Byla e2-1069-790/2020
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinio dalį civilinėje byloje pagal ieškovių viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovių viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinio dalį civilinėje byloje pagal ieškovių viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovės viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Plaukimas visiems“ ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacija kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. ADI-352 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) 2020 metams sporto projektams iš dalies finansuoti“; įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių pakartotinai vertinti ieškovių bei visų kitų konkurse paraiškas pateikusių tiekėjų projektus, o vertinimo balus ir lėšas paskirstyti vadovaujantis Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327, ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto sričių ir programų projektų vertinimo kriterijų aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AD1-2358.

72.

8Ieškovės nurodė, kad jos dalyvavo atsakovės vykdytame konkurse, siekdamos gauti finansavimą sporto projektams. VšĮ „Plaukimas visiems“ pateikė paraiškas dėl finansavimo projektams „Pavasarinis plaukimas 2020“ ir „Jūrmylės plaukimas 2020“, o Klaipėdos krašto vandens sporto asociacija – projektui „Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos veikla rūpinantis Klaipėdos m. vandens sporto (plaukimas, plaukimas atviruose vandenyse, plaukimas irklentėmis, kayakais, burlentėmis, vandens motociklais) populiarinimu“. Tačiau skundžiamu įsakymu atsakovė neskyrė savivaldybės biudžeto lėšų visiems trims ieškovių projektams. Toks atsakovės sprendimas yra grindžiamas tik tuo, kad VšĮ „Plaukimas visiems“ projektui „Pavasarinis plaukimas 2020“ skirtų balų vidurkis sudaro 20,33, projektui „Jūrmylės plaukimas 2020“ – 40, Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos projektui – 34. Ieškovių vertinimu, jų projektams skirtų balų vidurkiai turėjo būti didesni ir šie projektai turėjo būti finansuojami.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. balandžio 24 d. nutartimi priėmė ieškinio dalį, kuria yra reiškiami reikalavimai panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. ADI-352 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) 2020 metams sporto projektams iš dalies finansuoti“ ir įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių ieškovių projektus vertinti pakartotinai; atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme ieškinio dalį, kuria reiškiami reikalavimai įpareigoti atsakovę iš naujo vertinti visų kitų konkurse paraiškas pateikusių asmenų projektus ir paskirstyti jiems vertinimo balus bei lėšas vadovaujantis ieškinyje nurodytais teisės aktais; konstatavo, kad ieškinyje nurodyti tretieji asmenys yra susiję su ieškinio dalimi, kurią teismas atsisakė priimti, ir nebelaikė jų dalyvaujančiais byloje asmenimis.

134.

14Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo gali kreiptis į teismą, siekdamas apginti savo pažeistas teises. Ieškinį dėl viešojo intereso gynimo gali reikšti tik įstatyme nurodyti subjektai, įgyvendindami įstatyme nustatytą kompetenciją. Ieškovės, be kita ko, pareiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę pakartotinai įvertinti visų konkurse dalyvavusių asmenų projektus bei vertinimo balus ir lėšas paskirstyti vadovaujantis ieškinyje nurodytais teisės aktais, tačiau jos nepagrindė, kad skundžiamu atsakovės įsakymu paskyrus ar nepaskyrus biudžeto lėšas kitų asmenų projektams buvo pažeisti ieškovių interesai ar joms buvo padaryta žala. Ieškovės taip pat nepagrindė turinčios teisę ginti viešąjį interesą. Teismas vertino, kad ieškovės neturi civilinio procesinio teisnumo reikšti tokius reikalavimus, todėl atsisakė priimti šią ieškinio dalį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, o ieškinyje nurodytus trečiuosius asmenis, kurie yra susiję tik su šiuo reikalavimu, nelaikė dalyvaujančiais byloje asmenimis.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

175.

18Ieškovės atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutartį. Ieškovės nurodo, kad jos ir kiti paraiškas pateikę subjektai konkurse varžėsi dėl paramos gavimo, o skundžiamu įsakymu buvo paskirstytos biudžeto lėšos nugalėtojams ir nurodyti konkurso dalyviai, kuriems lėšos nebuvo skirtos. Teismui nagrinėjant ieškovių argumentus dėl neteisėtų vertinimų skiriant balus, kils poreikis palyginti ieškovių paraiškas su kitų konkurso dalyvių paraiškomis. Nustačius, kad konkurso procedūros buvo pažeistos ar kad ekspertai neteisingai vertino projektus, paskirstytos lėšos turėtų būti grąžintos ir perskirstytos.

196.

20Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsakovė nurodo sutinkanti su skundžiamoje teismo nutartyje išdėstytais argumentais.

21Teismas

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

247.

25Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas atsisakė priimti vieną iš ieškovių reikalavimų kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirojo skundo ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

268.

27CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą.

289.

29CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019). Pagal šią proceso teisės normą teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-915/2019).

3010.

31Pagal CPK išdėstytą reglamentavimą, ieškinį kito asmens interesais gali pareikšti tik prokuroras arba kitos valstybės ir savivaldybių institucijos (CPK 49 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešajam interesui civilinio proceso tvarka ginti yra būtinos dvi pirminės sąlygos: 1) ieškinys viešajam interesui ginti yra pareikštas subjekto, kuriam įstatymų lygmeniu pripažįstama teisė teismine tvarka ginti viešąjį interesą; 2) subjektas, reiškiantis ieškinį viešajam interesui ginti, veikia pagal įstatyme apibrėžtą savo kompetenciją, t. y. įstatyme yra nustatyta tokio subjekto teisė ir pareiga teismine tvarka ginti viešąjį interesą. Šių sąlygų nebuvimas eliminuoja viešojo intereso gynimo civilinio proceso tvarka galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-314-611/2018). Kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad viešojo intereso gynimas yra vieno iš pagrindinių privatinės teisės (taip pat – ir civilinio proceso) principų – dispozityvumo principo, pagal kurį kiekvienas asmuo pats gina savo pažeistas teises, išimtis. Ji nustatyta pirmiausia siekiant apginti socialiai pažeidžiamus asmenis, kurie patys negali kreiptis į teismą su reikalavimu apginti jų pažeistą teisę, arba asmenų, negalinčių be kitų pagalbos savarankiškai pasinaudoti teise į teisminę gynybą, teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014).

3211.

33CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Aiškindamas aptariamą nuostatą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad asmens pateiktas ieškinys, nesusijęs su jo subjektinių teisių gynimu, nėra nagrinėtinas teismuose, išskyrus aiškiai įstatymuose nustatytus atvejus (subjektai, ginantys viešąjį interesą įstatymo pagrindu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-198-969/2018; 2019 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187-969/2019). Tuo atveju, jei asmuo teikia ieškinį, kurio išsprendimas paveiks kito asmens, o ne ieškovo, subjektines teises, yra laikoma, kad ieškovas nėra suinteresuotas bylos baigtimi ir jo ieškinį atsisakytina priimti.

3412.

35Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovės dalyvavo atsakovės vykdytame viešajame sporto projektų finansavimo konkurse. Ieškovė VšĮ „Plaukimas visiems“ siekė gauti finansavimą projektams „Jūrmylės plaukimas 2020“ ir „Pavasarinis plaukimas 2020“, o ieškovė Klaipėdos krašto vandens sporto asociacija – projektui „Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos veikla rūpinantis Klaipėdos m. vandens sporto (plaukimas, plaukimas atviruose vandenyse, plaukimas irklentėmis, kayakais, burlentėmis, banglentėmis, vandens motociklais) populiarinimas“. Pagal Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327 (2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-301 redakcija), 40 punktą, finansavimas iš savivaldybės biudžeto galėjo būti paskirtas projektams, kuriems suteiktų balų vidurkis yra ne mažesnis nei 55 balai. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovių pasiūlyti projektai nesurinko finansavimui gauti reikiamo balų vidurkio.

3613.

37Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į projektams suteiktus balus, 2020 m. kovo 13 d. priėmė ginčijamą įsakymą, kuriuo buvo paskirstytas finansavimas konkurse dalyvavusiems sporto projektams. Šio įsakymo 1 punkte buvo nutarta skirti savivaldybės biudžeto lėšas įsakymo 1 priede nurodytiems sporto sričių projektams iš dalies finansuoti ir 2 priede nurodytoms sportuojančių vaikų ugdymo programoms iš dalies finansuoti. Iš pateiktų įsakymo priedų matyti, kad finansavimas buvo skirtas 34 Klaipėdos miesto tradiciniams tarptautiniams sporto renginiams, 25 Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiams, 7 projektams, susijusiems su Klaipėdos miesto sporto šakų federacijos sportine veikla (įsakymo 1 priedas) ir 31 sportuojančio vaiko ugdymo programai (2 priedas). Įsakymo 2 punktu buvo nutarta neskirti 2020 metais savivaldybės biudžeto lėšų įsakyme 3 priede nurodytiems sporto sričių projektams. Iš įsakymo 3 priedo matyti, kad atsakovės biudžeto lėšos nebuvo skirtos 20 projektų, be kita ko, ir ieškovių pasiūlytiems projektams.

3814.

39Ieškovės, nesutikdamos su sprendimu neskirti finansavimo jų pasiūlytiems projektams, prašo pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą. Ieškovės taip pat pareiškė reikalavimą pakartotinai įvertinti jų, o kartu ir visų kitų paraiškas konkurse pateikusių asmenų projektus bei paskirstyti vertinimo balus ir finansavimą vadovaujantis ieškinyje nurodytais taikytinais teisės aktais. Taigi, ieškovės tokiu reikalavimu siekia, kad būtų peržiūrėti ne tik jų, bet ir visų kitų konkurso dalyvių projektai, tiek tie, kuriems buvo skirtas finansavimas, tiek tie, kurie, kaip ir ieškovių pasiūlyti projektai, nesurinko reikiamo balų skaičiaus ir negavo finansavimo iš savivaldybės biudžeto, ir visiems šiems projektams būtų iš naujo paskirstytas finansavimas. Teismui išsprendus šį reikalavimą, materialiniai teisiniai padariniai atsirastų kitiems konkurso dalyviams.

4015.

41Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės nagrinėjamu atveju nepagrindė savo suinteresuotumo reikšti reikalavimus, susijusius su trečiųjų asmenų teisių įgyvendinimu. Ieškovės nepagrindė, kokiu būdu jų interesai buvo pažeisti dėl to, kad atsakovė atitinkamai įvertino kitų konkurso dalyvių projektus ir skyrė ar neskyrė jiems finansavimą iš biudžeto lėšų, nenurodė, kad dėl finansavimo konkretiems projektams suteikimo ar nesuteikimo joms nebuvo skirtas finansavimas ar pan. Atskirajame skunde ieškovės taip pat nepagrindė, kad jos turi materialinį suinteresuotumą reikšti reikalavimus dėl visų konkurse dalyvavusių asmenų projektų peržiūrėjimo ir pakartotinio jų įvertinimo. Jų nurodyti teiginiai, kad kitų dalyvių projektai bus reikalingi siekiant palyginti su jais ieškovių projektus ir kad finansavimui skirtos lėšos turėtų būti grąžintos ir perskirstytos iš naujo, savaime nepatvirtina jų suinteresuotumo reikšti tokio pobūdžio reikalavimus.

4216.

43Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tinkamai įvertino susiklosčiusias aplinkybes ir pagrįstai atsisakė priimti ieškovių reikalavimą, susijusį su trečiųjų asmenų teisėmis, kaip nenagrinėtiną teisme. Dėl šios priežasties ieškovių atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teisme ieškovių viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos ieškinio dalį, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovės viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Plaukimas visiems“ ir... 7. 2.... 8. Ieškovės nurodė, kad jos dalyvavo atsakovės vykdytame konkurse, siekdamos... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. balandžio 24 d. nutartimi priėmė... 13. 4.... 14. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo gali kreiptis į teismą, siekdamas... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 5.... 18. Ieškovės atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 19. 6.... 20. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 21. Teismas... 22. IV.... 23. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 7.... 25. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 26. 8.... 27. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 28. 9.... 29. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė... 30. 10.... 31. Pagal CPK išdėstytą reglamentavimą, ieškinį kito asmens interesais gali... 32. 11.... 33. CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti... 34. 12.... 35. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovės dalyvavo atsakovės... 36. 13.... 37. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į... 38. 14.... 39. Ieškovės, nesutikdamos su sprendimu neskirti finansavimo jų pasiūlytiems... 40. 15.... 41. Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 42. 16.... 43. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 45. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria...