Byla 2-1153/2013
Dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 14 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl žyminio mokesčio atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-2607-590/2013 pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos Mažmena“ dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB, 2013 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į valstybės biudžetą 18 000 Lt žyminio mokesčio.

5Dėl šio sprendimo ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė apeliacinį skundą, sumokėjo 2 000 Lt žyminio mokesčio ir pateikė teismui prašymą atidėti šio mokesčio dalies – 22 805 Lt sumokėjimą iki bus priimtas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas.

6Ieškovas nurodė, kad jo finansinė padėtis yra sunki, įmonė neturi pakankamai apyvartinių lėšų, ieškovo turtui pritaikytas areštas, ieškovo finansinę padėtį sunkina ir tai, kad su ieškovu laiku neatsiskaito skolininkai, kurių skolos viršija 7 291 999,24 Lt. Ieškovo finansiniai įsipareigojimai finansinėms įstaigoms siekia net 94 978 256 Lt. Žyminio mokesčio suma yra labai didelė. Ieškovas nurodė, kad yra veikianti įmonė, todėl tikisi, kad jo finansinė padėtis pagerės ir jis teismui, galimai priėmus nepalankų ieškovui sprendimą, turėtų galimybę sumokėti žyminį mokestį. Ieškovas pažymėjo, kad turi skolininkų, kurių bendra skolos suma ieškovui siekia 7 291 999,24 Lt. Išieškojus skolas, ieškovas būtų pajėgus susimokėti žyminį mokestį. Vilniaus apygardos teismas, priimdamas ieškovo ieškinį, šioje civilinėje byloje įvertino ieškovo argumentus, susijusius su žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimu, todėl nepasikeitus situacijai ir šiuo metu egzistuoja pagrindas tenkinti ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė atmesti ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nustatyti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ terminą iki 2013 m. vasario 28 d. primokėti 22 805 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

9Teismas, įvertinęs prašyme dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo nurodytas aplinkybes, nustatė, jog ieškovo turtinė padėtis nesikeičia jau ilgą laiką, o duomenų, kad jo turtinė padėtis iš esmės pasikeis, ieškovas į bylą nepateikė. Ieškovas tik deklaratyviai nurodo, kad jis yra veikianti įmonė, kad turi skolininkų, iš kurių išieškojus skolas, jis būtų pajėgus sumokėti žyminį mokestį, jeigu Lietuvos apeliacinis teismas priimtų jam nepalankų sprendimą, tačiau nepateikia įrodymų, kad ieškovo finansinė padėtis gerėja dėl ūkinės veiklos ar dėl skolų išieškojimo. Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai, kad jo turtinė padėtis pasikeis ateityje yra nepagrįsti ir neįrodyti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti 22 805 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo priėmimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai padarė išvadą, jog kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys nesudaro pagrindo manyti egzistuojant prielaidai, kad ieškovo sunki turtinė padėtis pasikeis. Su atskiruoju skundu ieškovas pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad skundo padavimo dieną ieškovo įsipareigojimai bankams siekė jau 94 978 256 Lt, tačiau ieškovo skolininkų įsipareigojimai padidėjo iki 7 291 999,24 Lt. Per maždaug pusės metų laikotarpį ieškovas daugiau nei 1 000 000 Lt suma sugebėjo sumažinti savo įsipareigojimų dydį bankams. Ieškovo skolininkų įsipareigojimai padidėjo beveik 4 000 000 Lt, kas rodo, jog ieškovo galimybės generuoti pajamas ir vėliau sumokėti žyminį mokestį yra visiškai realios.
  2. Ieškovas nurodė, kad byloje buvo pateikti įrodymai, kurie patvirtina, kad ieškovas turi daug nekilnojamojo turto, yra aktyviai veikianti bei stambius nekilnojamojo turto projektus vystanti įmonė (kaip matyt iš bylos ginčo esmės bei byloje esančių duomenų, ieškovo veikla yra susijusi su stambių prekybos centrų statyba, jų nuoma, vystymu), todėl ieškovo galimybės ateityje sumokėti visą žyminio mokesčio dydį Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus neigiamą sprendimą ieškovui yra pakankamai realios.
  3. Pirmosios instancijos teismo nutartis neužtikrina nei vieno iš žyminio mokesčio instituto tikslų, įskaitant ir siekį užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams. Akivaizdu, kad ieškovo nuosekli pozicija bylos nagrinėjimo metu, procesiniai dokumentai (ieškinys bei skundas), jų turinys leidžia daryti išvadą, jog ieškovas byloje nereiškė akivaizdžiai nepagrįstų reikalavimų, o siekė įgyvendinti savo pažeistų interesų gynybą. Teismas neužtikrino ieškovui konstitucinės teisės į teisminę gynybą, nors pats priimant ieškinį tokią teisę buvo užtikrinęs.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad teismas pagrįstai netenkino ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo dėl dalies žyminio mokesčio atidėjimo (CPK 263 str. 1 d.).

16Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi, konstatavęs, kad ieškovas dėl savo turtinės padėties nėra pajėgus sumokėti visą žyminį mokestį, nutarė atidėti žyminio mokesčio už ieškinį dalies – 18 000 Lt sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 8 d. sprendimu nutarė ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB, atmesti, priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į valstybės biudžetą 18 000 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, pateikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo 2 000 Lt žyminio mokesčio ir pateikė teismui prašymą atidėti šio mokesčio dalies – 22 805 Lt sumokėjimą iki bus priimtas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas. Ieškovas pažymėjo, kad jo finansinė padėtis apeliacinio skundo pateikimo dienai nėra iš esmės pasikeitus, todėl teikiant šį skundą jis nėra pajėgus sumokėti net 24 805 Lt žyminį mokestį.

17Žyminis mokestis – tai proceso įstatymo nustatyta suma, kurią šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, pareiškėjai ar kreditoriai privalo sumokėti už tam tikrus įstatyme nurodytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.). Tai yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų, kurią įtvirtindamas įstatymų leidėjas siekia kelių tikslų, kurie yra svarbūs viešajam interesui: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir panašiai. Dėl to reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį, priešingai, nei teigia apeliantas, negali būti traktuojamas kaip užkirtimas kelio teisme ginti pažeistas teises.

18Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą reglamentuojantis CPK 84 straipsnis numato, jog, esant asmens motyvuotam ir įrodymais pagrįstam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Šios nuostatos tikslas – nustatyti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną (apeliacinio skundo padavimo dieną) jis neturi galimybės sumokėti šio mokesčio, tačiau nekyla abejonių, jog, baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus nepalankų sprendimą dėl šio asmens, nebus jokių kliūčių minimam mokesčiui sumokėti. Šį klausimą teismas sprendžia įvertinęs tai, ar, esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai ieškinio (apeliacinio skundo) padavimo metu, įstatyme įtvirtinto žyminio mokesčio sumokėjimas jam nebus per sunki našta. Tuo aspektu žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas skiriasi nuo atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kurį reglamentuoja CPK 83 straipsnio normos.

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo turi būti nustatyta ne tik asmens sunki turtinė padėtis, kaip būtina žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlyga, bet ir nustatyta, ar pakanka duomenų pagrįsti prielaidai, kad asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pasikeis per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra procesinio dokumento pateikimo teismui metu. Pažymėtina, jog pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą ir įrodančius žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 84, 178 str.).

20Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, jog su minimu prašymu apelianto pateikti duomenys yra nepakankami taikyti CPK 84 straipsnio nuostatas ir atidėti 22 805 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą (CPK 185 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas nepateikė Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė atsakovo realios turtinės padėties apibūdinančių dokumentų: atsakovo balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų kopijų, pagal kurias būtų galima įvertinti ir nustatyti ieškovo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus, palyginti ją su praėjusių metų įmonės finansiniu pajėgumu ir stabilumu. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Dėl to apeliantas neįrodė prašymo atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą pagrįstumo.

21Kaip teigia pats apeliantas, ieškovas yra veikianti įmonė, turi skolininkų, iš kurių išieškojus skolas, jis būtų pajėgus susimokėti ateityje žyminį mokestį, tačiau nepateikia įrodymų, kad ieškovo finansinė padėtis pagerėjo lyginant ją su ieškinio pateikimo momentu, bei, kad asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pasikeis per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra procesinio dokumento pateikimo teismui metu. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovo turtinė padėtis nesikeičia jau ilgą laiką, o duomenų, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės pasikeis, ieškovas į bylą nepateikė. Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas yra fakto teismas, CPK 306 straipsnio 3 dalyje, 338 straipsnyje nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą, tačiau kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų, ieškovas šiam teismui nepateikė visų įrodymų, pagrindžiančių realią ieškovo turtinę padėtį ir sudarančių pagrindą atidėti žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimą.

22Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

23Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atskirojo skundo netenkina, skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą ir nustato naują terminą - iki 2013 m. balandžio 22 d., per kurį ieškovui suteikiama galimybė sumokėti 22 805 Lt žyminio mokesčio dalį bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“, įmonės kodas 300145575, terminą iki 2013 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai) sumokėti 22 805 (dvidešimt du tūkstančius aštuonis šimtus penkis litus) Lt žyminio mokesčio ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai įrodančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. Dėl šio sprendimo ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė... 6. Ieškovas nurodė, kad jo finansinė padėtis yra sunki, įmonė neturi... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė atmesti... 9. Teismas, įvertinęs prašyme dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 16. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d.... 17. Žyminis mokestis – tai proceso įstatymo nustatyta suma, kurią šalys,... 18. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą reglamentuojantis CPK 84... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 20. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad... 21. Kaip teigia pats apeliantas, ieškovas yra veikianti įmonė, turi skolininkų,... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti teisėtą... 23. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atskirojo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto...