Byla N2-238-272/2014
Dėl įvaikinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjai E. D., išvadą duodančių institucijų Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Alinai Kuleš ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei D. Ž., uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dalyvaujant Institucijoms, duodančioms išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl įvaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėja E. D. prašė įvaikinti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )paliekant jai vardą J. ir suteikiant pavardę D..

3Pareiškėja nurodė, kad gyvena adresu ( - ), erdviame, tvarkingame 115 kv. m ploto 2 aukštų, 3 kambarių bute, kuris nuosavybės teise priklauso jai ir jos motinai. Nurodė, kad ji dirba nuo 2008 m. UAB „Apskaitos tradicijos“ direktore, yra šios įmonės bendrasavininkė. Jos pajamos yra pakankamos, todėl vaikui būtų sudarytos puikios gyvenimo sąlygos, kurios pilnai atitiks vaiko poreikius. Be to, nurodė, kad yra sveika, neteista, todėl nėra įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jos galimybę įsivaikinti. Nurodė, kad ji 2013-01-07 buvo įrašyta į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, sąrašą. 2013-10-17 ji, gavusi pasiūlymą įvaikinti J. K., nuvyko į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kur susipažino su J. K., dar po keleto apsilankymų arčiau susipažinusi su mergaite priėmė sprendimą ją įvaikinti. Šiuo metu dažnai lanko J. K., bendrauja su ja, kartu žaidžia, piešia, vaikšto lauke, su kiekvienu jos apsilankymu jų su mergaite santykiai darosi vis geresni ir šiltesni. Nurodė, kad J. K. motina I. K. į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įtraukta 2007-01-10 dėl girtavimo ir blogų gyvenimo sąlygų. Justina su motina gyveno iki 2009-10-13. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-21 įsakymu Nr. D1-691 mergaitei nustatyta laikinoji globa Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2010-06-07 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu I. K. laikinai apribota motinos valdžia jos dukters Justinos atžvilgiu, minėtu sprendimu Justinai nustatyta nuolatinė globa Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-01-15 sprendimu I. K. neterminuotai apribojo motinos valdžią jos dukters Justinos atžvilgiu. Tuo pagrindu J. K. 2013-02-27 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Nurodė, kad su vaiko socialine kilme, sveikatos būkle yra gerai susipažinusi, yra įsitikinusi, kad galės patenkinti visus vaiko poreikius, mergaitei bus sudarytos puikios sąlygos augti, vystytis ir tobulėti. Prašė, patenkinus jos pareiškimą, teismo sprendimą vykdyti skubiai.

4Institucijų, duodančių išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė palaikė Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-12-09 išvadą Nr. VT2-1507 (b.l. 32-33) bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-12-16 išvadą Nr. S-5388 (b.l. 41-44) ir prašė tenkinti pareiškėjos pareiškimą. Nurodė, kad nėra kliūčių pareiškėjai E. D. įvaikinti J. K. ir E. D. įvaikinimui yra pasirengusi.

52013-12-16 išvadoje Nr. S-5388 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodė, kad palaiko pareiškėjos pareiškimą ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad J. K., gim. ( - ), motina yra I. K.; mergaitės atžvilgiu tėvystė nenustatyta. I. K. šeima į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įtraukta 2007-01-10 dėl girtavimo ir blogų gyvenimo sąlygų. 2010-06-07 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu I. K. laikinai apribota motinos valdžia J. K. atžvilgiu, šiuo sprendimu mergaitei taip pat buvo nustatyta nuolatinė globa Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Motinai nekeičiant neigiamo gyvenimo būdo, 2013-01-15 Alytaus rajono apylinkės teismas sprendimu I. K. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia jos dukters J. K. atžvilgiu. Artimų giminaičių, galinčių pasirūpinti be tėvų globos likusia J. K., nėra, taip pat nėra kitų asmenų prašymų įvaikinti be tėvų globos likusią J. K.. E. D. gyvena erdviame bute, kuris nuosavybės teise priklauso jai ir jos motinai M. D., kuri sutinka, kad bute apsigyventų įvaikintas vaikas. E. D. pajamos yra pakankamos ir pastovios, kad ji galėtų išlaikyti įvaikintą vaiką. Pareiškėja yra neteista, ir nors administracine tvarka bausta 3 kartus už kelių eismo taisyklių pažeidimus, tačiau jos padaryti administraciniai teisės pažeidimai nėra susiję su vaiko teisių ir interesų pažeidimais, todėl jie nėra kliūtis įvaikinti J. K. (b.l. 41-44).

62013-12-09 išvadoje Nr. VT2-1507 Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad nėra įstatyme numatytų kliūčių E. D. įvaikinti ir ji yra pasirengusi įvaikinti J. K.. (b.l. 32-33)

7Institucijos, duodančios išvadą byloje, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-12-30 išvadą Nr. VT2-826 (b.l. 47-48) ir prašė tenkinti pareiškėjos pareiškimą. Nurodė, kad nėra kliūčių pareiškėjai E. D. įvaikinti J. K..

82013-12-30 išvadoje Nr. VT2-826 Alytaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad nėra įstatyme numatytų kliūčių E. D. įvaikinti J. K. ir įvaikinimas geriausiai atitiks nepilnametės J. K. interesus, jos teisę turėti tėvus, gauti tinkamą auklėjimą ir išsilavinimą.

9Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, raštu gautas prašymas bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

10Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai nurodė, jog sutinka, kad J. K. būtų įvaikinta E. D. ir E. D. būtų pripažinta J. K. motina (b.l. 38-40).

11Pareiškimas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 straipsniuose nurodyta šeimos padėtis visuomenėje – ji pripažįstama visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai ir interesai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – užauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Vaiko kilmė, nustatyta CK 3.137-3.140 straipsniuose nurodyta tvarka, parodo vaiko biologinę kilmę. Pagal įstatymą įregistruota vaiko kilmė sukelia visas CK ir kituose įstatymuose nustatytas vaikų ir tėvų tarpusavio teises ir pareigas. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tokios pačios teisės ir pareigos kaip vaiką ir jo biologinius tėvus (CK 3.227 str. 2 d.). Taigi, įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises ir pareigas ir baigiasi visos įstatyme nustatytos vaiką ir jo biologinius tėvus siejančios teisės ir pareigos.

13Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata, kad vaikas gali visapusiškai ir deramai bręsti tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Minėtos konvencijos 22 straipsnio 3 dalyje valstybės dalyvės susitarė, kad laikinai ar visam laikui netekęs savo šeimos aplinkos vaikas turi gauti alternatyvią priežiūrą, kuria laikomas ir įvaikinimas.

14Iš byloje esančio J. K. gimimo liudijimo kopijos AA Nr. ( - ) (b.l. 5), 2009-10-19 gimimo įrašo Nr. 215 kopijos (b.l. 4) matyti, jog J. K., gim. ( - ), motina I. K., tėvas nenurodytas.

15Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-39-292/2013 kopija patvirtina, kad I. K. neterminuotai apribota motinos valdžia dukters J. K. atžvilgiu (b.l. 6-9).

16Taigi, nepilnametė J. K. yra netekusi savo šeimos aplinkos. Pripažįstama, kad būtina darnios vaiko raidos sąlyga yra augti šeimos aplinkoje, laimės, meilės, abipusio supratimo aplinkoje. CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko interesais. Vaiko interesų akivaizdžiai neatitinka įvaikinimas, kurio tikslas yra ne užauginti vaiką šeimoje ir parengti jį savarankiškai gyventi visuomenėje, bet gauti materialiosios ar moralinės naudos ir panašiai. Iš dviejų įvaikinimo tikslo aspektų: pirma, patenkinti vyro ir moters troškimą turėti visavertę šeimą – užauginti šeimoje vaikų ar papildyti šeimą, ir antra, sudaryti sąlygas vaikui saugiai, apsuptam meilės, laimės būti išaugintam ir parengtam savarankiškai gyventi visuomenėje, įstatyme teikiama pirmenybė antrajam, nes svarbiausiais laikomi vaiko interesai. Visuotinai pripažinta Konstitucijoje, tarptautiniuose susitarimuose ir įstatymuose įtvirtinta pagrindinė vaiko interesų kryptis – augti ir būti aklėjamam šeimoje. Šiuo atveju vaiko – J. K. - interesai sutampa su asmens, siekiančio įvaikinti – E. D. – interesais, ką patvirtina ne tik teismo posėdžio metu pareiškėjos bei išvadą duodančių institucijų atstovų duoti paaiškinimai, bet ir byloje esantys rašytiniai įrodymai: Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-10-17 rašto Nr. VT2-1253 dėl informacijos apie galimą įvaikinti vaiką ir jo priedų kopijos (b.l. 10-14), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-01-10 rašto Nr. S-184 dėl šeimos įtraukimo į apskaitą kopija (b.l. 26), 2013-12-09 Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada Nr. VT2-1507 (b.l. 32-33), Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-12-16 išvada dėl J. K. įvaikinimo Lietuvos Respublikos pilietei E. D. (b.l. 41-44), Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-12-30 išvada Nr. VT2-826 (b.l. 47-48), kiti byloje esantys įrodymai.

17Iš 2012-12-06 VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ išvados Nr. PPI12(12)-47 dėl E. D. pasirengimo įvaikinti vaiką matyti, kad pareiškėja įvaikinimui yra tinkamai pasiruošusi (b.l. 23-25).

18Byloje esantis medicininis pažymėjimas patvirtina, kad pareiškėja pagal savo sveikatos būklę gali įvaikinti vaiką (b.l. 16).

19Iš 2013-08-28 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad pareiškėjai ir jos motinai M. D. nuosavybės teise priklauso 115,44 kv. m ploto butas, esantis adresu ( - )unikalus Nr. ( - )(b.l. 21-22), pareiškėjos motina sutinka, kad jos dukters E. D. įvaikintas vaikas gyventų jai ir jos dukteriai nuosavybės teise priklausančiame bute (b.l. 27).

20Byloje esanti pažyma apie E. D. išmokas ir pajamas patvirtina, kad pareiškėjos pajamos yra pakankamos (b.l. 20).

21Pareiškėja yra materialiai aprūpinta, sveika, neturi žalingų įpročių. Pareiškėja gyvena jai ir jos motinai priklausančiame bute, kur yra sudarytos visos sąlygos vaikui augti, tobulėti, žaisti. Vaiko teisių apsaugos tarnybos pateikė teismui išvadas, kad pareiškėja yra pasirengusi įvaikinti J. K., todėl nėra kliūčių įvaikinimui.

22Ištyrus bylos rašytinius įrodymus ir išklausius teismo posėdyje visų dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, konstatuotina, kad pareiškėja E. D. turi tinkamas sąlygas įvaikinimui ir yra deramai pasirengusi įvaikinti J. K..

23Pareiškėja nurodė, kad nepilnametė J. K. šiuo metu gyvena Alytaus apskrities sutrikusio vystymo kūdikių namuose ir prašė teismo leisti sprendimą vykdyti skubiai. Tokiam pareiškėjos prašymui pritarė ir teismo posėdyje dalyvavusios Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė, atstovavusi ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė.

24CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant ypatingoms aplinkybėms. Teismas mano, kad šiuo atveju yra svarbi aplinkybė leisti sprendimą vykdyti skubiai, nes tik įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėja galės pasiimti nepilnametį vaiką J. K. iš jos dabartinės gyvenamosios vietos Alytaus apskrities sutrikusio vystymo kūdikių namų. Todėl teismas, gindamas viešąjį interesą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, leidžia skubiai vykdyti sprendimą.

25Bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. 28,14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš pareiškėjos (CPK 96 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.209, 3.210. 3.214, 3.217, 3.220, 3.228 straipsniais, CPK 5, 79, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Įvaikinti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )ir pripažinti E. D., a.k. ( - ) gim. ( - ), Trakuose, nepilnametės J. K., a .k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) (gimimo liudijimas AA Nr. ( - ), išduotas Alytaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus ( - )), motina, o J. K. pripažinti E. D. dukterimi.

29Suteikti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )vardą ir pavardę – J. D..

30Sprendimą vykdyti skubiai.

31Priteisti iš E. D. 28 Lt 14 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. pareiškėja E. D. prašė įvaikinti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( -... 3. Pareiškėja nurodė, kad gyvena adresu ( - ), erdviame, tvarkingame 115 kv. m... 4. Institucijų, duodančių išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės... 5. 2013-12-16 išvadoje Nr. S-5388 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 6. 2013-12-09 išvadoje Nr. VT2-1507 Trakų rajono savivaldybės administracijos... 7. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Alytaus rajono savivaldybės... 8. 2013-12-30 išvadoje Nr. VT2-826 Alytaus rajono savivaldybės administracijos... 9. Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų... 10. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities sutrikusio... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 straipsniuose nurodyta šeimos... 13. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata,... 14. Iš byloje esančio J. K. gimimo liudijimo kopijos AA Nr. ( - ) (b.l. 5),... 15. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-39-292/2013... 16. Taigi, nepilnametė J. K. yra netekusi savo šeimos aplinkos. Pripažįstama,... 17. Iš 2012-12-06 VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ išvados Nr.... 18. Byloje esantis medicininis pažymėjimas patvirtina, kad pareiškėja pagal... 19. Iš 2013-08-28 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų... 20. Byloje esanti pažyma apie E. D. išmokas ir pajamas patvirtina, kad... 21. Pareiškėja yra materialiai aprūpinta, sveika, neturi žalingų įpročių.... 22. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus ir išklausius teismo posėdyje visų... 23. Pareiškėja nurodė, kad nepilnametė J. K. šiuo metu gyvena Alytaus... 24. CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant... 25. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. 28,14 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.209, 3.210. 3.214, 3.217, 3.220, 3.228... 27. pareiškimą tenkinti.... 28. Įvaikinti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )ir pripažinti E. D., a.k. ( - )... 29. Suteikti J. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - )vardą ir pavardę – J. D..... 30. Sprendimą vykdyti skubiai.... 31. Priteisti iš E. D. 28 Lt 14 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...