Byla B2-2170-555/2013
Dėl finansinio reikalavimo nurodo, kad kreditoriaus pateiktos sąskaitos dėl delspinigių sumokėjimo nėra susiję su nagrinėjamu kreditoriniu reikalavimu, nes paskaičiuoti delspinigiai už kitas sąskaitas už UAB „Kauno popierius“ pateiktą elektros energiją, kurios buvo apmokėtos, nes kreditorius nereiškia reikalavimo šioje dalyje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant kreditorės atstovui advokato padėjėjui L. V., atsakovės atstovei advokato padėjėjai I. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs kreditorės „Elektrum Lietuva“, UAB finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Kauno popierius“ bankroto byloje klausimą,

Nustatė

2„Elektrum Lietuva“, UAB pateikė bankroto administratoriui UAB „Valnetas“ 32 749,21 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Kauno popierius“ bankroto byloje. Nurodo, kad tarp šalių 2010-05-27 buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo sutartis Nr. 117/2010, kurios pagrindu pagal 2011-06-30 išrašytą sąskaitą Nr. 710019540320 už sunaudotą elektros energiją, UAB „Kauno popierius“ yra skolinga iš viso 32 749,21 Lt. Įsiskolinimą sudaro: 28 853,93 Lt skola ir 3 895,28 Lt netesybos. Pagal sutartį netesybos yra 0,075 proc. nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, mokėjimo diena buvo 2011-07-22, t. y. netesybos apskaičiuotos už 180 dienų.

3BUAB „Kauno popierius“ administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo, teikdamas teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, ginčijo kreditoriaus „Elektrum Lietuva“, UAB pareikštą finansinį reikalavimą argumentuodamas jo nepagrįstumu. Prieštaravimuose dėl finansinio reikalavimo nurodo, kad kreditoriaus pateiktos sąskaitos dėl delspinigių sumokėjimo nėra susiję su nagrinėjamu kreditoriniu reikalavimu, nes paskaičiuoti delspinigiai už kitas sąskaitas už UAB „Kauno popierius“ pateiktą elektros energiją, kurios buvo apmokėtos, nes kreditorius nereiškia reikalavimo šioje dalyje.

4Kreditorinis reikalavimas tvirtintinas.

5Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi UAB „Kauno popierius“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2013 m. kovo 14 d.

6Pateiktais į bylą įrodymais nustatyta, kad tarp „Elektrum Lietuva“, UAB (buvęs pavadinimas „LATVENERGO PREKYBA“, UAB) ir UAB „Kauno popierius“ 2010-05-27 buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo sutartis Nr. 117/2010, kuria „Elektrum Lietuva“, UAB įsipareigojo parduoti elektros energiją, išrašyti ir išsiųsti sąskaitas UAB „Kauno popierius“ už jo gautą elektros energiją (sutarties 1.1, 3.1.1, 3.1.2 p.), UAB „Kauno popierius“ įsipareigojo pirkti elektros energiją ir apmokėti pateiktas sąskaitas per sutartyje nustatytą terminą (sutarties 1.1, 3.2.1 p.). (b. l. 19-27). „Elektrum Lietuva“, UAB išrašė PVM sąskaitas faktūras už sunaudotą elektros energiją: 2010-08-31 Nr. 710011790563, 2010-09-30 Nr. 710012390629, 2010-10-31 Nr. 710012890637, 2010-11-30 Nr. 710013241900, 2010-12-31 Nr. 710013540630, 2011-01-31 Nr. 710013990439, 2011-02-28 Nr. 710015690245, 2011-03-31 Nr. 710016144525, 2011-04-30 Nr. 710016990067, 2011-05-31 Nr. 710017890564, 2011-06-30 Nr. 710019540320 (b .l. 42-52), taip pat dėl uždelstų mokėjimų buvo išrašytos ir pateiktos UAB „Kauno popierius“ delspinigių sąskaitos: 2010-12-09 Nr. 710013290061 už sąskaitos Nr. 710012390629 mokėjimą, 2011-01-06 Nr. 710013541341 už sąskaitos Nr. 710012890637 mokėjimą, 2011-03-09 Nr. 710015692201 už sąskaitos Nr. 710012890637 mokėjimą, 2011-04-12 Nr. 710016191015 už sąskaitos Nr. 710013990439 mokėjimą, 2011-05-10 Nr. 710017040084 už sąskaitos Nr. 710015690245 mokėjimą, 2011-06-08 Nr. 710018340026 už sąskaitos Nr. 710013990439 mokėjimą (b.l. 53-58, 70-80). Sutarties galiojimo laikotarpis nuo 2010-07-01 iki 2011-06-30 (sutarties I dalies 1.8 p.). Paskutinės išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2011-06-30 Nr. 710019540320 suma už sunaudotą elektros energiją yra 176 158,78 Lt, apmokėta 147 304,85 Lt, todėl mokėtina suma yra 28 853,93 Lt (b l. 18). Pagal 2010-05-27 Elektros energijos tiekimo sutarties II dalies 4.1 p. UAB „Kauno popierius“ privalo mokėti „Elektrum Lietuva“, UAB 0,075 proc. delspinigius nuo pavėluotos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, todėl nuo nesumokėtos 28 853,93 Lt sumos delspinigiai už 180 dienų sudaro 3 895,28 Lt. Duomenų, kad UAB „Kauno popierius“ būtų sumokėjęs 28 853,93 Lt sumą, byloje pateikta nėra.

7Byloje tarp kreditorės ir skolininkės nekilo ginčas dėl tarp šalių 2010-05-27 sudarytos Elektros energijos tiekimo sutarties sąlygų, jos sudarymo, galiojimo ir vykdymo ar sąskaitų teisėtumo.

8BUAB „Kauno popierius“ atstovė nurodė, jog kyla abejonės dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo, nes kreditorės pateiktos delspinigių sąskaitos nėra susijusios su PVM sąskaita faktūra Nr. 710019540320, kuria kreditorė grindžia savo finansinį reikalavimą. Pagal „Elektrum Lietuva“, UAB paaiškinimus ir byloje pateiktą UAB „Kauno popierius“ mokėjimų nuorodinį dokumentą (b. l. 59) spręstina, jog „Elektrum Lietuva“, UAB vadovaujantis 2010-05-27 Elektros energijos tiekimo sutarties 3.2.1. p., vėluojant atsiskaityti, UAB „Kauno popierius“ sumokėtomis lėšomis pirmiausia dengė delspinigius, po to - įsiskolinimams padengti ir likusią sumą – einamam atsiskaitymui, todėl įskaičius visus įsiskolinimus pagal Sutartyje nustatytą eiliškumą, pagal paskutinę sąskaitą Nr. 710019540320 UAB „Kauno popierius“ liko nesumokėta 28 853,93 Lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas šiuos skolininkės argumentus laiko nepagrįstais.

9Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Kadangi kaip nurodyta aukščiau, byloje ginčo dėl sutarties sudarymo, galiojimo ar įvykdymo nėra, todėl kreditorė įgijo teisę reikalauti iš bankrutuojančios įmonės sutartyje sulygtų netesybų (delspinigių) už sutartinės prievolės neįvykdymą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Kreditorės paskaičiuoti delspinigiai remiantis CK 1.122 straipsnio 5 dalies 1 punktu bei 2010-05-27 Elektros energijos tiekimo sutarties II dalies 4.1 p., ir sudaro 3 895,28 Lt sumą. Pažymėtina, kad dėl kreditorės paskaičiuotų delspinigių pagrįstumo ar jų dydžio BUAB „Kauno popierius“ argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų nepateikė.

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, „Elektrum Lietuva“, UAB finansinis reikalavimas 32 749,21 Lt sumai yra įrodytas (CPK 178 straipsnis), todėl pagrįstas ir tvirtintinas (ĮBĮ 26 straipsnis).

11Vadovaudamasis LR CPK 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 3 punktu, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 26 straipsniu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti kreditoriaus „Elektrum Lietuva“, UAB 32 749,21 Lt finansinį reikalavimą UAB „Kauno popierius“ bankroto byloje.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai