Byla e2-35924-734/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4561,10 Eur skolą, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-07-25 su atsakovu sudarė Nuomos sutartį Nr. ST2012-02 (toliau – Nuomos sutartis), šios sutarties pagrindu ieškovas atsakovui išnuomojo:

 • 208,94 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9015, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 128,70 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9026, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 683,30 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9037, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • kiemo statinius, unikalus Nr. 7196-0010-9048, esančius Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 434,81 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-8005-4019, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • siurblinę su arteziniu gręžiniu, unikalus Nr. 7196-0013-9015, esančius Linkaičių k., Radviliškio r. sav.,
 • 758,66 kv. m administracinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3012, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 244,75 kv. m garažus, unikalus Nr. 7193-2003-3023, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 22,12 kv. m tualetus, unikalus Nr. 7193-2003-3034, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1493,71 kv. m gamybinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3045, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1527,60 kv. m gamybinį pastą, unikalus Nr. 7193-2003-3056, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 918,40 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3067, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 741,39 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3078, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 427,32 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3089, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 145,60 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3090, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 83,20 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3101, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 614,01 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3112, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1721,01 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3123, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1551,98 kv. m garažus, unikalus Nr. 7193-2003-3134, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 74,61 kv. m pagalbinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3145, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 23,78 kv. m kontrolinį postą, unikalus Nr. 7193^2003-3156, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.

5Atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį (nuompinigius), kuris apmokamas pagal kiekvieną mėnesį ieškovo išrašomas sąskaitas faktūras. Nuomos sutartyje nuomos mokesčio dydis iki 2012-08-31 buvo nustatytas 4‘000 Lt plius PVM per mėnesį, o nuo 2012-09-01 – 2‘000 Lt plius PVM per mėnesį. Už laiku nesumokėtą nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Nuomos sutartis sudaryta 1 metų terminui, tačiau jos šalims prieš 3 mėnesius iki nuomos termino pabaigos nepranešus apie pageidavimą nepratęsti Nuomos sutarties, nuomos sutarties terminas, neribojant pratęsimų skaičiaus, pratęsiamas 1 metams. Kadangi atsakovas savo pareigos laiku mokėti nuomos mokestį nevykdė, 2014-03-25 tarp šalių buvo sudarytas Susitarimas dėl pagal Nuomos sutartį susidariusios 31‘331,74 Lt skolos apmokėjimo geruoju. 2015-01-30 Susitarimu ir 2015-04-22 Susitarimu tarp šalių sudarytos Nuomos sutarties sąlygos buvo iš dalies pakeistos. 2015-01-30 Susitarimu pagal Nuomos sutartį mokėtinas nuomos mokestis buvo nustatytas 1‘160 Eur plius PVM per mėnesį, o 2015-04-22 Susitarimu šalys sulygo, kad nuomos sutarties terminas, neribojant pratęsimų skaičiaus, bus pratęsiamas dar metams jeigu nė viena iš šalių nepraneš apie pageidavimą sutarties nepratęsti prieš 2 mėnesius iki nuomos termino pabaigos. Po Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo atsakovas Nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku mokėti nuomos mokestį ir toliau tinkamai nevykdė, todėl 2015-12-11 raštu Nr. S-INT2015/265 „Dėl skolos sumokėjimo ir sutarties nutraukimo“ atsakovas buvo įspėtas apie tai, kad jam iki 2015-12-18 nepadengus pagal Nuomos sutartį susidariusios 19‘905,95 Eur skolos, su atsakovu sudaryta Nuomos sutartis be atskiro įspėjimo nuo 2016-01-04 vienašališkai nutraukiama. Atsakovas per nustatytą terminą 2015-12-11 rašte nurodytos skolos nepadengė, todėl su juo sudaryta Nuomos sutartis 2016-01-04 Ieškovo buvo vienašališkai nutraukta. Ieškovui nutraukus su atsakovu sudarytą nuomos sutartį 2016-02-09 raštu Nr. S-INT2016/38 iš atsakovo taip pat buvo pareikalauta iki 2016-02-22 demontuoti ir išgabenti atsakovui priklausančią gamybos įrangą ir visiškai atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas. Atsakovas to iki šiol nepadarė ir nepaisant to nuomos mokesčio ieškovui toliau nemoka ir pagal Nuomos sutartį susidariusios skolos nedengia.

6Atsakovo skolą pagal jam pateiktas, tačiau neapmokėtas sąskaitas sudaro 18950,69 Eur nesumokėto nuomos mokesčio ir 1110,41 Eur delspinigių. Tačiau, atsakovas pagal 2015-01-21, 2015-02-10, 2015-02-25, 2015-03-10, 2015-03-31 ir 2015-04-21 paprastuosius neprotestuotinus vekselius įsipareigojo ieškovui sumokėti iš viso 15500 Eur sumą ir pagal Vilniaus m. 27-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą yra pradėtas 15500 Eur sumos bei 6 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimas iš atsakovo. Todėl ieškovas ieškiniu prašo priteisti 4561,10 Eur skolą pagal paskutines 5 atsakovo neapmokėtas sąskaitas (2016-03-31 sąskaitą Nr. ( - ) 2016-04-15 sąskaitą Nr. INT16-1330; 2016-04-29 sąskaitą Nr. DELSP16-027; 2016-05-31 sąskaitą Nr. INT16-1398; 2016-05-31 sąskaitą Nr. DELSP16-032).

7Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinio su priedais kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo) įteikti LR CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka, (e.b.l.53), tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, todėl ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-07-25 tarp šalių buvo sudaryta Nuomos sutartis Nr. ST2012-028, kurios pagrindu ieškovas (nuomotojas) perdavė laikinai valdyti ir naudotis už užmokęstį nuomninkui:

 • 208,94 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9015, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 128,70 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9026, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 683,30 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-0010-9037, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • kiemo statinius, unikalus Nr. 7196-0010-9048, esančius Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • 434,81 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7196-8005-4019, esantį Linkaičių k., Radviliškio r. sav.;
 • siurblinę su arteziniu gręžiniu, unikalus Nr. 7196-0013-9015, esančius Linkaičių k., Radviliškio r. sav.,
 • 758,66 kv. m administracinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3012, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 244,75 kv. m garažus, unikalus Nr. 7193-2003-3023, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 22,12 kv. m tualetus, unikalus Nr. 7193-2003-3034, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1493,71 kv. m gamybinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3045, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1527,60 kv. m gamybinį pastą, unikalus Nr. 7193-2003-3056, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 918,40 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3067, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 741,39 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3078, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 427,32 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3089, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 145,60 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3090, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 83,20 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3101, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 614,01 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3112, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1721,01 kv. m sandėlį, unikalus Nr. 7193-2003-3123, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 1551,98 kv. m garažus, unikalus Nr. 7193-2003-3134, esančius Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 74,61 kv. m pagalbinį pastatą, unikalus Nr. 7193-2003-3145, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r.;
 • 23,78 kv. m kontrolinį postą, unikalus Nr. 7193^2003-3156, esantį Linkaičių g. 19, Karčemų k., Radviliškio r. ( e.b.l. 7, Sutarties 1.1 p.).

11Nustatyta, kad atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį (nuompinigius), kuris apmokamas pagal kiekvieną mėnesį ieškovo išrašomas sąskaitas faktūras (e.b.l. 7, 8,9, Sutarties 1.1, 1.2 ir 3.3 p.). Nuomos sutartyje nuomos mokesčio dydis iki 2012-08-31 buvo nustatytas 4‘000 Lt plius PVM per mėnesį, o nuo 2012-09-01 – 2‘000 Lt plius PVM per mėnesį (Sutarties 3.1 p.). Už laiku nesumokėtą nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (e.b.l. 10, Sutarties 4.3 p.). Nuomos sutartis sudaryta 1 metų terminui, tačiau jos šalims prieš 3 mėnesius iki nuomos termino pabaigos nepranešus apie pageidavimą nepratęsti Nuomos sutarties, nuomos sutarties terminas, neribojant pratęsimų skaičiaus, pratęsiamas 1 metams (e.b.l. 7,8, Sutarties 1.4 ir 1.5 p.).

12Nustatyta, kad 2014-03-25 tarp šalių buvo sudarytas Susitarimas dėl pagal Nuomos sutartį susidariusios 31331,74 Lt skolos apmokėjimo geruoju (e.b.l. 25). Taip pat 2015-01-30 Susitarimu ir 2015-04-22 Susitarimu tarp šalių sudarytos Nuomos sutarties sąlygos buvo iš dalies pakeistos, t.y. 2015-01-30 Susitarimu pagal Nuomos sutartį mokėtinas nuomos mokestis buvo nustatytas 1160 Eur plius PVM per mėnesį (e.b.l. 26,27), o 2015-04-22 Susitarimu šalys susitarė, kad nuomos sutarties terminas, neribojant pratęsimų skaičiaus, bus pratęsiamas dar metams jeigu nė viena iš šalių nepraneš apie pageidavimą sutarties nepratęsti prieš 2 mėnesius iki nuomos termino pabaigos (e.b.l. 28). Nustatyta, kad atsakovui nemokant nuomos mokesčio, ieškovas 2015-12-11 raštu Nr. S-INT2015/265 „Dėl skolos sumokėjimo ir sutarties nutraukimo“ įspėjo atsakovą apie tai, kad jam iki 2015-12-18 nepadengus pagal Nuomos sutartį susidariusios 19905,95 Eur skolos, su atsakovu sudaryta Nuomos sutartis be atskiro įspėjimo nuo 2016-01-04 vienašališkai nutraukiama (e.b.l. 29). 2016-01-04 ieškovas vienašališkai nutraukė Nuomos sutartį ir 2016-02-09 raštu Nr. S-INT2016/38 pareikalavo iš atsakovo iki 2016-02-22 demontuoti ir išgabenti atsakovui priklausančią gamybos įrangą ir visiškai atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas (e.b.l. 30).

13Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad pagal 2015-01-21, 2015-02-10, 2015-02-25, 2015-03-10, 2015-03-31 ir 2015-04-21 paprastuosius neprotestuotinus vekselius atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti iš viso 15500 Eur sumą ir pagal Vilniaus m. 27-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą yra pradėtas 15500 Eur sumos bei 6 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimas iš atsakovo (e.b.l. 32,33,34,35,36,37,38). Todėl, ieškovas ieškiniu prašo priteisti 4561,10 Eur skolą pagal paskutines 5 atsakovo neapmokėtas sąskaitas (2016-03-31 sąskaitą Nr. ( - ) 2016-04-15 sąskaitą Nr. INT16-1330; 2016-04-29 sąskaitą Nr. DELSP16-027; 2016-05-31 sąskaitą Nr. INT16-1398; 2016-05-31 sąskaitą Nr. DELSP16-032).

14Atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nenuginčijo ieškovo prašomos priteisti skolos dydžio, nepateikė įrodymų apie tinkamą ir pilną prievolės įvykdymą, todėl skolos priskaičiavimas vertintinas pagrįstu ir teisingu.

15Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (6.2015 str.). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, už suteiktas paslaugas pilnai neatsiskaitė (CK 6.59 str.), nors žinojo apie savo prievolę atsiskaityti. Tokiais veiksmais atsakovas, nemokėdamas nuomos, pažeidė savo prievolinius įsipareigojimus. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 4561,10 Eur įsiskolinimas.

16CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4561,10 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-08-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 103,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), 1452,00 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas (CPK 88 str. 1 d. 6 p) iš viso – 1555,00 Eur.

18Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) 4561,10 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (4561,10 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2016-08-17) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1555,00 eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovui UAB „Intractus“, į.k. 302424698.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4561,10 Eur skolą, 5... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2012-07-25 su atsakovu sudarė Nuomos sutartį Nr.... 5. Atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį (nuompinigius), kuris... 6. Atsakovo skolą pagal jam pateiktas, tačiau neapmokėtas sąskaitas sudaro... 7. Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinio su priedais kopijos, pranešimas... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-07-25 tarp šalių buvo sudaryta... 11. Nustatyta, kad atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį... 12. Nustatyta, kad 2014-03-25 tarp šalių buvo sudarytas Susitarimas dėl pagal... 13. Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad pagal 2015-01-21, 2015-02-10,... 14. Atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nenuginčijo ieškovo... 15. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 16. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5... 17. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 18. Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) 4561,10 Eur skolos, 5 proc. metinių... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...