Byla e2-5301-419/2018
Dėl 15 018,97 Eur skolos, 2615,27 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo

1Šalčininkai

2Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas Viktor Voicechovski, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Transvelas“ ieškinį atsakovei UAB „Gulija“ dėl 15 018,97 Eur skolos, 2615,27 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Transvelas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Gulija“ 15 018,97 Eur skolos, 2615,27 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 397,00 Eur žyminį mokestį.

4Neišsprendus bylos iš esmės šalys pateikė teismui tvirtinti jų sudarytą taikos sutartį. Šalių taikos sutartis neprieštarauja viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms, šalys taikos sutartyje patvirtino, kad jiems žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, todėl yra pagrindas patvirtinti tarp ieškovės UAB „Transvelas“ ir atsakovės UAB „Gulija“ sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 293 straipsnio 5 dalis).

5CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovė, paduodama ieškinį sumokėjo 397,00 Eur žyminio mokesčio, todėl yra pagrindas grąžinti jai 297,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Atsakovė, teikdama pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sumokėjo 50,00 Eur žyminio mokesčio, todėl yra pagrindas grąžinti atsakovei 37,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., 295 str.,

Nutarė

7Patvirtinti ieškovės UAB „Transvelas“, į. k. 174973757, ir atsakovės UAB „Gulija“, į. k. 175004266, sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

„TAIKOS SUTARTIS

2018 m. spalio 8 d.

Šalčininkai

11UAB „TRANSVELAS“, juridinio asmens kodas: 174973757, buveinės adresas: Metalo g. 19A, Vilnius, (Ieškovas), atstovaujama advokato Simono Janušaičio ir UAB „GULIJA“, juridinio asmens kodas: 175004266, buveinės adresas: Nepriklausomybės g. 21, Šalčininkai (Atsakovas), atstovaujama direktoriaus J. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus, (Ieškovas ir Atsakovas toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai gali būti vadinamos „Šalimi“), Šalys abipusių nuolaidų būdu susitarė dėl taikaus išsprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5301- 419/2018 (teisminio proceso Nr. 2-39-3-00067-2018-1), ir sudarė taikos sutartį šiomis sąlygomis:

121.

13Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 5020,07 Eur skolą ir 1333,45 Eur bylinėjimosi išlaidų (99,25 Eur žyminio mokesčio (25 proc. žyminio mokesčio) ir 1234,20 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti) sekančiu mokėjimo grafiku:

141.1. Iki 2018-10-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,

151.2. Iki 2018-11-30 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,

160

171.3. Iki 2018-12-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,

181

191.4. Iki 2019-01-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,

202.

21Šalys patvirtina, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams patvirtinus šią Taikos sutartį, viena kitai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, susijusių su nagrinėjamos civilinės bylos dalyku neturi ir ateityje neturės ir į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ateityje nesikreips.

223.

23Kiekviena Šalis visas kitas savo išlaidas, susijusias su civiline byla ir taikos sutartimi, tačiau nenurodytas šiame dokumente, padengia pati.

244.

25Visas teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu padengia Atsakovas.

265.

27Ieškovas patvirtina, kad atsisako visų kitų, neaptartų šioje taikos sutartyje, ieškinio reikalavimų.

286.

29Atsakovui pradelsus bent vieną mokėjimą nurodytą taikos sutarties 1 punkte, Ieškovas turi teisę prašyti vykdomojo rašto išdavimo visai nesumokėtai sumai pagal šią taikos sutartį.

307.

31Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

328.

33Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

349.

35Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją, reikalingą šios taikos sutarties sudarymui.

3610.

37Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovui. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, bendrovių įstatų bei įsipareigoja atlyginti viena kitai visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

3811.

39Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi Šalis.

4012.

41Šalys susitaria, kad pasirašytą taikos sutartį Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams pateiks Ieškovas (jo atstovas), arba Atsakovas (jo atstovas), arba abi Šalys bendru pareiškimu.

4213.

43Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė“.

44Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-5301-419/2018.

45Grąžinti ieškovei UAB „Transvelas“, į. k. 174973757, 297,75 Eur (du šimtus devyniasdešimt septynis Eur 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto šiomis dalimis: 2018-01-22 sumokėta 151,00 Eur, dokumento Nr. 1041, mokėtojas UAB „Velo turtas“, į. k. 302424036; 2018-03-30 sumokėta 211,00 Eur, dokumento Nr. 37911; 2018-04-03 sumokėta 51,00 Eur, dokumento Nr. 37919.

46Grąžinti atsakovei UAB „Gulija“, į. k. 175004266, 37,50 Eur (trisdešimt septynis Eur 50 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2018-06-04, dokumento Nr. 13122.

47Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šalčininkai... 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas Viktor... 3. Ieškovė UAB „Transvelas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 4. Neišsprendus bylos iš esmės šalys pateikė teismui tvirtinti jų sudarytą... 5. CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 6. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294... 7. Patvirtinti ieškovės UAB „Transvelas“, į. k. 174973757, ir atsakovės... 11. UAB „TRANSVELAS“, juridinio asmens kodas: 174973757, buveinės adresas:... 12. 1.... 13. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 5020,07 Eur skolą ir 1333,45 Eur... 14. 1.1. Iki 2018-10-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,... 15. 1.2. Iki 2018-11-30 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,... 16. 0... 17. 1.3. Iki 2018-12-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,... 18. 1... 19. 1.4. Iki 2019-01-31 Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1588,38 Eur,... 20. 2.... 21. Šalys patvirtina, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams... 22. 3.... 23. Kiekviena Šalis visas kitas savo išlaidas, susijusias su civiline byla ir... 24. 4.... 25. Visas teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu... 26. 5.... 27. Ieškovas patvirtina, kad atsisako visų kitų, neaptartų šioje taikos... 28. 6.... 29. Atsakovui pradelsus bent vieną mokėjimą nurodytą taikos sutarties 1 punkte,... 30. 7.... 31. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo,... 32. 8.... 33. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo... 34. 9.... 35. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją,... 36. 10.... 37. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei... 38. 11.... 39. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas... 40. 12.... 41. Šalys susitaria, kad pasirašytą taikos sutartį Vilniaus regiono apylinkės... 42. 13.... 43. Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė“.... 44. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-5301-419/2018.... 45. Grąžinti ieškovei UAB „Transvelas“, į. k. 174973757, 297,75 Eur (du... 46. Grąžinti atsakovei UAB „Gulija“, į. k. 175004266, 37,50 Eur (trisdešimt... 47. Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama...