Byla B2-2095-553/2008
Dėl teismo isakymo išdavimo, išieškant skola ir palukanas iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Izobara“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Artakija“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola ir palukanas iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Izobara“,

2n u s t a t e :

3Kreditorius UAB „Artakija“ kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, kuriuo praše priteisti iš skolininko UAB „Izobara“ 101 372,04 Lt skolos, 12,83 procentu palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme ir 927 Lt žyminio mokescio.

4Pareiškima atsisakytina priimti.

5Teikiamu pareiškimu kreditorius prašo priteisti iš skolininko skola, palukanas ir sumoketa 927 Lt žymini mokesti. Taciau pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 3 punkta šis kreditoriaus pareiškimas turi buti apmokamas tik 756,86 Lt dydžio žyminiu mokesciu, todel akivaizdu, kad kreditorius prašo iš skolininko priteisti 170,14 Lt daugiau žyminio mokescio nei priklauso pagal istatyma. Vertinant tai, kad teismo isakymas Civilinio proceso kodekso XXIII skyriuje nustatyta tvarka priimamas remiantis tik vienos šalies pateiktais irodymais del reikalavimo pagristumo, kurie nera tiriami ir vertinami pagal bendrasias CPK taisykles, ir teismo isakymas, priimtas vienos šalies pateiktais duomenimis, nera skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, šios kategorijos bylose ypac svarbu, kad kreditoriaus pateikti duomenys leistu daryti neabejotina išvada del jo reikalavimu pagristumo. Nagrinejamu atveju tokiai išvadai padaryti nera pagrindo, nes kreditoriui prašant priteisti didesni žymini mokesti, nei nustatyta CPK, laikytina, kad kreditoriaus pareiškimas del teismo isakymo yra nepagristas, todel pareiškima, remiantis CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktu, atsisakytina priimti.

6Teismas paaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio pareiškejui ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles.

7Teismas, vadovaudamasis CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

8Atsisakyti priimti kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Artakija“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Izobara“.

9Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

10Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai