Byla N-444-7605-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties J. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties J. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2009 m. birželio 12 d. nutarimu J. M. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 straipsnio 1 dalyje, padarymą skyrė 10 Lt baudą.

5II.

6Nesutikdama su Institucijos 2009 m. birželio 12 d. nutarimu, J. M. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašydama nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Taip pat prašė atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą. Nurodė, jog jai nebuvo įteiktas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir vis laukė, kol bus paštu atsiųstas kvitas sumokėti paskirtą baudą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi J. M. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetė ir skundą atsisakė priimti. Teismas pažymėjo, jog bylos medžiaga patvirtina, kad asmuo priimant nutarimą dalyvavo, nutarime pasirašyti atsisakė, jo nuorašą paėmė, bet pasirašyti apie tai taip pat atsisakė. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, jog J. M. buvo žinoma nutarimo apskundimo tvarka ir terminai, o teiginys, kad apie priimtą nutarimą nežinojo, nes nebuvo įteiktas protokolas, įrodymais nepagrįstas ir nevertintinas kaip aplinkybė, sutrukdžiusi realizuoti teisę kreiptis į teismą.

8III.

9Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi, J. M. atskirajame skunde nurodo, jog ją sulaikiusių kontrolierių ji prašiusi atleisti nuo nuobaudos skyrimo, tačiau kontrolieriai išvažiavo, apie jokį administracinio teisės pažeidimo protokolą ar jo paėmimą nesakė. Teigia, jog ji niekada nebuvo bausta, todėl galvojo, kad ją suprato ir jai atleido.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad skundžiamas SĮ „Susiekimo paslaugos“ nutarimas buvo priimtas 2009 m. birželio 12 d., todėl, vadovaujantis ATPK 293 straipsniu, paskutinė skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena buvo 2009 m. birželio 22 d., tačiau skundas teismui pateiktas 2009 m. rugpjūčio 24 d.

14Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, terminas skundui paduoti gali būti atnaujinamas tik tada, kai nustatomos svarbios šio termino praleidimo priežastys (ATPK 293 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d.), o svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai sutrukdė asmeniui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo asmens valios.

15J. M. tiek savo prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, tiek atskirajame skunde akcentuoja, jog laiku nutarimo apskųsti negalėjo, nes jai nebuvo įteiktas administracinio teisės pažeidimo protokolas, t. y. nežinojo apie savo patraukimą administracinėn atsakomybėn.

16Šiuo aspektu pasakytina, jog tokias aplinkybes paneigia į bylą išreikalauta administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, iš kurios matyti, jog tiek protokolas, tiek nutarimas surašyti vienu metu ir dalyvaujant J. M., tačiau ši, paėmusi nutarimo nuorašą, nuo parašų ir pasiaiškinimo atsisakė, kas patvirtinta dviejų kontrolierių parašais. Taip pat pažymėtina, jog J. M. teiginius, kad nežinojo apie patraukimą administracinėn atsakomybėn, paneigia ir pačios nuorodos į tai, kad ją sulaikius kontrolieriams ji buvo nuvežta į komisariatą. Iš surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo ir skundžiamo nutarimo matyti, jog duomenys apie pažeidėją surinkti būtent šeštajame policijos komisariate. Taigi matyti, kad asmuo įvykio vietoje nebuvo paleistas, tad apie jokį atleidimą nuo administracinės atsakomybės J. M. neturėjo pagrindo manyti. Iš nustatyto darytina išvada, jog termino skundui paduoti praleidimas buvo nulemtas ne objektyvų aplinkybių, o paties asmens pasirinkto elgesio varianto.

17Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas J. M. prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmetė teisėtai ir pagrįstai, todėl naikinti 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį nėra jokio teisinio pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19J. M. atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai