Byla A2.2.-3218-660/2015
Dėl vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo R. K., a. k. ( - ) LR pilietės, gyv. ( - ), turinčios administracinių nuobaudų, administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2R. K. 2014-06-01 būdama adresu ( - ), apgaule, t. y. internetinėje erdvėje patalpindama skelbimą apie tariamai parduodamus vaistus „Mifepristone Misoprostol“ nėštumui nutraukti, 2014-06-01 A. L. susisiekus su ja, patvirtindama apie tariamai parduodamus vaistus, bei nurodydama atsiskaitymo už juos tvarką, po ko A. L. pervedus į R. K. banko sąskaitą už vaistus suderėtą 200 Lt sumą, vietoje žadėtų vaistų išsiuntė tablečių „Validol“ plokštelę, tokiu būdu apgaule užvaldė svetimą A. L. priklausantį nedidelės vertės turtą;

3taip pat 2014-06-05 būdama adresu ( - ), apgaule, t.y. internetinėje erdvėje patalpindama skelbimą apie tariamai parduodamus vaistus „Mifepristone“ nėštumui nutraukti, 2014-06-05 A. S. susisiekus su ja, patvirtindama apie tariamai parduodamus vaistus, bei nurodydama atsiskaitymo už juos tvarką, po ko A. S. pervedus į R. K. banko sąskaitą už vaistus suderėtą 195 Lt sumą, pastaroji vaistų neišsiuntė, tokiu būdu apgaule užvaldė svetimą A. S. priklausantį nedidelės vertės turtą;

4taip pat 2014-06-09 būdama adresu ( - ), apgaule, t.y. internetinėje erdvėje patalpindama skelbimą apie tariamai parduodamus vaistus „Mifepristone“ nėštumui nutraukti, 2014-06-09 R. R. susisiekus su ja, patvirtindama apie tariamai parduodamus vaistus, bei nurodydama atsiskaitymo už juos tvarką, po ko R. R. pervedus į R. K. banko sąskaitą už vaistus suderėtą 195 Lt sumą, vietoje žadėtų vaistų išsiuntė tablečių „Citramon“ plokštelę, tokiu būdu apgaule užvaldė svetimą R. R. priklausantį nedidelės vertės turtą;

5taip pat 2014-08-19 būdama adresu ( - ), apgaule t.y. internetinėje erdvėje patalpindama skelbimą apie tariamai parduodamus vaistus „Mifepristone“ nėštumui nutraukti, 2014-08-19 L. P. susisiekus su ja, patvirtindama apie tariamai parduodamus vaistus, bei nurodydama atsiskaitymo už juos tvarką, po ko L. P. pervedus į R. K. banko sąskaitą už vaistus suderėtą 210 Lt sumą, pastaroji vaistų neišsiuntė, tokiu būdu apgaule užvaldė svetimą L. P. priklausantį nedidelės vertės turtą.

6Šiais savo veiksmais įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą, t. y. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str.

7Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, o ne kolegialus organas, teismo posėdžio protokolas nerašomas (ATPK 285 str.).

8Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

9ATPK 50 str. pažeidimo faktą ir R. K. kaltę įrodo: R. R. protokolas – pareiškimas (b. l. 18), mokėjimo nurodymas (b. l. 21), R. R. apklausos protokolas (b. l. 22-23), R. R. civilinis ieškinys (b. l. 25), daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (b. l. 27-29), susirašinėjimo internete žinutės (b. l. 31-32), pranešimas (b. l. 34), AB Swedbank informacija apie sąskaitas ir fotonuotraukos (b. l. 38-42), debeto mokėjimo kortelės sutartis (b. l. 43-46), fizinio asmens banko sąskaitos sutartis (b. l. 47-48), fizinio asmens deklaracija (b. l. 49), kliento kontaktiniai duomenys (b. l. 50), elektroninių paslaugų teikimo sutartis (b. l. 51), patvirtinimas dėl identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimo (b. l. 55), prašymas naudotis mobiliuoju banku (b. l. 56-57), A. L. protokolas-pareiškimas (b. l. 63), A. L. apklausos protokolas (b. l. 65), A. L. civilinis ieškinys (b. l. 68), daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (b. l. 70), apžiūros protokolas (b. l. 71), perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 72), kvitas (b. l. 73), pranešimas (b. l. 74-79), AB Swedbank informacija (b. l. 85-87, 90), VMI informacija apie sąskaitas (b. l. 91), VšĮ Kauno Dainavos poliklinika pranešimas (b. l. 100), VšĮ Kauno Šilainių poliklinika informacija (b. l. 101), UAB „ARS Medica“ informacija (b. l. 122), A. S. protokolas-pareiškimas (b. l. 123), A. S. apklausos protokolas (b. l. 125, 126), A. S. civilinis ieškinys (b. l. 128), daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (b. l. 130), duomenys apie sąskaitą (b. l. 131), daikto apžiūros protokolas (b. l. 132-141), G. S. apklausos protokolas (b. l. 144), L. P. protokolas-pareiškimas (b. l. 145), L. P. apklausos protokolas (b. l. 146), L. P. civilinis ieškinys (b. l. 148), daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (b. l. 150), sąskaitos išrašas (b. l. 151), VMI informacija apie sąskaitas (b. l. 153), AB Swedbank informacija (b. l. 156-183), R. K. apklausos protokolas, kuriame ji nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo gailisi (b. l. 6, 11, t. 2), pažyma apie asmens baustumą, iš kurios matyti, kad R. K. bausta administracine tvarka (b. l. 25-26, t. 2), kaltinamasis aktas (b. l. 43-44), 2015-01-13 Kauno apylinkės teismo nutartis nutraukti baudžiamąjį procesą (b. l. 92-94, t. 2), kita byloje surinkta medžiaga.

10Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo padarė smulkųjį svetimo turto pagrobimą, kadangi sukčiavimo būdu pagrobė svetimą turtą, kurio vertė neviršija 3 MGL dydžio sumos.

11Skirdamas administracines nuobaudas, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

12R. K. turi administracinių nuobaudų. Jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji gailisi padariusi pažeidimą (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

13Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina bauda, numatyta ATPK 50 str. sankcijoje. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

14Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas nagrinėja tas pats organas, galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose (ATPK 33 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 50 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

16R. K., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 40 str. (4 pažeidimai), ir

17- už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (smulkusis svetimo turto pagrobimas iš A. L.) skirti 90,00 eurų (devyniasdešimties eurų) baudą;

18- už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (smulkusis svetimo turto pagrobimas iš A. S.) skirti 120,00 eurų (vieno šimto dvidešimties eurų) baudą;

19- už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (smulkusis svetimo turto pagrobimas iš R. R.) skirti 150,00 eurų (vieno šimto penkiasdešimties eurų) baudą;

20- už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. (smulkusis svetimo turto pagrobimas iš L. P.) skirti 180,00 eurų (vieno šimto aštuoniasdešimties eurų) baudą.

21Pritaikyti Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d. ir paskirti nuobaudą sankcijos, numatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose, t. y. galutinę nuobaudą paskirti 180,00 eurų (vieno šimto aštuoniasdešimties eurų) baudą.

22Nutarimą vykdyti nukreipti Kauno apylinkės teismui.

23Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 6400.

24Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, ATPK 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

25Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (ATPK 314 str. 1 d.).

26Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, nedalyvaujant... 2. R. K. 2014-06-01 būdama adresu ( - ), apgaule, t. y. internetinėje erdvėje... 3. taip pat 2014-06-05 būdama adresu ( - ), apgaule, t.y. internetinėje erdvėje... 4. taip pat 2014-06-09 būdama adresu ( - ), apgaule, t.y. internetinėje erdvėje... 5. taip pat 2014-08-19 būdama adresu ( - ), apgaule t.y. internetinėje erdvėje... 6. Šiais savo veiksmais įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą, t. y.... 7. Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, o ne kolegialus organas,... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko,... 9. ATPK 50 str. pažeidimo faktą ir R. K. kaltę įrodo: R. R. protokolas –... 10. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad administracinėn... 11. Skirdamas administracines nuobaudas, teismas atsižvelgia į padaryto... 12. R. K. turi administracinių nuobaudų. Jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 13. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamam... 14. Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 50 str.,... 16. R. K., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinius teisės pažeidimus,... 17. - už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK... 18. - už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK... 19. - už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK... 20. - už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK... 21. Pritaikyti Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d. ir paskirti nuobaudą... 22. Nutarimą vykdyti nukreipti Kauno apylinkės teismui.... 23. Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o... 24. Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, ATPK... 25. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti... 26. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...