Byla 2S-735-431/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB „Versika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Versika“ ieškinį atsakovams A.A. ir M.J. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5ieškovas BUAB “Versika” pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė priteisti solidariai iš atsakovų 66800,78 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme 2012-12-13 vykusio parengiamojo posėdžio metu paskirtas kitas parengiamasis teismo posėdis 2013-01-21, 8:30 val., kurio laikas buvo derinamas su parengiamajame posėdyje dalyvavusiu ieškovo atstovu advokatu T.T.. Apie posėdžio laiką ir vietą 2012-12-13 parengiamajame posėdyje dalyvavę asmenys buvo informuoti pasirašytinai.

7Į 2012-01-21, 8:30 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovai. Duomenų apie ieškovo atstovų neatvykimo priežastis nėra, prašymų negauta. Atsakovų atstovai prašė ieškinį palikti nenagrinėtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-21 nutartimi ieškovo BUAB „Versika“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovams A.A. ir M.J. paliko nenagrinėtą. Teismas priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas – 2737,50 Lt atsakovo M.J. naudai.

10Kadangi į parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovai neatvyko, ieškovo atstovui apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą buvo žinoma, iki posėdžio teisme nebuvo gauta jokių prašymų, neatvykimo priežastys nėra teismui žinomos, jokių prašymų iki posėdžio nebuvo gauta, vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas BUAB “Versika” prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutartį panaikinti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. teismas netinkamai taikė CPK normas. Teigia, kad ieškovo atstovui neatvykus į parengiamąjį posėdį, turėjo būti taikomas ne CPK 246 str. nurodytos pasekmės, bet CPK 230 str. nuostatos;
  2. ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, kadangi klydo, t.y. per klaidą savo darbo kalendoriuje pasižymėjo, jog parengiamasis teismo posėdis įvyks 2013-01-21 9.00 val., o ne 8.30 val. Ieškovo atstovas į teismą atvyko parengiamajam teismo posėdžiui nepasibaigus ir teismas (per teismo posėdžio sekretorę) informuotas apie pasikeitusias aplinkybes, t.y. ieškovo atstovo atvykimą ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais turėjo faktinį pagrindą atnaujinti pasirengimą bylos nagrinėjimui, o ne nutartį ieškinį palikti nenagrinėtu. Be to, ieškovo atstovai nuo pat pradžių tinkamai atstovavo kliento teises, bei nevilkino proceso.

14Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

19Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties palikti ieškinį nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

20Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (LR CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, iš jų ir LR CPK 7 str., įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

21Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.), todėl laikytinas nepagrįstu apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis bendrąja CPK 246 straipsnio pirmosios dalies nuostata, nes vyko parengiamasis, o ne teismo posėdis. Pagal LR CPK bendrąsias nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų: arba atidėti bylos nagrinėjimą (LR CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba priimti sprendimą už akių (LR CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). LR CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių.

22Byloje nustatyta, kad visiems dalyvaujantiems byloje asmenims, taip pat ir ieškovui, apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai. Šio fakto neneigia ir apeliantas, kaip neneigia ir to fakto, jog ieškovo atstovas parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, kadangi klydo, t.y. per klaidą savo darbo kalendoriuje pasižymėjo, jog parengiamasis teismo posėdis įvyks 2013-01-21 9.00 val., o ne 8.30 val. Tačiau ieškovo atstovo suklydimas ar neatidumas nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovo atstovas į 2013 m. sausio 21 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių. Taigi ieškovas nepaneigė skundžiamoje teismo nutartyje konstatuotos aplinkybės, jog ieškovo atstovas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių.

23Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui tinkamai pranešus ieškovui ir jo atstovui apie teismo posėdį, nesant ieškovo atstovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant ar atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, nepateikus dokumentų, pateisinančių ieškovo atstovo neatvykimą, o atsakovams neprašius priimti sprendimą už akių, pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo teisę ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 246 straipsnio 1 dalies ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

24Be to, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reiškia, kad proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ne apylinkės teismo procesinis sprendimas apelianto ieškinį palikti nenagrinėtą, bet paties apelianto (ieškovo) atstovo neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį, kuriame buvo ruošiamasi jo paties inicijuotos bylos nagrinėjimui teisme, prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams, todėl apelianto argumentai, kad skundžiama nutartis neatitinka proceso koncentracijos principo, atmestini kaip nepagrįsti.

25Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovo ieškinį nenagrinėtu, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso CPK 246 straipsnio 1 dalies ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto normas, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. p.), o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

26Teismas pažymi, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio suinteresuotam asmeniui vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka (CPK 297 str.).

27Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. ieškovas BUAB “Versika” pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme 2012-12-13 vykusio parengiamojo posėdžio... 7. Į 2012-01-21, 8:30 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovai.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-21 nutartimi ieškovo BUAB... 10. Kadangi į parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovai neatvyko, ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB “Versika” prašo Vilniaus miesto... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas... 14. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties palikti... 20. Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp... 21. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad parengiamasis teismo posėdis... 22. Byloje nustatyta, kad visiems dalyvaujantiems byloje asmenims, taip pat ir... 23. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 24. Be to, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reiškia, kad proceso... 25. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 26. Teismas pažymi, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio... 27. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti...