Byla 2-1753/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Saunita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, civilinėje byloje Nr. 2-1604-264/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Saunita“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas UAB „Saunita“ prašė teismo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 48 mėnesiams. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas šioje civilinėje byloje 2012 m. birželio 5 d. priėmė naują sprendimą, kuriuo iš jo ieškovui priteisė 76 350,83 Lt, 10 492 Lt, skaičiuojant 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gruodžio 17 d.) iki šio prašymo pateikimo dieno, bei 1 168,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. bendrą 88 011,33 Lt sumą. Prašo šią sumą išdėstyti periodais mokėti per 48 mėnesius, nes tokia suma atsakovui yra labai didelė ir gali turėti žymią įtaką įmonės finansiniams srautams. Prašymą grindžia pridedamais įmonės finansinę-turtinę padėtį pagrindžiančiais dokumentais. Jie patvirtina, kad bendrovė neturi sukaupusi lėšų bei papildomų rezervų nenumatytiems mokėjimams, todėl negali tokios sumos iš karto sumokėti. Atsakovas turi kitų ilgalaikių (400 941 Lt) ir trumpalaikių (1 395 506 Lt) įsipareigojimų kreditoriams. Visos sumos sumokėjimas ypač apsunkintų bendrovės finansinę veiklą, sutrikdytų finansinių srautų bei finansinių atsiskaitymų sistemą, tai sukeltų rimtą grėsmę tolesnei bendrovės veiklai. Bendrovėje dirba 33 darbuotojai, kuriems mokamas atlyginimas, taip pat mokami kiti privalomieji mokesčiai ir įmokos. Be to, bendrovė turi įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas (12 000 Lt per mėn.), kartu bendrovei reikia turėti ne mažiau kaip 80 000 Lt apyvartinių lėšų atsargoms bei gamybos priemonėms įsigyti. Bendrovės veiklai įtakos turi sezoniškumo faktorius. Bendrovė iki šiol savo įsipareigojimus kreditoriams vykdė tinkamai, todėl toks reikalavimas gali privesti įmonę prie bankroto

5Atsiliepimu į prašymą ieškovas nurodė, kad su prašymu sutinka iš dalies, t. y. sutiko, kad sprendimo vykdymas būtų išdėstytas vieneriems metams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 6 d. nutartimi atsakovo UAB „Saunita“ prašymą tenkino iš dalies, t. y. prašomo sprendimo vykdymą išdėstė 12 mėnesių laikotarpiui. Teismas nurodė, kad pagal CPK 284 straipsnio nuostatas teismas turi teisę sprendimo vykdymą išdėstyti atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį bei kitas aplinkybes. Teismo nuomone, atsakovas nepateikė pakankamų duomenų apie savo finansinę ir turtinę padėtį, o įvertinus esamus byloje bei atsižvelgus į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir reikalingos lėšos bankroto procedūrai, manė, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymas 12 mėnesių laikotarpiui nepažeistų šalių teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Saunita“ prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį pakeisti ir prašymą patenkinti visiškai, t. y. sprendimo vykdymą išdėstyti 48 mėnesiams. Nurodė, kad nesutinka su teismo išvada, kad jis nepateikė teismui įmonės balanso duomenų. Buvo pateikti tarpiniai finansinės atskaitomybės duomenys, kurie patvirtina, kad atsakovo finansinė padėtis 2012 ir ankstesniais finansiniais metais buvo sudėtinga, tačiau linkusi gerėti, o atsakovas toliau vykdo ūkinę komercinę veiklą ir yra pajėgus dalimis tinkamai vykdyti teismo sprendimą. Tai, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto bei transporto priemonių, finansinės padėties nekeičia, nes minėtas turtas yra naudojamas atsakovo ūkinėje komercinėje veikloje, iš kurios gaunamos pajamos. Pardavus šį turtą įmonės veikla būtų komplikuota. Teismas nepagrįstai nevertinio atsakovo realaus turto ir turimų bei vykdomų įsipareigojimų santykio pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis. Mano, kad prašomas sprendimo išdėstymo būdas nepažeistų ir ieškovo interesų bei nepablogintų jo materialinės padėties, nes ieškovo bankroto procedūrų pabaiga nežinoma. Analogiškoje byloje ieškovo skolininko prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo buvo patenkintas iš dalies, sprendimo vykdymas išdėstytas 24 mėnesiams.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas nurodo, kad neturi teisinio pagrindo sutikti su atskiruoju skundu. Pažymi, kad ieškovas Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartimi yra pripažintas bankrutavusiu ir pradėta jo likvidavimo procedūra, kurios 24 mėnesių terminą numato ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalis. Skolos išieškojimo terminas (48 mėnesiai) nepagrįstai vilkintų bankroto procesą, tai prieštarautų ieškovo ir jo kreditorių interesams. Be to, atsakovas nėra įvykdęs ginčo sprendimo, nėra atlikęs nė vieno mokėjimo ir skolingas visą sumą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgė į teisingumo ir protingumo, sąžiningumo principus, šalių lygiateisiškumą. Mano, kad nėra duomenų apie atsakovo sunkią turtinę padėtį arba susidariusias nepalankias aplinkybes, dėl kurių vykdyti teismo sprendimą sunku.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčas kilo dėl sprendimo vykdymo išdėstymo termino nustatymo pagrįstumo.

14CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti arba išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

15Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas UAB „Saunita“ 2013 m. balandžio 2 d. prašymu prašė išdėstyti 48 mėnesių laikotarpiui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi palikto nepakeisto Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 5 d. sprendimą, kuriuo iš atsakovo UAB „Saunita“ ieškovui BUAB „Murena“ priteista 76 350,83 Lt, 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 1 168,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nurodė, kad pagal bylos duomenis įvertino abiejų šalių sudėtingą turtinę padėtį, skolos dydį bei padarė išvadą, jog sprendimo vykdymo išdėstymas 12 mėnesių laikotarpiui nepažeistų šalių teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka. Pirmiausia, bet kuris įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti tinkamai (privalomai) vykdomas, priešingu atveju būtų pažeisti asmens, kuris kreipėsi į teismą ginti savo teises ir interesus, teisėti lūkesčiai. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtinais atvejais, kai yra sunki atsakovo turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą vykdyti sunku ir kad vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo vykdymo išdėstymo, kad turi būti atsižvelgta ir iš išieškotojo interesus. Nagrinėjamojoje byloje, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nors ir sudėtinga atsakovo turtinė padėtis, tačiau jis skolą gali mokėti dalimis, o atsižvelgus į tai, kad išieškotojas turi bankrutavusios įmonės teisinį statusą, vertino šios įmonės ir kreditorių turtinių interesų apsaugą. Tai yra teismas teisingai vertino ir sprendimo vykdymo galimybių bei išieškotojo turtinių interesų gynimo termino proporcingumą. Su tokiu vertinimu apeliacinės instancijos teismas sutinka. Atsakovas teigia, kad, prašydamas pakankamai didelio termino sprendimui įvykdyti, siekia išsaugoti įprastą ūkinę komercinę veiklą, tačiau pateikė ne naujausius gaunamų pajamų duomenis, neatskleidė debitinių skolų sąrašo ir išieškojimo galimybių, nekilnojamojo turto duomenų ir vertės, o iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas patiria nuostolių (t. 4, b. l. 76-77), todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ilgesnio termino nustatymas vykdyti sprendimą padidintų riziką išieškotojo teisėtiems lūkesčiams.

17Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė klausimo nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl padarė pagrįstą išvadą atsakovo prašymą tenkinti iš dalies, todėl teismo nutarties keisti nėra pagrindo (CPK 185 str., 337 str. 1 d. 1 p.)

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai