Byla Iv-1982-208/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ skundu dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2teisme 2012-01-19 gautas Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ skundas, kuriame prašoma panaikinti Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011-11-15 sprendimą Nr. 17SD-2759, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-01-05 sprendimą Nr. 1SS-(3.5)-34, įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos pateikti pareiškėjui informaciją apie tai, kuriems 40 MW VEJ parko Šilutės raj. sav., ( - ) sen., ( - ), ( - ), ( - ) kaimuose detaliuoju planu apibrėžtoje apie 250 ha teritorijoje esantiems žemės sklypams iki šio detaliojo plano rengimo buvo nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 129 p. spec. sąlygos ir ar šiuose žemės sklypuose nuo 2007 m. yra laikomasi nutarimo 129 p. nustatytų apribojimų.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjo 2011-09-02 prašymą išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyrius 2011-11-15 priimdamas sprendimą Nr. 17SD-2759. Pareiškėjas, nesutikdamas su priimtu sprendimu, 2011-11-28 skundu kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri 2012-01-05, išnagrinėjusi ginčą ikiteismine tvarka, priėmė sprendimą Nr. 1SS-(3.5)-34. Pareiškėjas, nesutikdamas su abiem priimtais sprendimais, kreipiasi į teismą. Pareiškėjui tiesiogines teisines pasekmes sukelia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus 2011-11-15 sprendimas Nr. 17SD-2759, todėl jis laikytinas ginčo objektu. Tokiu atveju atsakovu turėtų būti nurodytas tik Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyrius, trečiuoju suinteresuotu asmeniu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir skundo reikalavimas įpareigoti atlikti veiksmus turėtų būti formuluojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atžvilgiu.

6Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus buveinė yra Šilutėje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str. Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorija apima Šilutės rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Klaipėdos, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai