Byla 2-408-853/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė sekretoriaujant Inai Borusienei, dalyvaujant ieškovei M. A., jos atstovei advokatei R. L., išvadą teisme teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės M. A. ieškinį atsakovui A. P., dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

3ieškovė M. A. prašo priteisti iš atsakovo A. P., nepilnamečio sūnaus N. P., gim. ( - ), išlaikymui po 500,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, priteistų lėšų tvarkytoja skirti vaiko motiną M. A., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su jo motina M. A..

4Nurodė, kad su atsakovu nebuvo susituokę, gimus sūnui atsakovas tėvystę pripažino, atsakovas rūpinas vaiku, jį lanko, tačiau lėšų išlaikymui neskiria, motyvuodamas, jog neturi darbo. Iki pat šiolei vaiką ieškovei padeda išlaikyti senelė, o gaunamų lėšų išlaikymui nepakanka, be to vaikus turi išlaikyti tėvai. Šiuo metu yra nedirbanti mokosi. Pajamas sudaro socialinės paramos skyriaus mokama pašalpos, kurių bendra suma – 398,75 Lt bei gaunama 35,00 Lt stipendija. Nepilnamečio vaiko poreikiams patenkinti per mėnesį išleidžia ne mažiau 600,00 Lt – tai būtų ateityje mokestis už darželį, išlaidos vaistams, gydymui, higienos priemonėms, maistui, darbužiams, avalynei.

5Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Kadangi jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį, duomenų apie savo turtinę padėtį, nepaskyrė savo atstovą byloje, nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, byla išnagrinėta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

6Posėdžio metu ieškovė M. A. palaikė ieškinio reikalavimus bei prašė juos tenkinti, nurodė, jog atsakovas kartą per mėnesį aplanko vaiką, tačiau išlaikymui lėšų neskiria. 100,00 Lt mėnesiui duoda atsakovo močiutė. Atsakovas turi tik vieną savo vaiką, tai yra jų bendrą vaiką N. P.. Atsakovas yra sveika, darbingas asmuo. Ji šiuo metu mokosi, kad ateityje galėtų susirasti darbą ir išlaikyti savo vaiką. Jos gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 435,00 Lt, tačiau iš šių pajamų ji vaiko išlaikymui gali skirti tik 100,00 Lt, ir jos gaunamų pajamų vaiko išlaikymui nepakanka. Jai vaiką išlaikyti padeda tėvai, pas kuriuos ji su vaiku gyvena. Taip pat vaikui reikia lankyti darželį, tačiau jai neužtenka lėšų vaiko išleisti į darželį. Nurodė, jog vaikas nuo gimimo gyvena kartu su ja ir tai atitinka vaiko interesus, kadangi ji vaiku rūpinasi tinkamai.

7Posėdžio metu ieškovės atstovė ieškovės reikalavimus palaikė ieškinyje nurodytais motyvais. Paaiškino, kad nepilnametis N. P. gyvena kartu su mama – ieškove M. A.. Atsakovas išlaikymo vaikui neteikia ir su vaiku beveik nebendrauja. Ieškovei vaiką išlaikyti padeda jos tėvai bei atsakovo močiutė. Ieškovė gali vaiko išlaikymui per mėnesį skirti po 100,00 Lt. Atsakovas sūnui išlaikymo neteikia visiškai.

8Posėdžio metu išvadą duodančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas V. N. su ieškinio reikalavimais sutiko visiškai, kadangi ieškinys yra visiškai pagrįstas ir prašė jį tenkinti.

9Ieškinys tenkintinas.

10Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo raidai (dvasiniam, fiziniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi) užtikrinti. Vaiko teisė į jo raidai būtinas gyvenimo sąlygas, be kita ko, apima vaiko teisę į materialinį aprūpinimą, kurią atitinka jo tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas normalioms, vaiko raidą užtikrinančioms, jo gyvenimo sąlygoms: būstui, maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai, mokymo, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms. Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 straipsnis), tai jų pareiga išlaikyti vaikus taip pat lygi, ir jie abu privalo prisidėti prie vaiko išlaikymo. Tėvų turtinės galimybės išlaikyti vaikus gali būti nevienodos (skirtis jų gaunamos pajamos ir kt.). Dėl to Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2, 3 dalyse įtvirtinta, kad abu tėvai išlaikymą vaikui privalo teikti proporcingai savo turtinei padėčiai. Didesnes pajamas gaunantis tėvas turi prisiimti ir didesnę dalį vaikui išlaikyti reikalingų išlaidų. Kuriam nors iš tėvų pareiškus ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, išlaikymo dydis apskaičiuotinas ne tik pagal jo, bet ir pagal vaiko kito iš tėvų gaunamas pajamas, kartu įvertinant tai, kad šiam, su kuriuo vaikas lieka gyventi, tenka didžiausioji išlaidų našta. Svarbiausia, kad vaikui priteisiamo išlaikymo sumos ir kito tėvo, su kuriuo vaikas lieka gyventi, gaunamų pajamų pakaktų normaliai vaiko raidai ir ugdymuisi užtikrinti.

11Iš ieškovės ir jos atstovės paaiškinimo, N. P. gimimo liudijimo, kurio įrašo Nr. 710, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas A. P. yra N. P., gimusio ( - ), tėvas (7 b.l.). Šiuo metu N. P. yra daugiau nei vieneri metai, gyvena kartu su ieškove – savo motina (9 b.l.). Ieškovė yra nedirbanti, šiuo metu besimokanti Mažeikių politechnikos mokykloje (11 b.l.), jos pajamas per mėnesį sudaro gaunama iš socialinės paramos skyriaus socialinė pašalpa ir išmoka vaikui, kurių bendra suma 398,75 Lt (10 b.l.) bei gaunama 35,00 Lt stipendija (12 b.l.). Ieškovė savo vardu registruoto kilnojamojo bei nekilnojamojo turto neturi (13, 14 b.l.). Šie duomenys liudija, kokia dalimi prie vaiko išlaikymo prisideda ieškovė. Akivaizdu, kad jos gaunamų pinigų nepakanka patenkinti būtiniausius nepilnamečio sūnaus poreikius. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas gera valia išlaikymo vaikui neskiria.

12Vaikui, be abejonės, būtinas maistas, rūbai, apavas, higienos prekės. Ieškovė pateikė teismui nepilnamečio vaiko išlaikymui mėnesiui reikalingų lėšų paskaičiavimą, iš kurio matyti, jog vaiko išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 600,00 Lt. Ieškovė per mėnesį sūnui išleidžia 100,00 Lt – vaiko higienos reikmėms bei elementariems vaistams, 200,00 Lt – maistui, 100,00 Lt – drabužiams, avalynei. Ieškovė nurodė, jog šiuo metu vaikas nelanko darželio, kadangi tam neturi finansinių galimybių, tačiau prašo teismo priteisti 200,00 Lt mokesčiui už darželį ir kitoms būtinoms, lankant darželį, papildomoms išlaidoms. Posėdžio metu išvadą teisme teikiančios institucijos atstovas nurodė, jog vaikui augant ir vystantis yra būtina lankyti darželį ir būti tarp bendraamžių, todėl suma skirtina darželio lankymui turi būti priteista iš atsakovo.

13Išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis).

14Pažymėtina, kad siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimu. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai.

15Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo pajamas ir turtinę padėtį. Atsakovas yra dar jauno amžiaus, darbingas, neturintis sveikatos problemų, todėl yra pagrindo teigti, kad jo turtinę padėtį lemia tik jo paties požiūris į darbą ir savo socialinį statusą. Atsakovo turtinė padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžio nustatymui, tačiau negali būti pagrindas atleisti tėvą nuo pareigos išlaikyti vaiką. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti.

16Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas sprendžia, jog ieškovės prašomas iš atsakovo priteisti 500,00 Lt vaikui kas mėnesį išlaikymo dydis yra pagrįstas nepilnamečio vaiko, atsižvelgiant į jo amžių, normalią sveikatos būklę, įprastais poreikiais, ir toks išlaikymo dydis laikytinas realiu. Ieškovei – vaiko motinai skiriant kas mėnesį vaiko išlaikymui po 100,00 Lt, vaiko išlaikymui tektų po 600,00 Lt per mėnesį. Todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo vaiko išlaikymui po 500,00 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.208 straipsniu, kas mėnesį mokamos periodinės išmokos gali būti indeksuojamos kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

19Pažymėtina tai, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

20Vaikas nuo pat gimimo gyvena su motina, ji juo rūpinasi, išlaiko, užtikrina vaikui tinkamas, vaiko interesus atitinkančias gyvenimo ir auklėjimo sąlygas. Todėl tenkintinas ieškovės prašymas nustatyti sūnaus N. P. gyvenamąją vietą kartu su motina M. A., nes tai geriausiai atitinka tiek vaiko, tiek motinos interesus.

21Motina, su kuria gyvena vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja nes, tėvams gyvenant skyrium, išlaikymui skirtas lėšas tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas (LR CK 3.157 str., 3.190 str.).

22Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.). Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei atstovavimą teisme (CPK 98 str. 1d.).

24Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Todėl iš atsakovo valstybei priteistina 180,00 Lt (500,00 Lt x 12 mėn. x 3 % ) žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

25Ieškovė M. A. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. SP-21-(7.0028) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo atleista nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Dėl jos teisių gynimo valstybė turėjo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos į Valstybės biudžetą išlaidos už antrinę teisinę pagalbą, kurios sudaro 400,00 Lt (36 b.l.) ( CPK 83 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str., 99 str.)

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškinį patenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) jo sūnaus N. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui po 500,00 Lt (penkis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2013 m. sausio 17 d. iki vaiko pilnametystės.

29Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

30Nustatyti nepilnamečio N. P., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jo motina ieškove M. A., a. k. ( - )

31Paskirti ieškovę M. A., a. k. ( - ) nepilnamečio vaiko N. P., a. k. ( - ) išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

32Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 180,00 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 400,00 Lt (keturis šimtus litų) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

33Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

34Išaiškinti atsakovui A. P., jog žyminį mokestį jis turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, o išlaidas už valstybės garantuojamą teisinę pagalbą – į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą - 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

35Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės M.... 3. ieškovė M. A. prašo priteisti iš atsakovo A. P., nepilnamečio sūnaus N.... 4. Nurodė, kad su atsakovu nebuvo susituokę, gimus sūnui atsakovas tėvystę... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Kadangi jis nepateikė... 6. Posėdžio metu ieškovė M. A. palaikė ieškinio reikalavimus bei prašė... 7. Posėdžio metu ieškovės atstovė ieškovės reikalavimus palaikė ieškinyje... 8. Posėdžio metu išvadą duodančios institucijos Mažeikių rajono... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno vaiko teisė... 11. Iš ieškovės ir jos atstovės paaiškinimo, N. P. gimimo liudijimo, kurio... 12. Vaikui, be abejonės, būtinas maistas, rūbai, apavas, higienos prekės.... 13. Išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečių... 14. Pažymėtina, kad siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo... 15. Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo pajamas ir turtinę padėtį.... 16. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas sprendžia, jog ieškovės... 17. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.208 straipsniu, kas... 19. Pažymėtina tai, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai... 20. Vaikas nuo pat gimimo gyvena su motina, ji juo rūpinasi, išlaiko, užtikrina... 21. Motina, su kuria gyvena vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų... 22. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 24. Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl... 25. Ieškovė M. A. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 27. Ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) jo sūnaus N. P., a. k. ( - ) gim. (... 29. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta... 30. Nustatyti nepilnamečio N. P., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jo... 31. Paskirti ieškovę M. A., a. k. ( - ) nepilnamečio vaiko N. P., a. k. ( - )... 32. Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 180,00 Lt... 33. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 34. Išaiškinti atsakovui A. P., jog žyminį mokestį jis turi sumokėti į... 35. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...