Byla e2-656-357/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „In Agro“ ieškinio atsakovams bankrutavusiai UAB „Danrava“, UAB „Swedbank lizingas“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai UAB „Kustodija“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „In Agro“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams bankrutavusiai UAB „Danrava“, UAB „Swedbank lizingas“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai UAB „Kustodija“, prašydama: pripažinti negaliojančia ab initio 2016 m. gegužės 18 d. sutartinės hipotekos sutartį, sudarytą tarp UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Kustodija“ ir UAB „Danrava“, kuria UAB „Danrava" įkeitė UAB „Swedbank lizingas“ naudai savo nekilnojamąjį turtą - negyvenamą administracinės paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), negyvenamą sandėliavimo paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), negyvenamą sandėliavimo paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), kitus inžinerinius statinius (tvorą, kiemo aikštelę) (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ), Šiauliai; taikyti 6 mėnesių delspinigių skaičiavimo senatį UAB „Swedbank lizingas“ pateiktam finansiniam reikalavimui BUAB „Danrava“ bankroto byloje.

4Atsisakytina priimti ieškinį.

5Teisė į teisminę gynybą ir teisingą procesą teisėje pripažįstama prigimtine teise (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str.). Teisė į teisminę gynybą nereiškia, kad teismas privalo priimti ir nagrinėti bet kurį suinteresuoto asmens pareikštą reikalavimą. Suinteresuotas asmuo, siekiantis apginti galimai pažeistą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, turi pateikti teismui procesinį dokumentą, kuris atitiktų įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį. Pagal CPK 135 str. 2 ir 4 p., kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti savo ieškinio elementus, jų tinkamas suformulavimas jau ieškinio padavimo stadijoje yra svarbus keliais atžvilgiais, nes apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką bei nustato bylos nagrinėjimo ribas, leidžia priešingai bylos šaliai – atsakovui, susižinoti priešingos šalies reikalavimus, ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas yra svarbus nustatant, ar ieškinys paduotas nepažeidžiant teisės kreiptis į teismą prielaidų, įtvirtintų CPK 137 str. 2 d. 4 p. ir 5 p., leidžia teismui nustatyti su kokių asmenų teisėmis šis ieškinys yra susijęs.

6Ieškinys pareikštas CK 6.66 straipsnio ir 6.68 straipsnio pagrindu. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Actio Pauliana tikslas yra pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu taikyti restituciją, sugrąžinant skolininkui turtą, kurį jis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims, ir šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą. Išskiriamos tokios būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

7CK 6.68 straipsnyje įtvirtintas kreditoriaus interesų gynimo būdas – netiesioginis ieškinys. CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises (dispozityviškumo principo išimtis) pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus.

8Pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį netiesioginio ieškinio ypatybė – teisė inicijuoti civilinį ginčą teisme suteikiama įstatyme nustatytam subjektui–kreditoriui, kuris neturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovą, t. y. atsakovas nėra pažeidęs ir neginčija kreditoriaus teisės ar įstatymų saugomo intereso. Kreditoriumi pripažįstamas asmuo, kuris turi turtinį reikalavimą į kitą asmenį–skolininką (CK 6.2 straipsnis) ir turi teisę reikalauti, kad šis įvykdytų savo prievolę pagal įstatyme ar sutartyje nustatytus reikalavimus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.39 straipsnio 1 dalis). Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius perdavęs savo reikalavimo teisę nustoja būti prievolės šalimi (CK 6.101 straipsnis).

9Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-567-357/2018 netenkino pareiškėjos UAB „IN Agro“ prašymo įtraukti ją į bankrutuojančios UAB „Danrava“ kreditorių sąrašą su 46 814, 90 Eur kreditorinių reikalavimu, netvirtinti bankrutuojančios UAB „Danrava“ bankroto byloje pareikštų kreditorių UAB „Debitum fori“, UAB „Swedbank lizingas“ ir Generica Europa Limited kreditorinių reikalavimų. Teismas nurodė, kad UAB „Debitum fori“ ir BUAB „Kustodija“ 2015 m. rugsėjo 4 d. sudarė Paskolos sutartį. BUAB „Kustodija“ 2016 m. lapkričio 2 d. Trišaliu susitarimu perleido UAB „Debitum fori“ 45 671,17 Eur reikalavimo teisę į UAB „IN Agro“ pagal sutartį Nr. ( - ) ir PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ), ( - ). UAB „IN Agro” 2017 m. kovo 24 d. Trišaliu susitarimu perleido UAB „Debitum fori“ reikalavimo teisę pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ). 2017 m. kovo 24 d. Trišalis susitarimas nenumatė jokių sąlygų, kurioms esant UAB „IN Agro“ atgautų Reikalavimo teisę pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ). UAB „IN Agro“ neginčija trišalio susitarimo, jis yra galiojantis ir privalomas visoms sandorio šalims (CK 6.189 str. 1 d.).

10Iš pateiktų dokumentų spręstina, kad ieškovas UAB „In Agro“ nėra BUAB „Danrava“ kreditoriumi, o bankrutuojanti bendrovė nėra ieškovo skolininku. UAB „In Agro“ reikalavimo teisės pasikeitimas prievolėje, reikalavimo teisių perleidimo 2017 m. kovo 24 d. trišalė sutartis šioje byloje nekvestionuojama. Pripažintina, kad ieškovo reikalavimams neegzistuoja teisės kreiptis į teismą prielaidos, jis neturi teisės inicijuoti civilinį ginčą teisme, todėl nėra šios teisės įgyvendinimo sąlygų ieškiniui priimti (CPK 5 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5, 137, 290 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškovės UAB „In Agro“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai UAB „Danrava“, UAB „Swedbank lizingas“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai UAB „Kustodija“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, atsisakyti priimti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai