Byla 2-373-504/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 3658,45 Lt skolos, 1536,72 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui G. L. ir

Nustatė

2Atsakovui G. L. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-11-15 UAB „G. F. " ir G. L. sudarė vartojimo kredito sutarties (CK 6.886) Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2008-11-22 finansavimo sandorį Nr. 2. Pagal šią sutartį, bendrovė atsakovui iš viso suteikė 3704,55Lt vartojimo kreditą terminui iki 2010-08-25. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, (Sutarties 3.1.1 p.), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. 2010-01-20 dienai atsakovo skola bendrovei sudaro 3658,45 Lt mokėtinų įmokų.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 3658,45 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

6Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1536,72 Lt delspinigių. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas sutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika. Teigia, kad 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...>. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sąžiningoje finansinių paslaugų verslo praktikoje netesybų dydis numatomas atsižvelgiant į tai, jog skolininkui nevykdant prievolių laiku, kreditorius patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos kreditoriaus galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms ir pan.), sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo sandorius Nr. 1, Nr. 2 atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus.

8LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo)), skolos dydį, kitus sulygtus mokėjimus (palūkanos, tvarkymo mokestis), laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir remiantis LR CK 1.5 str., ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 1536,72Lt delspinigių sumą iki 61,47 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

11Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus atsakovui, jų įteikti nepavyko. Ieškovo prašymu buvo leista įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu. Dėl to ieškovas turėjo 171,82Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

13Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 111,60Lt žyminis mokestis (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai)(LR CPK 93 str.).

14Priteistina iš atsakovo 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

17Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš G. L. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) tris tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 45 ct skolos, šešiasdešimt vieną litą 47 ct delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010-02-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, du šimtus aštuoniasdešimt tris litus 42 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ), AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

19Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

20Priteisti iš G. L. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuonis litus 40 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Sweedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi... 2. Atsakovui G. L. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų... 5. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 6. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1536,72 Lt delspinigių. Nurodo, kad... 7. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo... 8. LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 10. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet... 11. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už... 12. Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus... 13. Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 111,60Lt žyminis mokestis... 14. Priteistina iš atsakovo 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 15. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas... 17. Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš G. L. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) tris tūkstančius šešis šimtus... 19. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 20. Priteisti iš G. L. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuonis litus 40 ct... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...