Byla N1-69-298/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei A. Pupeikienei, gynėjai advokatui V. Griežei, kaltinamojo atstovei pagal įstatymą G. L., vertėjoms G. Tijūnėlienei, A. Stančinskai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

3M. L. (M. L.), a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, mokosi 8 kl. ( - ) vidurinėje mokykloje, nevedęs, gyv. ( - ), neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., 178 str. 2 d., 214 str. 1 d.,

Nustatė

5M. L. sunkiai sužalojo žmogų, neteisėtai įgijo ir perdavė svetimą mokėjimo instrumentą finansinėms operacijoms inicijuoti, o būtent:

6Jis, 2010 m. rugpjūčio 15 d. apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), J. T. namuose, tyčia kumščiais ir kojomis sudavė į įvairias kūno vietas I. K., padarydamas jai daugybines kraujosruvas veide, rankose, kaukolės pamato vidurinės kairės duobės lūžį, t.y. sunkiai sutrikdė sveikatą, tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.

7jis gi, 2010 m. rugpjūčio 15 d. apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), J. T. namuose, pagrobė I. K. priklausančią H. S. išduotą mokėjimo kortelę „Maestro“ Nr. ( - ), kuri buvo laikoma O. K. liemenuke, ir perdavė ją I. G., t .y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d.

8K. M. L. padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir pilnai patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010 m. rugpjūčio 15 d. jis su pusbroliu gėrė alų, o po pietų, jis pas draugą paėmė mopedą ir kartu su A. T. nuvažiavo pas J. T., tačiau kam jis ten nuvažiavo, nežino. Jis ten paliko Andžejų, o pats nuvažiavo pas draugą, o vėliau vėl nuvažiavo pas J. T.. Jis nelabai pamena, kam jis ten važiavo, pamena, kad kalbėjosi su J. T. dėl butelio vyno, kurį Jurijus pirko jo merginos močiutei, bei vieną butelį vyno neatidavė. Pradžioje jis su Jurijumi kalbėjosi lauke, po to Jurijus nuėjo į pirtį, o jis jam iš paskos, pasakė palaukti ir jau pirtyje pastūmė Jurijų, kuris pargriuvo. Jis išėjo iš pirties, nematė į ką Jurijus atsitrenkė, tik kai Jurijus išėjo iš pirties tai pamatė, kad pas Jurijų praskelta po akimi ir bėgo kraujas. Tada jis nuėjo namo, pas savo mamą paprašė 20 litų, po to paprašė D. T., kad Jurijų nuvežtų į ligoninę. Pinigų paprašė pas mamą tam, kad Daliai užpiltų į automobilį benzino. Jis nenorėjo, kad Jurijus turėtų jam pretenzijų, nes jis nenorėjo jo sužaloti. Į ligoninę nuvažiavo A. T., J. T., jis ir Dalia visus vežė. Ligoninėj suteikė Jurijui pagalbą ir jie grįžo atgal pas Jurijų. Jam atrodo Dalia nuvažiavo namo, o jos vyras Andžejus buvo girtas, kaip jam atrodo į namą neužėjo, liko lauke prie durų, o jis užėjo į namą bei iškart pradėjo mušti I. K. už tai, kad ji kvietė policiją. Kai jis užėjo į namą, tai Ina sėdėjo ant lovos, kambaryje buvo Inos motina ir I. G. (K.). J. I. pradžioje mušė sėdinčią ant lovos kumščiais, po to ją pargriuvo ant lovos ir kumščiais mušė toliau, po to paėmė už drabužių, nutempė nuo lovos ant grindų ir toliau mušė kumščiais, spardė kojomis. Daugiau smūgių sudavė į galvą, į rankas, į kitas kūno vietas. Kumščiais sudavė ne mažiau 10 smūgių ir du kartus spyrė į galvą. Kai jis mušė Iną, tai iškrito jos telefonas, tada jis paėmė tą telefoną ir trenkė į durų kampą, telefonas sudužo. Kai jis mušė Iną, tai jį nuo Inos bandė atitraukti pastarosios motiną, tada jis ją pastūmė ranka nuo savęs ir Inos motina atsisėdo ant lovos. Tada I. G. (K.) jam pasakė paimti iš Inos motinos marškinių kišenės, ar tai liemenuko jau tiksliai nepamena, banko kortelę. Jis ištraukė banko kortelę ir padavė Ilonai bei kartu su Ilona išėjo iš namo. Iloną paskambino D. T. ir paprašė juos nuvežti į parduotuvę ( - ). Dalia sutiko, jis su Ilona atsisėdo į automobilį ir nuvažiavome pradžioje į degalinę, Dalia užpylė degalų, o Ilona nuėjo į degalinę ir atsiskaitė, po to Ilona paprašė Dalios pavežti prie bankomato, ten Ilona nuėmė pinigus, tačiau kiek, nežino, kartu nėjo, o Ilona jam nesakė. Po to Dalia juos nuvežė prie parduotuvės, ten Ilona nupirko alaus, cigarečių, ką dar nežino, bet ji jam davė butelį alaus ir atrodo keletą cigarečių. Po to Dalia grįžo į Galgius, juos išleido ir jis nuėjo namo, pakeliui alų išgėrė. Banko kortelė liko pas Iloną. Kur buvo Jurijus, kai jis mušė Iną nežino, nematė. Inos motinos telefono nematė, jo nesugadino. Kieno tai buvo banko kortelė, jis tada nežinojo, o Ilona jam nieko nesakė ar tai jos kortelė, ar Inos motinos. Inos drabužius suplėšė matyt tada, kai ją tempė iš lovos. Tada buvo išgėręs, išgėrė maždaug apie 1,5 litro alaus. Supranta, kad padarė nusikaltimus, labai dėl to gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios (b. l. 114-115)

9Teisiamajame posėdyje kaltinamasis M. L. papildomai parodė, kad dabar nelabai atsimena iš kur sužinojo, jog I. K. paskambino policijai. Atrodo, kad draugas pasakė, jog pas jį namuose buvo atvykusi policija. Dėl to ir sumušė I. K.. Buvo girtas, todėl ir padarė nusikaltimus, alkoholis turėjo įtakos jo elgesiui. Sutinka su civiliniais ieškiniais, eis dirbti ir atlygins žalą nukentėjusiajai bei ligonių kasai.

10Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais ir duomenimis:

11Nukentėjusiosios I. K. parodymais, kad 2010-08-15 buvo pas savo vaikiną J. T., dar ten buvo jos motina O. K., pažįstama E. G. ir I. G.. Jie visi sėdėjo lauke prie namo, išgėrinėjo. Kai jie sėdėjo, mopedu atvažiavo M. L. su kažkokiu vaikinu. M. L. kažkodėl pradėjo kabinėtis prie jos vaikino Jurijaus, kažką žodžiais sakė ir tada J. T. išvarė M. L., kuris išvažiavo. Po to, jau vakare, dar atėjo kaimynas A. T. su savo žmona Dalia. Visi dar truputi išgėrė. Ji buvo išgėrusi, bet ant kojų stovėjo ir viską suvokė. Vėl atėjo M. L., kuris pradėjo kabinėtis prie J. T.. Po to visi išėjo į lauką, kai grįžo Jurijus, pamatė, kad jam po akim mėlynė ir bėgo kraujas. Ji suprato, kad tai padarė M. L.. Ji pasakė, kad reikia siūt, nes žaizda rimta. T. A. su žmoną nuvežė Jurijų į ligoninę. I. A., Dalia, Jurijus ir Marekas. Kai jie išvažiavo, ji paskambino policijai ir papasakojo apie viską, pareigūnai pasakė, kad reikia nuvažiuoti į Mickūnų policijos nuovadą ir parašyti pareiškimą. Ji neturėjo su kuo nuvažiuoti. Vėliau visi grįžo iš ligoninės. M. L. kažkas pasakė, kad ji buvo iškvietusi policiją. Tada M. L. labai supyko, pradėjo rėkti, kam ji kvietė policiją bei pradėjo ją mušti. Kai jis pradėjo ją mušti, ji sėdėjo ant sofos-lovos ir M. L. mušė kumščiais į įvairias kūno vietas, daugiau į veidą, galvą, paėmęs už plaukus traukė iš lovos, po to spardė į galvą, į kitas kūno vietas. Iš viso sudavė gal 10-20 smūgių. Nuo smūgių jai labai skaudėjo, kraujas bėgo iš ausies, burnos. Suplėšė jai suknelę ir apatinius drabužius. Tuo metu buvo jos motina ir bandė M. L. atitraukti nuo jos, tačiau M. L. sudavė ir jos motinai, tačiau kaip negali pasakyti. Pas ją kišenėje buvo mobilusis telefonas, kuris iškrito o M. L. metė telefoną į kampą ir sudaužė. Po to M. L. pas motiną ištraukė jai priklausančią Swedbanko kortelę, paėmęs tą kortelę išėjo. Kai M. L. ištraukė kortelę visi išėjo. Banko kortelės Pin kodą žinojo I. G. ir E. G., nes dar anksčiau, kai jie sėdėjo visi kartu, kortelę buvo davusi Editai ir pasakė jai savo PIN kodą, Edita kartu su Ilona ėjo į parduotuvę. Kitą dieną ryte, ji nuėjo pas Jurijų, nes vakare po to įvykio su motina nakvojo pas Jurijaus kaimynus ir kai nuėjo pas Jurijų, atėjo Ilona, padavė jai banko kortelę pasakė, kad kortelę jai atidavė M. L.. Ji tada dar nežinojo, kad buvo nuimta dalis jos pinigų. Ilona jai pinigus grąžino. Prašo priteisti iš kaltinamojo 50 Lt už sugadintą telefoną, 150 Lt išleido gydymui. Iki šiol sveikata neatsistatė, skauda galva, viena ausim blogai girdi, ji patyrė stresą, todėl prašo priteisti 5000 Lt moralinę žalą. Dėl drabužių ieškinio nepateiks.

12L. O. K. parodymais, kad 2010-08-15 su savo dukra I. K. buvo pas J. T., dar ten buvo E. G. ir I. G.. Jie visi pradžioje, dienos metu, sėdėjo lauke prie namo, išgėrinėjo. Vėliau atvažiavo A. T. su savo žmona Dalia. Kai jie sėdėjo, mopedu atvažiavo M. L. su kažkokiu vaikinu. M. L. kažkodėl pradėjo kabinėtis prie Jurijaus, kažką žodžiais sakė, stumdėsi ir po to koja spyrė Jurijui, bei Jurijus pargriuvo. Po to matė, kad Jurijui po akimi sužeista, bėgo kraujas. T. I. ir ji paprašė D. T. nuvežti Jurijų į ligoninę, Dalia sutiko, atvažiavo savo automobiliu ir nuvežė Jurijų į ligoninę. Kartu su jais važiavo A. T. ir M. L.. Kai visi grįžo iš ligoninės, tai nuėjo namo. Ji buvo girta, todėl ne viską atsimena. Ji nuėjo miegoti, atsigulė kambaryje ant lovos ir pabudo nuo to, kad M. L. puolė prie Inos. Ji tada atsikėlė iš lovos ir pamatė, kad M. L. pradžioje mušė kumščiais gulinčią lovoje Iną, smūgiavo į veidą, galvą, įvairias kūno vietas. Ji bandė užstoti Iną, tada Marekas ją pastūmė ir toliau mušė Iną, paėmė jai už drabužių, plaukų, traukė iš lovos, suplėšė jai visus drabužius, ištempė iš lovos ant grindų ir spardė ją į nugarą, rankas, ir galvą, kiek kartu jai sudavė negali pasakyti, tačiau daug kartų. Jai dar dienos metu Ina buvo atidavusi savo banko kortelę ir ji tą kortelę laikė liemenuke bei buvo su atvira maikute ir tą kortelė truputi matėsi. Kai M. L. sumušė Iną, griebė jai iš liemenuko banko kortelę ir išbėgo iš namo. Kai M. L. sumušė Iną, tai matė, kad pas M. L. buvo Inos telefonas ir jis tą telefoną trenkė į durų staktą, telefonas nukrito ant grindų. M. L. jai taip pat sudavė 2 kartus kai jį Mareką traukė nuo Inos, jai buvo likusi mėlynė, ir pastūmė į krūtinę, tačiau mėlynių nebuvo. Dėl sužalojimų pas gydytojus nesikreipė, o dabar jokių žymių neliko.

13Liudytojo J. T. parodymais, kuris prašo vadovautis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad I. K. yra jo sugyventinė, kartu gyvena maždaug apie 4 metus. 2010-08-15 dienos metu, pas jį buvo atėjusi Edita, pavardės nežino ir I. G.. Jie sėdėjo lauke prie jo namo, išgėrinėjo. Po to atvažiavo A. T. su savo žmona Dalia. Po to atvažiavo M. L., pastarasis atvažiavo mopedu su kažkokiu vaikinu. M. L. kažkodėl pradėjo prie jo kabinėtis, tačiau ką tiksliai sakė, neatsimena, jie susistumdė ir jis susižeidė po kaire akimi, pradėjo bėgti kraujas. Negali pasakyti, ar tai jam M. L. sudavė į veidą, ar pats susižeidė, kai pargriuvo, nes tikrai nepamena, buvo gana gerai išgėręs. Tačiau pamena, kad kai susistumdė su M. L., jie abudu buvo pargriuvę. Atsimena, kad po to Andžejus jam pasiūlė nuvažiuoti į ligoninę ir Andžejaus žmona nuvežė jį į Lazdynų greitosios pagalbos ligoninę, ten jam suteikė pagalbą ir paleido. Kartu tada važiavo A. T., jo žmona buvo už vairo ir dar važiavo kartu M. L.. Kai sugrįžo atgal, jis su M. L. ir Andžejumi nuėjo pas jį. Atsimena, kad namuose jis dar išgėrė alaus, kaip jam atrodo buvo Andžejus, M. L., Ina ir Ilona, o po to jis užmigo. Pabudo ryte ir maždaug po 10 minučių atėjo Ina su savo motina, jis paklausė kur jos buvo. Ina pradėjo jam pasakoti, kad kai jis miegojo, ją sumušė M. L. už tai, kad ji buvo iškvietusi policiją. Ina jam sakė, kad M. L. ją mušė kumščiais ir kojomis, sakė jog jai blogai. Kiek žino M. L. yra nepilnametis ir jis nėra jo draugas, kodėl M. L. atvažiavo, nežino, jis nekvietė. D. I. jam sakė, kad M. L. atėmė iš jos motinos jai priklausančią banko kortelę, sakė jog jis ir motinai sudavė. Dar sakė, kad M. L. sulaužė jos ir motinos mobiliuosius telefonus. Ina jam pasakė, kad I. G. žinojo jos banko kortelės PIN kodą ir dar vėliau Ina sakė, kad nuimti jos pinigai, o tai galėjo padaryti Ilona. Vėliau, po kiek laiko, jis buvo susitikęs su I. G. ir paklausė, ar tai ji nuiminėjo iš Inos banko sąskaitos pinigus, tai Ilona jam atsakė, kad taip, ji nuėmė 50 litų. Jis neklausė kaip pas Iloną atsirado Inos banko kortelė. Kiek žino, tai Ilona pati tą banko kortelę grąžino Inai. Dėl to, kad jis buvo sužeistas tą dieną, jokių pretenzijų M. L. neturi, net nežino ar Marekas jį sužalojo. Jis tikrai nematė ir negirdėjo kaip buvo mušama Ina ir jos motina, taip pat negali pasakyti kas buvo jo namuose prieš tai, kol jis užmigo, matyt tada buvo jau visiškai girtas. (b. l. 66-67)

14Liudytojos I. G. (K.) parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-08-15 buvo pas gerus pažįstamus J. T. ir jo draugę I. K., dar ten buvo Inos motina O. K., pažįstama E. G.. Jie visi pradžioje, dienos metu, sėdėjo lauke prie namo, išgėrinėjo už jos gimtadienį. Vėliau atvažiavo Dalia su vyru A. T., tačiau Dalia greitai išvažiavo, o Andžejus liko, gėrė kartu ir greitai prisigėrė. Kai jie sėdėjo, mopedu atvažiavo M. L. su kažkokiu vaikinu, kurio nepažįsta. M. L. pradėjo aiškintis su Jurijumi, dėl kažkokio butelio vyno. Kaip suprato Jurijus pirko kaimynei du butelius vyno, pakeliui vieną išgėrė ir kaimynei atidavė tik vieną butelį, o M. L. draugauja su kaimynės anūkę ir todėl atvažiavo išsiaiškinti, dėl to vyno su Jurijumi. Pradžioje jie kalbėjosi, po to susistumdė, o vėliau ji pamatė Jurijui po akimi žaizdą, bėgo kraujas. Kaip susižeidė Jurijus, ji nematė, ar jam sudavė M. L., ar jis pats susižeidė, nežino tikrai. Po to Dalia nuvežė Jurijų į ligoninę. Kiti visi liko, sėdėjo toliau. Ji nežino ar Ina kvietė policiją, atrodo kad skambino į policiją, tačiau policija atvažiavusi nebuvo. Po kažkiek laiko sugrįžo Jurijus, Andžejus ir Dalia. Jie visi sėdėjo jau name, toliau gėrė ir iš kažkur atsirado M. L.. Ji nežino dėl ko, tačiau M. L. pradėjo mušti Iną kumščiais, atrodo Ina tuo metu sėdėjo ant lovos. Kai M. L. mušė Iną kumščiais, Iną pargriuvo ant lovos ir jis ją spardė. Ar M. L. turėjo kažką rankose, nežino, nematė. Jis suplėšė Inos drabužius. Ji sakė M. L., kad nusiramintu, bandė atitraukti nuo Inos, tačiau jis truputi nusiramina, po to vėl muša. Iną motina irgi užstojo, bandė M. L. atitraukti, jai atrodo M. L. sudavė ir Inos motinai. Kai jau M. L. nustojo mušti Iną, ji Inos motinos liemenuke pamatė išsikušusią banko kortelę ir pasakė Marekui paimti tą banko kortelę. Dienos metu, kai visi gėrė, Ina buvo davusi E. G. savo banko kortelę ir pasakė PIN kodą ir ji su Edita keletą kartu ėjo į parduotuvę apsipirkti, atsiskaitinėjo I. K. kortele, todėl žinojo Inos banko kortelės PIN kodą. Kai M. L. paėmė banko kortelę, jis padavė jai ir jie išėjo iš Jurijaus namo. Ji paskambino Daliai, paprašė nuvežti į parduotuvę „Visą parą“ N. Vilniuje ir Dalia ją su M. L. nuvežė. Ji M. L. pasakė, kad žino PIN kodą, kad pati nusipirks ir pati po to kortelę atiduos Inai. Dalia pradžioje nuvežė juos prie degalinės „Ervin“, nes ji turėjo Daliai už paslaugą, kad paveš iki parduotuvės įpilti degalų. Ten jį už degalus atsiskaitė I. K. mokėjimo kortele, sumokėdama 11,98 Lt, po to paprašė Dalios pavežti prie bankomato, pasakė, kad jai reikia nuimti pinigų ir Dalia nuvežė prie bankomato. Ten ji įdėjo Inos kortelę į bankomatą, surinko PIN kodą ir iš Inos sąskaitos nuėmė 100 Lt. Po to Dalia pavežė ją su M. L. prie parduotuvės ( - ), ten ji nusipirko cigarečių, alaus ir nealkoholinių gėrimų. Po to Dalia juos nuvežė atgal, išleido toje pačioje vietoje, kur ir paėmė, M. L. nuėjo namo, o ji pas Jurijų ir ten nakvojo. Nei ji, nei M. L. D. nesakė, kad ji turi svetimą banko kortelę. Kitą dieną ryte, ji banko kortelę atidavė Inai. Inos banko kortele pasinaudojo tik du kartus, tai yra atsiskaitė degalinėje už kurą sumokėdama 11.98 Lt ir bankomate nuėmė 100 Lt. (b. l. 89-90)

15Liudytojo A. T. (A. T.) parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-08-15 dienos metu, kiek buvo laiko nepamena, jis buvo pas J. T. ir ten gėrė alkoholį. Alkoholį gėrė lauke, prie Jurijaus namo, dar buvo I. K., jos motina O. K., I. G. (K.). Kai jie sėdėjo, mopedu atvažiavo M. L. su kažkokiu vaikinu. Ar M. L. kartu gėrė, nežino, nematė. Jis prisigėrė ir todėl užmigo, kas buvo toliau, nežino, nematė, tik atsimena, kad jo žmona vežė J. T. į ligoninę, o jis važiavo kartu, tačiau automobilyje jis vėl užmigo. Pamena, kad kažkodėl kartu į ligoninę važiavo M. L.. Kas atsitiko Jurijui nežino, tik matė, kad sužeistas antakis, ar akis, tiksliai nežino. Kas buvo po to neatsimena. Kaip grįžo namo, neprisimena (b. l. 70-71).

16Liudytojos D. T. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-08-15 dienos metu buvo užvažiavusi pas kaimyną J. T. ir matė, kad Jurijus su jos vyru A. T., I. G. (K.), Edita, M. L., Ina ir Inos motina, buvo prie namo lauke, gėrė alkoholį. Jai pasirodė, kad Ina su savo motina ir Ilona buvo visai girtos. Ji pasakė vyrui, kad važiuoja į ( - ), kad atvažiuos vėliau jo pasiimti. Ji išvažiavo, o vėl atvažiavo pasiimti vyrą maždaug apie 22 val., tai jos vyras prie Jurijaus namo, ant laiptų kurie veda į antrą aukštą, miegojo. Matė, kad lauke ėjo link pirties visiškai girta Ina, tačiau ar jį buvo tuo metu sumušta, nežino, neatkreipė dėmesio. Ji pažadino savo vyrą ir jie išvažiavo namo. Patikslino, kad prieš tai, ji buvo dar užvažiavusi pas Jurijų, nes kažkas paskambino, kas skambino neatsimena, paprašė Jurijų nuvežti į ligoninę. Kai atvažiavo pas Jurijų, ten buvo tie patys asmenys, kurie buvo dienos metu ir ji pamatė, pas Jurijų žaizdą atrodo antakyje. Ji tiksliai nepamena kur buvo visa kompanija, atrodo dalis lauke, o dalis namuose. Prie jos priėjo Jurijus ir paklausė, ar ji gali nuvežti į ligoninę, ji pasakė, kad reikia pinigų benzinui ir kaip jai atrodo Jurijus paprašė M. L. pinigų benzinui ir tas davė. Po to ji Jurijų nuvežė į Lazdynų greitosios pagalbos ligoninę, kartu važiavo jos vyras Andžejus ir M. L.. Ligoninėje suteikė Jurijui medicininę pagalbą ir jį Jurijų nuvežė atgal namo, išleido prie namo. Taip pat išlipo jos vyras ir M. L., jie nuėjo pas Jurijų, o ji nuvažiavo namo (b. l. 68-69).

17Liudytoja G. L. parodė, kad apie įvykį nieko negali pasakyti. Kodėl taip sūnus elgiasi nežino. Su civiliniais ieškiniais sutinka. Mokės po 200 Lt į mėnesį.

18Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota nusikaltimo vieta, t. y. namas, esantis Vilniaus r., Mickūnų sen., Galgių k., Spalio g. 6., priklausantis J. T., kuriame buvo padarytas nusikaltimas (b. l. 10-19).

19Specialisto išvada Nr. G 3133/10(01), kurioje nurodyta, kad I. K. nustatyta: daugybinės kraujosruvos veide, rankose, kaukolės pamato vidurinės kairės duobės lūžis padarytas kietais bukais daiktais, galimai užduotyje nurodytomis aplinkybėmis ir laiku. Kraujosruvos padarytos ne mažiau kaip 11 trauminių poveikių, kurių visuma yra būdinga smūgių sudavimui. Kaukolės pamato duobės lūžis vertinamas sunkiu sveikatos sutrikdymu remiantis sveikatos sutrikdymo mąsto taisyklių 6.6.1 punktu. Kiti sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimų padarymo metu nukentėjusiosios padėtis keitėsi. Nukentėjusiajai nustatyti sužalojimai nėra būdingi sužalojimais padaromiems nugriūnant (b. l. 34-35).

20Daiktų, dokumentų pateikimo protokolais – nukentėjusioji I. K. tyrimui pateikė sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2010-08-15 iki 2010-08-23, sugadinta mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, H. S. mokėjimo kortelę „Maestro“ (b. l. 38-39, 42-44);

21Daiktų apžiūros protokolu – apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“ ir mokėjimo kortelė „Maestro“ (b. l. 45-51).

22Pažymėtina, kad formuluojant kaltinimus M. L. svetimos elektroninės mokėjimo priemonės pagrobimas buvo kvalifikuotas pagal du atskirus straipsnius – pagal LR BK 178 str. 2 d. ir 214 str. 1 d. Toks M. L. veikos kvalifikavimas nėra teisingas. Baudžiamajame įstatyme yra išskirti tam tikri nusikalstamos veikos dalykai, kurių pagrobimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal specialias normas, o šių nusikalstamų veikų dalykų materialinė vertė neturi reikšmės kvalifikuojant tokio specialiai išskirto daikto pagrobimą. Prie tokių baudžiamojo įstatymo specialiai išskirtų nusikalstamos veikos dalykų priskiriamos elektroninės mokėjimo priemonės, kurių pagrobimas, t.y. neteisėtas įgijimas, kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. ir negali būti papildomai kvalifikuojamas pagal LR BK 178 str., kadangi nusikaltimo kvalifikavimas šiuo atveju priklauso ne nuo pagrobto daikto vertės, o nuo pagrobto daikto pobūdžio. Pagrobiant svetimą elektroninę mokėjimo priemonę nusikaltimo objektas yra finansų sistema, taigi žala yra padaroma įstatymo saugomam teisiniam gėriui - finansų sistemai. Esant tokioms aplinkybėms teismas pripažįsta, kad kaltinamasis įgijo ir perdavė svetimą mokėjimo instrumentą finansinėms operacijoms inicijuoti, už ką pripažintinas kaltu, o dėl vagystės išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 2 d.).

23Tokiu būdu, konstatuotina, kad aukščiau išanalizuotų įrodymų visuma kaltinamojo M. L. kaltė dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo pagal BK 135 str. 1 d. ir 214 str. 1 d. yra įrodyta visiškai.

24Nukentėjusioji I. K. pareiškė civilinį ieškinį 200 Lt turtinei ir 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, kad už gydymą sumokėjo 150 litų ir prašo priteisti už sugadintą telefoną 50 Lt. Be to dėl M. L. padarytos nusikalstamos veikos ji patyrė išgyvenimus, fizinį skausmą, todėl prašo priteisti 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ( b.l. 54).

25Teismas, įvertinęs įrodymus dėl civilinio ieškinio turtinei žalai atlyginti pagrįstumo, sprendžia, kad nukentėjusiosios I. K. pareikštas civilinis ieškinys dėl 200 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai. Kadangi pagal Civilinio kodekso 6.283 str. 2 d. nukentėjusiojo asmens patirtus nuostolius sveikatos sužalojimo atveju sudaro ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos, todėl teismas pripažįsta pagrįstomis 150 Lt išlaidas už vaistus ir 50 Lt už sugadintą telefoną.

26Dėl patirtos moralinės žalos nukentėjusioji I. K. pareiškė 5000 litų civilinį ieškinį. I. K. nurodė, kad dėl nusikalstamų M. L. veiksmų ji patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą. Įstatymas numato, kad neturtinę žalą visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai, atlygina kaltas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.288 straipsnio 2 dalis). Iš bylos aplinkybių matyti, kad I. K. sveikatą tyčia savo nusikalstamais veiksmais sutrikdė M. L.. Nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad žala padaryta sveikatai, į jos padarymo aplinkybes, nukentėjusiosios patirtą fizinį skausmą, nepatogumus ir dvasinius išgyvenimus, sveikatos sutrikdymo sunkumą, jo pobūdį, trukmę, todėl mano, kad nukentėjusiosios prašoma priteisti 5000 litų suma moralinei žalai atlyginti nėra per didelė. Remiantis išdėstytu, nukentėjusiosios I. K. civilinis ieškinys tenkintinas pilnai.

27Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys dėl 1358,03 Lt atlyginimo už nukentėjusiosios I. K. gydymą yra pagrįstas, įrodytas rašytiniais duomenimis (b.l. 22-24), todėl visiškai tenkintinas.

28Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

29Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą, į tai, kad kaltinamasis padarė du baigtus tyčinius – sunkų ir apysunkį nusikaltimus tiesiogine tyčia, kaltinamojo veiksmai pasižymėjo ypatingu įžūlumu, dėl ko buvo sunkiai sutrikdyta kito asmens sveikata, kas yra pripažįstama absoliučia žmogaus vertybe (BK 10 str., 11 str. 4 d., 14 str., 15 str. 1,2 d.), į tai, kad yra kaltinamojo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, į kaltinamojo asmenybę: yra nepilnametis, sveikas, į narkologinę ar psichiatrinę įskaitą neįrašytas, nedirba, mokosi, gyvena su motina, anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, todėl teismas mano, kad tikslinga yra kaltinamajam skirti bausmę sankcijose už padarytus nusikaltimus ribose, ir, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo (BK 50, 55, 80-82, 85, 87, 90-92 str.).

30Daiktiniai įrodymai (sąskaitos įrašas) laikytini prie bylos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

32M. L. (M. L.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., 214 str. 1 d. ir jį nuteisti:

33pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

34pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. – laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. šias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 82 straipsniu, 85 straipsniu, 87 straipsniu, M. L. paskirti auklėjamojo poveikio priemones – 100 valandų nemokamų auklėjimo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, bei elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant per elgesio apribojimo laiką būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., tęsti mokslą, uždraudžiant žaisti azartinius žaidimus, lankytis baruose, restoranuose, kavinėse ir diskotekose bei keisti gyvenamąją vietą be elgesio apribojimo vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios.

37Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo.

38Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

39Pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. M. L. išteisinti jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymius (Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

40Nukentėjusiosios I. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš M. L., o pastarajam iki pilnametystės neturint lėšų, - iš motinos G. L. (a. k. ( - ) gyv. Vilniaus r., Mickūnų sen., Kairėnų k.) 200 Lt nusikaltimais padarytai turtinei žalai atlyginti bei 5000 Lt nusikaltimais padarytai neturtinei žalai atlyginti.

41Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš M. L., o pastarajam iki pilnametystės neturint lėšų, - iš motinos G. L. (a. k. ( - ) gyv. Vilniaus r., Mickūnų sen., Kairėnų k.), 1358,03 Lt materialinei žalai atlyginti Valstybinės ligonių kasos naudai.

42Daiktinį įrodymą (sąskaitos įrašą) laikyti prie bylos.

43Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. M. L. (M. L.), a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, mokosi 8... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., 178 str. 2 d., 214 str.... 5. M. L. sunkiai sužalojo žmogų, neteisėtai įgijo ir perdavė svetimą... 6. Jis, 2010 m. rugpjūčio 15 d. apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 7. jis gi, 2010 m. rugpjūčio 15 d. apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo... 8. K. M. L. padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir pilnai... 9. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis M. L. papildomai parodė, kad dabar nelabai... 10. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais... 11. Nukentėjusiosios I. K. parodymais, kad 2010-08-15 buvo pas savo vaikiną J.... 12. L. O. K. parodymais, kad 2010-08-15 su savo dukra I. K. buvo pas J. T., dar ten... 13. Liudytojo J. T. parodymais, kuris prašo vadovautis ikiteisminio tyrimo metu... 14. Liudytojos I. G. (K.) parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad... 15. Liudytojo A. T. (A. T.) parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad... 16. Liudytojos D. T. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-08-15... 17. Liudytoja G. L. parodė, kad apie įvykį nieko negali pasakyti. Kodėl taip... 18. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota nusikaltimo vieta, t.... 19. Specialisto išvada Nr. G 3133/10(01), kurioje nurodyta, kad I. K. nustatyta:... 20. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolais – nukentėjusioji I. K. tyrimui... 21. Daiktų apžiūros protokolu – apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas... 22. Pažymėtina, kad formuluojant kaltinimus M. L. svetimos elektroninės... 23. Tokiu būdu, konstatuotina, kad aukščiau išanalizuotų įrodymų visuma... 24. Nukentėjusioji I. K. pareiškė civilinį ieškinį 200 Lt turtinei ir 5 000... 25. Teismas, įvertinęs įrodymus dėl civilinio ieškinio turtinei žalai... 26. Dėl patirtos moralinės žalos nukentėjusioji I. K. pareiškė 5000 litų... 27. Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys... 28. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 29. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 30. Daiktiniai įrodymai (sąskaitos įrašas) laikytini prie bylos.... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308... 32. M. L. (M. L.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 33. pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu 3 (trejiems)... 34. pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. – laisvės atėmimu 6 (šešiems)... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. šias... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi,... 37. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo.... 38. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 39. Pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. M. L. išteisinti jam nepadarius... 40. Nukentėjusiosios I. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš... 41. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti... 42. Daiktinį įrodymą (sąskaitos įrašą) laikyti prie bylos.... 43. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...