Byla 2S-244-527/2011

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Galinta ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1155-451/2010 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei UAB „VIDIVA“ dėl įpareigojimo grąžinti patalpas (tretieji asmenys: UAB „PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ ir kt.).

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

7Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės ieškinį atsakovei, kuriuo ji, remdamasi galimai atsakovės padarytu tarp šalių pasirašytos Nuomos sutarties 6.9 p. pažeidimu (be nuomotojo (ieškovės) sutikimo atliktus Patalpų remonto/rekonstravimo darbus), prašo įpareigoti atsakovę per 5 k. d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti patalpas, esančias adresu Kaunas, Pramonės pr. 16B (unikalus Nr. 1996-4018-1013:0002) (toliau – Patalpos).

8Kauno miesto apylinkės teisme 2010-09-02 parengiamojo posėdžio metu atsakovė (t. 5, b. l. 101-103) ir tretysis asmuo (t. 5, b. l. 119-123) pateikė teismui prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo iki įsiteisės sprendimas Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje byloje Nr. 2-609-259/2010. Tretysis asmuo nurodė, kad 2010-05-26 Kauno apygardos teismo sprendimu yra konstatuota, jog ieškovė neturėjo teisės vienašališkai ne teismine tvarka nutraukti 2002-12-01 nuomos sutarties, ir savo iniciatyva (ex officio) konstatavo, kad 2009-04-23 vienašalis pareiškimas Nr. V7-117 nutraukiant nuomos sutartį yra neteisėtas (sprendimo b. l. 11). Šioje c. b. ieškovė grindžia ieškinį būtent 2009-04-23 pranešimu dėl tos pačios 2002-12-01 nuomos sutarties nutraukimo, kuris kitoje, anksčiau išnagrinėtoje, byloje (ex officio) pripažintas neteisėtu ir atitinkamai negaliojančiu. Trečiojo asmens nuomone, akivaizdu, jog Kauno apygardos teismo sprendime konstatuota aplinkybė turi prejudiciją šioje nagrinėjamoje byloje. Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje byloje dalyvauja tie patys asmenys kaip ir šioje byloje, todėl, vadovaujantis CPK 182 str. 2 p., tai, jog 2009-04-23 ieškovė neteisėtai nutraukė sutartį, nereikės įrodinėti šioje byloje. Todėl, vadovaujantis CPK 163 str. 3 p., būtina sustabdyti šios bylos nagrinėjimą kol įsiteisės Kauno apygardos teismo 2010-05-26 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-20 nutartimi (t. 5, b. l. 143-145) trečiojo asmens prašymą tenkino ir, vadovaudamasis CPK 163 str. 3 p., civilinės bylos Nr. 2-1155-451/2010 nagrinėjimą sustabdė. Teismas nurodė, kad civilinė byla gali ir turi būti sustabdyta pagal CPK 163 str. 3 p. tuo atveju, kai tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų yra tiesioginis teisinis ryšys (LAT 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008). Esant priimtam Kauno apygardos teismo 2010-05-26 sprendimui, kuris iš esmės turi įrodomąją reikšmę šioje byloje, nes 2009-04-23 vienašalis pareiškimas Nr. V7-117, kurio pagrindu reikalaujama atsakovę išsikelti iš nuomojamų patalpų, pripažintas neteisėtu, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė, šis sprendimas nėra įsiteisėjęs. Kadangi civilinės bylos Nr. 1155-451/2010 reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su minėtu Kauno apygardos teisme priimtu sprendimu, jame išdėstytais faktais, jis gali turėti teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje, ši civilinė byla stabdytina iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme.

10Atskiruoju skundu (t. 5, b. l. 152-159) ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-20 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - trečiojo asmens prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-1155-451/2010 sustabdymo atmesti dėl dviejų priežasčių:

111) tarp šios nagrinėjamos civilinės bylos ir Kauno apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-609-259/2010 nėra tiesioginio teisinio ryšio. Tiek Kauno miesto apylinkės teismas 2010-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1155-451/2010, tiek ir Kauno apygardos teismas 2009-10-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 konstatavo, kad, analizuojant nagrinėjamose civilinėse bylose pareikštų ieškinio dalykų turinį, darytina išvada, kad nagrinėjamose civilinėse bylose ieškinio dalykai skirtingi, o tarp abiejų civilinių bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio. Taigi, kad tarp šių dviejų civilinių bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, ankstesnėmis nutartimis nustatė tiek Kauno miesto apylinkės teismas, tiek ir Kauno apygardos teismas, todėl šioje dalyje ginčo nėra ir net negali būti, nes teismus saisto anksčiau jų pačių konstatuotos aplinkybės ir priimtos nutartys. Be to, esant priešingai situacijai, pats Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį dėl civilinės bylos Nr. 2-1155-451/2010 sustabdymo, turėjo aiškiai nurodyti, koks yra tiesioginis teisinis ryšys tarp šių dviejų civilinių bylų ir kaip jis pasireiškia, tačiau tai skundžiama nutartimi padaryta nebuvo;

122) visas tinkamam šios civilinės bylos išnagrinėjimui būtinas aplinkybes gali nustatyti pats Kauno miesto apylinkės teismas. Teismas, nustatęs tarp dviejų bylų esantį tiesioginį teisinį ryšį, prieš nuspręsdamas stabdyti civilinę bylą turi nurodyti ir aplinkybes, kurių pats negali nustatyti stabdomoje byloje ir kurias galima nustatyti tik kitoje byloje. Kauno miesto apylinkės teismas jokių aplinkybių, kurios būtų reikšmingos nagrinėjamos civilinės bylos tinkamam išnagrinėjimui ir kurių pats negalėtų nustatyti šioje civilinėje byloje skundžiamoje nutartyje, nenurodė. Be to, visas faktines aplinkybes, susijusias su tuo, dėl kokių priežasčių ieškovė nutraukė 2002-12-01 nuomos sutartį, ir ar toks nuomos sutarties nutraukimas kaip vienašalis sandoris, remiantis CK 1.63 str., yra galiojantis ir teisėtas, gali nustatyti pats Kauno miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-1155-451/2010. Paminėtina, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas 2010-05-26 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010, net nenagrinėjo atsakovės padarytų 2002-12-01 nuomos sutarties pažeidimų, t. y. visiškai neanalizavo, ar buvo padarytos savavališkos statybos nuomojamame objekte, ar ne. Pažymėtina, kad būtent šiomis aplinkybėmis ieškovė ir grindžia savo reikalavimą civilinėje byloje Nr. 2-1155-451/2010, ir tik Kauno miesto apylinkės teismas (o ne Kauno apygardos teismas) jas gali tinkamai nustatyti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 5, b. l. 166-170) atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-20 nutartį palikti nepakeistą.

14Atsakovė nurodo, kad tiek Kauno miesto apylinkės teismo, tiek Kauno apygardos teismo nutartys, kuriose buvo konstatuota, kad tarp dviejų civilinių bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, buvo priimtos iki Kauno apygardos teismo 2010-05-26 sprendimo priėmimo, t. y. iki to momento, kai Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 dar nebuvo priėmęs sprendimo ir savo iniciatyva (ex officio) nebuvo konstatavęs, kad UAB „Galinta ir partneriai“ neturėjo teisės vienašališkai ne teismine tvarka nutraukti nuomos sutarties. Atsakovės manymu, Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamoje 2010-09-20 nutartyje pagrįstai konstatavo, kad Kauno apygardos teismas 2010-05-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 pripažino UAB „Galinta ir partneriai“ (ieškovės) veiksmus, kuriais buvo siekiama vienašališkai nutraukti 2002-12-01 su atsakove sudarytą Patalpų nuomos sutartį, neteisėtais. Sprendime teismo iniciatyva (ex officio) nustatyta, kad UAB „Galinta ir partneriai“ neturėjo teisės vienašališkai ne teismine tvarka nutraukti Nuomos sutarties. Teismas konstatavo, kad UAB „Galinta ir partneriai“ 2009-04-23 Vienašalis pareiškimas Nr. V7-117 nutraukiant nuomos sutartį taip pat yra neteisėtas, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė. O šioje civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ reikalauja įpareigoti atsakovę grąžinti Patalpas per 5 k. d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pagrindiniu įrodymu laikydama vienašalį nuomos sutarties nutraukimą, dėl kurio teisėtumo Kauno apygardos teismas pasisakė savo 2010-05-26 sprendime....>. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, atsakovė mano, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą, nurodydamas, kad civilinės bylos reikalavimas (iškeldinti atsakovę iš Patalpų) yra tiesiogiai susijęs su minėtu Kauno apygardos teisme priimtu sprendimu, jame išdėstytais faktais (2009-04-23 vienašalis pareiškimas Nr. V7-117, kurio pagrindu reikalaujama iškeldinti atsakovę iš patalpų, pripažintas neteisėtu, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė), šis Kauno apygardos teismo sprendimas gali turėti teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje. Ieškovė atskirajame skunde taip pat teigia, kad teismas pats gali nustatyti visas civilinės bylos Nr. 2-1155-451/2010 tinkamam išnagrinėjimui būtinas aplinkybes. Atsakovė iš esmės sutinka su ieškove, kad pats Kauno miesto apylinkės teismas gali nustatyti aplinkybes, dėl kokių priežasčių ieškovė nutraukė nuomos sutartį, ir ar toks nuomos sutarties nutraukimas kaip vienašalis sandoris yra galiojantis ir teisėtas, tačiau pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 šią aplinkybę jau nustatė, todėl siekiant išvengti vienas kitam prieštaraujančių teismų sprendimų, civilinę bylą Nr. 2-1155-451/2010 buvo būtina sustabdyti iki Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 įsiteisės.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

17Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama (LAT 2003-11-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1106/2003; 2004-11-22 nutartis c. b. Nr. 3K-3-620/2004; 2005-09-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-411/2005; 2009-09-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-309/2009; kt.; CPK komentaras. Autorių kolektyvas. I dalis. Vilnius: Justitia, 2004, p. 380), kad civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 str. 3 p. pagrindu stabdomas tada, kai nustatomas nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje (nagrinėjamu atveju išnagrinėtoje byloje sprendimas neįsiteisėjęs) byloje prejudicinis ryšys ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas.

18Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2010-05-26 sprendimu c. b. Nr. 2-609-259/2010, kuris apskųstas apeliacine tvarka, ir iki kurio įsiteisėjimo teismas skundžiama nutartimi sustabdė nagrinėjamą bylą, nusprendė: pripažinti UAB „Galinta ir partneriai“ (šioje byloje ieškovės) veiksmus, kuriais buvo siekiama vienašališkai nutraukti 2002-12-01 su UAB „VIDIVA“ (šioje byloje atsakove) sudarytą Patalpų nuomos sutartį, neteisėtais; pripažinti tarp UAB „Galinta ir partneriai“ ir UAB „Kauno Vitingas“ 2009-04-23 sudarytą nuomos sutartį dėl Patalpų nuomos negaliojančia; įpareigoti UAB „Galinta ir partneriai“ nutraukti bet kokius UAB „VIDIVA“ turimą Patalpų valdymo teisę pažeidžiančius veiksmus. Teismas minėtame sprendime nustatė, kad UAB „Galinta ir partneriai“ neturėjo teisės vienašališkai ne teismine tvarka nutraukti Nuomos sutarties ir savo iniciatyva (ex officio) konstatavo, kad UAB „Galinta ir partneriai“ 2009-04-23 Vienašalis pareiškimas Nr. V7-117 nutraukiant nuomos sutartį taip pat yra neteisėtas, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė. Sustabdytoje civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ reikalauja įpareigoti UAB „VIDIVA“ grąžinti Patalpas per 5 k. d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, remiantis 2002-12-01 nuomos sutarties pažeidimu bei 2009-04-23 vienašalio pareiškimo Nr. V7-117 pagrindu.

19Kauno apygardos teismo civilinėje byloje, dėl kurios sustabdyta ši byla, ieškinio dalykas yra UAB „VIDIVA“ reikalavimai dėl UAB „Galinta ir partneriai“ veiksmų, kuriais siekiama nutraukti Nuomos sutartį, pripažinimo neteisėtais ir Patalpų valdymo teisės gynimo; o šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinio dalyku yra UAB „Galinta ir partneriai“ reikalavimas įpareigoti UAB „VIDIVA“ grąžinti patalpas UAB „Galinta ir partneriai“. Minėtose civilinėse bylose yra tos pačios šalys ir abiejose bylose pareikšti reikalavimai yra kildinami iš tos pačios nuomos sutarties ir dėl tų pačių patalpų. Nors, kaip ir teigia ieškovė, Kauno apygardos teismas, priimdamas sprendimą, nenagrinėjo UAB „VIDIVA“ padarytų 2002-12-01 nuomos sutarties pažeidimų, t. y. neanalizavo, ar buvo padarytos savavališkos statybos nuomojamame objekte, ar ne, o nagrinėjamoje byloje ieškovė tuo taip pat grindžia savo reikalavimą, tačiau šiuo atveju, kolegijos nuomone, svarbiau yra tai, kad ieškovė šioje byloje prašo įpareigoti atsakovę jai grąžinti Patalpas, remdamasi Nuomos sutarties nutraukimu 2009-04-23 vienašalio pareiškimo Nr. V7-117 pagrindu, kurio neteisėtumą konstatavo Kauno apygardos teismas 2010-05-26 sprendimu (apskųstu apeliacine tvarka).

20Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovės reikalavimas atsakovei išsikelti iš nuomojamų (-tų) 2002-12-01 nuomos sutarties pagrindu Patalpų grindžiamas būtent 2009-04-23 pranešimu dėl tos pačios 2002-12-01 nuomos sutarties nutraukimo, kuris išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-609-259/2010 Kauno apygardos teismo 2010-05-26 sprendimu (kuris dar nėra įsiteisėjęs) pripažintas neteisėtu ir atitinkamai negaliojančiu, t. y. į tai, kad ieškovės reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su Kauno apygardos teismo sprendimu konstatuotomis aplinkybėmis bei jame išdėstytais faktais, taip pat siekiant išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose bei kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ginčo civilinę bylą sustabdė visiškai pagrįstai, dėl ko atskirasis skundas atmestinas, o teisėtą ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334-339 str.,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai