Byla 2-41/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų viešųjų įstaigų „Energetikų mokymo centras“, „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Amatų mokymo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties dalies, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, civilinėje byloje Nr. 2-7516-567/2011 pagal ieškovų viešųjų įstaigų „Energetikų mokymo centras“, „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Amatų mokymo centras“, ieškinį atsakovui Lietuvos darbo biržai (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „SDG“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešuosius pirkimus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė mokymo paslaugų pagal formaliojo profesinio mokymo programos pirkimo ESF finansuojamam projektui „Parama užimtumui ir mobilumui“ pirkimą, kurio metu laimėjusiu pripažintas UAB „SDG“ pasiūlymas.

5Ieškovai VšĮ Energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė:

61) panaikinti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų pirkimo Vilniuje pagal mokymo programos valstybinį kodą 262052104 supaprastinto pirkimo apklausos būdu pripažinimo laimėtoju UAB „SDG“;

72) įpareigoti pakeisti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų teikimo Vilniuje pagal mokymo programos valstybinį kodą 262052104 supaprastinto pirkimo apklausos būdu sąlygas, numatant tiekėjams sąlygą pateikti įrodymus dėl mokymo paslaugų teikimo vietos filialo licencijos tinkamumo, užtikrinant sąlygą turėti galimybę tinkamai įvykdyti sutartį.

83) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti pirkimo procedūrą ir perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymą (sutarties pasirašymą). Laikinai uždrausti atsakovui pasirašyti sutartį su UAB „SDG“ dėl mokymo paslaugų pirkimo objekto dalies 127/10 Vilniuje pagal mokymo programos valstybinį kodą 262052104;

94) atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

10Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio motyvavo tuo, kad bylos esmė yra ne turtinis ginčas, o visuomeninio intereso gynimas (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 str. 2 d., CPK 5 str. 1 d.). Nurodė, kad laimėtoju pripažinus UAB „SDG“, bus pažeistas viešasis interesas, nes nebus suteiktos kokybiškos mokymo paslaugos, dėl ko gali atsirasti didelė žala visuomenei.

11

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atmetė ir nustatė ieškovams 7 dienų terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos 1000 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti bei pateikti teismui dokumento originalą dėl sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad pagal LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, mokamas 1000 Lt žyminis mokestis. Įstatymų leidėjas, numatydamas galimybę iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nustatė pagrindinį kriterijų – asmens turtinę padėtį. Nagrinėjamu atveju ieškovai nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, patvirtinančių jų sunkią turtinę padėtį. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovai neįrodė savo sunkios turtinės padėties ir turi sumokėti 1000 Lt žyminį mokestį.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu ieškovai viešosios įstaigos „Energetikų mokymo centras“, „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Amatų mokymo centras“ prašo atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodo šiuos argumentus:

161. Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokio argumento, pagrindžiančio teismo nesutikimą ginti viešąjį interesą ir dėl to atleisti ieškovus nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 14 p.). Ieškovai neprašė teismo iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio, o prašė atleisti visiškai (CPK 5 str. 1 d., 83 str. 1 d. 14 p., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 2 d., VPĮ 3 str. 2 d.).

172. Apelianto nuomone, konkurso sąlygos pažeidžia Socialinės apsaugos ir arbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. AI-475 „Dėl formaliojo profesinio mokymo programų pagal veiklos grupes mokymo valandos kainų patvirtinimo“, todėl būtina ginti viešąjį interesą ir nediskriminuoti profesinio mokymo kaip institucijos.

183. Laimėtoju pripažinus UAB „SDG“, bus pažeistas viešasis interesas ir perkančioji organizacija negaus paslaugų, atitinkančių pirkimo sąlygose numatytus reikalavimus, o bedarbių teisėti lūkesčiai gauti kokybišką mokymą bus pažeisti, dėl ko gali atsirasti didelė žala visuomenei.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Iš skundžiamos nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovų atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą, netinkamai vadovavosi CPK 83 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo (atsižvelgiant į turtinę padėtį), tačiau minėta aplinkybė nagrinėjamu atveju nepaneigia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

22Visų pirma, pažymėtina, kad apeliantai, prašydami visiškai atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, remiasi CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punkto nuostata, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami asmenys – kitais CPK ir kituose įstatymuose numatytais atvejais. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad esant CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punkte įtvirtintam pagrindui, teismo spendimas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo apskritai nebūtų reikalingas, nes ieškovai būtų atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą. Kita vertus, ieškovų nuorodos į bendrąsias CPK 5 straipsnio 1 dalies (dėl teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos), VPĮ 3 straipsnio 2 dalies (viešųjų pirkimų tikslas) neturi nieko bendra su ieškovų nurodomu atleidimu nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 14 p.). Juo labiau nieko bendra su atleidimu nuo žyminio mokesčio mokėjimo neturi atskirajame skunde pateikiama nuoroda į Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 2 dalį, nustatanti viešojo administravimo subjektų neapmokestinimą žyminiu mokesčiu jiems kreipiantis į administracinį teismą.

23Savo prašymą ir atskirąjį skundą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ieškovai motyvuoja neva jų ginamu viešuoju interesu, dėl ko atleidimas nuo žyminio mokesčio numatytas CPK 83 straipsnio 5 punkte. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovai, ginčydami viešojo pirkimo procedūras ir jų rezultatus, visų pirma, siekia asmeninių tikslų – tapti konkurso laimėtoju ir gauti paslaugų teikimo užsakymą, t. y. nagrinėjamu atveju dominuoja ne viešasis, o privatus interesas. Tuo tarpu viešasis interesas yra ne tik gauti kuo geresnes paslaugas, tačiau ir padaryti tai kuo mažesnėmis sąnaudomis. Be to, tam tikros apimties viešojo intereso egzistavimas, viešųjų pirkimų dalyviams ginčijant sprendimus, priimtus vykdant viešuosius pirkimus, jau įvertintas įstatymų leidėjo, nustatant sąlyginai nedidelio dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 4 p.).

24Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties dalies, kuria nustatytas terminas 1000 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti, nėra pagrindo. Kita vertus, ieškovams nustatytinas naujas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo nepakeistą.

27Nustatyti ieškovams viešajai įstaigai „Energetikų mokymo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Amatų mokymo centras“ ir viešajai įstaigai „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ terminą iki 2012 m. sausio 23 d. sumokėti 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) žyminį mokestį už ieškinį bei pateikti Vilniaus apygardos teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 5. Ieškovai VšĮ Energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“,... 6. 1) panaikinti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų pirkimo... 7. 2) įpareigoti pakeisti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų... 8. 3) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti pirkimo procedūrą ir... 9. 4) atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.... 10. Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio motyvavo tuo, kad bylos esmė yra ne... 11. ... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi ieškovų prašymą... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu ieškovai viešosios įstaigos „Energetikų mokymo... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokio argumento, pagrindžiančio... 17. 2. Apelianto nuomone, konkurso sąlygos pažeidžia Socialinės apsaugos ir... 18. 3. Laimėtoju pripažinus UAB „SDG“, bus pažeistas viešasis interesas ir... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Iš skundžiamos nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas,... 22. Visų pirma, pažymėtina, kad apeliantai, prašydami visiškai atleisti juos... 23. Savo prašymą ir atskirąjį skundą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti Vilniaus... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl... 27. Nustatyti ieškovams viešajai įstaigai „Energetikų mokymo centras“,...