Byla 2-90-636/2012
Dėl nepilnamečio T. D. rūpintojų atleidimo nuo pareigų , jo rūpintojų ir turto administratorių skyrimo , nepilnamečio T. D. gyvenamosios vietos nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė , sekretoriaujant Daivai Juškuvienei, dalyvaujant pareiškėjos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vl. Narmontui, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui E. J., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. J., gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, nedalyvaujant Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namų atstovei, jiems apie teismo posėdį pranešta tinkamai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka , vadovaudamasis LR CPK 502 str. , išnagrinėjo civilinę bylą dėl nepilnamečio T. D. rūpintojų atleidimo nuo pareigų , jo rūpintojų ir turto administratorių skyrimo , nepilnamečio T. D. gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas , išnagrinėjęs bylą ,

Nustatė

4kad nepilnametis T. D., gim. ( - ), a/k ( - ) ,yra netekęs vienišos motinos globos. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m. lapkričio 18 d. sprendimu T. D. motinai J. D. neterminuotai apribota motinos valdžia T. D. ir G. D. atžvilgiu, ir vaikai apgyvendinti Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.

5Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. vasario 14 d. nutartimi civ. byloje Nr. N-2-383-636(06)2005 T. D. skirti globėjai Vaidutė ir E. J., gyv. ( - ), Mažeikiai ir berniuko gyvenamoji vieta nustatyta kartu su globėjais V. J. ir E. J.. 2011 m. spalio 14 d. į Vaiko teisių apsaugos skyrių atvykęs T. D. parašė paaiškinimą, kad 2011-10-12 į namus grįžo vėliau negu buvo pažadėjęs, tai rūpintojas liepė eiti į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pasakyti, kad nebenori pas juos gyventi. Berniukas parašė, kad tikrai nebenori grįžti pas juos, nes to nori ir rūpintojai. T. D. pas rūpintojus grįžti atsisakė, E. J. taip pat atsisakė atvykti į skyrių pokalbiui dėl tolesnio berniuko likimo. 2011-10-14 buvo surašytas sprendimas dėl T. D. paėmimo iš globėjų ir jo laikino apgyvendinimo aktas. T. D. buvo nuvežtas ir apgyvendintas Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.2011-10-17 į skyrių iškviestas E. J. parašė paaiškinimą, kad Tautvydas dažnai išeina iš namų, grįžta nelaiku ir net neblaivus, todėl yra jam ne kartą sakęs, kad , kur nori gyventi. 2011-10-17 skyriuje T. D. parašė prašymą palikti jį globos namuose, nes pas rūpintojus gyventi nei kalbėtis su jais nenori.

6Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Vl. Narmontas teismo posėdyje nurodė, kad nepilnametis T. D. buvo apgyvendintas Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose 2011 10 14 , nes jo rūpintojai su juo nebesusitvarkė, jis nevykdė jų pagrįstų reikalavimų neišgerdinėti, laiku grįžti namo, elgtis tinkamai ir rūpintojai dėl jo elgesio jam įtakos nebeturėjo, nes tai buvo jau antras kartas, kai Tautvydas išėjo iš rūpintojų . Globos namuose taipogi jis charakterizuojamas ne iš gerosios pusės. Kadangi rūpintojai nebegali įtakoti nepilnamečio T. D. elgesio taip, kad jis elgtųsi tinkamai, prašo jų pareiškimą tenkinti.

7Rūpintojas E. J. teismo posėdyje parodė, kad jie nebegali įtakoti tinkamo T. D. elgesio, nes jis jų visiškai neklauso, grįžta kada nori, išgerdinėja, laiku nepareina, visiškai jų neklauso, dabar jis apsigyveno Vaikų globos namuose. Nurodo, kad jie nebeturi jokios įtakos jo elgesiui ir kad niekas nepasikeis. Prašo tenkinti pareiškimą.

8Nepilnametis T. D. teismo posėdyje parodė, kad jis nori gyventi Vaikų globos namuose, paaiškina, kad gyvendamas pas globėjus elgėsi netinkamai.

9Prašymas tenkintinas .

10LR CK 3.249 str. 1 dalyje yra įtvirtintas vaiko interesų pirmumo principas nustatant vaiko globą (rūpybą), LR 3.271 str. - vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos. LR CK 3.246 str. 2d. nustato, kad globėjas ar rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl kitų svarbių priežasčių.

11Įvertinus byloje esančius ir teismo posėdžių metu ištirtus rašytinius įrodymus ( b.l.3-14,40-43 ) bei teismo posėdžio metu ištirtus žodinius įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad rūpintojai E. J. ir V. J. nebegali dėl netinkamo T. D. elgesio juo toliau rūpintis , nes nebeturi visiškai jokios įtakos jo elgesiui, atsižvelgiant į nepilnamečio T. D. per teismo posėdį pareikštą norą, kad jis nori gyventi vaikų globos namuose ir nenori grįžti pas rūpintojus, ir, atsižvelgiant į Vaikų teisių apsaugos tarnybos išvadą ( b.l.38 ), laikytina, kad pareiškimui tenkinti yra visi pagrindai. .Nuolatinė rūpyba nepilnamečiui T. D. paliktina .Rūpintojai E. J. ir V. J. atleistini nuo nepilnamečio T. D. rūpintojų pareigų( LR CK 3.257 ). Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namai skirtini nuolatiniais nepilnamečio T. D. rūpintojais bei turto administratoriais ( LR CK 3.257 str.. 3.261 str. ) ,nes tai geriausia atitiks šio nepilnamečio interesus . Nepilnamečio T. D. gyvenamoji vieta nustatytina Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.( LR CK 3.265 str. )

12Teismas , remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 502 str., 503 str., 504 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

13

  1. Atleisti V. J., a/k ( - ), ir E. J. , a/k ( - ), gyv. ( - ), nuo T. D., gim. ( - ), a/k ( - ), rūpintojų pareigų.
  2. Palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m. lapkričio 18 d. sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo T. D., a.k. ( - ).
  3. Paskirti T. D. rūpintoju Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namus.
  4. Nustatyti T. D. rūpybos vietą Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių vaikų globos namuose, adresu: Mažeikiai, Laisvės g. 83.
  5. Paskirti Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių vaikų globos namus rūpintinio T. D. turto administratoriumi.
Paskirtiems rūpintojams išaiškintinos jų teisės ir pareigos .

14Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos paskelbimo Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

Proceso dalyviai