgaliojimas nėra atšauktas ar panaikintas, veikė atstovaujamosios G. G. nurodymu, t.y. pateikė save kaip sąžiningą sudaromo sandorio šalį. Dėl D. V. paskolos tinkamo grąžinimo kreditoriui Šilutės kredito unijai laidavo skolininkės brolis, ieškovės G. G. sūnus P. L.. Prieš sudarant hipotekos sandorį buvo pareikalauta patvirtinti, kad įkeičiamo buto savininkė G. G. tikrai negyvena įkeičiamame bute ir pastarosios interesai nenukentės, prireikus išieškoti priverstinai skolą kreditoriui. Be to, ieškovė G. G. lankėsi pas keletą notarų ir ne vieną kartą, bet niekam jos veiksnumas abejonių nesukėlė, o būtent 2008-09-17 G. G. pasirašė įgaliojimą, suteikiantį teisę D. V. valdyti, tvarkyti, naudotis butu, esančiu ( - ), kurį patvirtino Klaipėdos miesto 5-ojo notaro biuro notarė R. Kundrotienė, 2009-01-13 G. G. pasirašė įgaliojimą D. V., suteikiantį teisę gauti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, kurį patvirtino Klaipėdos miesto 3-ojo notaro biuro notarė D. Choromanskienė.

14Teismo posėdžio metu Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė paaiškino, kad ieškovės G. G. nėra mačiusi, bendravo tik su D. V., kuri buvo atvykusi į notarų biurą dėl hipotekos lakšto sutarties sudarymo. Klausė D. V., kodėl neatvyko jos mama, į ką atsakovė D. V. atsakė, kad ieškovė turi fizinę negalią. Ji D. V. paprašiusi pateikti pažymą apie ieškovės deklaruotą gyvenamąją vietą. Iš D. V. pateiktos pažymos nustatyta, kad ieškovė G. G. gyvena kartu su D. V.. Tvirtinant hipotekos lakštą, jokių duomenų apie 2009-01-09 įgaliojimo atšaukimą nebuvo. Patikrinus notarų registre, duomenų apie G. G. neveiksnumą nebuvo.

15Tretysis asmuo Klaipėdos miesto 3-ojo notarų biuro notarė Danutė Choromanskienė atsiliepime (1 t., b. l. 153) nurodė, kad ieškovė G. G. po savo sutuoktinio V. G. mirties priėmė palikimą. 2009-01-13 ieškovei G. G. buvo patvirtintas įgaliojimas, notarinio registro Nr. D-83, kuriuo ji įgaliojo savo dukrą D. V. vesti papildomą paveldėjimo bylą 1997-01-28 mirus sutuoktiniui V. G., kadangi paveldėjimo teisės liudijimas į butą, ( - ), nebuvo išduotas, nes nebuvo pateikti dokumentai apie esamą butą, kuris tuo metu buvo įregistruotas G. G. sutuoktinio vardu. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas į butą, ( - ), išduotas 2009-01-15 Klaipėdos miesto 3-iojo notaro biuro notarės Danutės Choromanskienės, notarinio registro Nr. D-112. Notarė betarpiškai bendravo su G. G., perskaitė jai įgaliojimą, įgaliotoja jį suprato. Bendravimo metu G. G. veiksnumas abejonių nesukėlė. G. G. suvokė savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, t.y. suprato, kad D. V. pateikus 2009-01-13 įgaliojimą, bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į butą, esantį ( - ).

16Teismo posėdžio metu Klaipėdos miesto 3-iojo notarų biuro notarė Danutė Choromanskienė patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes ir papildomai nurodė, kad išduodant bet kokį įgaliojimą, pirmiausia yra patikrinama, ar asmuo yra veiksnus. Ieškovės G. G. neveiksnių ir ribotai neveiksnių asmenų registre nebuvo. Išduodant įgaliojimus, asmenims yra išaiškinamas įgaliojimo turinys. Jei matyti, kad asmuo nesupranta įgaliojimo esmės ir turinio, toks įgaliojimas nėra tvirtinamas. Pati ieškovė G. G. jos akivaizdoje pasirašė visus dokumentus.

17Teismo posėdžio metu Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro notarė Vaida Meškė paaiškino, kad 2009-12-18 patvirtino D. K. ir G. G. pareiškimą apie sutikimą dėl gyvenamosios patalpos, buto, esančio ( - ), įkeitimo. D. K. suteikė paskolą D. V. ir sutiko, kad G. G. įkeistų gyvenamosios paskirties patalpą – butą su rūsiu, esantį ( - ), kuris jau yra įkeistas prievolės, atsiradusios iš 2009-01-23 paskolos sutarties, notarinio registro Nr. VM9-376, patvirtintos notarės Vaidos Meškės, įvykdymui užtikrinti. G. G. vardu veikė atsakovė D. V., ji į notarų biurą atsivežė ieškovės išduotą įgaliojimą. Dėl ieškovės G. G. savo dukrai, atsakovei D. V. išduoto įgaliojimo jokių abejonių nekilo, nes įgaliojime nebuvo nei formos, nei turinio trūkumų. Paklausus D. V., kur yra jos mama G. G., kokia pastarosios savijauta, kodėl ji pati negali atvykti į notarų biurą, D. V. jai paaiškino, kad mamos (ieškovės G. G.) savijauta yra gera, ji yra sąmoninga ir įgali, tik dėl fizinės negalios sunkiai vaikšto, todėl negali pati atvykti.

18Teismo posėdžio metu tretysis asmuo P. L. paaiškino, kad kiek jam žinoma atsakovė D. V. pasiėmė paskolą iš Kredito unijos ir paprašė jo, kad jis būtų laiduotojas. D. V. jam jokių smulkmenų neaiškino, todėl jis nieko nežino, o tik pasirašė kredito sutartį, jos neskaitęs. Kad D. V. įkeičia ieškovės butą, jis nežinojo. Teigia, kad ieškovės G. G. būklė po slaugos ligoninės nuo 2008 m. pabaigos iki 2009 metų pradžios buvo gera.

19Teismo posėdžio metu liudytoja D. Š. parodė, jog ji yra gydytojų komisijos narė. 2008 m. ieškovė G. G. turėjo galvos smegenų insultą, 2008 metais atlikus testą, ieškovei nustatytas vidutinis mąstymo sutrikimas, kuris įvertintas 18 balų, kas reiškia, kad ieškovė negalėjo pilnai valdyti savo veiksmų ir savarankiškai priimti sprendimų. Tokie testo rezultatai buvo nustatyti vadovaujantis medicininiais dokumentais ir šeimos gydytojo pažyma, pati ieškovė į gydytojų komisiją atvykusi nebuvo, jokie tyrimai ieškovei, rengiant jos medicininę išvadą, atlikti nebuvo. Gydytojų komisiją sudarė ji, gydytojai B. G. ir V. G.. Liudytojos teigimu, ieškovė kai kuriuos veiksmus gali suprasti, o kai kurių – ne. Tokiam ligoniui, kaip ieškovė, reikalinga slauga. Kodėl ieškovės dukra nesikreipė dėl neveiksnumo, ji negalinti pasakyti. Medicininė pažyma apie ieškovės sveikatos būklę buvo išduota 2013 metais, nes tuo metu dėl šios pažymos išdavimo kreipėsi D. V.. Mano, kad praėjus dviem savaitėms nuo ieškovei diagnozuotos demensijos, ieškovė sąmoningai jokių sandorių sudaryti negalėjo. Kokius vaistus vartoja ieškovė, ji negali pasakyti. 2013-06-11 medicininis pažymėjimas Nr. 472 nėra medicininė išvada apie ieškovės sveikatos būklę. Pažymėjimo grafoje „Kitos žinios“ sakinys, kad 2009-01-09 ligonė negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti duomenis, įrašytas D. V. prašymu. Pagrindine išvada laikytina pirmoje eilutėje „Medikų išvada“ esanti informacija, kuri yra atkartota nuo Universitetinės ligoninės medicininės kortelės išrašų.

20Teismo posėdžio metu liudytojas V. G. parodė, kad gydytojų komisija, kurioje jis dalyvavo, atsakovei D. V. prašant, išdavė pažymą apie G. G. persirgtą ligą. Medikai išvadą apie G. G. būklę perrašė iš pacientės medicininės kortelės. Pažymos grafa „Kitos žinios“ yra rekomendacinio pobūdžio, rašoma tam, kad pacientas gautų sanatorinį gydymą, padidintą slaugą. Į medikų komisiją G. G. nebuvo atvežta, asmeniškai nė vienas iš pažymą pasirašiusių medikų G. G. nematė, todėl nežino, ar G. G. sveikatos būklė gerėjo, ar blogėjo.

21Teismo posėdžio metu liudytojas B. G. parodė, jog gydytojų komisijoje sprendė klausimą dėl šeimos gydytojos N. Ž. pacientės G. G. sveikatos būklės, nes buvo gautas prašymas dėl pažymos išdavimo. Pačios G. G. jis nematė. 2008 metais ar 2009 metais, tiksliai neprisimena, iš pateiktų medicininių išrašų buvo nustatyta, kad G. G. persirgo smegenų insultu, gulėjo ligoninėje, kurioje jai buvo atliktas tyrimas ir įvertinta ieškovės būklė, padaryta išvada, jog pacientės būklė atitinka 18 balų, kas reiškia vidutinį sunkumo laipsnį. Paprastai asmuo, būdamas tokios būklės nesuvokia, ką daro. Analogiški duomenys buvo perrašyti į 2013-06-11 medicininį pažymėjimą Nr. 472, kuris buvo išduotas G. G. dukters D. V. prašymu.

22Teismo posėdžio metu liudytoja N. Ž. parodė, kad ji yra ieškovės G. G. šeimos gydytoja. Ieškovė turi įgimtą širdies ligą, turėjo širdies operaciją, yra hipertonikė, taip pat serga cukriniu diabetu, o 2008 m. liepos mėn. ieškovę ištiko insultas, po to G. G. tris mėnesius gulėjo slaugos ligoninėje. Po slaugos įstaigos G. G. jautėsi gerai. Šiuo metu ieškovė nevaikšto, yra paralyžuota, šiek tiek pasėdi lovoje, protinis indeksas – demensija. Nuo 2008 metų yra buvę, kad ieškovės sveikatos būklė pagerėdavo, ypač pagerėjimas jautėsi po slaugos ligoninės, tuomet ji viską suprato ir gerai orientavosi. Dėl medicininės pažymos apie ieškovės sveikatos būklę į ją kreipėsi ieškovės dukra D. V., kuri minėjo, kad pažymą reikia pateikti teismui. Nurodė, kad iškart po ieškovės insulto, atsakovė D. V. neprašė gydytojų jokių pažymų, nesikreipė dėl ieškovės neveiksnumo nustatymo.

23Ieškinys atmestinas.

24Ieškovė ginčija 2009-01-09 įgaliojimą Nr. 249 bei jai nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), įkeitimo sutartį, motyvuojant tuo, kad 2009-01-09 pasirašydama įgaliojimą ji negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, bei jų valdyti, nes ji yra neįgali, patyrusi insultą, serga cukriniu diabetu, jai operuota širdis, o 2013-06-11 išduotas medicininis pažymėjimas Nr. 472 patvirtina, kad 2009-01-09 ligonė (G. G.) negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti.

25Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.89 straipsnio nuostatas, fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir į sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kita). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (LAT 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-421/2009, 2009 m. birželio 29 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-278/2009 ir kt.). Be to, sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu Lietuvos Respublikos CK 1.89 straipsnio pagrindu ir tuo atveju, jeigu sandorį sudariusio fizinio asmens būsena neatitinka fizinio asmens neveiksnumo būsenos požymių, t. y. neturi psichinės ligos ar silpnaprotystės, liudijančių apie faktinį asmens neveiksnumą, požymių, tačiau asmens būsena yra tokia, kad dėl jos sandorį sudaręs fizinis asmuo iš tikrųjų nesugeba suprasti savo veiksmų reikšmės (intelektinis aspektas) ir jų valdyti (valinis aspektas), kai kita sandorio šalis tokia būsena pasinaudoja. Tokia fizinio asmens būsena gali būti sukelta ligos (nebūtinai psichinės), kitokio ilgalaikio ar trumpalaikio sveikatos sutrikimo, didelio susijaudinimo, nervinio sukrėtimo, jos priežastimi taip pat gali būti, pavyzdžiui, dideli išgyvenimai, alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių, kitų cheminių medžiagų vartojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje V. N. v. M. M., bylos Nr. 3K-3-993/2002; 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje V. M. v. AB „Ūkio bankas“, bylos Nr. 3K-3-1022/2003; 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2006 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje P. A. v. E. A., AB bankas „ Hansabankas“, bylos Nr. 3K-3-256/2006).

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-12-24 D. V. ir Šilutės kredito unija sudarė paskolos sutartį 130000,00 Lt sumai 120 mėnesių laikotarpiui būsto renovacijai (b. l. 89). Paskolos grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausantis ieškovei G. G., laiduotojas – P. L. (1 t., b. l. 8, 91). Paskolos sutartį pasirašė D. V. pagal 2008-09-17 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro patvirtintą G. G. įgaliojimą (b. l. 90). 2009-12-29 įregistruota sutartinė hipoteka butui, esančiam ( - ), įkaito davėjas – G. G.. Šio veiksmo metu ieškovę atstovavo jos dukra atsakovė D. V., veikianti pagal Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės Raimondos Kundrotienės patvirtintą 2009-01-09 įgaliojimą Nr. 249. Šis įgaliojimas suteikė teisę D. V., užtikrinant bet kurių įgaliotinės prievolių įvykdymą, savo nuožiūra aptartomis sąlygomis įkeisti G. G. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), jos vardu sudaryti ir pasirašyti hipotekos lakštus, savo nuožiūra keisti ir papildyti minėtų hipotekos ir įkeitimo lakštų sąlygas, jos vardu sudaryti ir pasirašyti susitarimus dėl hipotekos ir įkeitimo lakštų sąlygų pakeitimo ir papildymo, atstovauti ją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruojant pasirašytus hipotekos ir įkeitimo lakštus, jų pakeitimus ir papildymus bei žymas apie prievolių įvykdymą; už ją pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu (1 t., b. l. 34).

27Bylos rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvavusių notarių paaiškinimais taip pat nustatyta, kad ieškovė G. G. 2008 m. pabaigoje – 2009 m. pradžioje pas skirtingus notarus atliko eilę notarinių veiksmų, t.y. 2008-09-17 G. G. įgaliojo D. V. valdyti, naudoti ir tvarkyti jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), išskyrus disponavimo šiuo butu, taip pat įkeitimo ar kitokio apsunkinimo sandorius (2008-09-17 įgaliojimas, notarinio registro Nr. 13345, įgaliojimas patvirtintas Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės Raimondos Kundrotienės), pagal 2009-01-09 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės Raimondos Kundrotienės patvirtintą įgaliojimą Nr. 249, G. G. įgaliojo D. V. užtikrinant bet kurių jos prievolių įvykdymą savo nuožiūra aptartomis sąlygomis įkeisti jai (G. G.) nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), jos vardu sudaryti ir pasirašyti hipotekos lakštus ir kt., 2009-01-13 Klaipėdos miesto 3-iojo notaro biuro notarė D. Choromanskienė patvirtino ieškovei G. G. įgaliojimą, notarinio registro Nr. D-83, kuriuo ji įgaliojo savo dukrą D. V. vesti papildomą paveldėjimo bylą 1997-01-28 mirus sutuoktiniui V. G., o Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notarė Vaida Meškė 2009-12-18 patvirtino D. K. ir G. G. pareiškimą apie sutikimą, kad daiktas būtų įkeistas dar kartą. Kreditorius D. K. suteikė paskolą D. V. ir sutiko, kad G. G. pakartotinai įkeistų gyvenamosios paskirties patalpą – butą su rūsiu, esantį ( - ), kuris yra jau įkeistas prievolės, atsiradusios iš 2009-01-23 paskolos sutarties, notarinio registro Nr. VM9-376, patvirtintos notarės Vaidos Meškės, įvykdymui užtikrinti. Teismo posėdžio metu apklaustos notarės patvirtino, kad prieš atliekant notarinius veiksmus duomenys apie ieškovę buvo patikrinti neveiksnių ir ribotai neveiksnių asmenų registre, ieškovė nebuvo įtraukta į šį registrą. Betarpiškai su ieškove G. G. bendravusios notarės R. Kundrotienė ir D. Choromanskienė jokių sveikatos sutrikimų, dėl kurių ieškovė nesuprastų atliekamų notarinių veiksmų esmės ir iš jų kilsiančių teisinių pasekmių, nepastebėjo.

28Byloje pateiktas 2013-06-11 medicininis pažymėjimas Nr. 472, išduotas gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkės D. Š., gydytojų V. G. bei B. G., kuriame nurodyta, kad G. G. būklė po galvos smegenų infarkto 2008 m. liepos mėn. - gyslinė encefalopatija, demencija, mm T-18 balų. Pažymos grafoje „Kitos žinios“ nurodyta, kad 2009-01-09 ligonė negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti (1 t., b. l. 87). Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti gydytojai D. Š., V. G., B. G. parodė, kad šis pažymėjimas 2013 m. buvo išduotas atsakovės D. V. prašymu. Gydytojų konsultacinė komisija išduodama minėtą pažymėjimą G. G. neapžiūrėjo, jokių tyrimų neatliko, pateikdama išvadą vadovavosi 2008-07-15 VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės išrašu iš medicininių dokumentų bei šeimos gydytojos išduota pažyma. Liudytojais apklausti gydytojai taip pat patvirtino, kad medicininis pažymėjimas, kurį jie išdavė D. V. prašant, nėra medicininė išvada apie ieškovės sveikatos būklę, tai tik nurodymas apie ieškovės persirgtą ligą. Pagrindine gydytojų išvada laikytina pirmoje medicininio pažymėjimo eilutėje „Medikų išvada“ esanti informacija apie ieškovės sveikatos būklę, tuo tarpu medicininio pažymėjimo grafoje „Kitos žinios“ esanti informacija, kad 2009-01-09 ligonė negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti buvo įrašyta D. V. paprašius, nes tokios pažymos reikia teismui. Ieškovę gydžiusi šeimos gydytoja N. Ž. teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovė turi įgimtą širdies ligą, jai buvo atlikta širdies operacija, yra hipertonikė, taip pat serga cukriniu diabetu, o 2008 m. liepos mėn. ieškovę ištiko insultas, po to ji tris mėnesius gulėjo slaugos ligoninėje, o po slaugos įstaigos ieškovė jautėsi gerai. Šiuo metu ieškovė nevaikšto, yra paralyžuota, šiek tiek pasėdi lovoje, protinis indeksas – demensija. Dėl medicininės pažymos apie ieškovės sveikatos būklę į ją kreipėsi ieškovės dukra D. V., nurodydama, kad pažymą reikia pateikti teismui. Taigi, liudytojais apklausti gydytojų konsultacinės komisijos gydytojai, 2013-06-11 išdavę medicininį pažymėjimą Nr. 472, ieškovės G. G. sveikatos būklę įvertino ne asmeniškai ją apžiūrėję ir atlikę tyrimus, o remiantis 2008-07-15 VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės išrašu iš medicininių dokumentų, kuriame buvo nurodyta ieškovės diagnozė – galvos smegenų infarktas, ir šeimos gydytojos stebėsenos išvadomis. Medicininio pažymėjimo grafoje „Kitos žinios“, kurioje nurodyta, kad pacientė (G. G.) 2009-01-09 negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, esanti informacija liudytojais apklaustų medikų tvirtinimu yra tik rekomendacinio pobūdžio ir įrašyta D. V. prašymu, esminę reikšmę turi grafoje „Medikų išvada“ esanti informacija, be to, anot šeimos gydytojos N. Ž., joks medikas negali dienos tikslumu konstatuoti, kad pagal tam tikrą dieną esamas diagnozes asmuo konkrečią dieną negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Tokiu būdu, teismas daro išvadą, kad medicininį pažymėjimą išdavę gydytojai nepatvirtino, kad 2009-01-09 ieškovė G. G. negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, ir kad ieškovė po ištikto insulto buvo nesąmoninga, ar kad ji nesuprato savo veiksmų ar pan. Priešingai, šeimos gydytoja N. Ž., stebėjusi ieškovės sveikatos būklę, nurodė, kad ieškovė po slaugos įstaigos jautėsi gerai, nuo 2008 metų buvo atvejų, kuomet ieškovės sveikatos būklė buvo gera, tuomet ji viską suprato, gerai orientavosi aplinkoje ir suvokė savo elgesį. Analogiškas aplinkybes, kad G. G. sveikatos būklė po slaugos ligoninės nuo 2008 m. pabaigos iki 2009 metų pradžios buvo gera, patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustas P. L.. Be to, nei vienai iš betarpiškai su ieškove G. G. bendravusių notarių, atlikusių notarinius veiksmus, nekilo įtarimų, jog G. G. nesupranta savo veiksmų, priešingu atveju sandorių notarės nebūtų tvirtinusios.

29Pažymėtina, jog medicininiai duomenys nėra teismui privalomi, bet turi būti patikrinti ir įvertinti kartu su visais bylos duomenimis apie asmens sveikatos būklę ir jo atliekamus veiksmus (CPK 218 str.). Teismas, remiantis tik byloje esančiu 2013-06-11 VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“ gydytojų konsultacinės komisijos medicininiu pažymėjimu Nr. 472, kurio grafoje „Kitos žinios“ nurodyta, kad G. G. 2009-01-09 negalėjo pilnai suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, negali daryti vienareikšmiškos išvados apie tai, kad G. G. negalėjo suprasti savo veiksmų 2009-01-09 įgaliojimo išdavimo metu, nes šis medicininis pažymėjimas buvo išduotas atsakovei D. V. paprašius, be to, šie medicininiai dokumentai patvirtina tik ieškovės diagnozes, buvusias 2008-07-15, tačiau nepatvirtina konkrečių faktinių duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog G. G. 2009-01-09 įgaliojimo sudarymo metu nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo šių veiksmų valdyti. Priešingai, kad ieškovė G. G. ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo sąmoninga patvirtina ją gydanti gydytoja N. Ž., su G. G. betarpiškai bendravusios notarės R. Kundrotienė ir D. Choromanskienė, o taip pat tretysis asmuo ieškovės G. G. sūnus P. L.. Atsakovės D. V. parodymai, kad G. G. pasirašydama ginčijamą įgaliojimą negalėjo pilnai suvokti savo veiksmų, teismo vertintini kritiškai, nes atsakovė D. V. yra ieškovės G. G. dukra, kuri inicijavo buto, priklausančio ieškovei, įkeitimą, paimdama paskolą iš Šilutės kredito unijos savo finansiniams poreikiams tenkinti, todėl ji yra suinteresuota bylos baigtimi ir jos parodymai negali būti laikomi visiškai objektyviais. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad ginčijamas tik vienas iš daugelio ieškovės tuo pačiu metu sudarytų notarinių veiksmų, t.y. tik 2009-01-09 įgaliojimas, sukėlęs neigiamus teisinius padarinius tiek ieškovei G. G., tiek atsakovei D. V., o taip pat į tai, kad medicininis pažymėjimas Nr. 472 buvo išduotas tik 2013-06-11, t.y. po bylos iškėlimo teisme dienos, kelis kartus tikslinant ieškinio reikalavimus ir pačiai atsakovei D. V. prašant, tuo tarpu prieš sudarant notarinius veiksmus atsakovė D. V. notarinius veiksmus tvirtinusias notares patikindavo, kad ieškovė G. G. į notarų kontoras negali atvykti tik dėl fizinių negalių, nes sunkiai vaikščioja, bet yra visiškai sąmoninga.

30Esant tokioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog ji ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad nesuvokė savo veiksmų reikšmės ar negalėjo jų valdyti, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu 2009-01-09 Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės R. Kundrotienės patvirtintą G. G. įgaliojimą, kuriuo pastaroji įgaliojo savo dukrą atsakovę D. V. įkeisti butą, esantį ( - ). Netenkinus šio pagrindinio reikalavimo, atmestinas ir išvestinis reikalavimas pripažinti negaliojančia buto, unikalus Nr. ( - ), ( - ), įkeitimo sutartį (2009-12-29 sutartinės hipotekos lakštas įregistruotas 2009-12-29 hipotekos registre, identifikavimo kodas 03120090010593).

31Ieškinį atmetus, ieškovės bylos nagrinėjimo teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (LR CPK 93, 98 str.). Duomenų apie atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

32Ieškinį atmetus, 2013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės sprendimui įsiteisėjus naikintinos (LR CPK 149 str. 1 d.).

33Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

34ieškovės G. G. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - priverstinio skolos išieškojimo, įskaitant ir ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimą, antstolio Jono Petriko žinioje esančioje vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01439 pagal Šilutės rajono 2-ojo notaro biuro 2012-12-11 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 7671 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės D. V., įkeisto daikto savininkė – G. G., sustabdymą.

36Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė G. G., atstovaujama įgalioto atstovo advokato Algirdo Baužos,... 3. 1) pripažinti negaliojančiu 2009-01-09 įgaliojimą (notarinio registro Nr.... 4. 2) pripažinti negaliojančia buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 5. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-12-24 jos dukra... 6. 2014-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovės G. G.... 7. 2014-02-17 teisme gautas ieškovės G. G. įgalioto atstovo advokato Algirdo... 8. Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 74, 75... 9. Teismo posėdžio metu Šilutės kredito unijos įgaliotas atstovas advokatas... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarė... 11. Atsakovė D. V. atsiliepime (1 t., b. l. 116, 36-37) nurodė, kad ieškinys yra... 12. Teismo posėdžio metu atsakovė D. V. paaiškino, kad 2009-01-01 įgaliojimo... 13. Tretysis asmuo Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina... 14. Teismo posėdžio metu Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Albina... 15. Tretysis asmuo Klaipėdos miesto 3-ojo notarų biuro notarė Danutė... 16. Teismo posėdžio metu Klaipėdos miesto 3-iojo notarų biuro notarė Danutė... 17. Teismo posėdžio metu Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro notarė Vaida... 18. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo P. L. paaiškino, kad kiek jam žinoma... 19. Teismo posėdžio metu liudytoja D. Š. parodė, jog ji yra gydytojų komisijos... 20. Teismo posėdžio metu liudytojas V. G. parodė, kad gydytojų komisija,... 21. Teismo posėdžio metu liudytojas B. G. parodė, jog gydytojų komisijoje... 22. Teismo posėdžio metu liudytoja N. Ž. parodė, kad ji yra ieškovės G. G.... 23. Ieškinys atmestinas. ... 24. Ieškovė ginčija 2009-01-09 įgaliojimą Nr. 249 bei jai nuosavybės teise... 25. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.89 straipsnio nuostatas, fizinio asmens, kuris... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-12-24 D. V. ir Šilutės kredito... 27. Bylos rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvavusių notarių paaiškinimais... 28. Byloje pateiktas 2013-06-11 medicininis pažymėjimas Nr. 472, išduotas... 29. Pažymėtina, jog medicininiai duomenys nėra teismui privalomi, bet turi būti... 30. Esant tokioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad... 31. Ieškinį atmetus, ieškovės bylos nagrinėjimo teisme patirtos bylinėjimosi... 32. Ieškinį atmetus, 2013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 279 str., 307 str., teismas... 34. ieškovės G. G. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...