Byla A-146-509-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Laimučio Alechnavičiaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Juozui Rėksniui, viešame teismo posėdyje nagrinėjant administracinę bylą pagal atsakovės Valstybinės lošimų priežiūros komisijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovei Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau - ir UAB) „Žalgirio loto“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. N-53 1.2. ir 1.4. papunkčius bei 3 punktą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. kovo 7 d. nutarimo „Dėl atlikto UAB „Žalgirio loto“ tikrinimo“ Nr. N-53 1.2. ir 1.4. papunkčius bei 3 punktą.

6II.

7Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimu, Valstybinė lošimų priežiūros komisija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme.

8Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme gautas apeliantės Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atsisakymas nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės (ABTĮ 132 straipsnio 3 dalis).

13Iš pateikto teismui apeliantės atsisakymo nuo apeliacinio skundo (IV t., b. l. 25) matyti, kad juo išreikšta Valstybinės lošimų priežiūros komisijos valia atsisakyti savo apeliacinio skundo, tai yra asmuo naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje pareiškė, kad su atsakovo apeliacinio skundo atsisakymu sutinka. Remiantis išdėstytais argumentais atsakovo atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimamas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15apeliacinį procesą pagal atsakovės Valstybinės lošimų priežiūros komisijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai