Byla eB2-859-324/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Partima“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Partima“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti 2012 m. sausio mėn., nuo 2014 m. lapkričio mėn. įmokų nebemokėjo ir 2015 m. balandžio 1 d. skola sudarė 11348,85 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. birželio 12 d. duomenimis, atsakovė skolinga valstybės (savivaldybės) biudžetui 8671 Eur. Iš atsakovės 2014 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai žymiai viršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertę. VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė neturi nekilnojamojo turto. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad ji yra nemoki.

32015 m. rugpjūčio 11 d. iš atsakovės įmonės vadovės gauti duomenys apie atsakovės turtinę padėtį.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš atsakovės 2014 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad 2014 metais ji turėjo turto už 154954 Lt (44877,78 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 149522 Lt (43304,56 Eur), iš 2015 m. rugpjūčio 6 d. sudarytų įmonės finansinės ataskaitos duomenų – kad 2015 m. liepos 31 d. įmonės balanse įrašyto turto nėra, per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų dydis sudaro 25231 Eur. Iš ieškovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 3337,22 Eur. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Partima“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus ieškinį ir iškelti UAB „Partima“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2, 3, 5 punktai, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorę UAB „Sprendimų parkas“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

6Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

7iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Partima“, įmonės kodas 151271093, esančiai Palmių g. 7, Jungėnų k., Kalvarijos sav.

8Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Sprendimų parkas“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA255.

9Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

10Sekančią darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei, administratoriui, juridinių asmenų registrui ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

11Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą bylą pranešti kreditoriams, Lietuvos bankui, jei bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai, jei bankroto byla iškelta draudimo įmonei ir perdraudimo įmonei, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, jei bankroto byla iškelta finansų maklerių įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

12Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bylą pranešti juridinių asmenų registrui, o per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos – kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jei įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

13Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorei įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašą kartu su įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijomis. Nurodyti, kad administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio ketvirtosios dalies devintajame punkte nustatyta tvarka.

14Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai