Byla AS-442-640-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. T. skundą atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos universitetui, S. O. ir A. B., dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl Klaipėdos universiteto tarybos“ 2.2.1 ir 2.2.2 punktus, kuriais A. B. ir S. O. paskelbti Klaipėdos universiteto tarybos nariais, skirtais Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 16 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjo ginčijama įsakymo dalimi yra atliktas tik procedūrinis veiksmas, numatytas Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, t. y. paskelbta Klaipėdos universiteto tarybos sudėtis. Toks dokumentas pats savaime pareiškėjui ar kitiems ginčo santykių dalyviams teisinių pasekmių nesukelia. Tuo tarpu teismas gali priimti skundo reikalavimą tik dėl tokio akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos elgesio taisyklės, teisės ir pareigos visuomeninio santykio dalyviams. Nagrinėjamu atveju galėtų būti skundžiami patys rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatai ir tai, kaip paaiškino pareiškėjas, jau yra padaryta kitoje byloje. Teismas nurodė, kad dėl paminėtų motyvų pareiškėjo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartį ir jo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčijamas įsakymas yra individualus administracinis aktas. Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato, jog teismui būtina skųsti tik tuos aktus, kuriuose suformuluotos privalomos elgesio taisyklės. Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla dėl rinkimų rezultatų, pagal kuriuos A. B. ir S. O. išrinkti Klaipėdos universiteto tarybos nariais, pripažinimo negaliojančiais. Pripažinus šiuos rinkimų rezultatus negaliojančiais, neturėtų būti palikta galioti ir nagrinėjamu atveju ginčijama švietimo ir mokslo ministro įsakymo dalis, nes tai neatitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimų.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad administracinės bylos nagrinėjimo dalykas gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto aktas ar veiksmas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes; jeigu skundo priėmimo stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu; bylos nagrinėjimo administraciniame teisme metu nustačius, kad skundžiamas viešojo administravimo subjekto aktas ar veiksmai nesukelia jokių teisinių pasekmių, administracinė byla turi būti nutraukiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu; nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A17 - 966/2006; 2006 m. spalio 12 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS6 - 322/2006; 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS10 - 606/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS525 - 540/2008; 2008 m. spalio 21 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS63 - 572/2008; 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. A822 - 578/2009; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS146 - 391/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS822 - 172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS143 - 560/2010; 2010 m. spalio 29 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS442 - 533/2010).

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia švietimo ir mokslo ministro įsakymo dalį, kuria buvo paskelbta Klaipėdos universiteto tarybos sudėtis ir nurodyta, kad, be kitų asmenų, tarybos nariais yra Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų skirti A. B. ir S. O.. Tačiau šia įsakymo dalimi švietimo ir mokslo ministras tik įvykdė Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje jam numatytą funkciją ir viešai paskelbė universiteto tarybos sudėtį. Ši įsakymo dalis yra tik paskelbimo veiksmas, bet ne atitinkamų universiteto tarybos narių paskyrimo (išrinkimo) aktas. Ja nėra nuspręsta dėl pareiškėjo arba kitų asmenų teisių ar pareigų. Todėl ginčijama įsakymo dalis laikytina dokumentu, kuris, atsižvelgiant į minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, o pareiškėjo skundą turi būti atsisakyta priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

16Pažymėtina, jog pareiškėjas, nesutikdamas su A. B. ir S. O. paskyrimu (išrinkimu) Klaipėdos universiteto tarybos nariais, turėtų ginčyti pačius šių asmenų paskyrimo (išrinkimo) aktus ir, kaip galima suprasti iš pareiškėjo paaiškinimų, jis tą ir daro Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismui panaikinus (pripažinus negaliojančiais) universiteto tarybos narių paskyrimo (išrinkimo) aktus, švietimo ir mokslo ministro atliktas atitinkamų asmenų paskelbimo tarybos nariais veiksmas pats savaime neteks teisinės reikšmės, o ministras po naujo atitinkamų tarybos narių paskyrimo (išrinkimo) turės atlikti naują paskelbimo veiksmą.

17Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai