Byla 2-1023-850/2011
Dėl skolos priteisimo, A. S. priešieškinį A. F. dėl sandorio iš dalies pripažinimo negaliojančiu

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, sekretoriaujant Irenai Žumajevienei, dalyvaujant ieškovui A. F., jo atstovui advokatui Piotrui Orlovui, atsakovui A. S., jo atstovei advokatei Stanislavai Jorudienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal A. F. ieškinį A. S. dėl skolos priteisimo, A. S. priešieškinį A. F. dėl sandorio iš dalies pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 80000 Lt, atsakovui paskolintų pagal 2004 m. balandžio 30 d. paskolos sutartį, palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad lankydamas ligoninėje seserį susipažino su atsakovu, iš kurio sužinojo, kad jis turi teisę atgauti žemę bet kurioje Lietuvos vietoje, sutarė, kad atsakovas atkurti nuosavybės teises į žemę paprašytų Vilniaus rajone, su atsakovu sutarė, kad pastarasis parduos jam 1 ha žemės už 80000 Lt, tuo tikslu 2004 m. balandžio pabaigoje perdavė atsakovui 30000 Lt avansą, o iki tų metų rudens per kelis kartus perdavė likusią sumą. Supratęs, kad gali neatgauti pinigų, atsakovui sutinkant, 2004 m. spalio mėn. pabaigoje, paskolos sutartį surašė atgaline data. Teismo posėdžio metu ieškovas teigė, kad visus klausimus, susijusius su žemės nuosavybe, tvarkyti jam buvo pavedęs atsakovas, tačiau kai tai buvo išspręsta ir ieškovas jau buvo visą sutartyje numatytą sumą perdavęs atsakovui, pastarasis žemės sklypą pardavė kitam asmeniui be jo žinios. Teigia 2004-04-30 pirmąją 30000 Lt sumą atsakovui savo automobilyje perdavęs kaip rankpinigius, po to 2004-06-16 atsakovui perdavė 8000 Lt, 2004-06-17 perdavė 15000 Lt, 2004-07-01 perdavė 25000 Lt, o likusius 2000 Lt perdavė kiek vėliau. Nė karto perduodant pinigus jų perdavimo-priėmimo akto nesurašė. Minimą paskolos sutartį dviem egzemplioriais ranka surašė jo žmona, palikdama vietos atsakovui įrašyti savo vardą ir pavardę. Sutartis buvo pasirašyta atsakovo bute prie autobusų stoties, ją pasirašant liudytojų nebuvo.

4Atsakovas priešieškiniu prašo 2004-04-30 tarp jo ir ieškovo sudarytą 80000 Lt paskolos sutartį panaikinti, nes tokios pinigų sumos iš ieškovo niekada nėra gavęs. Teigia 2004 m. pavasarį iš ieškovo pasiskolinęs 30000 Lt butui pirkti ir įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti. Pinigus iš ieškovo skolinosi žinodamas, kad turės galimybę juos grąžinti, nes jo vardu turėjo būti atkuriama nuosavybės teisė į žemę. Jokios sutarties su ieškovu perduodant pinigus nepasirašė, tik po kokio mėnesio ieškovas jam davė pasirašyti kažkokius dokumentus, paaiškinęs, kad pasirašo dėl to, kad paimti pinigai. Gerai žino, kad jokios sumos sutartyje nebuvo įrašyta. Visos sutarties net neperskaitė. Jis yra ligotas, dėl fizinės ir psichinės būklės negali gerai visko suprasti. Paskolos sutartyje jokie tarpiniai pinigų mokėjimai nėra nurodyti, jis sutartyje nurodytos sumos niekad negavo, taigi šis sandoris yra tariamas. Ieškovas žinojo apie jo negalią ir jo parašą sutartyje išgavo apgaulės būdu. Tokiu būdu sutartis turi būti pripažinta negaliojančia CK 1.80 str., 1.86 str., 1.89 str., 1.90 str. pagrindais. Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad jam gulint ligoninėje psichikos ligų skyriuje, bei kalbantis su ieškovo seserimi, kuri irgi ten gydėsi, jam prakalbus apie finansines problemas, ši moteris paskambino ieškovui. Šiam atėjus ligoninės koridoriuje jis sutarė, kad atsakovas atneš išvadą dėl žemės. Jam būnant ligoninėje ieškovas davė jam 2000 Lt, po to dar 15000 Lt, tai tuos 15000 Lt paprašė kad pasaugotų ligoninėje. Vėliau prašė ieškovo perduoti likusius sutartus pinigus, kuriuos gavo jau išėjus iš ligoninės. Paprašė kad gautus pinigus pasaugotų B. Už tuos 30000 Lt gautų pinigų žadėjo ieškovui žemės dalį, tačiau kai jį padegė, žemės ieškovui neatidavė. Kalbos, kad už žemę gaus 80000 Lt su ieškovu niekada nebuvo. Sutartį dėl 30000 Lt sumos rašė ieškovas bare prie autobusų stoties dar jam gulint ligoninėje, kai buvo gavęs tik 17000 Lt, joje buvo įrašyta 30000 Lt suma, sutartis buvo parašyta ant vieno lapo. Šią sutartį jis turėjo, tačiau ji sudegė gaisro metu. Ant tuščio popieriaus lapo jis pasirašė savo bute, šie lapai liko ieškovui.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

6Ieškinys grindžiamas tarp šalių 2004 m. balandžio 30 d. sudaryta paskolos sutartimi (c/b L2-1021-140/2008, b.l. 3-4), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 80000 Lt, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2004-12-01. Ieškovas teigia minimą sumą atsakovui perdavęs per keletą kartų, pinigų pardavimo metu jokios sutarties ir pinigų perdavimo-priėmimo akto nesurašęs, tik kilus abejonių dėl atsakovo sąžiningumo, minimą sutartį sudarė atgaline data. Ieškovas teigia, kad faktiškai sutartis surašyta ir pasirašyta 2004 m. spalio mėn. pabaigoje. Atsakovas teigia, kad sutarties, kurioje būtų buvę nurodyta, jog jis skolinasi 80000 Lt, niekada su ieškovu nesudarė, yra tik pasirašęs ant tuščių popieriaus lapų, tai atsitiko maždaug po mėnesio kai išėjo iš ligoninės. Sutinka, kad iš viso iš ieškovo 2004 metais gavo 30000 Lt, kuriuos nėra grąžinęs.

7Paskolos sutartis yra realinė, taigi ji pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (( - ) str.), įrodyti turi tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Ieškovas teigia pinigus atsakovui perdavęs dalimis, didžiąją jų dalį perdavęs po datos, kuria surašyta sutartis, taigi jam tenka įrodyti, kad visa sutartyje nurodyta pinigų suma buvo perduota atsakovui. Jokių objektyvių tai pagrindžiančių įrodymų ieškovas nepateikė, nė vieno pinigų perdavimo-priėmimo akto nesurašė. Teisme liudijusi ieškovo sutuoktinė A. F. teigė, kad pinigai buvo skolinami atsakovui pasitikėjimo pagrindu, nors ji tam ir nepritarė, nes analogiškų problemų yra turėję ir anksčiau. Minima liudytoja irgi nepatvirtino mačiusi konkrečius pinigų perdavimo atsakovui faktus. Paskolos sutartyje pinigų skolinimo faktai minimi esamuoju laiku – „paskolinu“, „pasiskolinu“. Vertinant paskolos sutartį lingvistine prasme, bei jos sudarymo ir byloje nustatytų faktinių jos vykdymo aplinkybių kontekste, matyti, kad minimoje sutartyje nurodytu laiku realiai pinigai dar nebuvo perduoti atsakovui, ar perduota tik jų dalis. Ieškovo nurodytos konkrečios pinigų davimo sumų atsakovui datos nėra niekuo pagrįstos, o ieškovo nurodyta aplinkybė, kad visą sutartyje numatytą sumą jis perdavė atsakovui dar neįgijęs jokių nuosavybės teisių į žemę, dėl kurios perleidimo, kaip nustatyta byloje, tarėsi su atsakovu, nelogiška nei verslo, nei aplamai atsargaus ir rūpestingo asmens veiksmų prasme. Aplinkybė, kad atsakovas ieškovui buvo suteikęs įgaliojimą tvarkyti jo vardu žemės nuosavybės klausimus, nėra pagrindas sumokėti visą sumą už šią žemę, net jei tokia suma ir buvo sutarta, ką atsakovas kategoriškai neigia. Nors ieškovas nurodo, kad paskutinę 25000 Lt sumą iš likusios perduoti pagal sutartį atsakovui perdavė 2004-07-01, įgaliojimas atsakovo jam buvo išduotas tik 2004-07-21, taigi ieškovui nebuvo jokio loginio pagrindimo perduoti visus sutartyje numatytus pinigus iki tol. Ieškovo teiginys, kad visą sutartyje nurodytą sumą atsakovui perdavęs be jokio tai patvirtinančio dokumento pasitikėjimo pagrindu, kelia pagrįstų abejonių - ieškovas su atsakovu susipažino gydymo įstaigos specializuotame skyriuje, iki tol su juo nebuvo pažįstamas, bendravimo laikotarpis nebuvo didelis. Aplinkybė, kad sudaroma sutartis jam naudinga, negali eliminuoti asmens budrumo dėl kitos sutarties šalies galimo savo įsipareigojimų neįvykdymo.

8Atsakovas nuo pat ginčo pradžios nuosekliai teigia iš ieškovo iš viso gavęs tik 30000 Lt. Aplinkybę, kad tokią sumą iš ieškovo skolino atsakovas, patvirtino liudytoja M. B., paaiškinusi, jog apie šią sumą jai kalbėjo atsakovas, be to, jo paprašyta apie 15-16 tūkst. litų sumą saugojo savo namuose apie 0,5-1 metus. L. V. K parodė, kad atsakovas jam ne kartą yra minėjęs, kad iš ieškovo pasiskolino 30000 Lt, kad juos grąžins kai turės pinigų, taip pat teigęs, kad ieškovas iš A. S. reikalaująs 80000 Lt. L. S. I. parodė, kad atsakovas jai yra teigęs, kad ieškovas dalimis jam sumokėjo 30000 Lt. Sužinojusi, kad ieškovas grasina atsakovui dėl negrąžintų pinigų, jam paskambino. A. F. jai paaiškinęs, kad 30000 Lt suma yra didelė ir jis norįs ją atgauti. Iš VĮ „Tauragės ligoninė“ rašto matyti, kad atsakovas nuo 2004-03-29 iki 2004-04-30 gydėsi šios gydymo įstaigos Psichiatrijos skyriuje ir šio gydymo metu buvo vienai nakčiai padėjęs pinigus į skyriaus seifą (t. 2, b.l. 39). Nors minimame rašte nenurodyta konkreti pinigų suma, įvertinant tai, kad atsakovo atstovės rašte šiai gydymo įstaigai (t.2, b.l. 38) minima 15000 Lt suma, kuri gydymo įstaigos rašte nepaneigta, darytina išvada, kad analogiška suma ir buvo saugoma, kas visiškai sutampa su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis dėl pinigų gavimo iš ieškovo sumų ir datų. Jokių duomenų apie tai, kad atsakovas būtų gavęs didesnę nei pats nurodo sumą iš ieškovo, juos kur tai investavęs, padėjęs į banko įstaigą ar pan., nėra. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad bylą nagrinėjant kitos sudėties teismui jis niekada nėra sakęs, kad paskolino ieškovui tik 30000 Lt, o tokią sumą nurodė tik kaip kompromisinę siekiant taikiai užbaigti ginčą, vienok, visų bylos aplinkybių kontekste, tokia didelė nuolaida atsakovui atrodo nepagrįstai didelė. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek bylą nagrinėjant teisme ne kartą teigė, kad pinigus atsakovui skolino kaip avansą ar rankpinigius už tai, kad atsakovas, atstačius jo vardu nuosavybę į žemę Vilniaus rajone, dalį jos perleis ieškovui. Tai įrodo ir atsakovo ieškovui 2004-06-17 ir 2004-07-21 suteikti įgaliojimai, kurie vėliau atsakovo buvo panaikinti. Savo prasme avansas ar rankpinigiai nėra visos pinigų dalies už sandorį sumokėjimas kitai sandorio šaliai. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų sutarę už sandorį sumokėti didesnę nei 80000 Lt sumą, todėl ir šia prasme laikytina, kad ieškovas perdavė atsakovui pinigų dalį iš sutartyje numatytos galutinės sumos, kurią ieškovas pats įvardija kaip avansą ar rankpinigius, t.y. atsakovo nurodytą 30000 Lt sumą. Tokiu būdu laikytina įrodyta, kad atsakovas gavo mažiau pinigų, nei nurodyta paskolos sutartyje. Nurodytų aplinkybių pagrindu 2004 m. balandžio 30 d. sutartis pripažintina sudaryta dėl faktiškai gautos 30000 Lt pinigų sumos (CK 6.875 str. 3 d.). Atsakovui neįrodžius, kad šią sumą jis grąžino ieškovui, ji priteistina ieškovui iš atsakovo.

9Priešieškinį atsakovas grindžia LR CK 1.80 straipsniu, 1.86 straipsniu, 1.89 straipsniu, 1.90 straipsniu, t. y. kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris, dėl akių sudarytas sandoris, sandoris sudarytas asmens, negalėjusio suprasti savo veiksmų, sudarytas suklydus ir sudarytas apgaulės būdu, tačiau visi šie atsakovo nurodyti sandorių negaliojimo pagrindai negali būti vienu metu. Negalima situacija, kad asmuo ir nesuprastų savo veiksmų esmės, ir būtų suklaidintas ir apgautas ir sudarytų tariamą sandorį tuo pačiu metu. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas sprendžia, kad tarp šalių sudaryta sutartis negali būti pripažinta negaliojančiu sandoriu priešieškinyje nurodytais pagrindais. Atsakovas esminiai nepagrindė, kodėl sandoris turi būti pripažintas kitais jo nurodytais pagrindais, tik plačiau pasisakė, kodėl tarp šalių sudaryta sutartis turėtų būti panaikinta CK 1.89 straipsnio pagrindu. Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos A. T. yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009). Nors byloje nustatyta, kad sutartis sudaryta tuo metu, kai atsakovas dėl psichikos sutrikimo gydėsi ligoninėje, negalima teigti, kad jis tuo metu nesuprato savo veiksmų reikšmės, bei galimų tokių veiksmų pasekmių. Byloje nustatyta, kad atsakovas dalį pinigų iš ieškovo gavo dar būdamas gydymo įstaigoje, tačiau iš jo veiksmų – gautus pinigus paprašė pasaugoti ligoninės personalo, su ieškovu iš gydymo įstaigos vyko aptarti sutarties sąlygų, pats teigia gerai prisimenąs visas reikšmingas sandorio aplinkybes – darytina išvada, kad jis atliko logiškus, apgalvotus veiksmus. Iš ligoninės atsakovas buvo išrašytas tą dieną, kuria datuota ginčijama sutartis, apie šią datą, tiek ieškovo, tiek atsakovo teigimu, jam ir buvo perduota pinigų dalis iš ieškovo, taigi jo psichinė būklė tuo metu jau turėjo būti pagerėjusi. Tai patvirtina ir ekspertizės aktas (t. 1, b.l. 91-93), iš kurio matyti, kad tiek 2004-04-30, tiek ekspertizės atlikimo metu (2009-07-09) atsakovas pakankamai suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos valdyti. Be to, byloje nustatyta, to neneigia ir proceso dalyviai, kad faktiškai sutartis sudaryta atgaline data, taigi jau praėjus kuriam laikui po to, kai atsakovas buvo išrašytas iš gydymo įstaigos, kai jo būklė objektyviai turėjo būti dar labiau pagerėjusi.

10Teismas nenustatė ir kitų atsakovo nurodytų sandorių negaliojimo pagrindų. Vertinant sutarties turinį, negalima teigti, kad ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Nors iš sutarties turinio matyti, kad sutarties šalių tikslai galimai buvo sukurti ne paskolos, bet žemės pirkimo-pardavimo teisinius santykius, nėra jokio pagrindo teigti, kad šiuo sandoriu buvo siekta apeiti įstatymą, padaryti kam nors žalos ar pan., taigi duomenų, kad ši sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms, ar šis sandoris tariamas, nėra. Kiekviena iš sutarties šalių stengėsi sukurti sau naudingus teisinius santykius, ginčas kilo tik jos vykdymo stadijoje.

11Atsakovas priešieškinyje teigia, kad pasirašė ant sutarties, kurioje nebuvo įrašyta pinigų suma. Iš sutarties turinio matyti, kad joje keturis kartus atsakovo ranka įrašyta jo vardas ir pavardė ir du kartus atsakovo pasirašyta. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus ekspertizės akto (t. 1, b.l. 80-81) matyti, kad rankraštinius įrašus „A. S.“ parašė bei pasirašė A. S.. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovas jau teigė, kad jis pasirašė tik ant trijų tuščių popieriaus lapų, kuriuose jokio teksto aplamai nebuvo, taip pat teigė, kad ieškovas jam dar gulint ligoninėje buvo surašęs savo ranka kitą sutartį, kurioje buvo įrašyta 30000 Lt suma. Aplinkybę, kad matė sutartį su įrašyta 30000 Lt suma patvirtino liudytojos M. B. ir S. I., tačiau liudytoja A. F. teigė paskolos sutartį surašiusi dviem egzemplioriais ir ieškovas vieną egzempliorių tikrai paliko atsakovui. Vertinant sutarties tekstą matyti, kad 80000 Lt suma skaičiais ir žodžiais nurodyta keturis kartus, vizualiai nesimato, kad suma būtų įrašyta vėliau, t.y. kitu rašikliu, kita rašysena ir pan. Atsakovas neįrodė savo teiginio, kad jis realiai turėjo ir kito teksto sutarties egzempliorių, todėl sandorio pripažinti negaliojančiu CK 1.90 ir 1.91 straipsnių pagrindais taip pat nėra teisinio pagrindo. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių priešieškinis atmestinas.

12LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas - iš atsakovo ieškovo naudai priteistina penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 30000 litų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2008-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 1d., 2 d.). Ieškovo reikalavimai patenkinti 37,50 procentų. Ieškovas sumokėjo 2400 Lt žyminį mokestį (t. 1, b.l. 5, c.b. Nr. L2-1021-140/2008, b.l. 10), todėl iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 900 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas civilinėje byloje buvo atstovaujamas advokato, jis už atstovavimą pirmos instancijos teisme advokatui sumokėjo 3025 Lt (t. 2, b.l. 4). Įvertinant tai, kad ieškovas advokato buvo atstovaujamas penkiuose teismo posėdžiuose, teismas sprendžia, kad ieškovo atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Žin., 2004, Nr. 54-1845) todėl, įvertinant ieškovo patenkintų reikalavimų dalį, jam iš atsakovo priteistina 1134 Lt advokato pagalbai apmokėti.

14Iš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos rašto (t. 1, b.l. 135) matyti, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 1446,83 Lt – 1046,83 Lt rašysenos ekspertizės išlaidos, 400 Lt už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą pirmos instancijos teisme. Atsakovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (t. 1, b.l. 21-22) todėl, vadovaujantis LR CPK 96 str. 3 d., iš ieškovo, proporcingai atmestai jo ieškinio reikalavimo daliai, priteistina 654 Lt už rašysenos ekspertizės atlikimą ir 250 Lt atstovavimo išlaidų. Likusi 392,83 Lt suma už ekspertizės atlikimą ir 150 Lt atstovavimo išlaidų, padengtina iš valstybės biudžeto.

15Vadovaudamasis Lietuvos ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Pripažinti, kad 2004 m. balandžio 30 d. tarp A. F., a.k. ( - ) ir A. S., a.k. ( - ) sudaryta 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) paskolos sutartis.

18Priteisti iš atsakovo A. S., a.k. ( - ) ieškovo A. F., a.k. ( - ), naudai 30000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) skolą, penkis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2008-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 900,00 Lt (devynis šimtus litų) žyminį mokestį ir 1134 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt keturis litus) advokato pagalbai apmokėti.

19Priteisti iš A. F., a.k. ( - ), valstybei 654 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt keturis litus) už rašysenos ekspertizės atlikimą ir 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.

20392,83 Lt (tris šimtus devyniasdešimt du litus ir 83 ct) už rašysenos ekspertizės atlikimą ir 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų, padengti iš valstybės biudžeto.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priešieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal A. F. ieškinį... 3. Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 80000 Lt,... 4. Atsakovas priešieškiniu prašo 2004-04-30 tarp jo ir ieškovo sudarytą 80000... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.... 6. Ieškinys grindžiamas tarp šalių 2004 m. balandžio 30 d. sudaryta paskolos... 7. Paskolos sutartis yra realinė, taigi ji pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar... 8. Atsakovas nuo pat ginčo pradžios nuosekliai teigia iš ieškovo iš viso... 9. Priešieškinį atsakovas grindžia LR CK 1.80 straipsniu, 1.86 straipsniu,... 10. Teismas nenustatė ir kitų atsakovo nurodytų sandorių negaliojimo pagrindų.... 11. Atsakovas priešieškinyje teigia, kad pasirašė ant sutarties, kurioje nebuvo... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 13. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 14. Iš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos rašto (t.... 15. Vadovaudamasis Lietuvos ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Pripažinti, kad 2004 m. balandžio 30 d. tarp A. F., a.k. ( - ) ir A. S., a.k.... 18. Priteisti iš atsakovo A. S., a.k. ( - ) ieškovo A. F., a.k. ( - ), naudai... 19. Priteisti iš A. F., a.k. ( - ), valstybei 654 Lt (šešis šimtus... 20. 392,83 Lt (tris šimtus devyniasdešimt du litus ir 83 ct) už rašysenos... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priešieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...