Byla 2-11412-214/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo vietą ir laiką, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Lietuvos dujos, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Vilniaus skyriaus, ieškinį atsakovui A. P. J. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. P. J. 3669,74 Lt skolą už sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas; įpareigoti atsakovą sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą adresu ( - ), nesudarant sąlygų nutraukti gamtinių dujų tiekimą gera valia, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas -110,00 Lt žyminį mokestį, 90,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui per antstolį bei 6,00 Lt už duomenų gavimą.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad su atsakovu A. P. J. dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ), AB „Lietuvos dujos“ 2007-11-27 sudarė gamtinių dujų tiekimo sutartį Nr.12061323. Šios sutarties pagrindu tiekė dujas ir tokiu būdu tinkamai vykdė savo prievoles. Atsakovas, pasirašydamas sutartį savanoriškai prisiėmė ne tik joje numatytas teises, bet ir pareigas, tačiau atsakovas nevykdė savo pareigų - už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas nemokėjo, suvartotų gamtinių dujų kiekių nedeklaravo.

4Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutarties 4.1 punktas nurodo, kad pirkėjas privalo saugiai vartoti tiekiamas gamtines dujas, o 4.2 sutarties punktas įpareigoja laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas - t.y. už suvartotas dujas turi būti mokama kas mėnesį nustatytomis dujų kainomis (sutarties 6 punktas). Tuo tarpu atsakovas paskutinį kartą už suvartotas gamtines dujas mokėjo 2012-08-20. Taigi, gamtinės dujos buvo naudojamos, tačiau suvartojami gamtinių dujų kiekiai buvo nedeklaruojami ir už suvartotas gamtines dujas buvo neatsiskaitomą. Atsakovui nedeklaruojant skaitiklio rodmenų ir neatsiskaitant už suvartotas gamtines dujas, AB „Lietuvos dujos“ inspektorius 2012-06-11 lankėsi pas atsakovą ir fiksavo skaitiklio rodmenis 21640 m3. Atsakovo įsiskolinimas iki inspektoriaus fiksuotų skaitiklio rodmenų 2012-08-31 sudarė 3559,26 Lt.

5Apie susidariusį įsiskolinimą ir pasekmes jo nesumokėjus AB „Lietuvos dujos“ informavo atsakovą 2012-06-25 raštu. Kadangi atsakovas ir po įspėjamojo rašto įsiskolinimo nesumokėjo, dėl įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo nesikreipė, todėl 2012-07-17 atsakovui buvo nutrauktas gamtinių dujų tiekimas. Atjungimo metu fiksuoti skaitiklio rodmenys 57851 m3. Atsakovas iki 57851 m3 nesumokėjo 10695,17 Lt, įsiskolinimas susidarė nuo 2011-12-01 iki 2012-07-17. Susidaręs įsiskolinimas suskaičiuotas pagal mokėjimo momentu galiojusias gamtinių dujų kainas (tarifus) buitiniams vartotojams ir įvertinus visus atsakovo mokėjimus. Kadangi atsakovas gera valia skolos nesumoka, ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

6Atsakovui A. P. J. adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013-06-21 viešo paskelbimo būdu paskelbus pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. (b. l. 22), todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 130 str.).

7Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo“, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad šalys sudarė Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms, adresu ( - ). Sutartyje ieškovas įsipareigojo užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą, o atsakovas pagal sutarties 4.1 punktą įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas. Atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdo – paskutinį kartą už dujas mokėjo 2012-08-20, toliau dujas vartoja, tačiau dujų kiekio nedeklaruoja ir už dujas nemoka. Atsakovo įsiskolinimas iki inspektoriaus fiksuotų skaitiklio rodmenų 2012-08-31 sudarė 3559,26 Lt.

10Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – mokėjimo nurodymų (b. l. 6, 7), PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 8), pažymos apie abonentą (b. l. 9-10), gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarties (b. l. 11), patikrinimo užduočių (b. l. 12-13), priminimo apie įsiskolinimą (b. l. 14), informacinių aktų (b. l. 15, 16, 17), raštų dėl skolos (b. l. 18, 19), asmens duomenų peržiūros (b. l. 20), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 21-22), - vertinimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių.

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsakovas gera valia nevykdo savo laisva valia prisiimtų įsipareigojimų pagal Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį.

12Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovo naudai priteistina iš atsakovo 3669,74 Lt skola už suvartotas gamtines dujas, taip pat atsakovas įpareigotinas per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti ieškovui sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą adresu ( - ). Priešingu atveju gamtinių dujų teikimas bus nutrauktas priverstinai (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.158 str. 1 d., 6.161 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.228 str., 6.256 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.390 str., 6.391 str. ).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 110,00 Lt žyminis mokestis ir 96,00 Lt kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 273 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti pilnai.

16Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ Teikimo departamento Vilniaus skyriaus, į. k. 120059523, buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai iš atsakovo A. P. J., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), -3669,74 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt devynis litus 74 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3669,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 110,00 Lt (vieną šimtą dešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio ir 96,00 Lt (devyniasdešimt šešis litus 00 ct) kitas būtinas ir pagrįstas išlaidas.

17Įpareigoti atsakovą A. P. J., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti ieškovui sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą adresu ( - ).

18Nustatytu terminu neįvykdžius teismo reikalavimo, gamtinių dujų tiekimas adresu Sodų g. 11-9, Vilnius, bus nutrauktas priverstinai.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A.... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad su atsakovu A. P. J. dėl gamtinių dujų... 4. Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutarties 4.1 punktas nurodo, kad... 5. Apie susidariusį įsiskolinimą ir pasekmes jo nesumokėjus AB „Lietuvos... 6. Atsakovui A. P. J. adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo... 7. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad šalys sudarė Gamtinių dujų... 10. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – mokėjimo nurodymų (b. l. 6,... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos... 12. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai... 13. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 14. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 273 str.,... 15. Ieškinį tenkinti pilnai.... 16. Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ Teikimo departamento Vilniaus... 17. Įpareigoti atsakovą A. P. J., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( -... 18. Nustatytu terminu neįvykdžius teismo reikalavimo, gamtinių dujų tiekimas... 19. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo...