Byla e2S-2557-661/2018
Dėl baudos skyrimo VšĮ I. L. darželio-mokyklos „Dūzginėlio bitutės“, vadovei I. L., suinteresuotieji asmenys: UAB Plati sfera ir Jokūbausko įmonė „Jonas“ Teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo VšĮ “Dūzginėlio bitutės” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio V. Č. pareiškimą dėl baudos skyrimo VšĮ I. L. darželio-mokyklos „Dūzginėlio bitutės“, vadovei I. L., suinteresuotieji asmenys: UAB Plati sfera ir Jokūbausko įmonė „Jonas“ Teismas

Nustatė

21.

3Antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo, kuriuo prašo skirti VšĮ I. L. darželio-mokyklos „Dūzginėlio bitutės“ vadovui 300 € baudą už kiekvieną 2018 01 17 antstolio patvarkymo nevykdymo dieną. 2.

42018 07 04 nutartimi antstolio prašymas patenkintas iš dalies, nutarta paskirti VšĮ I. L. darželio-mokyklos „Dūzginėlio bitutės“ vadovei I. L. baudą už antstolio V. Č. 2018 01 17 patvarkymo nevykdymą- 500 €. 3.

52018 07 17 teisme gautas I. L. prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo. 4.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-19 nutartimi atsisakė priimti I. L. prašymą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Tesimas nurodė, kad I. L., pateikdama teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo, remiasi CPK 106 ir 107 str., kuriuose numatyta galimybė asmeniui kreiptis į teismą dėl jam teismo paskirtos baudos sumažinimo. Nurodytuose CPK straipsniuose numatytas baudos mažinimo institutas taikomas bylos nagrinėjimo metu paskirtoms teismo nuobaudoms (kaip procesinei poveikio priemonei). I. L. bauda paskirta vykdymo procese pagal CPK 585 str. nuostatas, išnagrinėjus antstolio prašymą. Tad 2018 07 14 nutartis yra teismo sprendimas dėl antstolio pareiškimo, o ne procesinė poveikio priemonė. CPK nėra numatyta galimybė teismui pačiam sumažinti vykdymo procese paskirtos baudos dydį, gavus šalies prašymą (be apeliacinio proceso). 5.

7Taip pat nurodė, kad CPK 593 str. 6 d. nustatyta, kad dėl teismo nutarties, kuria išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo ir kitais CPK numatytais atvejais, gali būti duodamas atskirasis skundas. 6.

8VšĮ “Dūzginėlio bitutės” atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-19 nutartį civ. byloje Nr. e2VP-25698-432/2018. 7.

9Nurodo, kad CPK 106 str. ir 107 str. nurodo asmeniui, kuriam teismas paskyrė baudą ir asmuo su tokia nutartimi nesutinka, galimybę ir iš esmės pareigą teikti prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo, o tik dėl teismo nutarties atsisakyti patenkinti tokį prašymą gali būti paduodamas atskirasis skundas. Tokiu būdu iš pradžių asmeniui leidžiama pateikti savo argumentus dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo, įgyvendinant audiatur et altera pars principą, baudą paskyrusiam teismui ir tik vėliau, teismui netenkinus prašymo ir įvertinus tokius argumentus kaip nepakankamus paskirtos baudos panaikinimu ar sumažinimui, pasinaudoti apeliacijos teise. 8.

10Taip pat nurodo, kad Apeliacinio proceso paskirtis ir apeliacinės instancijos teismo funkcija yra peržiūrėti pirmosios instancijos teismo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą juos tikrinant pagal pirmosios instancijos teismo byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus, o ne tai daryti pagal naujas aplinkybes (šiuo atveju – I. L. pateiktus motyvus dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo), kurios net nebuvo išnagrinėtos pirmosios instancijos teisme. Be to, tokiu atveju tampa pažeistos ir pareiškėjos I. L. procesinės teisės į apeliaciją – kadangi vienintelis teismo sprendimas, kuris būtų priimtas dėl jos nurodytų aplinkybių, taptų atskirąjį skundą išnagrinėjusio Vilniaus apygardos teismo (apeliacinės instancijos teismo) ir tokio savo turiniu “pirmosios instancijos” sprendimo apeliacijos galimybių iš viso nelieka. 9.

11Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė priimti I. L. prašymą dėl baudos panaikinimo ir kildina atsakovei teisę inicijuoti apeliacinį procesą, paduodant skundą dėl nutarties. Sisteminis CPK normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog savo teisę atsakovė turi realizuoti iš pradžių pateikdama prašymą dėl baudos panaikinimo/sumažinimo ir tik vėliau šiuo klausimu priimtą teismo nutartį, esant poreikiui, galės skųsti atskiruoju skundu. 10.

12Antstolis V. Č. atsiliepimu į pareikštą skundą nurodė, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija. Papildomai nurodė, kad atsakovė iki šios dienos vis dar nėra pateikusi reikalaujamos informacijos ar argumentų kodėl ji nėra pateikta. Atskirasis skundas atmestinas. 11.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (338 str.). 12.

14CPK 593 str. reglamentuoja pareiškimų teismui nagrinėjimą vykdymo proceso metu. Šio straipsnio 2 d. numato, kad pareiškimą dėl baudų skyrimo šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais, teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Šio straipsnio 6 d. numato, kad dėl teismo nutarties, kuria išspręstas klausimas dėl baudos skyrimo gali būti duodamas atskirasis skundas. Kodeksas imperatyviai nurodo, kokia yra teismo nutarties priimtos dėl antstolio prašymo skirti baudą vykdymo procese peržiūrėjimo tvarka, t.y. tik apeliacinė. 13.

15Tuo tarpu CPK X skyrius reglamentuoja teismo nuobaudų skiriamų ne vykdymo, bet teismo proceso metu skyrimą ir naikinimą, todėl nėra visiškai jokio teisinio pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, dėl CPK 593 str. pagrindu paskirtos baudos peržiūrėjimo CPK X skyriuje, t.y. 107 str. nustatyta tvarka. 14.

16Kita vertus, teismas gavęs atskirąjį skundą dėl vykdymo procese paskirtos baudos, sutikdamas su atskiruoju skundu, savo ankstesnę nutartį gali panaikinti (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tačiau CPK 107 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata šiuo atveju netaikytina. 15.

17Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

18Pareiškėjo VšĮ “Dūzginėlio bitutės” atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai