Byla 2A-1163-260/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Izoldos Nėnienės ir Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės atstovams Juozui Aučinikui ir advokatui Jonui Kairevičiui, trečiojo asmens Alytaus miesto savivaldybės atstovei Birutei Austienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Alytaus gelžbetonis“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-51-292/2010 pagal ieškovės AB „Alytaus gelžbetonis“ ieškinį atsakovei Alytaus apskrities viršininko administracijai bei trečiajam asmeniui Alytaus miesto savivaldybei dėl žemės sklypo nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, ir

Nustatė

4ieškovė patikslintais ieškiniais (b.l. 149-153, t.1; b.l. 67-68, t.3) prašė:

5-pripažinti negaliojančiais 2003 05 06 susitarimo Nr.S11/2003-70 1 p. žodžius: „išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja“, kuriais keičiama žemės sklypo ( - ), Alytuje 1993 08 16 sutartis, paliekant sutarties žodžius: „suteikia nuomininkui naudojimui“;

6-pripažinti negaliojančiais 2003 05 06 susitarimo Nr. S11/2003-70 2 p. įrašytus papildomus sakinius ir jų dalis: “Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis- kita. Naudojimo būdas- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. Žemės sklypo 2,3385 ha ploto vertė yra 405.114,26. Žemės kainai taikomas indeksas 1,6. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje“.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovė, pažeisdama įstatymus, be detaliojo plano neteisėtai į 2003 05 06 susitarimą Nr.S11/2003-70, pakeisdama 1993 10 16 žemės nuomos sutartį, įrašė veiklos apribojimus.

8Atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad, vadovaudamasi tuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai“ nuostatomis bei Alytaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 2003 05 06 įsakymu patikslino žemės sklypo kadastro duomenis, pakeitė žemės sklypo plotą į 2,3385 ha (sumažintas atidalijus 20 a. žemės dalį), nustatė žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį bei 2003 05 06 susitarimu patikslino žemės sklypo nuomos sutartį. Skundžiamu susitarimu 1993 05 06 nuomos sutartis nebuvo keičiama, ji buvo tik patikslinta, todėl detalusis planas neturėjo būti rengiamas.

9Trečiasis asmuo atsakovės pusėje Alytaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2005 m. atliko žemės naudojimo kontrolės auditą ir nustatė, kad ieškovei išnuomoto 2,3385 ha valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, dydis nėra pagrįstas teritorinio planavimo dokumentu - detaliuoju planu ir rekomendavo minėto žemės sklypo ribų peržiūrėjimą, įvertinant sklype bendrovei nuosavybės teise priklausančio 84 kv.m. pastato eksploatacijai reikalingo žemės sklypo dydį ir pasiūlė likusią sklypo dalį panaudoti atkuriant nuosavybės teises piliečiams, norintiems susigrąžinti žemę Alytaus mieste. Žemėtvarkos skyrius pritarė detaliojo plano rengimui nuosavybės teise valdomiems pastatams ( - ), Alytuje, eksploatuoti. Alytaus miesto savivaldybė neprieštarauja, kad būtų rengiamas detalusis palanas, pagal kurį būtų suformuotas AB “Alytaus gelžbetonis” nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti reikalingas žemės sklypas.

10Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės AB „Alytaus gelžbetonis“ 18,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (b.l. 87-90, t.3). Teismas nustatė, kad 1993 08 16 tarp ieškovės ir Alytaus miesto valdybos 99 metams buvo sudaryta žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, nuomos sutartis (b.l.7, t.1). 2003 05 06 Alytaus apskrities viršininko įsakymo Nr.11-1043ž pagrindu, 2003 05 06 tarp šalių buvo sudarytas susitarimas Nr. S11/2003-70 (b.l. 13-14, t.1). Susitarimu, kurio punktus ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais, pakeistas nuomojamo žemės sklypo plotas, įrašyta žemės sklypo naudojimo paskirtis ir pobūdis, žemės sklypo vertė, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ieškovė ieškinį iš esmės grindė CK 6.228 straipsnio 1 ir 2 dalimis, t.y., kad ginčijamo susitarimo punktais atsakovei nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Teismo nuomone, ieškovė ne tik kad neįrodinėjo, bet ir neįrodė, jog dėl susitarimo dėl žemės sklypo nuomos sąlygos, nustatančios žemės nuomos santykius, žemės tikslinę paskirtį, naudojimo būdą, vertę, kainos indeksą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, Alytaus apskrities viršininko administracija, valdanti valstybės žemę patikėjimo teise, gavo neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei nustačius, kad ieškovei žemės sklypas išnuomotas be detaliojo plano, nurodyta įvertinti sklype ieškovei priklausančio pastato eksploatacijai reikalingo žemės sklypo dydį ir likusią sklypo dalį, panaudoti norintiems susigrąžinti žemę Alytaus mieste.

11Apeliaciniu skundu (b.l. 101-106, t.3) ieškovė AB „Alytaus gelžbetonis“ prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantės nuomone, teismas pažeidė ir netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, nenustatė esminių bylos aplinkybių, nesirėmė byloje pateiktais įrodymais, pažeidė, netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas, todėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimas naikintinas.

121. Alytaus rajono apylinkės teismas atsakovę Alytaus apskrities viršininko administraciją ir trečiąjį asmenį Alytaus miesto savivaldybę neteisėtai atleido nuo prievolės įrodyti esmines bylos aplinkybes pateikiant įrodymus, kad 2003 05 06 naujai atsirado faktinės aplinkybės, dėl kurių buvo būtina keisti žemės sklypo ( - ), Alytuje, 1993 08 16 nuomos sutartį, pakeičiant nuomos kainą ir veiklos sklype apribojimus. Naujai atsiradusios faktinės aplinkybės: žemės sklype naujai pastatyti ir, atlikus kadastrinius matavimus, įregistruoti Nekilnojamo turto registre šiluminiai ir karšto vandens tinklai, vertingi miško medžiai; Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas detalusis planas; Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovė Vilma Aleknavičienė turėjo įgaliojimus pakeisti 2003 05 06 Alytaus apskrities viršininko įsakymo Nr.11-1043ž 1.4 punkte bei 4.5 punkte neindeksuotą žemės sklypo vertę padidinat ją 1,6 koeficientu.

132. Alytaus apskrities viršininko 2003 05 06 įsakymas Nr.11-1043ž įrodo įstatymų ir poįstatyminių aktų pažeidimo aplinkybes. Įsakymas, kurio 1.4 punktu nustatyta ir 4.5 punktu tikslinta „žemės sklypo neindeksuota vertė – 253.196,41 Lt“ įrodo tikrąją nuomojamo žemės sklypo vertę. Alytaus apskrities viršininko administracija pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 4 str. 4 d. įtvirtintą principą nepiktnaudžiauti valdžia, kadangi be Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto detaliojo plano, neturėdama jos įgaliojimų, 2003 05 06 įsakymo Nr.11-1043ž 4.6. punktu naujai nustatė žemės sklypo naudojimo apribojimus, nesant sklype šiluminių ir karšto vandens tinklų, bei saugotinų medžių ir krūmų želdinių, nustatė jų apsaugos zonas, pažeidė 2003 05 06 galiojusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr.260 redakciją, jog apribojimai nustatomi pagal detalųjį planą. Alytaus apskrities viršininkas administracijos atstovei Vilmai Aleknavičienei nesuteikė įgaliojimų padidinti nustatytą žemės sklypo vertę iki 405.114,26 Lt.

143. Pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas argumentų, kodėl atmetė įrodymus, kad ( - ), Alytuje, žemės sklype nebuvo ir nėra šiluminių ir karšto vandens tinklų, kuriems turėtų būti nustatomos apsaugos zonos, pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3 p. Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro valstybinės įmonės Alytaus filialo 2001 01 04 pažymėjime nėra įrašytų šiluminių ir karšto vandens tinklų. Apie šiluminių ir karšto vandens tinklų buvimą nėra duomenų ir 2009 09 14 UAB „ Inventora“ sudarytoje žemės sklypo ( - ), Alytuje, kadastrinių matavimų byloje, registro Nr.11/ 964 (b.l. 25-50, t.3).

154. Pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas argumentų, kodėl atmetė įrodymus, kad atsakovė realizavo nepagrįstą pranašumą, įgytą 2003 05 06 susitarimu Nr. S11/2003-70, žemės sklypo nuomos mokestį nepagrįstai padidinusi 1,6 karto, pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3 p. Nepagrįstai padidinusi žemės sklypo nuomos mokestį 1,6 karto (nuo 253.196,41 Lt iki 405.114,26 Lt), atsakovė pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" 12 priedo „Žemės įvertinimo metodikos" 16 ir 17 punktus bei punktą „ Pastaba. Apskaičiuojant valstybės išnuomojamų naudojamų žemės sklypų vertę, priedas dėl inžinerinių statinių neskaičiuojamas" (b.l. 98, t.1). Ieškovė AB „Alytaus gelžbetonis“ kasmet moka 1,6 karto padidintą nuomos mokestį iki 10.127,16 Lt vietoje 6.329,48 Lt, permokant nuomos mokestį 3.797,68 Lt kasmet. Tokiu apgaulės būdu 2003-2009 m. laikotarpyje AB „Alytaus gelžbetonis“ patyrė 22.786,08 Lt nuostolių.

165. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3p., nenurodęs argumentų, kodėl kaip įrodymą atmetė 1993 08 16 sudarytą nuomos sutartį ir sutarties priedą - sklypo planą su gretimybėmis M l:500 (b.l.7-8, t.1).

176. Lietuvos Respublika 1993 08 16 sutartimi Alytaus valstybinei gelžbetonio gamyklai pagal to meto įstatymus, nuomininkui naudojimui suteikė žemės sklypą ( - ), Alytaus m., „pastatams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise“, kaip sklype esančių privatizuojamų statinių priklausinį už įstatymu nustatomą žemės mokestį (užstatymo teisė). Šią daiktinę teisę AB „Alytaus gelžbetonis“ akcininkai įgijo viešo akcijų sandoriu (b.l. 146, t.1) nupirkę Alytaus valstybinę gelžbetonio gamyklą ir 1993 08 17 patvirtintu aktu perėmę jos turtą, teises ir įsipareigojimus. AB „Alytaus gelžbetonis“ neprašo „pripažinti negaliojančiais nurodytus sutarties punktus" „transformuoti valstybinės žemės nuomos santykius ....“, kaip teigia teismas ir pakenkti sau, t.y. užstatymo teisę (superficies), reguliuojamą CK 4.102 str.; CK 4.104 str.; CK 4.105 str.; CK 4. 160 str. - 4.164 str. „ transformuoti" į ilgalaikę nuomą (emphyteusis), reguliuojamą CK 4.165 str.- 4.169 str., kuomet negalima statyti statinių, sodinti ilgamečių sodinių, atlikti darbų, kurie didina sklypo vertę, arba į uzufruktą. Ginčo dalykas ne 1993 08 16 žemės nuomos sutartis, o 2003 05 06 susitarime Nr. S11/2003-70 neteisėtai įrašytų atskirų punktų atsisakymas.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 110-113, t.3) atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovės nuomone, Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė pagrįsta sprendimą bei tinkamai pritaikė procesines teisės normas. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad bendrovės akcininkai nusipirko iš Lietuvos Respublikos teisę 99 metams naudotis žemės sklypu Alytaus mieste, ( - ), be jokių apribojimų. Lietuvos Respublikos CK 6.545 str. 1d. yra nurodyta, kad pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį. Alytaus miesto valdyba 1993 m. rugpjūčio 16 d. Žemės sklypo nuomos sutartimi, Alytaus apskrities viršininko administracija 2000 m. gruodžio 8 d. Susitarimu Nr.S11/2000-2204 bei 2003 m. gegužės 6 d. Susitarimu Nr.S11/2003-70 Alytaus valstybinei gelžbetonio gamyklai, o vėliau AB „Alytaus gelžbetonis“ perdavė žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje (susitarimus) numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o ne pardavė teisę naudotis žemės sklypu. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos sutartis sudaryta 1993 m. rugpjūčio 16 d. jame esantiems pastatams statiniams eksploatuoti. Nuo 2005 m. liepos 5 d. šiame žemės sklype AB „Alytaus gelžbetonis“ nuosavybės teise priklauso tik vienas pastatas (sandėlis) (plotas - 84.71 kv. m.), o nuomojamo žemės sklypo plotas - 2,3385 ha.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 115-116, t.3) tretysis asmuo Alytaus miesto savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas visiškai nepagrindžia skundo ir neįrodo, kokius teisės aktus pažeidė ar neteisėtai taikė Alytaus rajono apylinkės teismas. Ginčijamu susitarimu niekas nebuvo pakeista, nes dar 1993 08 16 valstybinio žemės kadastro duomenų laikinajame registre buvo nurodyta, kad nuomojamo žemės sklypo pobūdis - pramonės ir ūkio subjektams statyti. Susitarimas sudarytas remiantis Alytaus apskrities viršininko įsakymu, kurio ieškovė neginčija. Apelianto reikalavimai pripažinti negaliojančiais 2003 05 06 susitarimo Nr.S11/2003-70 1 ir 2 punktuose atskirus žodžius yra neteisėti, nes šių žodžių keitimas esmės nekeičia. Žemės nuomininkas yra apeliantas ir pagal sutartį žemė yra išnuomota.

20Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovės atstovai apeliacinį skundą prašė patenkinti, o trečiojo asmens atstovė – šį skundą atmesti.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK 320 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, vertina, jog pirmosios instancijos teismas labai teisingai atskleidė bylos esmę ir visiškai pagrįstai konstatavo, jog ieškovė savo ieškinį grindė CK 6.228 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais pagrindais, t.y. esmine šalių nelygybe, tačiau savo reikalavimų pagrįstumo neįrodė. Alytaus rajono apylinkės teismas apskųstajame sprendime pagrįstai teigia, jog ieškovė ne tik neįrodė, bet ir neįrodinėjo, kad dėl 2003 05 06 Susitarimu dėl žemės sklypo nuomos sąlygos, nustatančios žemės nuomos santykius, žemės tikslinę paskirtį, naudojimo būdą, vertę, kainos indeksą, nuomotojas gavo neproporcingai didelę, palyginti su prievolėmis, naudą.

24Netenkindamas ieškovės reikalavimų pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat pagrįstai padarė išvadą, kad negali būti patenkintas ieškinys, ieškovei neįrodžius aplinkybių, dėl kurių turėtų būti panaikintos ginčijamu susitarimu numatyta tikslinė žemės paskirtis, naudojimo pobūdis, vertė ir specialios naudojimo sąlygos.

25Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovė 1993 08 16 su Alytaus miesto valdyba sudarė žemės sklypo nuomos sutartį, pagal kurią jai buvo suteiktas 99 metams naudoti 253,85 a žemės sklypas Alytaus mieste, ( - ) gatvėje (b.l.7,t. 1). 2003 m. gegužės 6 d. Alytaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. 11-1043ž „Dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų patikslinimo Alytaus mieste“ nustatė žemės sklypo , esančio ( - ), Alytaus mieste , naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, vertę, servitutą, patikslino ieškovės nuomojamo žemės sklypo kadastro duomenis ir įpareigojo Alytaus miesto žemėtvarkos skyrių patikslinti 1993 08 16 sudarytą su ieškove Žemės sklypo nuomos sutartį (b.l. 13, t. 1). 2003 05 06 Susitarimu Nr. S11/2003-70 ir buvo remiantis paminėtu Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 11-1043ž, kas nurodyta ir pačiame susitarimo tekste, patikslinta 1993 08 16 sudaryta sutartis (b.l. 14, t.1). Pripažinti, kad toks sutartinių santykių patikslinimas buvo esminis sutarties sąlygų pakeitimas, kuris tikrai pažeidė ieškovės teises, nes ieškovė tuo metu buvo priklausoma nuo atsakovės, ekonomiškai silpna, o jos vadovybė nepatyrusi ir neturinti derybų patirties, byloje pateiktų įrodymų duomenimis nėra pagrindo. Kolegija taip vertina atsižvelgdama į tokias aplinkybes.

26Ieškovės ginčijamu susitarimu buvo tik patikslinta, kad tęsiasi valstybei priklausančios žemės nuomos santykiai, kas buvo numatyta ir 1993 08 16 Žemės sklypo nuomos sutartimi. Šia sutartimi buvo nustatyta, kad ieškovė už nuomą moka nuomos mokestį ir tas mokestis gali būti perskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka, t.y mokestis nėra sutartinis, ieškovės ginčijamu susitarimu buvo nustatyta žemės sklypo kaina, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Sutartis buvo patikslinta, nurodant žemės sklypo paskirtį, kuri liko tokia pat kaip kad ir iki Susitarimo buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre (b.l. 9, t. 1). Taigi galima pripažinti, jog susitarimu buvo esminiai patikslintas tik sumažintas nuomojamos žemės kiekis, tačiau ieškovė dėl to neprieštaravo, netgi pati 2003 04 02 prašė sumažinti nuomojamo žemės sklypo plotą (b.l.99, t. 1), kadangi jos nuomojamo žemės sklypo dalis buvo atidalinta ir suformuotas naujas sklypas. Kad ieškovė buvo ekonomiškai silpna, jos vadovybė nepatyrusi ir neturinti derybų patirties, byloje įrodymų nepateikta. Taigi, visuma paminėtų aplinkybių neleidžia pripažinti, kad sutarties ir net ją tikslinančio susitarimo sudarymo metu sutarties atskiros sąlygos nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą.

27CK 6.228 str. 2 d. nustato, kad teisę atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais turinčios šalies prašymu teismas turi išnagrinėti sutartį ar atskirą jos sąlygą ir jas atitinkamai pakeisti , kad sutartis ar jos atskira sąlyga atitiktų sąžiningumo ir protingumo reikalavimus. Byloje nagrinėjamu atveju teismas to negali padaryti, nes Susitarime numatytos sąlygos, kurias prašo panaikinti ieškovė, yra nustatytos Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 11-1043ž „Dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų patikslinimo Alytaus mieste“. Pagal normatyvinių aktų suteiktas teises šis valstybės pareigūnas turėjo teisę tą padaryti. Paminėtas įsakymas nėra panaikintas ar pripažintas neteisėtu. Todėl priešingai, būtent protingumo ir sąžiningumo reikalavimams neatitiktų teismo sprendimas, kuriuo būtų patenkinti ieškovės reikalavimai, esant galiojančiam Alytaus o apskrities viršininko 2003 05 06 įsakymui Nr. 11-1043ž.

28Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ne visai teisingai įvertino, dėl ko kilęs ginčas ir teigia, jog ginčo dalykas ne 1993 08 16 žemės nuomos sutartis, o 2003 05 06 susitarime Nr. S11/2003-70 neteisėtai įrašyti atskiri punktai. Su tokiu apeliantės vertinimu negalima sutikti. Teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė teisingas išvadas, kad ieškovė reiškia nepagrįstus reikalavimus dėl ginčijamame susitarime įrašytų nuostatų. Teisėjų kolegija taip vertina atsižvelgdama į tai, kad susitarime įrašytos ieškovės ginčijamos nuostatos (atskiri punktai) ne neteisėtai, o remiantis Alytaus apskrities viršininko galiojančiu įsakymu. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų paradavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka , galiojusi 2003 05 06, kurios šalys privalėjo laikytis Susitarimu tikslindamos 1993 08 16 sudarytą žemės nuomos sutartį, numatė, kad tokie duomenys kaip pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklype leidžiamos veiklos būdas, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir žemės servitutai valstybinės žemės nuomos sutartyje įrašomi pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis. Taigi šie duomenys, sudarant (tikslinant) valstybinės žemės nuomos sutartis, nėra derybų objektas, vien tik sutartimi šalys pakeiti jų neturi teisės.

29Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrįsto ir teisėto Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo ieškovės apeliaciniame skunde nurodytais motyvais tenkinti nėra pagrindo. Todėl šis sprendimas nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas. Nors apeliaciniame skunde ieškovė ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, nenurodydamas argumentų, dėl kurių atmetė atskirus įrodymus, tokie apeliacinio skundo argumentai neleidžia vertinti, jog dėl to pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą sprendimą.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31apeliacinį skundą atmesti.

32Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. ieškovė patikslintais ieškiniais (b.l. 149-153, t.1; b.l. 67-68, t.3)... 5. -pripažinti negaliojančiais 2003 05 06 susitarimo Nr.S11/2003-70 1 p.... 6. -pripažinti negaliojančiais 2003 05 06 susitarimo Nr. S11/2003-70 2 p.... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, pažeisdama įstatymus, be detaliojo plano... 8. Atsakovė Alytaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko,... 9. Trečiasis asmuo atsakovės pusėje Alytaus miesto savivaldybė su ieškiniu... 10. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį... 11. Apeliaciniu skundu (b.l. 101-106, t.3) ieškovė AB „Alytaus gelžbetonis“... 12. 1. Alytaus rajono apylinkės teismas atsakovę Alytaus apskrities viršininko... 13. 2. Alytaus apskrities viršininko 2003 05 06 įsakymas Nr.11-1043ž įrodo... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas argumentų, kodėl atmetė... 15. 4. Pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas argumentų, kodėl atmetė... 16. 5. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3p., nenurodęs... 17. 6. Lietuvos Respublika 1993 08 16 sutartimi Alytaus valstybinei gelžbetonio... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 110-113, t.3) atsakovė Alytaus... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 115-116, t.3) tretysis asmuo Alytaus... 20. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovės atstovai... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK 320 straipsnio... 23. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą,... 24. Netenkindamas ieškovės reikalavimų pirmosios instancijos teismas, teisėjų... 25. Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovė 1993 08 16 su... 26. Ieškovės ginčijamu susitarimu buvo tik patikslinta, kad tęsiasi valstybei... 27. CK 6.228 str. 2 d. nustato, kad teisę atsisakyti sutarties ar atskiros jos... 28. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ne... 29. Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrįsto ir... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 31. apeliacinį skundą atmesti.... 32. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą palikti... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....