Byla e2-17281-541/2016
Dėl skolos priteisimo už administravimo ir komunalines paslaugas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui UAB „TV manija“ dėl skolos priteisimo už administravimo ir komunalines paslaugas,

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinyje nurodė, kad buvo paskirtas gyvenamojo namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Atsakovui UAB „TV manija“ nuosavybės teise priklauso 22,11 m2 bendro ploto patalpos, esančios daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ). Atsakovas nevykdė įstatymo jam nustatytos pareigos prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo, dėl ko iki 2016-01-27 iš viso atsakovui susidarė 82,95 Eur įsiskolinimas, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 82,95 Eur skolos, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui UAB „TV manija“ ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovui UAB „TV manija“ nuosavybės teise priklauso Negyvenamoji patalpa – Garso įrašų studija, adresu ( - ), kurių bendras plotas 22,11 m2. Namo, adresu ( - ), administratoriaus pareigas 2012-12-28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2610 pagrindu vykdo ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“. Pagal ieškovo pateiktą Apyvartos žiniaraščio už paslaugas išrašą bei 2015-12-31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija N Nr. 00126312, atsakovas iki gyvenamojo namo adresu ( - ), perdavimo DNSB „Pilnatis“ liko skolingas ieškovui iš viso 82,95 Eur. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso – toliau CK 6.38 straipsnis). Pagal CK 4.76 straipsnį, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Be to, dalį atsakovo skolos (8,88 Eur) sudaro kaupiamosios lėšos, kurios skaičiuojamos pagal 2015-04-15 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8Remiantis minėtomis teisės normomis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimą patenkinti ir priteisti iš atsakovo 82,95 Eur skolą (CK 4.76 straipsnis).

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 82,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-03-29 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos patirtos 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, jos nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13tenkinti ieškinį.

14Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, j. a. k. 121452134, iš atsakovo UAB „TV manija“, į. k. 125141127, 82,95 Eur (aštuoniasdešimt du eurus 95 ct) skolos, 6 (šešių) proc. metines palūkanas nuo priteistos 82,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-03-29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai