Byla 1S-63-361/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius Jocys, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorui Simonui Geniui, įtariamajam M. J., gynėjai advokatei Danguolei Žilinskienei, išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutarties, kuria netenkintas prokuroro pareiškimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo termino pratęsimo įtariamajam M. J.,

Nustatė

2M. J. įtariamas tuo, kad 2009-11-21, apie 10 val., veikdamas bendrininkų grupe su A. B., pastarajam pasilikus automobilyje Audi 80, valst. Nr. ( - ) saugoti aplinką, panaudodamas šaunamąjį ginklą „Glokk“ – įrėmęs jį D. S. į smilkinį, pasikėsino pagrobti UAB „( - )“ parduotuvėje, ( - ), Klaipėda, buvusį turtą, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausiusių nuo jo valios, nes D. S. ir L. Č. pasipriešino, ir jis išsigandęs iš parduotuvės pasišalino. Baudžiamoji atsakomybė už šią veiką yra numatyta BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 3 d.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-23 nutartimi paskyrė M. J. kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams, kadangi švelnesnėmis priemonėmis nebuvo galima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų. Šią nutartį įtariamasis ir jo gynėja apskundė Klaipėdos apygardos teismui, tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2009-12-14 nutartimi skundą atmetė.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroras 2010-02-10 pareiškimu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl suėmimo termino pratęsimo įtariamajam M. J.. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-02-10 nutartimi prokuroro pareiškimo netenkino ir nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad įtariamasis M. J. pagrindo slėptis neturi, nes turi pastovią gyvenamąją vietą, iki suėmimo dirbo, darbovietės charakteristikoje teigiama, jog pareigas atliko sąžiningai, buvo komunikabilus, turintis savo nuomonę ir mokantis ją apginti. Visos šios aplinkybės rodo, jog laisvėje turėdamas tvirtus socialinius ryšius, įtariamasis neturi pagrindo siekti išvengti baudžiamosios atsakomybės pasislėpdamas. Ar jis įvykdė nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas, spręs teismas, išnagrinėjęs bylą teisiamajame posėdyje. Taip pat teismas, jeigu įtariamąjį pripažins kaltu, spręs ir dėl bausmės, skirtinos M. J.. Nutartyje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad visi būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai su įtariamuoju M. J. jau yra atlikti, belieka bylą su kaltinamuoju aktu perduoti teismui, kuris ir spręs M. J. kaltės klausimą.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroras skundu prašo nutartį panaikinti ir pratęsti M. J. suėmimo terminą 2 mėnesiams. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog įtariamasis M. J. neturi pagrindo slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo. LAT senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 50 „Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų areštą arba pratęsiant suėmimo terminą“ 8 p. nurodyta, kad ( - ) str. 1 d. 1 p. nurodytu pagrindu skiriant arba pratęsiant suėmimą, būtina atsižvelgti į visas ( - ) str. 2 d. nurodytas aplinkybes. Nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama ( - ) str. 2 d. nurodytų „kitų aplinkybių“ sąvokai. Šiuo atveju, įtariamasis M. J. yra įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą, už kurį baudžiamasis įstatymas numato griežtą, ir tik laisvės atėmimo bausmę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad įtariamasis M. J. siekdamas išvengti gresiančios realios laisvės atėmimo bausmės, gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo. Pažymėtina, kad šio pagrindo buvimas buvo pripažintas tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismo skiriant kardomąją priemonę - suėmimą, tiek Klaipėdos apygardos teismo, priėmus nutartį atmesti įtariamojo M. J. ir jo gynėjos skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-23 nutarties.

6Skunde taip pat pažymima, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl kardomosios priemonės pratęsimo, nepagrįstai konstatavo, kad tai, ar įtariamasis M. J. įvykdė nusikaltimą, kurio padarymu jis yra įtariamas, spręs teismas, išnagrinėjęs bylą teisiamajame posėdyje, o jeigu įtariamąjį pripažins kaltu, spręs ir dėl bausmės, skirtinos M. J.. Nekvestionuojant teismo teisės spręsti klausimą dėl asmenų kaltės nusikalstamų veikų padaryme bei bausmės skyrimo, pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo pratęsimo, įtariamojo kaltės padarius nusikaltimą klausimas nėra sprendžiamas, o teismas turi įvertinti tiktai ar atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis galima pagrįstai manyti, kad įtariamasis gali būti padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą. Šiuo atveju iš ikiteisminio tyrimo duomenų akivaizdu, kad toks pagrindas yra ir tokio pagrindo buvimą buvo pripažinęs tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas skiriant kardomąją priemonę - suėmimą, tiek Klaipėdos apygardos teismas, priėmęs nutartį, atmesti įtariamojo M. J. ir jo gynėjos skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-23 nutarties.

7Skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad visi būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai su įtariamuoju M. J. yra atlikti ir belieka bylą su kaltinamuoju aktu tik perduoti teismui. Ikiteisminis tyrimas yra atliekamas ne tik įtariamojo M. J., bet ir A. B. atžvilgiu, kurie, kaip šiuo metu įtariama, bendrininkų grupėje yra padarę nusikaltimą, numatytą BK 22 str. 1 d., 180 str. 3 d. Šiuo atveju, prokuratūrai, o ne teismui yra priskirta kompetencija spręsti, kiek dar procesinių veiksmų būtina atlikti šioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Atkreipiamas dėmesys, kad šioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje dar yra būtina atlikti procesinius veiksmus, nekalbant apie tai, kad pabaigus ikiteisminį tyrimą, bus būtina užtikrinti BPK 218 str. numatytus reikalavimus, kurių įgyvendinimas užima nemažai laiko sąnaudų, o nepratęsus kardomosios priemonės – suėmimo termino, net šių reikalavimų užtikrinimui nebebūtų laiko, nes baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu jau reikėtų perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui ne vėliau kaip 2010-02-12.

8Skunde taip pat teigiama, jog teoriškai vertinant, šiuo atveju teismas galėjo turėti tik BPK 127 str. 7 d. pagrindą netenkinti prokuroro pareiškimo, t. y. jei per paskutinius du kardomosios priemonės – suėmimo taikymo mėnesius jokie ikiteisminio tyrimo veiksmai nebuvo atliekami ir prokuroras nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių tai nebuvo daroma. Šiuo atveju, laikotarpyje nuo 2009-12-10 iki 2010-02-10 buvo atlikti šie ikiteisminio tyrimo veiksmai: papildomai apklausti įtariamieji M. J., A. B., nukentėjusiosios D. S. ir L. Č., liudytojai V. M., R. S., be to, V. M., A. B., N. J., L. J. grąžinti daiktai, gautos Klaipėdos AVPK Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvados, perduotas apžiūros metu rastas M. J. ginklas saugojimui į Klaipėdos AVPK ginklinę, atlikta daiktų, paimtų iš M. J., apžiūra, atliktas įtariamojo A. B. parodymų patikrinimas vietoje. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas paminėta pagrindo, numatyto BPK 127 str. 7 d., netenkinti prokuroro pareiškimo dėl kardomosios priemonės - suėmimo termino pratęsimo, nėra.

9Teismo posėdyje įtariamasis M. J. ir jo gynėja advokatė prašė skundą atmesti, prokuroras prašė skundą tenkinti

10Skundas tenkintinas.

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-10 nutartyje nepagrįstai konstatuota, jog įtariamasis M. J. neturi pagrindo siekti išvengti baudžiamosios atsakomybės pasislėpdamas, kadangi laisvėje yra saistomas tvirtų socialinių ryšių. Nei turima nuolatinė gyvenamoji vieta, nei darbas M. J. nesulaikė nuo galimo nusikaltimo padarymo. Aplinkybė, jog darbovietėje įtariamasis iš esmės charakterizuojamas gerai, neturi lemiamos reikšmės, kadangi įmonės charakteristikoje nurodyta, jog M. J. ten dirba tik nuo 2009-09-01, t. y. gana trumpą laiką.

12M. J. įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą, už kurį baudžiamasis įstatymas numato griežtą ir vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą ir, nors ši aplinkybė nėra absoliuti sąlyga taikyti griežčiausią kardomąją priemonę, tačiau jos šiuo atveju pakanka manyti, kad būdamas laisvėje ir suvokdamas gresiančios atsakomybės bei bausmės neišvengiamumą, įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo (( - ) str. 1 d. 1 p.). Kadangi švelnesnėmis priemonėmis negalima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų, suėmimo terminas M. J. turėjo būti pratęstas.

13Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, nepratęsdamas M. J. suėmimo termino, vadovavosi ir BPK 127 str. 7 d., kuri numato, kad teisėjas priima nutartį nepratęsti suėmimo termino, jei nustato, kad per paskutinius du kardomosios priemonės – suėmimo taikymo mėnesius jokie ikiteisminio tyrimo veiksmai nebuvo atliekami ir prokuroras nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių tai nebuvo daroma. Pareiškime dėl suėmimo termino pratęsimo buvo nurodyta netgi keletas ikiteisminio tyrimo veiksmų, kurie buvo atlikti po suėmimo paskyrimo, jų atlikimą patvirtina bylos medžiaga, todėl neaišku, kodėl teisėja 2010-02-10 nutartyje vadovavosi BPK 127 str. 7 d., kadangi tokio savo sprendimo visiškai nemotyvavo. Posėdyje dalyvavęs prokuroras patikino teismą, jog artimiausiu metu byla bus perduota į teismą.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis, kuria netenkintas prokuroro pareiškimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo termino pratęsimo įtariamajam M. J., negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikintina.

15Teismas, vadovaudamasis BPK 119, 122 str. 1 d. 1 p., 2 d., 131 str.,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-10 nutartį panaikinti.

17M. J. pratęsti kardomosios priemonės – suėmimo terminą dviems mėnesiams, šio termino pradžią skaičiuojant nuo 2010 m. vasario 23 d.

18Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai