Byla e2-1435-323/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Sigitai Klimkienei, atsakovėms D. K., I. P., S. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ ieškinį atsakovėms D. K., I. P., S. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovių 1 200 Eur žalai, susijusiai su UAB „Skonio kopos“ administravimu, atlyginti, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-03 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Skonio kopos“, bankroto administratore paskirta ieškovė. 2016-08-11 teismo nutartimi bendrovei taikytas supaprastintas bankroto procesas, o 2016-09-07 nutartimi patvirtinta 1 200 Eur administravimo išlaidų sąmata. Pažymėjo, kad analizuodama bendrovės dokumentus, finansinės atskaitomybės duomenis nustatė, kad dar 2014-12-31 bendrovė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) prasme buvo nemoki, todėl vėliausiai 2014-12-31 tuometinei bendrovės vadovei, taip pat akcininkei kilo pareiga teismui pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Paaiškino, kad nuo 2014-12-18 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo bendrovės akcininkė buvo atsakovė D. K., tuo tarpu bendrovės vadovės pareigas nuo 2014-12-18 iki 2015-11-19 ėjo atsakovė I. P., o nuo 2015-11-19 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo – atsakovė S. V.. Tačiau nė viena iš bendrovės vadovių bei akcininkė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neįvykdė, ir tik 2016-02-23 Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Dėl atsakovių neteisėto neveikimo įmonėje neliko turto, todėl bendrovė negalėjo įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratorei priklausančio atlyginimo.

5Atsakovė D. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Nurodė, kad tam, jog būtų galima taikyti civilinę atsakomybę ir reikalauti atlyginti žalą, turi būti visos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti, tuo tarpu ieškovė neįrodė jos, D. K., kaltės, kuri lėmė tariamos žalos atsiradimą. Pažymėjo, kad kaip akcininkė visomis įmanomomis priemonėmis rinko pinigus ir stengėsi dengti įsiskolinimus, tikėjosi, kad bendrovė išspręs laikinus finansinius sunkumus, kaip akcininkė nežinojo ir nesitikėjo, kad bendrovė bankrutuos. Bendrovė užsiėmė maitinimo paslaugų teikimu, turto iš esmės neturėjo, tik smulkų inventorių, kurį pardavė už maždaug 2 000 Eur, o gautas lėšas skyrė atsiskaitymui su kreditoriais. Taip pat nurodė, kad yra nežinoma, kokius veiksmus atliko bankroto administratorius, todėl reikalavimas atlyginti administravimo išlaidas ir šiuo pagrindu yra nepagrįstas.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaiko, prašo tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Nurodė, kad bankroto administratorius atliko visas pareigas, nurodytas ĮBĮ, 1 200 Eur suma nėra didelė už aštuonių mėnesių darbą, dokumentacijos sutvarkymą, bei patirtas tiesiogines išlaidas dėl registravimo Juridinių asmenų registre.

7Teismo posėdžio metu atsakovė D. K. su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad kaip bendrovės akcininkė šioje situacijoje nemato savo kaltės, kadangi pati patyrė daug išlaidų, gelbėjant įmonę, dėjo visas pastangas, siekiant atsiskaityti su kreditoriais, su daug kuo atsiskaitė. Pažymėjo, kad visą laiką tikėjosi, jog įveiks iškilusius sunkumus, kadangi visoms naujoms įmonėms veiklos pradžioje yra sunku, su ta įmone žadėjo tęsti veiklą.

8Teismo posėdžio metu atsakovė I. P. su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad buvo atsakinga už vykdytos veiklos ūkinę dalį, finansinius rodiklius valdė buhalterė ir įmonės savininkė, kuri, nors veikla nebuvo vykdoma, savo lėšomis stengėsi mokėti skolas tiekėjams.

9Teismo posėdžio metu atsakovė S. V. su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad nenorėjo uždaryti įmonės, siekė su ja tęsti veiklą, dėl to akcininkė ir darė įnašus, siekdama atsiskaityti su kreditoriais. Manė, kad pavyks tęsti veiklą, ir jei ne inicijuotas bankrotas, gal būtų pavykę išspręsti iškilusius finansinius sunkumus.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-03 nutartimi civilinėje byloje eB2-1013-479/2016 UAB „Skonio kopos“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“. 2016-08-11 nutartimi nuspręsta taikyti BUAB ,,Skonio kopos“ supaprastintą bankroto procesą. 2016-09-07 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta BUAB „Skonio kopos“ 1 200 Eur administravimo išlaidų sąmata visam supaprastinto bankroto procesui. BUAB ,,Skonio kopos“ 2017-01-09 išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

13Byloje kilo ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų, patirtų vykdant BUAB ,,Skonio kopos“ bankroto administravimo procedūrą, priteisimo.

14ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis numato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Pažymėtina, kad ieškovės prašomi atlyginti nuostoliai, patirti administruojant BUAB „Skonio kopos“, atlyginami tik nustačius visas būtinas civilinei atsakomybei atsirasti sąlygas: neteisėtus atsakovių veiksmus, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos ir kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovių veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovės atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

15ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokiu atveju priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Šiuo atveju Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-03 nutartyje civilinėje byloje eB2-1013-479/2016, kuria UAB „Skonio kopos“ iškelta bankroto byla, konstatavo, kad įmonės veikla buvo nuostolinga, nes 2014 metų balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 233 608 Lt, iš jo trumpalaikis turtas sudarė 216 325 Lt, o per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 178 919 Lt, t. y. pagal balanso duomenis įmonės įsipareigojimai sudarė 77 procentus įmonės turto, dėl ko buvo konstatuotas įmonės nemokumas. Esant tokioms aplinkybėms, spręstina, kad jau 2014 metais minėtos bendrovės vadovas turėjo spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bet to nedarė. Aplinkybė, kad bendrovės nemokumas buvo nustatytas tik Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-03 nutartimi, nereiškia, kad ji tapo nemokia tik 2016 metais. Priešingai, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad jau 2014 metais bendrovė buvo nemoki, todėl vėliausiai 2015 metų balandžio pabaigoje (finansinės atskaitomybės sudarymo terminas) bendrovės valdymo organams turėjo būti žinoma, kad įmonė nemoki ir negalės atsiskaityti su kreditoriais. 2015 metų balandžio pabaiga vertintinas kaip formalus momentas įvertinti bendrovės finansinei būklei, tačiau jau 2014 metų pabaigoje faktiškai, išanalizavus finansinius dokumentus, bendrovės vadovas turėjo įvertinti bendrovės nemokumo būseną ir inicijuoti įmonės bankroto procedūrą. Tačiau šios pareigos nei atsakovė I. P., kuri bendrovės vadovės pareigas ėjo nuo 2014-12-18 iki 2015-11-19, nei atsakovė S. V., kuri šias pareigas ėjo nuo 2015-11-19 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, neįvykdė, kadangi dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi vienas iš įmonės kreditorių - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius. Tai leidžia daryti išvadą, jog bendrovės vadovės, vertinant pagal objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą, imperatyviai teisės aktuose nustatytos pareigos (kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai) nevykdė, suprastėjus įmonės būklei nevykdė bendrovės vadovo fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Taip pat nustatyta, kad nuo 2014-12-18 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo jos vienintelė akcininkė buvo atsakovė D. K.. Byloje neginčijama aplinkybė (CPK 182 straipsnio 5 punktas), kad atsakovė D. K. betarpiškai žinojo apie bendrovės finansinę padėtį, jos finansinius rodiklius, tačiau dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo taip pat nesikreipė. Atsakovių argumentai, kad jos visą laiką dėjo pastangas išsaugoti įmonę, tikėjosi išvystyti jos veiklą, tarėsi su įmonės kreditoriais, finansavo įmonę asmeninėmis lėšomis, nepaneigia atsakovių kaltės prezumpcijos (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

16Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad atsakovės yra atsakingos už nuostolių, susijusių su BUAB „Skonio kopos“ administravimo išlaidų padengimu, atsiradimą: jeigu atsakovės būtų įvykdžiusios ĮBĮ 8 straipsnio įpareigojimą ir kreipusios dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jos būtų įpareigotos įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos būtų apmokėtos. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju tarp atsakovių neteisėtų veiksmų – neveikimo, nevykdant imperatyvios įstatyme nustatytos pareigos ir atsiradusios žalos – 1 200 Eur sumos administravimo išlaidoms padengti yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovių, kaip įmonės vadovių ir akcininkės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Pažymėtina, kad 1 200 Eur administravimo išlaidų sąmata visam supaprastinto bankroto procesui patvirtinta Klaipėdos apygardos teismo 2016-09-07 nutartimi, taigi laikytina, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį, tokia suma atitinka tiek vykdyto bankroto proceso pobūdį – supaprastintą bankroto procesą, jo trukmę, tiek bankroto byloje atliktų būtinų veiksmų mastą. Dėl nurodytų priežasčių teismas daro išvadą, kad žala, kaip kita atsakovių civilinės atsakomybės sąlyga, ir jos dydis byloje taip pat įrodyta.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nustatytos visos atsakovių civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl ieškovės reikalavimas dėl 1 200 Eur žalos, susijusios su UAB „Skonio kopos“ administravimu, atlyginimo priteisimo tenkintinas (ĮBĮ 8 straipsnis, 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį įmonės vadovas, savininkas (savininkai) už patirtų administravimo išlaidų atlyginimą administratoriui atsako solidariai, todėl 1 200 Eur suma žalai atlyginti iš atsakovių priteistina solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis).

18Remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovei iš atsakovių priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 27 Eur žyminis mokestis, 200 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurios kaip pagrįstos lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovių (CPK 93, 98 straipsniai).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti solidariai iš atsakovių D. K., I. P. ir S. V. 1 200 Eur žalos, susijusios su uždarosios akcinės bendrovės „Skonio kopos“ administravimu, atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1 200 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ naudai.

23Priteisti iš kiekvienos iš atsakovių D. K., I. P. ir S. V. po 75,67 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ naudai.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai... 5. Atsakovė D. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaiko, prašo tenkinti... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė D. K. su ieškiniu sutinka iš dalies.... 8. Teismo posėdžio metu atsakovė I. P. su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad... 9. Teismo posėdžio metu atsakovė S. V. su ieškiniu sutinka iš dalies.... 10. Teismas... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo... 13. Byloje kilo ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų, patirtų vykdant... 14. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis numato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 15. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 16. Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nustatytos visos... 18. Remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovei iš... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovių D. K., I. P. ir S. V. 1 200 Eur žalos,... 23. Priteisti iš kiekvienos iš atsakovių D. K., I. P. ir S. V. po 75,67 Eur... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...