Byla 2-543-278/2009

1

2Panevėžys

3Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

4sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

5dalyvaujant ieškovo atstovams E.Bikelienei, prokurorui R.Senkui,

6atsakovams I. V., Z. Ž., J. V.,

7viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą ir Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams I. V., Z. Ž., J. V., trečiajam asmeniui Valstybės įmonei „Registrų centras“ dėl paveldėjimo teisės liudijimų iš dalies pripažinimo negaliojančiais, žemės sklypo grąžinimo valstybei bei teisinės registracijos panaikinimo ir,

Nustatė

8Panevėžio apygardos vyriausias prokuroras nurodė, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005-07-21 sprendimu yra panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-04-15 sprendimai Nr. 13-7090, Nr. 13-7091, Nr. 13-7092, kuriais L. V., A. A., J. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra 6,9071 ha žemės sklypą Utenoje. Nurodė, kad dalyje ginčo sklypo yra valstybinės reikšmės miškas, kuris yra išimtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė, todėl į jį negalėjo būti atkurtos nuosavybės teisės natūra. Teigia, kad A. A. ir L. V. mirus, jiems priklausiusių žemės sklypų dalis paveldėjo Z. Ž. ir I. V.. Prašė teismą pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2004-10-14 paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą Nr. DM-7847 dalį, kuria A. A. turto dalį - 1,9734 ha žemės sklypo, esančio Utenoje, šalia Metalo ir Aukštaičių gatvių sankirtos, paveldėjo Z. Ž.; pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2004-12-29 paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą Nr. DM-9717 dalį, kuria L. V. turto dalį - 2,8714 ha žemės sklypo, ( - )paveldėjo I. V.; grąžinti valstybei žemės sklypą, unikalus numeris 4400-0277-0320, esantį ( - ), jį išreikalaujant iš Z. Ž., I. V., J. V. bendrosios dalinės nuosavybės bei panaikinti atsakovų nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą teisinę registraciją.

9Utenos apskrities viršininko administarcijos atstovė ieškinį prašė tenkinti. Nurodo, kad Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimai yra panaikinti, todėl atsakovams išduoti paveldėjimo teisės liudijimai į neteisėtai atkurtą žemės sklypą bei nekilnojamojo turto registracija atsakovų vardu, naikintini. Nurodė, kad tik panaikinus ginčijamus sandorius, Utenos apskrities viršininko administracija galėtų įgyvendinti jai pavestas funkcijas, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu atsakovams.

10Atsakovė Z. Ž. nurodė, kad 6,9071 ha plote, į kurį atkurtos nuosavybės teisės atsakovams, miškas užima tik 3,4 ha ploto. Teigia, kad likęs žemės sklypo plotas, neužimtas valstybinio miško, atsakovams priklauso teisėtai, nes šioje vietoje buvo senelių žemė. Mano, kad naikinant ieškovo prašomas paveldėjimo teisės liudijimų dalis bei ginčo žemės sklypo teisinę registraciją, būtų pažeisti jų teisėti turtiniai interesai, nes nebus galima disponuoti jiems teisėtai priklausančia žeme. Atsakovė nesutinka su ieškovų reikalavimu priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes atsakovų kaltės dėl neteisėtai priimtų sprendimų nėra.

11Atsakovas I. V. nurodė, kad su ieškiniu sutinka, išskyrus ieškovo reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad toks reikalavimas yra nepagrįstas, nes procesas inicijuotas ne atsakovų, sprendimai, kuriuos prašoma panaikinti, taip pat priimti kitų asmenų, todėl visas bylinėjimosi išlaidas turėtų padengti dėl padarytų pažeidimų kalti asmenys.

12Atsakovas J. V. nurodė, kad nuosavybės teisės į žemės sklypo dalį, kurioje nėra miško, atsakovams atkurtos pagrįstai, todėl su ieškiniu sutinka iš dalies. Teigia, kad grąžinus žemės sklypą natūra, atsakovai mišką tvarkė, jį prižiūrėjo ir saugojo bei mokėjo mokesčius, todėl turėjo išlaidų. Nurodo, kad žemės nuosavybės teisių atkūrimo procese jokių teisės normų nepažeidė ir neatliko neteisėtų veiksmų.

13Ieškinys tenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-04-15 sprendimais Nr. 13-7090, Nr. 13-7091, Nr. 13-7092 A. A., L. V., J. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 6,9071 ha žemės sklypą, ( - ). A. A., mirusios 2004-05-27, žemės sklypo dalį - 1,9734 ha pagal 2004-10-14 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo dukra Z. Ž., o L. V., mirusio 1998-08-10, žemės sklypo dalį - 2,8714 ha, pagal 2004-12-29 paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo sūnus I. V.. Paveldėjimų teisės liudijimuose nurodoma, kad iš 6,9071 ha sklypo 3,3409 ha yra miškas (b.l.13-16 ). Iš byloje esančio Panevėžio apygardos administracinis teismo 2005-07-21 sprendimo matyti, kad aukščiau paminėti Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-04-15 sprendimai Nr. 13-7090, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į 2,8714 ha tenkančią žemės dalį L. V., Nr. 13-7091, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės A. A. į 1,9734 ha tenkančią žemės dalį bei Nr. 13-7092, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės J. V. į 2,0623 ha žemės tenkančią dalį natūra bendrame 6,9071 ha ploto žemės sklype ( - ), yra panaikinti (b.l. 17-18). Sprendime konstatuota, kad Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimai yra neteisėti, nes nuosavybės teise A. A., L. V., J. V. grąžintame žemės sklype esantis miškas yra priskirtas Utenos miesto miškų grupei ir yra valstybinės reikšmės miškas, kuris pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas negali būti grąžintas natūra. Minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl pripažinus negaliojančiais Utenos apskrities viršininko administracijos administracinius aktus, kurių pagrindu A. A., L. V., J. V. įgijo nuosavybės teises į ginčo sklypą ir nekilnojamojo turto registre savo vardu įregistravo nuosavybės teises, naikintini ir atsakovams Z. Ž. ir I. V. išduoti paveldėjimo teisės liudijimai. Kadangi nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą atsakovai įgijo įstatymo nuostatoms prieštaraujančio akto pagrindu, pripažinus aukščiau paminėtus ieškovo sprendimus bei paveldėjimo liudijimų dalis neteisėtais, iš atsakovų neteisėto valdymo išreikalautinas ir 6,9071 ha žemės sklypas, o teisinė registracija atsakovų vardu, naikintina (b.l. 19-22, CK 1.80 str. 1 d., 4.95 str. 4.96 str. 3 d., 6.145 str.).

15Atsakovų prašymas ieškinį tenkinti iš dalies, nes dalis ginčo žemės sklypo nėra užimta mišku, negali būti tenkinamas, nes Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-04-15 sprendimai dėl žemės sklypo grąžinimo yra panaikinti visa apimtimi, tame tarpe ir dalyje dėl žemės sklypo, kuris atsakovams gali būti grąžintas natūra.

16Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ginčo sklype esantis miško plotas buvo inventorizuotas 1999 m. ir šios inventorizacijos duomenys buvo įrašyti į miškų valstybės kadastro duomenų bazę, įsteigus šį kadastrą (LR Vyriausybės 2003-10-09 nutarimas Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“). Kadangi ginčijamo sprendimo priėmimo metu miškų valstybės kadastras buvo įsteigtas, iš Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo matyti, kad ginčo sklype esantis miškas buvo pažymėtas ir nuosavybės teisių atkūrimui parengtame žemės sklypo plane, o atkurti nuosavybės teises į miškus draudė LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 3 p., todėl, priimdama sprendimus dėl nuosavybės teisės į ginčo žemę atkūrimo, įstatymo reikalavimus pažeidė Utenos apskrities viršininko administracija. Kadangi valstybė pavedė šiai institucijai priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, todėl ieškovas privalėjo išsiaiškinti visas sprendimui priimti reikšmingas aplinkybes ir jas tinkamai įvertinti, nes apskrities viršininko administracija neturi teisės priimti įstatymams prieštaraujančių sprendimų. Kadangi tik Utenos apskrities viršininko administracijos priimtais sprendimais atsakovams buvo atkurta nuosavybė ir jų pagrindu atsirado teisė įregistruoti nuosavybės teises į žemės sklypo dalis VĮ „Registrų centras“, todėl atsakovų nurodyta aplinkybė, jog jie nėra kalti dėl neteisėtai priimtų sprendimų ir neturi pagrindo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, yra pagrįsta, nes priešingu atveju, bylinėjimosi išlaidas priteisus iš atsakovų būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 str.). Dėl paminėto, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 str.str., teismas

Nutarė

18pripažinti negaliojančia ir panaikinti Z. Ž. (a.k( - ) 2004 m. spalio 14 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą Nr. DM-7847 dalį, kuria ji paveldėjo A. A. priklausiusį turtą - 1,9734 ha žemės sklypo dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje iš 6.9071ha žemės sklypo, ( - );

19pripažinti negaliojančia ir panaikinti I. V. (a.k. ( - ) 2004 m. gruodžio 29 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą Nr. DM-9717 dalį, kuria jis paveldėjo L. V. priklausiusį turtą - 2,8714 ha žemės sklypo dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje iš 6,9071 ha žemės sklypo, ( - )

20Pripažinti negaliojančia ir panaikinti Z. Ž. (a.k( - ) I. V. (a.k. ( - ) J. V. (a.k( - ) nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą, kurio ( - ), teisinę registraciją.

21Įpareigoti atsakovus Z. Ž., I. V., J. V. grąžinti žemės sklypus valstybei.

22Sprendimą įvykdžius, Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutartį, kuria ginčo sklypui ( - )taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti.

23Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui, paduodant skundą Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Panevėžys... 3. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 4. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovams E.Bikelienei, prokurorui R.Senkui,... 6. atsakovams I. V., Z. Ž., J. V.,... 7. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 8. Panevėžio apygardos vyriausias prokuroras nurodė, kad Panevėžio apygardos... 9. Utenos apskrities viršininko administarcijos atstovė ieškinį prašė... 10. Atsakovė Z. Ž. nurodė, kad 6,9071 ha plote, į kurį atkurtos nuosavybės... 11. Atsakovas I. V. nurodė, kad su ieškiniu sutinka, išskyrus ieškovo... 12. Atsakovas J. V. nurodė, kad nuosavybės teisės į žemės sklypo dalį,... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-04-15... 15. Atsakovų prašymas ieškinį tenkinti iš dalies, nes dalis ginčo žemės... 16. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ginčo sklype esantis miško plotas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 18. pripažinti negaliojančia ir panaikinti Z. Ž. (a.k( - ) 2004 m. spalio 14 d.... 19. pripažinti negaliojančia ir panaikinti I. V. (a.k. ( - ) 2004 m. gruodžio 29... 20. Pripažinti negaliojančia ir panaikinti Z. Ž. (a.k( - ) I. V. (a.k. ( - ) J.... 21. Įpareigoti atsakovus Z. Ž., I. V., J. V. grąžinti žemės sklypus... 22. Sprendimą įvykdžius, Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 15 d.... 23. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...