Byla e2-4086-819/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atsakovei V. P. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Tele2“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš atsakovės V. P. skolą – 680,20 Eur, delspinigius – 24,49 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-4). Ieškinys priimtas 2018-12-27. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

4Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas 2019-01-24 įteikti kartu su atsakove gyvenančiam pilnamečiam šeimos nariui (e.b.l. 58-59). Pagal CPK 123 str. 3 d. nuostatas laikoma, kad atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2016-06-17 24 mėnesių terminui sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 1.29a-64577469-6487 (e.b.l. 5-7, 51-54, toliau ? Sutartis), pagal kurią atsakovė įsigijo mobiliąją ryšio įrangą SAMSUNG G925FA GALAXY S6 EDGE 32GB už 565 Eur pardavimo kainą, kurios dalį, sudarančią 61 Eur, atsakovė sumokėjo Sutarties sudarymo metu, o likusią 504,00 Eur kainos dalį atsakovė įsipareigojo sumokėti per 24 mėn. mokant 21 Eur mėnesinę įmoką. Sutartimi atsakovei taip pat buvo teikiamos judriojo telefoninio ryšio paslaugos (gauti bei priimti skambučius, siųsti tekstines žinutes) ir judriojo duomenų perdavimo (interneto) paslaugos, kuriomis atsakovė įsipareigojo naudotis ir vykdyti už jas atsiskaitymus vadovaujantis Sutarties sąlygomis, sąžiningai, rūpestingai, nepažeidžiant kitų asmenų teisėtų interesų (Sutarties bendrųjų sąlygų 1 p.). Sutartimi šalys sulygo, kad ieškovė teikia atsakovei skirtą elektroninę sąskaitą už praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje, sudarančiame vieną kalendorinį mėnesį, suteiktas paslaugas ir kitas mokėtinas sumas Tele2 savitarnos svetainėje per 10 dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos, o apmokėti ją atsakovė privalo vėliausiai per 30 dienų nuo jos išrašymo dienos (Sutarties bendrųjų sąlygų 4 p.). Atsakovei už nuo 2016-06-01 iki 2017-01-31 suteiktas ryšio paslaugas ir tenkančias mokėti įrangos kainos dalis buvo išrašytos šios PVM sąskaitos-faktūros serija M: 2016-06-30 Nr. 17108346445 (e.b.l. 44-45), 2016-07-31 Nr. 17108902285 (e.b.l. 22-23), 2016-08-31 Nr. 17109461977 (e.b.l. 49-50), 2016-09-30 Nr. 17110019823 (e.b.l. 42-43), 2016-10-31 Nr. 17110586011 (e.b.l. 9-10), 2016-11-30 Nr. 17111161102 (e.b.l. 13-14), 2016-12-31 Nr. 17111738553 (e.b.l. 15-16), 2017-01-31 Nr. 17112305183 (e.b.l. 17-18), viso – 279,96 Eur sumai. Atsakovė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, dėl ko ieškovė 2017-01-23 su pranešimu kreipėsi į atsakovę, nustatė atsakovei terminą iki 2017-02-24 įsipareigojimams įvykdyti, ir šiai jų nevykdant, 2017-02-27 vienašališkai nutraukė Sutartį (e.b.l. 24, Sutarties bendrųjų sąlygų 9 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 str.). Nutraukusi Sutartį, ieškovė pateikė atsakovei apmokėti 2017-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija M Nr. 17112901564 680,20 Eur sumai, kuri susideda iš neapmokėto įsiskolinimo už visą laikotarpį iki Sutarties nutraukimo, nesumokėtos įrangos kainos dalies, suteiktos nuolaidos (e.b.l. 46-47). Duomenų, kad iki šio sprendimo už akių priėmimo atsakovė būtų padengusi šį įsiskolinimą ieškovei, taip pat būtų reiškusi pretenzijas ieškovei dėl suteiktų paslaugų kokybės, įsigytos įrangos kokybės ar komplektiškumo, byloje nėra (CPK 178, 185 str.).

8CK 6.716 str. 1 d. nurodyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.314 str. 5 d. reglamentuotos įsigytų daiktų kainos nesumokėjimo pasekmės – kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės įsiskolinimą už suteiktas judriojo telefoninio ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas bei įsigytos įrangos kainos dalį, viso – 680,20 Eur, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.213 str. 1 d., 6.344 str. 1 d., 6.345 str. 3 d., 6.716 str., 6.720 str.).

9Pagal CK 6.258 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys susitarė, kad už kiekvieno pradelsto mokėjimo dieną gali būti reikalaujami 0,02 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos (Sutarties bendrųjų sąlygų 4 p.). Ieškovė už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2018-06-14 iki 2018-12-10, t. y. už paskutiniąsias 180 dienų iki ieškinio parengimo dienos, paskaičiavo atsakovei 24,49 Eur delspinigių. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistini 24,49 Eur delspinigių (CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.).

10Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 704,69 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-12-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovė prašo byloje priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 16,00 Eur žyminis mokestis (e.b.l. 25), 20,57 Eur patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti rengiant ieškinį (e.b.l. 26-31, 41) ir 9,68 Eur patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (e.b.l. 32, 33-40). Todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistini 46,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 92 str.), kurios sudaro 3,72 Eur (e. b. priedas).

12Vadovaudamasis CPK 92 str., 93 str., 96 str., 98 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ), ieškovės UAB „Tele2“, į. k. 111471645, naudai skolą – 680,20 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 20 ct), delspinigius – 24,49 Eur (dvidešimt keturi eurai 49 ct), 5 proc. (penki procentai) dydžio metines palūkanas už priteistą 704,69 Eur (septyni šimtai keturi eurai 69 ct) sumą nuo 2018-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 46,25 Eur (keturiasdešimt šeši eurai 25 ct).

15Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ), valstybės naudai 3,72 Eur (trys eurai 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai