Byla 1A-387-462-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Valentinienės,

2teisėjų Violetos Miliuvienės ir Remigijaus Preikšaičio,

3sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

4dalyvaujant prokurorui Edvardui Staponkui,

5nuteistajam D. P.,

6gynėjui advokatei Reginai Baranauskienei,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-18 nuosprendžio, kuriuo D. P. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. vienerių metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant nuteistąjį per šį laikotarpį pradėti dirbti ar užsiregistruoti Darbo biržoje, ir per visą šį laikotarpį neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dirbant po 20 val. per mėnesį, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d. 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant nuteistąjį per šį laikotarpį pradėti dirbti ar užsiregistruoti Darbo biržoje, per visą laikotarpį neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dirbant po 20 val. per mėnesį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str 1 d., 4 d., 5 d. 1 p. šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės apribojimas vieneriems metams, įpareigojant nuteistąjį per šį laikotarpį pradėti dirbti ar užsiregistruoti Darbo biržoje, per visą šį laikotarpį neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dirbant po 20 val. per mėnesį.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9D. P. nuteistas už tai, kad jis pasikėsino pagrobti svetimą turtą, būtent:

10jis 2008-07-07, laikotarpiu nuo 2.35 val. iki 2.40 val., ( - ) namo kieme, Klaipėdoje, replėmis išdaužęs automobilio ,,Nissan Sunny“, valstybinis Nr. ( - ) priklausančio I. S., priekinių vairuotojo pusės durelių lango stiklą ir galinių durelių orlaidės stiklą, pasikėsino pagrobti iš automobilio salono 380 Lt vertės CD grotuvo valdymo skydelį ,,Mosfet 50 Wx4“, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

11Be to, D. P. pasikėsinimo padaryti vagystę iš automobilio „Nissan Sunny“, valstybinis Nr. ( - ) priklausančio I. S., metu replėmis išdaužė 300 Lt vertės priekinių vairuotojo pusės durelių lango stiklą, 150 Lt vertės galinių durelių orlaidės stiklą ir sugadino 380 Lt vertės CD grotuvą „Mosfet“. Tokiu būdu jis sugadino I. S. priklausančio turto už 830 Lt.

12Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-18 nuosprendį ir D. P. pripažinti kaltu bei nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 metams ir 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad bausmės skyrimo motyvai, nurodyti skundžiamame teismo nuosprendyje, negali būti pagrindu D. P. skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Prokuroras teigia, kad nuosprendyje nurodyti motyvai prieštarauja vieni kitiems, kadangi vertindamas D. P. asmenybę, teismas nurodė, kad kaltinamasis yra teistas dvylika kartų, iš ankstesnių teistumų išvadų nedaro ir kartu, remdamasis šiais motyvais, teismas padarė išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Nurodoma, kad tokie kaltinamojo asmenybę apibūdinantys teismo motyvai turėjo būti pagrindu skirti laisvės atėmimo bausmę.

13Prokuroras pažymi, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d. 1 p., 3 p. nurodyta, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas. Prokuroras įvertinęs tai, kad D. P. yra daug kartų teistas, baustas įvairiomis bausmėmis, tarp jų ir laisvės atėmimo bausme, išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, niekur nedirba ir neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, daro išvadą, kad D. P. yra potencialiai linkęs nusikalsti ir nėra pagrindo manyti, kad paskyrus jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, tai paskatins jį pasikeisti ir bausmės tikslai bus pasiekti.

14Taip pat prokuroras apeliaciniame skunde konstatuoja, kad skirdamas bausmę ir parinkdamas bausmės rūšį teismas neatsižvelgė į tai, kad naujas nusikalstamas veikas D. P. padarė turėdamas neišnykusį teistumą, todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. 1 d. yra laikomas recidyvistu, o recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę.

15Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti.

16Nuteistasis D. P. ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą atmesti.

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-04 nuosprendis keistinas dėl netinkamai taikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 1 d.) ir neteisingai paskirtos bausmės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 2 d.).

18Pagrįstas prokuroro apeliacinio skundo motyvas, kad apylinkės teismas skirdamas bausmę ir parinkdamas baumės rūšį neatsižvelgė į tai, jog naujas nusikalstamas veikas D. P. padarė turėdamas neišnykusį teistumą. D. P. anksčiau septynis kartus teistas ir šešis kartus baustas už padarytus baudžiamuosius nusižengimus. Teistumui neišnykus padarė naują tyčinį apysunkį ir nesunkų nusikaltimą nuosavybei. Kolegija sutinka su prokuroro apeliacinio skundo argumentu, kad ginčijamu nuosprendžiu D. P. turėjo būti paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 56 str. 1 d. numatyta, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad prokuroras apeliaciniame skunde teisingai įvertino tai, jog nuteistasis D. P. būdamas daug kartų teistas, baustas įvairiomis bausmėmis, tarp jų ir laisvės atėmimo bausme, išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, niekur nedirba ir neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat padarė išvadą, kad D. P. yra potencialiai linkęs nusikalsti ir nėra pagrindo manyti, kad paskyrus jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, tai paskatins jį pasikeisti ir bausmės tikslai bus pasiekti.

20Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d. 1 p., 3 p. nurodyta, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas. Nuteistajam D. P. paskirta laisvės apribojimo bausmė yra aiškiai per švelni, kadangi įvertinus visas baudžiamosios bylos aplinkybes matyti, kad bausmės tikslai ir paskirtis bus įgyvendinti tik paskyrus nuteistajam D. P. griežtesnę, t. y. su laisvės atėmimu susijusią bausmę, kadangi ankstesniais nuosprendžiais paskirtos bausmės (laisvės atėmimas, areštas ir kt.) jo nesulaikė nuo naujų nusikaltimų padarymo ir nepaveikė taip, kad D. P. laikytųsi įstatymų ir nebenusikalstų.

21Nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacinės instancijos teisme buvo nustatyta, jog D. P. nuteistas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. laisvės atėmimu penkeriems mėnesiams. Šis nuosprendis įsiteisėjo 2008 m. liepos 31 d., todėl būtina, bausmes paskirtas šiuo nuosprendžiu ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-16 nuosprendžiu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. tvarka, subendrinti.

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 18 d. nuosprendį pakeisti.

24Nuteistajam D. P., pripažintam kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams.

25Nuteistajam D. P., pripažintam kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d., paskirti laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausmę apimant švelnesnę ir galutinę subendrintą bausmę D. P. paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., paskirtą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę subendrinti su 2008-05-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, jas iš dalies sudedant, ir galutinę subendrintą bausmę D. P. paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams.

28Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

29Bausmės pradžią skaičiuoti nuo D. P. faktinio sulaikymo momento.

30Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Violetos Miliuvienės ir Remigijaus Preikšaičio,... 3. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 4. dalyvaujant prokurorui Edvardui Staponkui,... 5. nuteistajam D. P.,... 6. gynėjui advokatei Reginai Baranauskienei,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. D. P. nuteistas už tai, kad jis pasikėsino pagrobti... 10. jis 2008-07-07, laikotarpiu nuo 2.35 val. iki 2.40 val., ( - ) namo kieme,... 11. Be to, D. P. pasikėsinimo padaryti vagystę iš... 12. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 13. Prokuroras pažymi, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d.... 14. Taip pat prokuroras apeliaciniame skunde konstatuoja, kad skirdamas bausmę ir... 15. Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti.... 16. Nuteistasis D. P. ir jo gynėja prašė apeliacinį... 17. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-04 nuosprendis keistinas dėl... 18. Pagrįstas prokuroro apeliacinio skundo motyvas, kad apylinkės teismas... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad prokuroras... 20. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d. 1 p., 3 p. nurodyta, jog... 21. Nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacinės instancijos teisme buvo... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 18 d. nuosprendį pakeisti.... 24. Nuteistajam D. P., pripažintam kaltu padarius... 25. Nuteistajam D. P., pripažintam kaltu padarius... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 5 d. 1... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9... 28. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 29. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo D. P. faktinio sulaikymo... 30. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....