Byla 2-1465-373/2008

1Procesinio sprendimo kategorija

275.6.1; 113.2; 117.1.; 128.19.

3Utena

5Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjų J. B. ir D. B. prašymą suinteresuotiems asmenims R. B. , K. B. , M. B. , V. P. ir institucijai teikiančiai išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

6Pareiškėjai prašo išduoti teismo leidimą sudaryti buto, esančio ( - ), kuris yra registruotas kaip pareiškėjai J. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas, mainų sandorį.

7Prašymas tenkintinas.

8Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), yra pripažintinas šeimos turtu (LR CK 3.84 str. 2 d. 1 p.).

9Kartu su pareiškėjais gyvena keturi nepilnamečiai vaikai: V. P. , gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) R. B. , gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) K. B. , gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) M. B. , gimęs ( - ), asmens kodas ( - )

10Pareiškėjai nurodė ir pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad jie nori butą, esantį ( - ), mainyti į ½ dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), kuris bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso R. K. ir Z. K. , nes gyvenamajame name būtų sudarytos geresnės sąlygos nepilnamečiams vaikams augti, vystytsi, lavintis, jie turėtų atskirą kiemą.

11Iš teismui pateiktos 2008-09-01 sutarties matyti, kad Z. K. ir pareiškėja J. B. sudarė preliminarią buto, esančio ( - ) ir ½ dalies gyvenamojo namo, esančio ( - ), mainų sutartį.

12Pareiškėjas D. B. dirba ir gauna nuolatines pajamas, pareiškėjai J. B. nuo 2008-01-01 iki 2010-10-11 yra apdrausta valstybės lėšomis kaip asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų. .

13Iš Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2008-09-02 pažymos Nr. V11-253-(13.18) matyti, kad pareiškėjo D. B. šeima dėl vaikų nepriežiūros bei vaikų teisių pažeidimų Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje nėra registruota. Manytina, kad sudarius šeimos turto mainų sandorį, nebus pažeistos nepilnamečių vaikų teisės augti, vystytis ir lavintis, ir nepilnamečiams vaikams bus užtikrintos ne blogesnės už esamas gyvenimo, mokymosi ir kt. sąlygos.

14Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad buto mainų sandoris nepilnamečių vaikų teisių nepažeis (LR CK 3.161 str.), todėl teismo leidimas sudaryti šeimos turto mainų sandorį išduotinas (LR CK 3.85 str.).

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 582 str., teismas

Nutarė

16Leisti pareiškėjams D. B. , asmens kodas ( - ) ir J. B. , asmens kodas ( - ) gyvenantiems ( - ), sudaryti buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), mainų sandorį.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai