Byla e2-8091-998/2018
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovo D. K. (D. K.) ieškinį atsakovei S. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: nustatyti nepilnamečio sūnaus A. K. gyvenamąją vietą su ieškovu D. K.; neterminuotai apriboti S. V. motinos valdžią į sūnų A. K.; priteisti iš atsakovės S. V. nepilnamečiui sūnui A. K. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200,00 Eur, juos indeksuojant teisės aktų nustatyta tvarka, nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki sūnaus pilnametystės.

5Teismo 2018-05-31 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – iš atsakovės priteistas laikinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui, periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Eur nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

62018-09-06 perengiamojo teismo posėdžio metu šalys pateikė taikos sutartį.

7Teismas

konstatuoja:

8iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad D. K. ir S. V. 2018-09-06 pasirašė taikos sutartį.

9Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Iš pateiktos teismui tvirtinti taikos sutarties matyti, jog šalys abipusių nuolaidų būdu išsprendė kilusį ginčą. Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta. Šalims CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Todėl šalių prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

10Pažymėtina, jog, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

11CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Šiuo atveju atsižvelgiant į tai, jog šalys pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nebetikslingas, todėl yra pagrindas 2018-05-31 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293-295 straipsniais, teismas,

Nutarė

13prašymą patenkinti.

14Patvirtinti tarp ieškovo D. K. (D. K.), asmens kodas (duomenys neskelbtini), gyv. adresu (duomenys neskelbtini), ir atsakovės S. V., asmens kodas ( - ), (duomenys neskelbtini), 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė civilinę bylą Nr. e2-8091-998/2018 pagal ieškovo D. K. (D. K.) ieškinį atsakovei S. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose baigti taikos sutartimi tokiomis sąlygomis:

  1. Šalys (ieškovas D. K. (D. K.) ir atsakovė S. V.) susitarė nepilnamečio sūnaus A. K. (K.), gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu D. K. (D. K.).
  2. Atsakovė S. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini), įsipareigoja mokėti nepilnamečiui sūnui A. K. (K.), gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Eur (du šimtus eurų), juos indeksuojant teisės aktu nustatyta tvarka, nuo 2018 m. birželio 1 d. iki jo pilnametystės.
  3. Šalys (ieškovas D. K. (D. K.) ir atsakovė S. V.) susitarė, kad išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. K. (K.), gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), S. V. mokės kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos ieškovui D. K. (D. K.), kuris skiriamas šių piniginių lėšų administratoriumi.
  4. Šalys (ieškovas D. K. (D. K.) ir atsakovė S. V.) atsižvelgiant į tai, kad atsakovė S. V. šiuo metu (duomenys neskelbtini), susitarė klausimo dėl jos bendravimo su nepilnamečiu sūnumi šia taikos sutartimi nespręsti.
  5. Ieškovas D. K. (D. K.), sudarant taikos sutartį, kitų ieškinio reikalavimų atsisakė.
  6. Šalims byloje teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba ir bylinėjimosi išlaidų šalys neturi.
  7. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, išdėstytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, šalims yra žinomos ir šalių yra suprastos. Ieškovui žinoma, kad, teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo jis nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
  8. Šalys supranta ir žino, kad pasikeitus aplinkybėms, jos turi teisę kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos, išlaikymo dydžio ir formos bei bendravimo tvarkos pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.169, 3.201 straipsnių nuostatas.
  9. Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią. Prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-8091-998/2018 nutraukti. Bylą prašo išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

15Šalims taikos sutarties sudarymo bei jos patvirtinimo, o taip pat civilinės bylos nutraukimo sąlygos ir teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 294 straipsnyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.985 straipsniuose, yra žinomos.

16Šalims suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

17Civilinę bylą Nr. e2-8091-998/2018 pagal ieškovo D. K. (D. K.) ieškinį atsakovei S. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, nutraukti.

18Civilinėje byloje Nr. e2-8091-998/2018 pagal ieškovo D. K. (D. K.) ieškinį atsakovei S. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones įsiteisėjus nutarčiai panaikinti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai