Byla 2-532-772/2013
Dėl svarbios priežasties

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Erikai Andrulienei,

3dalyvaujant ieškovų Šiaulių m. savivaldybės ir administracijos atstovei L. S., atsakovo UAB Šiaulių būstas atstovui D. S., trečiojo asmens AB Šiaulių energija atstovui A. S., neatvykus atsakovo UAB Pastatų priežiūros tarnyba atstovui, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, nedalyvavimas nelaikytinas dėl svarbios priežasties,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Šiaulių m. savivaldybės ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams: UAB Šiaulių būstas ir UAB Pastatų priežiūros tarnyba dėl 2012-06-29 šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo AB Šiaulių energija.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012-10-01 priimtas ieškovų Šiaulių m. savivaldybės ir administracijos ieškinys atsakovams: UAB Šiaulių būstas ir UAB Pastatų priežiūros tarnyba dėl 2012-06-29 šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo AB Šiaulių energija. Vėliau 2013-02-12 priimtas ir ieškinio patikslinimas.

7Ieškovų, atsakovų ir trečiojo asmens atstovai 2013-05-27 teismo posėdžio metu pateikė teismui šalių 2013-05-27 sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kurią prašė teismo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Atstovai nurodė, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

8Šalių prašymas tenkintinas.

9Šalys, bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir iki galutinio sprendimo priėmimo byloje, gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų ir atsakovų bei trečiojo asmens sudaryta taikos sutartis atitinka šalių interesus, imperatyvias įstatymo nuostatas ir viešąjį interesą, taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. Teismui patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, nespręstinas žyminio mokesčio klausimas, nes byla baigiama nepriėmus teismo sprendimo. Todėl sprendžiant žyminio mokesčio klausimą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimui taikytina teisės doktrinoje pripažįstama priežasties teorija, pagal kurią bylinėjimosi išlaidų (tiek dėl žyminio mokesčio, tiek dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti) atlyginimas atsiranda tik vykstant teisminiam nagrinėjimui. Taip pat nespręstinas ir pašto išlaidų atlyginimo klausimas byloje, kadangi šios išlaidos neviršija nustatyto minimumo (CPK 96 str. 6 d.).

10 Išaiškintina šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293-295 str.,

Nutarė

12 1. Patvirtinti 2013 m. gegužės 27 d. sudarytą ieškovų Šiaulių m. savivaldybės (į/k 111109429, buv. Vasario 16 - osios g. 62, Šiauliuose), Šiaulių m. savivaldybės administracijos (į/k 188771865, buv. Vasario 16 - osios g. 62, Šiauliuose) ir atsakovų UAB Pastatų priežiūros tarnyba (į/k 3026869621, buv. Smolensko g. 10, Vilniuje), UAB Šiaulių būstas (į/k 144619514, buv. Žemaitės g. 20, Šiauliuose) bei trečiojo asmens AB Šiaulių energija (į/k 245358580, buv. Pramonės g. 10, Šiauliuose) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

13,, TAIKOS SUTARTIS

14

15(C. b. Nr. 2-532-772/2013)

16Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjos L. S., veikiančios pagal 2012 m. lapkričio 14 d. Įgaliojimą Nr. S-2999-11 (toliau - ieškovas),

17Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjos L. S., veikiančios pagal 2012 m. spalio 9 d. Įgaliojimą Nr. S-2645-11 (toliau - ieškovas),

18UAB „Šiaulių būstas“, įm. k. 144619514, Žemaitės g. 20, Šiauliai, atstovaujama įgalioto asmens, direktoriaus D. S. (toliau - atsakovas),

19UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, įm. k. 3026869621, Smolensko g. 10, Vilnius, atstovaujama UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ Šiaulių regiono vadovo K. Č., veikiančio pagal 2013-05-17d. įgaliojimą Nr. 110 (toliau - atsakovas),

20AB „Šiaulių energija“, kodas 245358580, Pramonės g. 10, Šiauliai, atstovaujama įgalioto asmens A. S., veikiančio pagal 2013-01-03 įgaliojimą Nr. SD-22 (toliau - trečiasis suinteresuotas asmuo),

21

22kiekvienas atskirai vadinami šalimi arba bendrai - šalimis, baigia civilinę bylą Nr. 2-532-772/2013) taikos sutartimi ir susitaria dėl tokių sąlygų:

231. Šalys įgyvendindamos LR Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 d. numatytą teisę, baigia civilinę bylą Nr. 2-532-772/2013 taikos sutartimi.

242. Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, bei Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. Įsakymo Nr. A- 1422 18 punktu, įsipareigoja iki 2013 m. lapkričio 1 d. suorganizuoti daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemas šios sutarties pasirašymo dieną prižiūri atsakovas UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, bei, kurių butų ir kitų patalpų savininkai iki 2012 m. birželio 29 d. paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos, nebuvo atsisakę trečiojo asmens AB „Šiaulių energija“ teikiamų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų, ir, kuriuose iki šios sutarties pasirašymo dienos susirinkimas ar balsavimas raštu, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkams buvo siūlyta priimti sprendimą dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, nebuvo suorganizuotas, butų ir kitų patalpų susirinkimus ar balsavimus raštu, dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) parinkimo. Šio punkto nustatytų įsipareigojimų neįvykdymu nelaikomas atvejis, jei atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ atliko visus teisės aktuose nustatytus veiksmus, tačiau ne dėl atsakovo kaltės neįvyko konkretaus namo butų ar kitų patalpų savininkų susirinkimas ir balsavimas raštu. Tokiu atveju atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ privalo turėti visus dokumentus įrodančius konkretaus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų suorganizuoto susirinkimo ir balsavimo raštu procedūras.

253. Vykdant šios sutarties 2 punkte numatytus susirinkimus ar balsavimus raštu atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ privalo pateikti konkretaus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pretendentus į šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus), turinčius Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, kuris suteikia teisę vykdyti šilumos punktų eksploatavimo darbus bei pasiūlymus (paslaugos teikimo sąlygas bei kainą).

264. Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ įsipareigoja pristatyti trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Šiaulių energija“ įvykdytų daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų suorganizuotų susirinkimų bei balsavimų raštu protokolus iki to mėnesio, kai vyko susirinkimas ar balsavimas raštu, paskutinės dienos.

275. Jei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu metu paaiškėja, kad butų ir kitų patalpų savininkai pasirenka šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) trečiąjį suinteresuotą asmenį AB „Šiaulių energija“, atsakovai UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ privalo perduoti AB „Šiaulių energija“ šilumos ir karšto vandens sistemas priežiūrai (eksploatavimui), bei su paslaugos teikimu susijusią dokumentaciją, kuri reikalinga tinkamam paslaugos teikimui, priėmimo - perdavimo aktu.

286. Atsakovas UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ įsipareigoja teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti daugiabučių namų paruošimą naujam šildymo sezonui ir pateikti naujai pasirinktam šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui (eksploatuotojui) bei trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Šiaulių energija“ daugiabučio namo parengties šildymo sezonui aktą iki bus perduodama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra kitam prižiūrėtojui (eksploatuotojui). Atsakovas AB „Pastatų priežiūros tarnyba“ neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto šiame punkte, privalo atlyginti visus nuostolius, kurie kils dėl konkrečių daugiabučių gyvenamųjų namų neparuošimo šildymo sezonui.

297. Ieškovai Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija įsipareigoja, po šios Taikos sutarties įsigaliojimo dienos, nereikšti pretenzijų dėl 2012 m. birželio 29 d. Sutarties, sudarytos tarp atsakovų UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ panaikinimo, bei 2012 m. birželio 29 d. UAB „Šiaulių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų kainų apklausos rezultatų skaičiavimo komisijos protokolo panaikinimo.

308. Atsakovui UAB „Šiaulių būstas“, dėl jo kaltės, nesuorganizavus visų daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ar balsavimų raštu iki 2013 m. lapkričio 1 d., atsakovai UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ privalo perduoti konkrečių daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nesuorganizuotas susirinkimas ir balsavimas raštu šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą) trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Šiaulių energija“, kartu su paslaugos teikimu susijusią dokumentaciją.

319. Trečiasis asmuo AB „Šiaulių energija“ įsipareigoja ne ginčo tvarka atsakovo UAB „Šiaulių būstas“ nurodytam šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų teikėjui, parinktam nustatyta tvarka, perduoti visą su šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra susijusią dokumentaciją dėl konkrečių daugiabučių namų, kuriuos nurodo UAB „Šiaulių būstas“. Ši pareiga neatsiranda, jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisėtai priimtu sprendimu trečiąjį asmenį AB „Šiaulių energija“ pasirenka (yra pasirinkę) šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju.

3210. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi, jei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju yra ir bus pasirinktas atsakovas UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ įsipareigoja iki 2013 m. lapkričio 1 d. sudaryti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį ir karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį šiems pastatams.

3311. Kiekviena šalis apmoka savo turėtas (patirtas) civilinės bylos nagrinėjimo metu bylinėjimosi išlaidas. Teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidas šalys apmoka lygiomis dalimis.

3412. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės.

3513. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė sutarties šalis). Sutartis įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtinta teisme.

3614. Šalys prašo teismo tvirtinti šią taikos sutartį.

3715. Ši taikos sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais, po vieną atsakovams, po vieną ieškovams, vienas trečiajam suinteresuotam asmeniui bei vienas teismui.

3816. Šalių parašai.“

392. Šalims bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

403. Šalims yra aiškios, žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str., 293 str. 5p., LR CK 6.983-6.985 str.

414. Civilinę bylą Nr. 2-532-772/2013 nutraukti.

42Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Erikai Andrulienei,... 3. dalyvaujant ieškovų Šiaulių m. savivaldybės ir administracijos atstovei L.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012-10-01 priimtas ieškovų Šiaulių m.... 7. Ieškovų, atsakovų ir trečiojo asmens atstovai 2013-05-27 teismo posėdžio... 8. Šalių prašymas tenkintinas.... 9. Šalys, bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir iki galutinio sprendimo... 10. Išaiškintina šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str.... 12. 1. Patvirtinti 2013 m. gegužės 27 d. sudarytą ieškovų Šiaulių m.... 13. ,, TAIKOS SUTARTIS... 14. ... 15. (C. b. Nr. 2-532-772/2013)... 16. Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, Vasario 16 - osios 62,... 17. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16 -... 18. UAB „Šiaulių būstas“, įm. k. 144619514, Žemaitės g. 20, Šiauliai,... 19. UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, įm. k. 3026869621, Smolensko g. 10,... 20. AB „Šiaulių energija“, kodas 245358580, Pramonės g. 10, Šiauliai,... 21. ... 22. kiekvienas atskirai vadinami šalimi arba bendrai - šalimis, baigia civilinę... 23. 1. Šalys įgyvendindamos LR Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 d.... 24. 2. Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso... 25. 3. Vykdant šios sutarties 2 punkte numatytus susirinkimus ar balsavimus raštu... 26. 4. Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ įsipareigoja pristatyti trečiajam... 27. 5. Jei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar... 28. 6. Atsakovas UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ įsipareigoja teisės... 29. 7. Ieškovai Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių miesto savivaldybės... 30. 8. Atsakovui UAB „Šiaulių būstas“, dėl jo kaltės, nesuorganizavus... 31. 9. Trečiasis asmuo AB „Šiaulių energija“ įsipareigoja ne ginčo tvarka... 32. 10. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio... 33. 11. Kiekviena šalis apmoka savo turėtas (patirtas) civilinės bylos... 34. 12. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo teisinės... 35. 13. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo... 36. 14. Šalys prašo teismo tvirtinti šią taikos sutartį. ... 37. 15. Ši taikos sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais, po vieną... 38. 16. Šalių parašai.“... 39. 2. Šalims bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.... 40. 3. Šalims yra aiškios, žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir... 41. 4. Civilinę bylą Nr. 2-532-772/2013 nutraukti.... 42. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...