Byla 2YT-23125-905/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Vitalis Milevičius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TechAgro“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Vitalis Milevičius.

3Reikalavimų ir atsikirtimų esmė

4Nors pateiktame skunde suformuluotas pareiškėjo prašymas antstoliui „nedelsiant nutraukti savo neteisėtus veiksmus“, tačiau iš skundo turinio matyti, jog pareiškėjas prašė panaikinti antstolio pritaikytą banko sąskaitų areštą ir grąžinti nurašytas lėšas (Civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 4 dalis). Anot pareiškėjo, išieškotojas biudžetinė įstaiga Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos sustabdė mokestinės nepriemokos išieškojimą iš pareiškėjo. Pareiškėjo teigimu, jis atsiskaitė su išieškotoju, atlygino antstoliui vykdymo ir būtinąsias išlaidas, tačiau antstolis, gavęs pranešimą iš išieškotojo apie visišką atsiskaitymą, areštavo pareiškėjo banko sąskaitas ir nurašė iš viso 636,93 Eur sumą kaip atlygį antstoliui. Anot pareiškėjo, po skolos išieškojimo sustabdymo antstolis jokių vykdymo veiksmų neatliko, todėl pritaikytas turto areštas yra neteisėtas ir pareiškėjui grąžintina iš jo sąskaitos nurašyta lėšų suma.

5Antstolis 2017 m. balandžio 18 d. patvarkymu iš dalies tenkino pareiškėjo skundą ir grąžino į pareiškėjo sąskaitą 115,61 Eur (Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalis). Patvarkyme nurodyta, kad iki vykdomosios bylos sustabdymo pareiškėjas antstoliui sumokėjo tik vykdomosios bylos būtinąsias išlaidas ir papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, iš viso 135,04 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. gruodžio 9 d. skola nebuvo išieškota, atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą nebuvo reikalautas. 2017 m. balandžio 3 d. gavus informaciją, kad skolininkas visiškai atsiskaitė, remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punktu, iš skolininko buvo išieškotos visos vykdymo išlaidos.

6Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

7Iš vykdomosios bylos Nr. 13-1572/14 duomenų matyti, kad antstolis V. Milevičius 2014 m. lapkričio 6 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dėl 21 992,02 Lt išieškojimo iš UAB „TechAgro“ (v. b. l. 2, 10). 2014 m. gruodžio 9 d. skolininkui išrašyta pažyma, kad jis visiškai padengė vykdomosios bylos būtinąsias vykdymo išlaidas ir papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (v. b. l. 31). 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimu Valstybinė mokesčių inspekcija sustabdė 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimo vykdymą (v. b. l. 32, 33). 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymu antstolis sustabdė vykdymo veiksmus byloje (v. b. l. 34). 2017 m. balandžio 3 d. pranešimu Valstybinė mokesčių inspekcija informavo antstolį, kad skolininkas atsiskaitė, turto mokestinė nepriemoka sumokėta laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 23 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. (v. b. l. 41). 2017 m. balandžio 6 d. patvarkymu antstolis atnaujino vykdomąją bylą ir paskaičiavo vykdymo išlaidas, iš viso 636,93 Eur ir 2017 m. balandžio 6 d. nurašė nurodytą sumą iš pareiškėjo sąskaitos. 2017 m. balandžio 18 d. patvarkymu antstolis nutarė grąžinti 115, 61 Eur dydžio išieškotą sumą skolininkui.

8Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidų dydį, jų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Vadovaujantis instrukcijos 41 punktu, antstolio patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., patvarkymą areštuoti banko sąskaitoje esančias lėšas, patvarkymą atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.), siunčiami skolininkui. Pagal Instrukcijos 48 punktą į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos patvirtina, kad vykdymo išlaidos apskaičiuojamos (vos tik) atlikus vykdymo veiksmą ir skolininkui siunčiamos jau kartu su patvarkymais priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir raginimu įvykdyti sprendimą. 2014 m. lapkričio 7 d. antstolis paskaičiavo skolininkui vykdymo išlaidas, iš kurių 636,93 Eur – atlygis antstoliui (v. b. l. 10). Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad vėliau išieškotojas ir skolininkas sudarė mokestinės paskolos sutartį, kurios pagrindu skolos mokėjimas skolininkui buvo išdėstytas. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punktas nustato, kad kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Vykdomosios bylos duomenys, teismo vertinimu, pakankamai aiškiai ir konkrečiai atskleidžia antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas; nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolis nurodė didesnius vykdymo išlaidų dydžius, negu nurodyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Nenustatęs antstolio nepagrįstai-neteisingai apskaičiuotų vykdymo išlaidų, teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kuriais ginčijamos antstolio nurodytos vykdymo išlaidos. Kadangi kitus antstolio procesinius dokumentus pareiškėjas ginčijo remdamasis, jo nuomone, neteisingai apskaičiuotomis vykdymo išlaidomis, tai nekonstatavus neteisingo vykdymo išlaidų apskaičiavimo nėra ir pagrindo naikinti pareiškėjo banko sąskaitų arešto. Apibendrinant nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, darytina išvada, pateiktas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

9Teismo išvada

10Skundą atmesti.

11Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

12Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai