Byla 2-329/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti atsakovo A. J. individualios įmonės bankroto byloje Nr. B2-55-267/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti atsakovo A. J. individualios įmonės bankroto byloje Nr. B2-55-267/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pripažino A. J. individualios įmonės bankrotą tyčiniu.

5A. J. 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kurį Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui, nes skundas paduotas praleidus 7 dienų apskundimo terminą ir apeliantas neprašė jo atnaujinti.

62011 m. spalio 4 d. A. J. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties.

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, t. y. nurodyti aplinkybes, patvirtinančias nutarties ar jos dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, nurodyti, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas).

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė priimti apelianto A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties, nes apeliantas nepašalino 2011 m. spalio 5 d. nutartyje nustatytų atskirojo skundo trūkumų.

92011 m. gruodžio 5 d. A. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti. Nurodė, kad šią teismo nutartį gavo paštu 2011 m. rugsėjo 14 d. ir dėl jos padavė atskirąjį skundą nepraleidęs 7 dienų apskundimo termino. Pažymėjo, kad skundžiama nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, dėl to atskirasis skundas dėl šios nutarties galėjo būti paduotas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Taip pat nurodė, kad tuo metu turėjo sveikatos sutrikimų.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi netenkino A. J. prašymo dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti.

12Teismas nurodė, kad apeliantas 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties panaikinimo, kurį teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui, nes apeliantas skundą padavė praleidęs 7 dienų apskundimo terminą. Ši teismo nutartis per 7 dienas galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau apeliantas šia galimybe nepasinaudojo.

13Taip pat teismas pažymėjo, kad apeliantas prašyme atnaujinti praleistą terminą nurodė, jog turėjo sveikatos problemų, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, dėl to teismas sprendė, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu apeliantas A. J. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį ir priimti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos 2011 m. rugsėjo 9 d. teismo nutarties panaikinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. priėmė nutartį dėl A. J. individualios įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Šią teismo nutartį apeliantas gavo 2011 m. rugsėjo 14 d. ir ją apskundė 2011 m. rugsėjo 20 d., t. y. nepraleidęs 7 dienų apskundimo termino.
  2. Teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą, nes terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas ne nuo nutarties paskelbimo, o nuo nutarties gavimo dienos. Apeliantas skundą pateikė nepraleidęs įstatymo nustatyto termino.
  3. Apeliantas pareiškimu dėl termino atnaujinimo siekia, kad būtų atnaujintas terminas atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti. Apeliantas nurodo, kad teismas negalėjo atsisakyti priimti tokio apelianto prašymo, o turėjo prašymą priimti, nepriklausomai nuo termino praleidimo priežasčių svarbos ir kartu su atskiruoju skundu išsiųsti į Lietuvos apeliacinį teismą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti apelianto A. J. prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties paduoti. Tačiau iš apelianto prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, kurį nagrinėjo ir skundžiama nutartimi atmetė teismas, matyti, kad apeliantas siekia atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria teismas pripažino A. J. individualios įmonės bankrotą tyčiniu, o ne 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties. Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pasisakė dėl termino atnaujinimo ne tai nutarčiai apskųsti, kurios apskundimo siekė apeliantas.

18Apelianto nuomone, 7 dienų apskundimo termino apskųsti 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarčiai jis nepraleido, nes 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį jis gavo paštu 2011 m. rugsėjo 14 d., o 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikė atskirąjį skundą. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad jis atskirąjį skundą dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties padavė nepraleidęs įstatymo nustatyto termino.

19CPK 335 straipsnis numato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos; kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka pranešus byloje dalyvaujantiems asmenims (teismo posėdis, kuriame apeliantas dalyvavo, įvyko 2011 m. rugsėjo 2 d.), todėl ši teismo nutartis galėjo būti skundžiama per septynias dienas nuo jos priėmimo, t. y. nuo 2011 m. rugsėjo 9 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo nutarties, kurios priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, paskelbimas laikytinas prieš tai įvykusio teismo posėdžio, kuriame buvo nutarta atidėti teismo nutarties priėmimą ir paskelbimą, tęsiniu, todėl asmuo, neatvykęs išklausyti teismo nutarties, tačiau dalyvavęs teismo posėdyje, kuriame buvo nutarta atidėti teismo nutarties priėmimą ir paskelbimą, laikytinas dalyvavusiu teismo posėdyje. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas dalyvavo 2011 m. rugsėjo 2 d. teismo posėdyje, kurio metu buvo nutarta procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2011 m. rugsėjo 9 d. Taigi apeliantas atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties turėjo pateikti per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos.

20Kaip minėta, apeliantas pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti, kuriame kaip svarbią termino praleidimo priežastį nurodė sveikatos sutrikimus, tačiau šiems teiginiams pagrįsti nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Prašyme atnaujinti apeliacinio apskundimo terminą apeliantas taip pat nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 14 d. kartu su minėta Šiaulių apygardos teismo nutartimi gavo daug kitų procesinių dokumentų, todėl nesusigaudė, ar terminas nutarčiai apskųsti skaičiuojamas nuo nutarties paskelbimo, ar nuo jos gavimo dienos.

21Kaip minėta, 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas nutarė A. J. individualios įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Iš šios teismo nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad teismas nurodė, jog nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Pažymėtina, kad teismas nutartyje konkrečiai nenurodė, nuo kada skaičiuojamas 7 dienų apskundimo terminas. CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkte reikalaujama nurodyti nutarties apskundimo tvarką ir terminą. Teisėjų kolegijos nuomone, ši įstatymo formuluotė reikalauja iš pirmosios instancijos teismo tiksliai nurodyti apeliacinio apskundimo termino eigos pradžią, t. y. nuo nutarties priėmimo ar nuo jos kopijos įteikimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad termino eigos pradžia nebuvo nurodyta, teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas galėjo sąžiningai suklysti dėl procesinio sprendimo apskundimo tvarkos. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad apeliantas 2011 m. rugsėjo 9 d. teismo nutartį gavo 2011 m. rugsėjo 14 d. (45 b. l.) ir 2011 m. rugsėjo 23 d. teismui pateikė atskirąjį skundą, kurį teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsisakė priimti kaip praleidus 7 dienų apskundimo terminą ir neprašant šio termino atnaujinti. Dėl šios teismo nutarties apeliantas padavė atskirąjį skundą, kuriam teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi nustatė trūkumus ir nurodė terminą jiems pašalinti. Apeliantui nurodytu terminu nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Iš nurodytų faktinių aplinkybių, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas nuosekliai siekė apskųsti 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį, nors ir netinkamai įgyvendino savo procesines teises.

22Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis, kurios apskundimo terminą siekiama atnaujinti, apeliantui sukelia labai svarbias pasekmes, į tai, kad įstatyme nustatyti trumpi atskirojo skundo padavimo terminai, o apeliantas galėjo sąžiningai suklysti dėl termino eigos pradžios, į tai, kad 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties kopiją jis gavo 2011 m. rugsėjo 14 d. (įstatyme nustatytam nutarties apskundimo terminui artėjant į pabaigą), taip pat į tai, kad apeliantas nuosekliai siekė 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties apskundimo, o pirminis atskirojo skundo padavimo terminas buvo praleistas nežymiai, sprendžia, kad yra pagrindas praleistą terminą atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti atnaujinti.

23Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartis naikinama, praleistas terminas atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti atnaujinamas, o atskirasis skundas su byla perduodamas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui (CPK 307 str. 2 d., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 307 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti.

26Apeliantui A. J. atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties paduoti ir atskirąjį skundą kartu su byla perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pripažino A. J.... 5. A. J. 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių... 6. 2011 m. spalio 4 d. A. J. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Šiaulių... 7. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi nustatė apeliantui... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. 2011 m. gruodžio 5 d. A. J. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi netenkino A. J.... 12. Teismas nurodė, kad apeliantas 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė atskirąjį... 13. Taip pat teismas pažymėjo, kad apeliantas prašyme atnaujinti praleistą... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu apeliantas A. J. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Apelianto nuomone, 7 dienų apskundimo termino apskųsti 2011 m. rugsėjo 9 d.... 19. CPK 335 straipsnis numato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą,... 20. Kaip minėta, apeliantas pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui dėl... 21. Kaip minėta, 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas nutarė A. J.... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis, kurios... 23. Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti.... 26. Apeliantui A. J. atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl...