Byla eAS-909-525/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ramūno Gadliausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“, uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“, asociacijos „EEPA“, uždarosios akcinės bendrovės „Coca-Cola HBC Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Sanitex“, uždarosios akcinės bendrovės „Maxima LT“, viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“, uždarajai akcinei bendrovei „Kesko Senukai Lithuania“ dėl sprendimo (jo dalių) panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. VR-17.5-63 (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria panaikinti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Metrail“ pareiškėjui išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai: 2014 m. birželio 9 d. Nr. 1414VI0001-4994-4687, 2014 m. birželio 12 d. Nr. 1414VI0002-4994-4687, 2014 m. liepos 2 d. Nr. 1414VI0003-4994-4687, 2014 m. liepos 9 d. Nr. 1414VI0004-4994-4687, 2014 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1414VI0005-4994-4687, 2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1414VI0006-4994-4687, 2014 m. spalio 1 d. Nr. 1414VI0007-4994-4687, 2014 m. lapkričio 24 d. Nr. 1414VI0008-4994-4687, 2014 m. gruodžio 16 d. Nr. 1414VI0009-4994-4687.

6II.

72017 m. rugsėjo 25 d. pareiškėjas pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti apskųstos Sprendimo dalies galiojimą.

8Pareiškėjas paaiškino, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala ne tik jam pačiam, jo pavedimo davėjams, bet ir aplinkai bei visai pakuočių atliekų tvarkymo sistemai, o palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas praras prasmę, kadangi iki ginčijamo akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas taps iš esmės neįmanomas.

9Pareiškėjo teigimu, 2017 m. rugsėjo 7 d. jam buvo įteiktas Vilniaus RAAD Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas dėl neplaninio patikrinimo Nr. (38-19)-VR-1.7-6683, kurio tikslas – išsiaiškinti, kurie Všį „Žaliasis taškas“ pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai buvo išrašyti UAB „Metrail“ įrodančių dokumentų pagrindu ir šiuos dokumentus pripažinti negaliojančiais, kadangi nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra sustabdytas Sprendimo vykdymas.

10Pagal nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo ir mokesčio už aplinkos teršimą teisinį reguliavimą VšĮ „Žaliasis taškas“ išrašyti patvirtinantys dokumentai gamintojams ir importuotojams suteikia teisę į mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvatą. Todėl Vilniaus RAAD neplaninio patikrinimo metu pripažinus negaliojančiais VšĮ „Žaliasis taškas“ išduotus patvirtinančius dokumentus, VšĮ „Žaliasis taškas“ gamintojai ir importuotojai neteks teisės į mokesčio už aplinkos teršimą lengvatą už 2014 m., t. y. turės sumokėti apie 6,4 mln. Eur mokesčių.

11Pareiškėjas pažymėjo, kad yra atsakingas prieš savo pavedimo davėjus už Vyriausybės nustatytų pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių (toliau – ir Užduotys) įvykdymą ir tinkamą pakuočių atliekų sutvarkymą, todėl priešingu atveju jam kils pareiga atlyginti pavedimo davėjų patirtus nuostolius.

12III.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atmetė pareiškėjo VšĮ „Žaliasis taškas“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14Teismas nurodė, kad pareiškėjo motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra susiję ne su potencialios grėsmės, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, galimybe, o su neigiamomis, tarp jų – ir materialinėmis, pasekmėmis pareiškėjui (didele žala). Galimi finansiniai nuostoliai per se (lot. pats savaime) nesuteikia pagrindo visais atvejais taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, be to, tokie argumentai turi būti pagrįsti atitinkamais įrodymais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas būsimus finansinius nuostolius grindžia Vilniaus RAAD 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. (38-19)-VR-1.7-6683, kuriuo pradėtas pareiškėjo patikrinimas. Tai, jog Vilniaus RAAD atlieka pareiškėjo patikrinimą, teismo įsitikinimu, per se nereiškia, jog bus apskaičiuoti tam tikri mokesčiai ir juos privalės sumokėti pareiškėjas. Be to, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą.

15Teismas pabrėžė, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalį, jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Tai reiškia, jog laikinai sustabdžius Sprendimo galiojimą, įvertinus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-00069-13 ir šios administracinės bylos nagrinėjimo terminus, valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų. Tokia situacija pažeistų viešąjį interesą.

16Apibendrindamas nurodytus argumentus teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra tikslinga išlaikyti status quo (lot. esamą padėtį) iki bus išnagrinėtas šis ginčas. Pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės iš esmės galėtų sutrukdyti viešojo administravimo subjektams tinkamai atlikti savo pareigas, o pareiškėjo teisėms didelės įtakos neturėtų. Tokiu atveju būtų pažeidžiamas viešųjų interesų apsaugos principas, taip pat proceso šalių interesų balansas.

17IV.

18Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

19Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nepagrįstai nusprendė, kad VšĮ „Žaliasis taškas“ nepagrindinė aplinkybių, sudarančių pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, egzistavimo. Pareiškėjo teigimu, šio ginčo atveju galimos neigiamos pasekmės iš esmės sutampa su grėsmėmis teismo sprendimo vykdymui. Didžiuliai finansiniai nuostoliai, kuriuos pareiškėjas turės padengti dar iki sprendimo byloje priėmimo (netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės), nulems pareiškėjo bankrotą (visus savo finansinę būklę pagrindžiančius duomenis bei dokumentus pareiškėjas yra pateikęs į bylą). Pareiškėjo bankroto atveju įvykdyti teismo sprendimą ir atkurti buvusią padėtį taps įmanoma, nes pareiškėjas bus pašalintas iš civilinės apyvartos. Be to, laikinai nesustabdžius Sprendimo galiojimo visa pakuočių atliekų tvarkymo sistema patirs negrįžtamas neigiamas pasekmes, kurių nebus įmanoma pašalinti tuo atveju, jei teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą, t. y. bus pažeistas viešasis interesas.

20Sprendimas, kurio galiojimas nėra sustabdytas, reiškia, kad pakuočių atliekos 2014 m. buvo tvarkomos netinkamai, Užduotys vykdomos galbūt netinkamai, dėl ko gamintojams ir importuotojams kyla pareiga mokėti mokestį už aplinkos teršimą, o atsakomybė už visa tai, įskaitant pareigą kompensuoti gamintojų ir importuotojų mokėtino mokesčio sumas (o taip pat baudas ir delspinigius), tektų VšĮ „Žaliasis taškas“.

21Pareiškėjas nurodo veikiantis kaip tarpininkas tarp pavedimo davėjų ir atliekų tvarkymo paslaugų teikėjų, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris vykdo įstatyme nustatytas funkcijas, reikalingas užtikrinti viešąjį interesą – tinkamą pakuočių atliekų sutvarkymą. VšĮ „Žaliasis taškas“ veiklos sustabdymas sukels painiavą pakuočių atliekų tvarkymo sferoje, nes daugiau nei 50 proc. Lietuvos gamintojų ir importuotojų neturės galimybių užtikrinti savo pareigų, susijusių su pakuočių atliekų tvarkymu, įgyvendinimo, nebus organizuojamas tinkamas jų išleistų rinkai pakuočių atliekų sutvarkymas, ir tuo bus pažeistas viešasis interesas.

22Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prieštarauja pareiškėjo atskirojo skundo tenkinimui.

23Atsakovas paaiškina, kad Vilniaus RAAD 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo dėl patikrinimo Nr. (38-19)-VR-l.7-6683 tikslas yra ne apskaičiuoti mokesčius, o identifikuoti įmones mokestiniams patikrinimams. VšĮ „Žaliasis taškas“ negali būti atliekamas mokestinis patikrinimas, nes ji nėra mokesčių mokėtoja. Taip pat nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad mokestinė žala bus išieškoma iš kaltųjų asmenų. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepateiktas.

24Sprendimu patvirtinęs mokestinio patikrinimo aktą, Vilniaus RAAD siunčia sprendimą vykdyti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, o 110 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad mokesčių administratorius, vadovaudamasis protingumo ar ekonominio tikslingumo kriterijais, turi teisę savo iniciatyva nepradėti arba stabdyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras. Todėl, atsakovo teigimu, jei pareiškėjas (jo atstovaujamos įmonės) nesutiks su paskaičiuotu mokesčiu, Vilniaus RAAD sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką turės galimybę skųsti teismui, ir mokestinis ginčas sustabdys sprendimo vykdymą, o taip pat galės kreiptis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu sustabdyt tokio sprendimo vykdymą.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26V.

27Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 71 straipsniu, netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

28Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7–8 straipsnius pirmosios instancijos teismas bylą nagrinėjo ir skundžiamą nutartį priėmė iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, t. y. pagal iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusią ABTĮ redakciją, tačiau atskirasis skundas apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas pagal nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančią ABTĮ redakciją, nes atskirasis skundas pradėtas nagrinėti jau po to, kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas.

29Teisėjų kolegija primena, kad iki 2016 m. liepos 1 d. aktualios redakcijos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustatė, jog reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, tačiau nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančioje ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

30Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį (2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2016 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-661-822/2016).

31Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios ABTĮ redakcijos 92 str.). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į tai, kas paminėta, ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokių neigiamų pasekmių, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Be to, net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007, 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

32Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

33Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus RAAD 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. VR-17.5-63 patvirtino Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros 2015 m. liepos 13 d. patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-413, kuriuo pripažinti naikintinais visi UAB „Metrail“ 2014 m. išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ Sprendimą apskundė teismui tiek, kiek juo panaikinti 2014 m. birželio 9 d. – 2014 m. gruodžio 16 d. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų, perduotų minėtam atliekų surinkėjui ir perdirbėjui, sutvarkymą.

34Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas nurodytos Sprendimo dalies galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti ne tik VšĮ „Žaliasis taškas“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių, bet ir sukelti grėsmę sklandžiam pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui. Šiems nuogąstavimams patvirtinti VšĮ „Žaliasis taškas“ prie 2017 m. rugsėjo 25 d. prašymo pridėjo Vilniaus RAAD Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. (38-19)-VR-1.7-6683, priimtą be kita ko atsižvelgiant į Vilniaus RAAD 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. VR-17.5-63, 2017 m. rugsėjo 18 d. pradėti VšĮ „Žaliasis taškas“ patikrinimą.

35Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria VšĮ „Žaliasis taškas“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, taip pat Sprendimas nepanaikina pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, kuriuos pareiškėjas išdavė savo užsakovams pagal pakuočių atliekų tvarkymo sutartis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui.

36Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Pareiškėjo teiginys, jog Sprendimas turės įtakos jo atžvilgiu atliekamo patikrinimo baigčiai ir dėl to ateityje galbūt bus pradėti nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad spręsdamas dėl prevencinių priemonių taikymo tikslingumo pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, nes, kaip matyti, pareiškėjo įvardijamos tikėtinos pasekmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų.

37Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas (ABTĮ (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 71 str.), todėl 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis paliekama nepakeista.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą atmesti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“... 6. II.... 7. 2017 m. rugsėjo 25 d. pareiškėjas pateikė pirmosios instancijos teismui... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės... 9. Pareiškėjo teigimu, 2017 m. rugsėjo 7 d. jam buvo įteiktas Vilniaus RAAD... 10. Pagal nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo ir mokesčio už aplinkos... 11. Pareiškėjas pažymėjo, kad yra atsakingas prieš savo pavedimo davėjus už... 12. III.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjo motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo... 15. Teismas pabrėžė, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio... 16. Apibendrindamas nurodytus argumentus teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu... 17. IV.... 18. Pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 19. Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 20. Sprendimas, kurio galiojimas nėra sustabdytas, reiškia, kad pakuočių... 21. Pareiškėjas nurodo veikiantis kaip tarpininkas tarp pavedimo davėjų ir... 22. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prieštarauja pareiškėjo atskirojo skundo... 23. Atsakovas paaiškina, kad Vilniaus RAAD 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo dėl... 24. Sprendimu patvirtinęs mokestinio patikrinimo aktą, Vilniaus RAAD siunčia... 25. Teisėjų kolegija... 26. V.... 27. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 28. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 29. Teisėjų kolegija primena, kad iki 2016 m. liepos 1 d. aktualios redakcijos... 30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, jog... 31. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 32. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 33. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus RAAD 2015 m. rugsėjo 16... 34. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas nurodytos Sprendimo... 35. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 36. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas... 37. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį... 41. Nutartis neskundžiama....